This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
6.06.1979
+37256649342
linda.kaljundi@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor (0,50)
01.12.2015–...   
Tallinn University, School of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History, Research fellow (0,50)
01.03.2019–01.03.2020   
Kumu Art Museum, visiting curator (0,20)
01.01.2016–31.12.2016   
Finnish Literature Society, postdoctoral researcher (1,00)
01.01.2011–30.11.2015   
Tallinn University, Institute of History, Research fellow (0,50)
2011–31.12.2011   
Under and Tuglas Literature Centre, Researcher (0,30)
2007–2010   
Tallinn University, Institute of History, Research fellow (0,70)
01.01.2007–30.06.2007   
Estonian Institute in Finland, director (1,00)
01.01.2006–31.12.2006   
Estonian Institute in Finland, cultural secretary (1,00)
 
 
Education
2002-2005 University of Tartu, Department of History, MA in history
1997-2002 University of Tartu, BA in History
2005–2013   
University of Tartu, Department of History, PhD studies in history
2005–2016   
University of Helsinki, PhD studies, History
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Estonian History Museum: council member
2019−...   
Art Museum of Estonia: member of the Research Board
2017−...   
Estonian Society of Art Historians and Curators: board member
2016−...   
Member of the Estonian Centre for Environmental History (KAJAK)
2016−...   
Baltische Historische Kommission:member
2016−...   
Art council of the Estonian National Heritage Board: member
2008−...   
Member of the Estonian Society of Art Historians and Curators
2005−...   
Finnish Literature Society: member
2005−...   
Estonian Academic Historical Society: member
2005−...   
Centre for Medieval Studies, Tallinn University: founding member
 
 
Creative work
2019-2020 Supervisor of students' exhibition [with Anu Printsmann], TLU history students' pop-up exhibition "Quo vadis, Viru County? Phosphorite – Friend or Foe?" (Estonian History Museum) https://www.ajaloomuuseum.ee/naitused/ekspositsioonid/kuhu-lahed-virumaa-fosforiit-sober-voi-vaenlane, https://www.ajaloomuuseum.ee/exhibitions/contemporary-exhibitions/quo-vadis-viru-county-phosphorite-friend-or-foe.
2019- Exhibition curator (with Tiina-Mall Kreem), Oil Shale Industry in Images. Special section of the permanent exhibition of the Kohtla-Järve Museum of Oil Shale .
2019-2020 Curator of the exhibition (with Eha Komissarov, Kadi Polli): "Conqueror's Eye. Lisa Reihana "In Pursuit of Venus" (Kumu Art Museum) https://kumu.ekm.ee/syndmus/vallutaja-pilk-lisa-reihana-in-pursuit-of-venus/, https://kumu.ekm.ee/en/syndmus/the-conquerors-eye-lisa-reihanas-iin-pursuit-of-venusi/.
2018 Curator of the exhibition (with Tiina-Mall Kreem): History in Images - Image in History (Kumu Art Museum) https://kumu.ekm.ee/en/syndmus/ajalugu-pildis-pilt-ajaloos/.
2018 Co-curator: new permanent exhibition of the Estonian History Museum https://www.ajaloomuuseum.ee/exhibitions/permanent-exhibitions/minu-vaba-riik.
2008 Curator of the exhibition (with Ivar Leimus, Jaak Mäll): With Fire and Sword: 800 Years Since the Beginning of the Ancient Fight for Freedom (Estonian History Museum).
2006 Co-author (with Helen Bome) of a four-episode educational TV-programme 'With Fire and Sword' on Estonian mediaval history, produced in the frawework of the Estonian National Broadcaster's (ERR) programme 'Ajalik ja ajatu'.
 
 
Additional information
2009-2011: parental leave;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Linda Kaljundi, Estonian national museum award for the best scholarly publication - Friedrich Ludwig von Maydell's Baltic Hisory in Images, eds. Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem (2013)
2014, Linda Kaljundi, Annual prize of the journal Keel ja Kirjandus for the article 'Challenging expansions: Estonian Viking novels and the politics of memory in the 1930s' (2013)
2010, Linda Kaljundi, Annual prize of the Estonian historical review "Tuna"
2007, Linda Kaljundi, Nominated for the Estonian Cultural Endowment's annual literature award (best article)
2005, Linda Kaljundi, The Estonian Academy of Sciences Competition of Graduate Research, I prize
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology
 
