This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
30.04.1956
luule.sakkeus@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, Research Professor in demography (1,00)
1986–...   
Estonian Interuniversity Population Research Centre, Senior Researcher
01.09.2015–31.12.2020   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, Senior Researcher (1,00)
01.09.2015–01.11.2021   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies, head (0,25)
2009–31.08.2015   
Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, director (0,25)
2008–2009   
National Institute for Health Development, senior analyst (0,25)
01.01.2003–31.12.2007   
Health information and analysis unit, Ministry of Social Affairs, head of statistics and senior analyst
1998–31.08.2015   
Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies, Senior Researcher (1,00)
01.01.1977–31.12.1986   
Urban Research Laboratory, Tallinn Technical University, junior researcherand researcher
 
 
Education
2000–2000   
Estonian Institute for Population Studies, Tallinn University, Ph.D. in demography
1979–1984   
Institute of Sociological Research, Academy of Sciences,USSR, applied sociology
1974–1978   
Tallinn Technical Univesity, industrial planning, Diploma (M.Sc)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Member of the Ethics Committee of Tallinn University
2017−...   
Member of the Scientific Advisory Board of the BSS project of MPIDR
2012−...   
Member of the Advisory Board, Population Europe
2011−...   
Euro-Peristat IV Member of Scientific Committee
2011−...   
Member of SHARE Estonia Steering Committee
2010−...   
Member of Scientific Board of EDSD
2010−...   
Member of EAPSMORT (European Working Group on Health, Morbidity and Mortality, EAPS)
1992−...   
Estonian Family and Fertility Survey working group, member
1992−...   
European Association for Population Studies, member
1986−...   
Estonian Demographic Association, member
2016−2016   
Member of the Working Group on E-death event (SA E-TERVIS)
2015−2020   
Expert of the Programme committee of Horizon2020 theme health, demographic change and well-being
2011−2018   
Member of the Editorial Board of the Journal "Demografia"
2011−2015   
Chair of the Estonian Council of Statistics, Statistics Estonia
2008−2019   
Academic Network of Experts on Disabled People (ANED), representative of Estonia
2008−2019   
Estonian Commitee for Bioethics, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2021, Luule Sakkeus, Tallinn University Certificate of Appreciation for long-term contribution in demographic research
2021, Luule Sakkeus, State Decoration with the Order of the White Star for the development of population studies
2019, Luule Sakkeus, The Alumni of the Century of the Tallinn University
2016, Luule Sakkeus, Badge of Merit of Tallinn University
2000, Luule Sakkeus, National Science Prize (social sciences, team member)
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 3. Health; 3.6. Public Health Science
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS RESEARCH FIELD: S250 Demography ; SPECIFICATION: Population development of Estonia (ageing, migration, foreign-origin-population, health), national statistical system (data sources, harmonisation, data quality analysis)
 
 
Additional information
Expertise on survey methodology (in particular event history type), expertise on register-based population events. Fluent orally and in written format in English and Russian. Analytical skills in SPSS, STATA etc.

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.06.2022
30.04.1956
luule.sakkeus@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, Teadusprofessor demograafia alal (1,00)
1986–...   
Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus, Vanemteadur
01.09.2015–31.12.2020   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, Vanemteadur (1,00)
01.09.2015–01.11.2021   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus, juhataja (0,25)
2009–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut, direktor (0,25)
2008–2009   
Tervise Arengu Instituut, vanemanalüütik (0,25)
01.01.2003–31.12.2007   
Tervise info- ja analüüsi osakond, Sotsiaalministeerium, tervisestatistika juht ja vanemanalüütik
1998–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.1977–31.12.1986   
Tallinna Linnalabor, TPI, laborant, nooremteadur ja teadur
 
 
Haridustee
2000–2000   
TLU Eesti Demograafia Instituut, Ph.D. demograafia
1979–1984   
Sotsioloogiliste Uuringute Instituut, NL TA, rakendussotsioloogia
1974–1978   
Tallina Tehnikaülikool, tööstuse plaanimine, Diplom (M.Sc)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
Tallinna Ülikooli Eetikakomitee liige
2017−...   
MPIDR projekti BSS Teadusnõukogu liige
2012−...   
Population Europe Nõukoja liige
2011−...   
Euro-Peristat IV Teaduskomitee liige
2011−...   
SHARE Eesti juhtkomitee liige
2010−...   
EDSD Teadusnõukogu liige
2010−...   
EAPSMORT liige (Tervise, haigestumuse ja suremuse Euroopa töögrupp)
1992−...   
Eesti Pere- ja Sündimusuuringu teadusnõukogu, liige
1992−...   
Euroopa Demograafia Assotsiatsioon, liige
1986−...   
Eesti Demograafia Assotsiatsioon, liige
2016−2016   
E-surmasündmuse arendamise töörühma liige (SA E-TERVIS)
2015−2020   
Horisont2020 tervise, demograafilised muutused ja heaolu valdkonna programmikomitee ekspert
2011−2018   
ajakirja "Demografia", toimetuskolleegiumi liige
2011−2015   
Eesti Statistikaameti Statistikanõukogu esimees
2008−2019   
Akadeemiline ekspertide võrgustik puuetega rahvastiku alal, Eesti esindaja
2008−2019   
Eesti Bioeetika Nõukogu, liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2021, Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli rektori tänukiri pikaajalise silmapaistva teadustöö ja demograafia keskuse juhtimise ja arendamise eest
2021, Luule Sakkeus, Valgetähe IV klassi teenetemärk rahvastikuteaduse arendamise eest
2019, Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli sajandivilistlane
2016, Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli teenetemärk
2015, