liina.lust@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
26.02.2007–...   
Õiguskantsleri Kantselei, Lapsepuhkus (1,00)
01.08.2004–23.02.2007   
Justiitsministeerium, Nõunik, avaliku õiguse talituse juhataja kt (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2016–...   
doktorantuur
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Külalisõppejõud Tartu Ülikoolis (avalik õigus. Loengud erinevates õppeainetes, sh riigiõigus, haldusõigus) ja Tallinna Tehnikaülikoolis (sama).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S140 Avalik õigus
31.01.2019
liina.lust@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
26.02.2007–...   
Office of the Chancellor of Justice, Maternity leave (1,00)
01.08.2004–23.02.2007   
Ministry of Justice, Nõunik, avaliku õiguse talituse juhataja kt (1,00)
 
 
Education
01.09.2016–...   
Doctorate student
 
 
Additional career information
Visiting lecturer for Tartu University (public law. lectures on different subjects incl human rights, constitutional law, administrative law) and Tallinn Technical University (same).;
31.01.2019