 
Additional information
MA
University of Tartu, 2005

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2020
1.3.
2019
1.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
1.3.
2018
1.3.
2018
1.3.
2018
2.1.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
2.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2002
17.01.2020
6.06.1979
+37256649342
linda.kaljundi@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Dotsent (0,50)
01.12.2015–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Teadur (0,50)
01.03.2019–01.03.2020   
Kumu kunstimuuseum, külaliskuraator (0,20)
01.01.2016–31.12.2016   
Soome Kirjanduse Selts, järeldoktorandist uurija (1,00)
01.01.2011–30.11.2015   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Teadur (0,50)
2011–31.12.2011   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Teadur (0,30)
2007–2010   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Teadur (0,70)
01.01.2007–30.06.2007   
Eesti Instituut Soomes, juhataja (1,00)
01.01.2006–31.12.2006   
Eesti Instituut Soomes, kultuurisekretär (1,00)
 
 
Haridustee
2002-2005 Tartu Ülikool, Magister artium ajaloo erialal
1997-2002 Tartu Ülikool, Baccalaureus artium ajaloo erialal
2005–2013   
Tartu Ülikool, doktoriõpe ajaloo erialal
2005–2016   
Helsingi Ülikool, doktoriõpingud ajaloo erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
SA Eesti Ajaloomuuseum: nõukogu liige
2019−...   
Eesti Kunstimuuseum: teadusnõukogu liige
2017−...   
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing: juhatuse liige
2016−...   
Eesti Keskkonnaajaloo Keskuse (KAJAK) liige
2016−...   
Balti Ajaloo Komisjoni liige
2016−...   
Muinsuskaitseameti Kunstimälestiste eksperdinõukogu liige
2008−...   
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige
2005−...   
Soome Kirjanduse Seltsi liige
2005−...   
Eesti Akadeemilise Ajalooseltsi liige
2005−...   
TLÜ Keskaja Keskuse asutajaliige
 
 
Loometöö
2019–2020 Tudenginäituse juhendaja (koos Anu Printsmanniga): TLÜ ajalootudengite pop-up näitus "Kuhu lähed Virumaa? Fosforiit – sober või vaenlane?" (Eesti Ajaloomuuseum) https://www.ajaloomuuseum.ee/naitused/ekspositsioonid/kuhu-lahed-virumaa-fosforiit-sober-voi-vaenlane, https://www.ajaloomuuseum.ee/exhibitions/contemporary-exhibitions/quo-vadis-viru-county-phosphorite-friend-or-foe.
2019– Näituse kuraator (koos Tiina-Mall Kreemiga): Põlevkivitööstus pildis. Teemanäitus Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi uuel püsinäitusel..
2019–2020 Näituse kuraator (koos Eha Komissarovi, Kadi Polliga): "Vallutaja pilk. Lisa Reihana "In Pursuit of Venus"" (Kumu Kunstimuuseum) https://kumu.ekm.ee/syndmus/vallutaja-pilk-lisa-reihana-in-pursuit-of-venus/, https://kumu.ekm.ee/en/syndmus/the-conquerors-eye-lisa-reihanas-iin-pursuit-of-venusi/.
2018 Näituse kuraator (koos Tiina-Mall Kreemiga): Ajalugu pildis - pilt ajaloos (Kumu kunstimuuseum) https://kumu.ekm.ee/en/syndmus/ajalugu-pildis-pilt-ajaloos/.
2018 Kaaskuraator: Eesti Ajaloomuuseumi uus püsinäitus 'Minu vaba riik' https://www.ajaloomuuseum.ee/exhibitions/permanent-exhibitions/minu-vaba-riik.
2008 Näituse kuraator (koos Ivar Leimuse, Jaak Mälliga): Tule ja mõõgaga: 800 aastat muistse vabadusvõitluse algusest (Eesti Ajaloomuuseum).
2006 Nelja haridusliku keskaja ajaloo teemalise TV-saate 'Tule ja mõõgaga' kaasautor (koos Helen Bomega), ERR-i saatesarja 'Ajalik ja ajatu' raames.
 
