11.09.1971
5147822
liivi@viipekeeletolgid.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2009–...   
Viipekeeletõlkide OÜ, viipekeeletõlk
Alates 1996.a. Eesti Kurtide Liidu viipekeele tõlkekeskuse koordinaato-projektijuht (2004-2005 Phare ACCESS2002 Eesti viipekeele tõlkide täiendkoolituse projektijuht; alates 2004 õpingutõlk klassiõpetaja erialal, 2000-2004 õpingutõlk filmi ja video erialal; alates 1998.a. viipekeele tõlketeenuse koordinaator Tallinna linnas; alates 1998.a. viipekeeletõlk ETV uudisteprogrammis, 1996-1997 üle-eestilise viipekeele tõlketeenuse projekti koordinaator)
1999 - 2003 Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing, viipekeeletõlkide koolitaja
1997 - 1998 Kommunikatsiooniabi Keskus KomaKe, viipekeeletõlkide koolitaja ja eesti viipekeele õpetaja
1995 - 1998 Eesti Puuetega Inimeste Koda, õpingutõlk kõrgkoolis I Studium, finantsist-ökonomisti erialal
1994 - 1997 Tallinna Kaugõppe-Erikeskkool, kõneravi ja inglise keele õpetaja
1993 - 1996 Tallinna Pedagoogiline Seminar, kurtide õppegrupi õpingutõlk ja eesti keele õpetaja
2010–2014   
Eesti Keele Instituut, leksikograaf (0,40)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, 2002, MA eripedagoogikas
Tartu Ülikool, 1989 - 1994, eriala: eripedagoogika
Tallinna 36. Keskkool, 1978 - 1989, keskharidus
Tõlgikoolitused:
Eesti Kurtide Liit, 2005, Eesti viipekeele tõlkide koolituse rahvusvahelise viiplemise kursus (20t)
Eesti Kurtide Liit, eesti viipekeele tõlkide koolitus (340t)
28.04.2001 omistatud eesti viipekeele tõlgi I kategooria
23.01.1999 sooritatud eesti viipekeele tõlgi II kategooria eksam
30.03.1996 sooritatud eesti viipekeele tõlgi III kategooria eksam
2005–2010   
Tartu Ülikool, filosoofiadoktor (üldkeeleteadus), juh Urmas Sutrop, Basic Colour Terms in Estonina Sign Language (Põhivärvinimed eesti viipekeeles
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Publikatsioonid:
Õpingutõlkest ja õpingutõlkidest. Eripedagoogika, märts 2005, lk 49-54.
Eesti viipekeele sõnaraamatud: kristlike viibete areng. Toimiv keel II, TPÜ kirjastus 2004, kaasautor Regina Toom, lk 309-319.
Viipekeele tõlketeenuse projektist. Sotsiaaltöö 7/8 1997, lk 23.
Ettekanded:
2003, Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut, II rakenduslingvistika konverents, ettekanne Eesti viipekeele sõnaraamatud: kristlike viibete areng, kaasettekandja Regina Toom
2001 Euroopa Viipekeele Tõlkide Foorum, konverents Raising the Profession, Holland, ettekanne Viipekeeletõlk ja rolliootused
1999 ETV kurtide päeva erisaade Hääled Vaikuses, kaasautor
1998 Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond, konverents Hariduslikud erivajadused'98, ettekanne Viipekeeletõlgi rollist
1997 Eesti I Sotsiaaltöö kongress, ettekanne Kuulmispuuetega inimeste integreerimine kuuljate ühiskonda
1997 Eesti Kurtide Liidu aastapäevakonverents Kurt inimene - tõlgiga või ilma, ettekanne Viipekeele tõlketeenuse projektist
7.09.2018
11.09.1971
5147822
liivi@viipekeeletolgid.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2009–...   
Viipekeeletõlkide OÜ, Estonian Sign Language interpreter
From 1996 Estonian Association of the Deaf, sign language interpreting service centre, project co-ordinator (2004-2005 Phare ACCESS2002 Estonian Sign Language Interpreter Training project, co-ordinator; from 2004 educational interpreter in pedagogics; 2000-2004 educational interpreter in audio-visual arts; from 1998 sign language interpreting services in Tallinn, co-ordinator; from 1998 sign language interpreter in Estonian Television news programme, 1996-1997 national sign language interpreter service project, co-ordinator)
1999 - 2003 Estonian Association of Sign Language Interpreters, interpreter trainer
1997 - 1998 Communication Support Centre KomaKe, interpreter trainer ans Estonian Sign Language teacher
1995 - 1998 Estonian Chamber of Disabled People, educational interpreter in the university I Studium, Faculty of Economics
1994 - 1997 Special Correspondence School of Tallinn, speech therapist and teacher of English
1993 - 1996 Tallinn Pedagogical College, educational interpreter and teacher of Estonian
2010–2014   
Institute of the Estonian Language, Other staff (0,40)
 
 
Education
University of Tartu, 2002, MA in Special Education
University of Tartu, 1989 - 1994, Special Education
Tallinn Secondary School No 36, 1978 - 1989, secondary education
Interpreter training:
Estonian Association of the Deaf, 2005, Estonian Sign Language Interpreter Training course on International Signing (20 h)
Estonian Association of the Deaf, 1996 - 1998, Estonian Sign Language Interpreter Training (340 h)
28.04.2001 Estonian Sign Language Interpreter, I category
23.01.1999 Estonian Sign Language Interpreter, II category
30.03.1996 Estonian Sign Language Interpreter, III category
2005–2010   
University of Tartu, PhD (general linguistics), sup Urmas Sutrop, Basic Colour Terms in Estonian Sign Language
 
 
R&D related managerial and administrative work
Publications:
About Educational Interpreting and Educational Interpreters. Special Education, March 2005, pp 49-54.
Estonian Sign Language Dictionaries: Development of Christian Signs. Toimiv keel II (Papers on Applid Linguistics), TPÜ kirjastus, 2004, joint author Regina Toom, pp 309-319.
About Sign Language Interpreting Service Project. Sotsiaaltöö (Social Work) 7/8, p 23.
Presentations:
2003 Tallinn Pedagogical University, Institute of Estonian Language, II Conference of Applied Linguistics, Estonian Sign Language Dictionaries: Development of Christian Signs, presentation
2001 European Forum of Sign Language Interpreters, conference Raising the Profession, Holland, Sign Language Interpreters and Role Expectations, workshop presentation
1999 Estonian Television, TV programme Voices in the Silence, joint author
1998 University of Tartu, Department of Special Education, conference Special Educational Needs'98, Sign Language Interpreter's Role, presentation
1997 Estonian I Social Work Congress, Integrating Hearing Impaired People into the Hearing Society
1997 Estonian Association of the Deaf, anniversary conference Deaf People - with or without Interpreter, Sign Language Interpreting Services, presentation
7.09.2018
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0050042s08Eesti keel kui modelleeriv kommunikatiivne süsteem: kood, tõlge ja ajalugu01.01.200831.12.2008Urmas SutropEesti Keele Instituut31 955,82 EUR
EKKMEKKM10-204Eesti keele põhisõnavara sõnastik01.01.201031.12.2013Jelena KallasEesti Keele Instituut101 625,54 EUR
ETFETF6744Keelepuuteooria ja mõned leksikaal-semantilised väljad (värvid, inimene).01.01.200631.12.2009Urmas SutropEesti Keele Instituut51 630,40 EUR
SFSF0050037s10SÕNA JA MÕISTE EESTI SÕNAVARA JA KOHANIMEDE KUJUNEMISEL 01.01.201031.12.2014Urmas SutropEesti Keele Instituut396 284,88 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR