10.02.1948
6 199 580
52 54 904
liivi.aarma@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
30.09.2006–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, Dotsent (1,00)
2003–2006   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond, Raamatuteaduse õppetool, Dotsent
1998–2002   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond, Professor
1994–1998   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond, Raamatuteaduse õppetool, Dotsent (1,00)
1993–1994   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond, Raamatuteaduse õppetool, Lektor (1,00)
01.01.1981–31.12.1993   
Eesti (NSV) TA Ajaloo Instituudi teadur
01.01.1971–31.12.1978   
Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi nooremteadur
 
 
Haridustee
1978–1981   
Eesti NSV TA Ajaloo Instituudi aspirant
1966–1971   
Tartu Ülikool Ajaloo-Keele teaduskond ajaloo osakond
1966–1971   
Tartu Ülikool Ajaloo-Keeleteaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige
TPÜ infoteaduste osakonna magistritööde kaitsmisnõukogu esinaine
Eesti arhivaaride koolitusnõukogu liige
Leedu raamatuteadusliku ajakirja "Knygotyra" toimetuskolleegiumi liige
Rahvusvahelise Hariduse Ajaloo Konverentsi (ISCHE) liige
"Eesti teadlaste leksikoni" toimetuskolleegiumi liige
Eesti Kirjanduse Seltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Liivi Aarma, Eesti Genealoogia Seltsi auliige
2003, Liivi Aarma, TLÜ aukiri üliõpilastööde parimale juhendajale
2001, Liivi Aarma, Eesti Raamatu Aasta Peakomitee aukiri
2000, Liivi Aarma, 1999 - ajakirjas "Keel ja Kirjandus" ilmunud parima kirjutise autor
2000, Liivi Aarma, Forseliuse Seltsi aumedal
0, Liivi Aarma, 1999 - ajakirjas "Keel ja Kirjandus" ilmunud parima kirjutise autor 2000 - Forseliuse Seltsi aumedal 2001- Eesti Raamatu Aasta Peakomitee aukiri 2003 - TPÜ aukiri üliõpilastööde parimale juhendajale
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS ERIALA: H100 Dokumentatsioon, informatsioon, raamatukogundus, arhiivindus ; PÕHISUUND: kirjalik kommunikatsioon ajaloos,
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Eesti raamatu ajalugu, kirjalik kommunikatsioon ühiskonnas, genealoogia
 
 
Lisainfo
ajalookandidaat
1982, ENSV Teaduste Akadeemia

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.3.
2015
2.1.
2014
3.2.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
6.3.
2008
3.3.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
2.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
6.6.
2004
3.1.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
6.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
1.2.
1998
3.2.
1998
6.3.
1998
3.2.
1997
3.4.
1997
1.2.
1996
3.4.
1996
3.5.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
3.2.
1995
6.3.
1995
6.3.
1995
6.3.
1995
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1993
3.2.
1993
2.2.
1990
6.3.
1990
2.2.
1987
3.2.
1981
3.2.
1979
22.04.2019
10.02.1948
6 199 580
52 54 904
liivi.aarma@tlu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2003 - Associate Professor of the Chair of Book Studies in the Department of Information Studies of the Tallinn Pedagogical University (TPU)1998-2003 - Professor of the Chair of Books Studies in the Department of Information Studies of the TPU1994-1998 - Associate Professor of the Chair of Book Studies in the Department of Information Studies of the TPU 1993-1994 - Lecturer of the Chari of Book Studies in the Department of Information Studies of the TPU1981-1993 - Researcher of the History Institute of the Academy of Sciences of the ESSR1978-1980- Post-graduate student of the History Institute of the Academy of Sciences of the ESSR1971-1978 -Junior Researcher of the History Institute of the Academy of Sciences of the ESSR
30.09.2006–31.08.2015   
Tallinn University, Institute of Information Studies, Associate Professor (1,00)
2003–2006   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Information Studies, Raamatuteaduse õppetool, Associate Professor
1998–2002   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Information Studies, Other staff
1994–1998   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Information Studies, Raamatuteaduse õppetool, Associate Professor (1,00)
1993–1994   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Information Studies, Raamatuteaduse õppetool, Lecturer (1,00)
 
 
Education
1966–1971   
Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of the Estonian Library Association
Chairman of the Council of Defence of Master Thesises on Information Studies of TU
Professional committee of archivists –
Member Member of the Editorial Board of the Lithuanian journal of book studies "Knygotyra"
Member of the International Conference on the History of Education (ISCHE)
Member Editorial board of the Encyclopedia of Estonian Scholars – Member of the Estonian Literary Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Liivi Aarma, Member of honour of Society of Estonian Genealogy
2003, Liivi Aarma, Honorable mention of best students research tutor
2001, Liivi Aarma, Honorable mention of Committee of Estonian Book Year
2000, Liivi Aarma, 1999 - best research in Journal "Keel ja kirjandus"(Language and Literature)
2000, Liivi Aarma, Medaille of Forselius-Society for excellent reasersch
0, Liivi Aarma, 1999- author of the best publication in the journal "Keel ja Kirjandus" (Language and Literature)2000 - honorary medal of the Forselius Society2001 - honor of the Committee of the Year of the Estonian Book2003- the best supervisor of student resea
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS SPECIALITY: H100 Documentation, information, library science, archivistics ; SPECIALITY: written communication in history
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
 
 
Additional information
candidate of history 1982, the Academy of Sciences of the ESSR

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.3.
2015
2.1.
2014
3.2.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
6.3.
2008
3.3.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
2.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
6.6.
2004
3.1.
2003
6.7.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
6.2.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
4.2.
1999
1.2.
1998
3.2.
1998
6.3.
1998
3.2.
1997
3.4.
1997
1.2.
1996
3.4.
1996
3.5.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
3.2.
1995
6.3.
1995
6.3.
1995
6.3.
1995
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1993
3.2.
1993
2.2.
1990
6.3.
1990
2.2.
1987
3.2.
1981
3.2.
1979
22.04.2019
  • Leitud 2 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUAU, 20707 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Digitaalraamatukogu Eesti teadmistepõhise ühiskonna toetajana01.09.200731.08.2009Tiiu ReimoTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond14 808,97 EUR
MUUAU, 20607 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Eesti Raamat XX sajandil01.09.200601.09.2008Tiiu ReimoTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond1 917,35 EUR