 
Lisainfo
2009-2011: vanemapuhkusel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Linda Kaljundi, Eesti muuseumide aastauhind parimale teadustrükisele - raamat Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost, koost Linda Kaljundi ja Tiina-Mall Kreem, koost. Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem (2013)
2014, Linda Kaljundi, Ajakirja Keel ja Kirjandus aasta artiklipreemia - artiklile „Väljatung kui väljakutse. Eesti viikingiromaanid ja mälupoliitika 1930. aastatel“ (2013)
2010, Linda Kaljundi, Ajakirja "Tuna" aastapreemia
2007, Linda Kaljundi, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinna nominent (artikliauhind)
2005, Linda Kaljundi, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkurss, I preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia
 
 
Lisainfo
MA
Tartu Ülikool, 2005

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2020
1.3.
2019
1.3.
2019
6.3.
2019
6.3.
2019
1.3.
2018
1.3.
2018
1.3.
2018
2.1.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
6.3.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
6.3.
2016
6.9.
2016
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
3.2.
2014
3.2.
2014
4.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
2.2.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
2.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
1.3.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.2.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.2.
2007
1.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2002
17.01.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 17 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF8530Historical Novel as Medium of Cultural Memory01.01.201131.12.2013Eneken LaanesUnder and Tuglas Literature Centre36 000,00 EUR
SFSF0230032s08Autogenesis and Transfer: The Development of Modern Culture in Estonia01.01.200831.12.2013Jaan UnduskUnder and Tuglas Literature Centre807 463,99 EUR
MUU6/2010/1-5/2 (EuroCORECODE/CURE grandileping nr 6/2010)Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon01.05.201031.08.2013Anu MändTallinn University; Tallinn University, Institute of History97 463,99 EUR
1.1.7.4.1.TF918The creation and strengthening of the digitized medieval studies research group 01.05.201830.06.2020Marek TammTallinn University, School of Humanities15 725,00 EUR
PRGPRG908Estonian Environmentalism in the 20th century: ideology, discourses, practices01.01.202031.12.2024Ulrike PlathTallinn University, School of Humanities168 750,00 EUR
MUUEKM-TP-2014-4History in Images: Visual narratives of Estonian history in Art01.01.201531.12.2018Tiina-Mall KreemArt Museum of Estonia Foundation60 000,00 EUR
PUTPUT107Medieval Livonia: European periphery and its centres (12th-16th centuries).01.01.201331.12.2016Anti SelartUniversity of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology168 000,00 EUR
MUUF/2412 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 15 23.04.2012 )Publishing the book "Maastik ja mälu: Eesti pärandiloome arengujooni" 23.04.201231.12.2012Helen Sooväli-SeppingTallinn University, The Estonian Institute of Humanities1 420,00 EUR
SFSF0130019s08Christianization, Colonization and Cultural Exchange: The Historical Origins of the European Identity of Estonia (13th–17th centuries) 01.01.200831.12.2013Anu MändTallinn University, Institute of History429 446,84 EUR
ETFETF7129Christianisation, Colonisation and Cultural Change: Livonia and Europe in the 12th –15th Centuries01.01.200731.12.2010Ivar LeimusTallinn University, Institute of History64 091,63 EUR
MUUEKM-TP-2012-1Artist and Clio 1. Illustrations of Baltic History and Historical Consciousness in the 19th Century01.01.201230.12.2015Tiina-Mall KreemArt Museum of Estonia Foundation32 237,64 EUR
ETFETF5514Livonia and Europe in the 13th century01.01.200331.12.2006Anti SelartUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy21 800,64 EUR
IUTIUT18-8The Making of Livonia: Actors, Institutions and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region01.01.201431.12.2019Anu MändTallinn University, School of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History960 000,00 EUR
MUUAI FUR 23.04.12-10 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 23.04.2012 nr 15)Maydell albums - Baltic history first artistic visualisations01.06.201201.10.2013Inna JürjoTallinn University, Institute of History2 500,00 EUR
SFSF0042478s03Familiar and Foreign: Problems of Identity in Estonian Earlier Art Amidst International Artistic Styles01.01.200331.12.2007Kersti MarkusTallinn University, Institute of History171 474,95 EUR
IUTIUT28-1Entangled Literatures: Discursive History of Literary Culture in Estonia01.01.201431.12.2019Jaan UnduskUnder and Tuglas Literature Centre889 200,00 EUR
ETFETF7744Confessions and politics in the eastern Baltic area (13th-17th centuries)01.01.200931.12.2012Anti SelartUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy57 682,06 EUR