24.01.1940
56901758
58846899
linda.hints@gi.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2008–31.12.2008   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
1996–2007   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Senior Researcher (1,00)
1989–1995   
Institute of Geology, Academy of Sciences ESSR, Leading Researcher (1,00)
1980–1989   
Institute of Geology, Academy of Sciences ESSR, Senior Researcher (1,00)
1968–1980   
Institute of Geology, Academy of Sciences ESSR, Researcher (1,00)
1963–1965   
Institute of Geology, Academy of Sciences ESSR, Other staff (1,00)
 
 
Education
1965–1968   
post-graduated student, Estonian Academy of Sciences, Institute of Geology
1958–1963   
Tartu University
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−2007   
head of the department of paleontology and stratigraphy
2004−2008   
Head of project "Geological collections at the Institute of Geology at Tallinn University of Technology
2003−2007   
Leader of the project SF 0332524s03 Ordovician-Silurian stratigraphical schemes: analyse and improvement of global and Baltic regional units based on high-resolution biostratigraphy, isotope geology and sequence stratigraphy
2002−2005   
Member of the Scientific Council of the Institute of Geology, Tallinn University of geology
2001−2004   
Head of department of scientific collections
2001−2003   
Leader of project ESF 4674 The Baltic faunal province and development of its biota in the Ordovician
2001−2006   
Leader of the projects Nos 11, 8, 6 of Environmental Investment Centre
2000−2007   
corresponding member of the subciommission of Ordovician stratigraphy of IUGS
1998−2000   
Leader of project ESF 3516 Changes of the Ordovician biotas along an onshore - offshore transect in the Baltic Palaeobasin and their biostratigraphic interpretation.
1998−2002   
Leader of the project SF 0333036s98, Comparison of palaozoic faunas of Estonia and vicinity areas; high resolution stratigraphy, creation of palaeontological database.
1996−2000   
head of the working group on geological and paleontological collections
1992−1995   
head of the working group on stratigraphy and facies

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Linda Hints, 3th Estonian Science Popularization Award (leader of the group; From geoscientist to schoolchildren and school-teachers)
2001, Linda Hints, National Science Award in geo- and biosciences (D. Kaljo leader of the group; Series of papers on the results of the isotope studies of the Ordovician and Silurian in Estonia (stratigraphy, climatology and oceanology)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIFICATION: Paleontology, taxonomy and distribution of brachiopods, biostratigraphy of the Ordovician, paleoenvironments
 
 
Additional information
candidate of geological and mineralogical sciences (PhD), 1972
Natural Sciences and Engineering, geosciences (Stratigraphy of the Ordovician System, taxonomy and distribution ofbrachiopods, litho- and biofacies, development of basins , regional and global stratigraphy

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
12.11.2019
24.01.1940
56901758
58846899
linda.hints@gi.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2008–31.12.2008   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Erakorraline vanemteadur (1,00)
1996–2007   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Vanemteadur (1,00)
1989–1995   
ENSV TA Geoloogia Instituut, Juhtivteadur (1,00)
1980–1989   
ENSV TA Geoloogia Instituut, Vanemteadur (1,00)
1968–1980   
ENSV TA Geoloogia Instituut, Teadur (1,00)
1963–1965   
ENSV TA Geoloogia Instituut, insener (1,00)
 
 
Haridustee
1965–1968   
aspirantuur TA Geoloogia Instituudis
1958–1963   
Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−2007   
paleontoloogia ja stratigraafia sektori juhataja
2004−2008   
Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" projekti "Geokogud TTÜ Geoloogia Instituudis vastutav täitja
2003−2007   
SF projekti "Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafilised skeemid: globaalsete ja Balti regionaalsete stratigraafiliste üksuste analüüs ning skeemide täiustamine biostratigraafia, isotoopgeoloogia ja järjendstratigraafia alusel" juht
2002−2005   
Geoloogia Instituudi teadusnõukogu liige
2001−2004   
teaduskogude osakonnajuhtaja kt
2001−2003   
ETF Granti 4674 hoidja
2001−2006   
KIKi maapõue programmi projektide nr 11 , 8 ja 6 vastutav täitja
2000−2007   
IUGS stratigraafia komisjoni Ordoviitsiumi alamkomisjoni kirjavahetajaliige
1998−2000   
ETF Granti 3516 hoidja
1998−2002   
SF projeti 03330360s98 vastutav täitja
1996−2000   
geoloogia ja paleontoloogia fondide töörühma juhataja
1992−1995   
stratigraafia ja fatsiaalanalüüsi töörühma juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Linda Hints, Sitasutus Archimedes Eesti teaduse populariseerimine 2009, III preemia
2001, Linda Hints, Eesti Vabariigi teaduspreemia geo- ja bioteaduste alal
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; TÄPSUSTUS: Paleontoloogia, brahhiopoodide taksonoomia, levik, Ordoviitsiumi biostratigraafia, paleokeskond
 
 
Lisainfo
geoloogia ja mineraloogiateaduste kandidaat, 1972
Loodusteadused ja tehnika, Maateadused (Ordoviitsiumi stratigraafia, käsijalgsete levik ja taksonoomia, Balti paleobasseini lito- ja biofatsiaalsus, basseini areng ja tähtsus globaalsete geosündmuste interpreteerimisel, regionaal- ja globastratigraafia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
12.11.2019
  • Found 11 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUG4674 (ETF4674)The Baltic faunal province and development of its biota in the Ordovician01.01.200131.12.2003Linda HintsTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT17 256,15 EUR
MUUGI9812 (0330360s98)Comparative study of the Early Palaeozoic faunas of Estonia and surrounding areas, creation of the paleontological database01.01.199831.12.2002Linda HintsTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT48 572,85 EUR
HLKHLK04-1Geological and palaeontological collections in the Institute of Geology, TUT: assurance of preservation, and upgrading the collection care01.01.200431.12.2008Helje PärnasteTallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT249 511,90 EUR
ETFETF6127Interrelationships of climatic and biotic processes in the Baltic Ordovician and Silurian based on palaeontological and isotope data01.01.200531.12.2008Dimitri KaljoTallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT35 106,30 EUR
ETFETF5922Correlation criteria and environmental changes at the boundaries of the global Ordovician stages in the East Baltic01.01.200431.12.2007Jaak NõlvakTallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT32 537,79 EUR
ETFETF7640Ordovician - Silurian boundary in the Baltic area01.01.200831.12.2011Jaak NõlvakTallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT40 636,05 EUR
SFSF0140020s08Ordovician and Silurian biodiversity in Baltica: evolution and impact of the changing environment01.01.200831.12.2013Olle HintsTallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT883 983,05 EUR
ETFETF8182Main climate cycles evidenced by carbon and oxygen isotope, facies and stratigraphical studies in the Baltic Ordovician and Silurian01.01.201031.12.2013Tõnu MartmaTallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT61 354,00 EUR
SFSF0332524s03Ordovician-Silurian stratigraphical schemes: analysis and improvement of global and Baltic regional units based on high-resolution biostratigraphy, isotope geology and sequence stratigraphy01.01.200331.12.2007Linda HintsTallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT529 520,79 EUR
MUUL SärgRevision and registration, and improvement of storage conditions of drill cores and rock samples in Sarghaua field-station26.03.200331.12.2004Linda HintsTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT17 207,32 EUR
MUUMP-5 LStudy and protection of unique geological objects10.06.200231.05.2003Linda HintsTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT10 896,94 EUR