This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
13.11.1976
7313019
leo.luks@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2011–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Associate Professor (1,00)
2002- 2005 Estonian Academy of Arts, lecturer
1997- … Tartu Herbert Masing School, teacher
15.05.2007–25.05.2007   
University of Tartu, University of Tartu Youth Academy, Mentor (0,25)
2002–2011   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
 
 
Education
2000 - Tartu University, Faculty of Philosophy, MA (philosophy).
1999-2000 Tartu University, Teachers training, qualification of philosophy teacher.
1995-1999 Tartu University, Faculty of Philosophy, BA (philosophy).
1984-1995 Tallinn Secondary School nr 60.
2008–2010   
University of Tallinn, Estonian Institute of Humanities, doctoral student (philosohy)
2004–2008   
2004-2008 Tartu University, Faculty of Philosophy, doctoral studies.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
The Polish Journal of Aesthetics Advisory Board member
2016−...   
Journal of Didactics of Philosophy Editorial Board member
2006−...   
International philosophy olympiade, head of Estonian delegation
2004−...   
National philosophy olympiade, main organizer
2001 Member of Educational board of the Faculty of Philosophy in Tartu University.
2001- 2002 Board member of the Faculty of Philosophy in Tartu University.
2001 Member of Teachers’ Education Committee in Department of Philosophy in Tartu University
2016−2018   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economics and Social Sciences, Council member
2015−2015   
Head of the organizing comittee of International Philosophy Olympiade (Tartu)
2005−2012   
2004−2010   
1997−2006   
1997-2006 Member of the Union of Young Authors
 
 
Creative work
2018- Estonian Writer's Union member.
.
 
 
Additional information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Leo Luks,
2017, Leo Luks, Journal "Akadeemia" golden prize
2014, Leo Luks, Article Award of Estonian Cultural Capital's Division of Literature
2014, Leo Luks, Annual Award of journal "Keel ja Kirjandus"
2011, Leo Luks, I price in 2010/2011. competition of sceintific publications in the category of arts and humanities (doctoral dissertation)
2010, Leo Luks, III price in Tallinn University competition of scientific publications (arts and humanities, article The Fusion of Philosophy and Literature in Nihilist Thought)
2007, Leo Luks, Journal "Looming" annual prize in the category of criticism
2004, Leo Luks, translation award from the journal "Akadeemia".
2002, Leo Luks, First prize from Estonian Academy of Sciences' competition of scientific publications.
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; SPECIFICATION: Nihilism
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.1. Philosophy; SPECIFICATION: Nihilism, philosophy of Literature
 
 
Additional information
MA (philosophy)
Tartu University, 2002

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2020
3.2.
2020
1.1.
2019
1.3.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.2.
2018
4.1.
2018
1.1.
2017
1.3.
2017
1.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
2.1.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.4.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.5.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
2.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
6.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
3.2.
2006
6.2.
2006
6.4.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.7.
1999
4.06.2020
13.11.1976
7313019
leo.luks@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2011–...   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Dotsent (1,00)
2002- 2005 Eesti Kunstiakadeemia, lektor
1997-… Tartu Herbert Masingu kool, õpetaja
15.05.2007–25.05.2007   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Teaduskool, mentor (0,25)
2002–2011   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
 
 
Haridustee
2000 - 2002 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, MA (filosoofia).
1999-2000 Tartu Ülikooli, õpetajakoolitus, filosoofiaõpetaja kvalifikatsioon.
1995-1999 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, BA (filosoofia)
1984-1995 Tallinna 60. Keskkool.
2008–2010   
Tallinna ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, filosoofia doktoriõpe (kaitstud 1.10.2010)
2004–2008   
2004-2008 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, doktoriõpe.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
The Polish Journal of Aesthetics nõuandva kogu liige
2016−...   
Journal of Didactics of Philosophy toimetusnõukogu liige
2006−...   
Eesti delegatsiooni juht rahvusvahelistel filosoofiaolümpiaadidel
2004−...   
Vabariikliku filosoofiaolümpiaadi peakorraldaja
2002. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna õppekomisjoni liige.
2001-2002. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna Nõukogu liige.
2001.aastal Tartu Ülikooli filosoofia osakonna õpetajakoolituse komisjon.
2016−2018   
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu liige
2015−2015   
Tartus toimunud rahvusvahelise filosoofiaolümpiaadi korralduskomitee juht
2005−2012   
Eesti haridusministeeriumi filosoofia ainenõukogu liige
2004−2010   
Eesti Filosoofiaõpetajate Seltsi juhatuse liige
1997−2006   
1997-2006Tartu Noorte Autorite Koondise liige
 
 
Loometöö
2018– Eesti Kirjanike Liidu liige.
Avaldanud luulekogud "100% Leo Luks" (2013) ja "Vaene maa" (2018).
 
 
Lisainfo
Lisainfot ei ole;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Leo Luks, Eesti Maaülikooli Raefondi preemia
2017, Leo Luks, Ajakirja Akadeemia kuldauhind
2014, Leo Luks, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali artikliauhind (artikli eest "Eesti kirjnaduse kadunud kodu")
2014, Leo Luks, Ajakirja Keel ja Kirjandus kirjandusteaduse aastaauhind (artikkel Eesti kirjanduse kadunud kodu)
2011, Leo Luks, I auhind 2010/2011. õppeaasta teadustööde üleülikoolilisel konkursil humanitaarvaldkonnas doktoritöö eest
2010, Leo Luks, III auhind 2009/2010 a. Tallinna Ülikooli teadustööde konkursil humanitaarteaduste valdkonnas teaduspublikatsiooni eest "The Fusion of Philosophy and Literature in Nihilist Thought"
2007, Leo Luks, Ajakirja „Looming“ aastaauhind kriitika valdkonnas
2004, Leo Luks, ajakirja “Akadeemia” tõlkeauhind.
2002, Leo Luks, I koht Eesti Teaduste Akadeemia teadustööde konkursil magistritöö eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; TÄPSUSTUS: Nihilism
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.1. Filosoofia; TÄPSUSTUS: Nihilism, kirjandusfilosoofia
 
 
Lisainfo
MA (filosoofia)
Tartu Ülikool, 2002

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2020
3.2.
2020
1.1.
2019
1.3.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.2.
2018
4.1.
2018
1.1.
2017
1.3.
2017
1.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
1.3.
2016
2.1.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.3.
2015
2.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.2.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
1.3.
2013
2.2.
2013
3.4.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.5.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
2.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
5.2.
2009
1.3.
2008
1.3.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
6.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.7.
2007
1.3.
2006
3.2.
2006
6.2.
2006
6.4.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
1.3.
2004
1.3.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
6.3.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
1.3.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.7.
1999
4.06.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 3 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUU8-2/T8024MSMSAgricultural producers’ readiness for change through ecological awareness, values and different practices24.01.200805.12.2008Argo MoorEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences22 591,75 EUR
SFSF0180110s08Critical analysis of relativism and pluralism regarding truth and knowledge, norms and values01.01.200831.12.2013Margit SutropUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy532 294,21 EUR
MUUP170057MSDSTeadusteema „Eesti põllumajandussektori jätkusuutlikkus ja uued väljakutsed muutuvates turu- ja keskkonnatingimustes“01.01.201731.12.2018Ants-Hannes ViiraEstonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences80 000,00 EUR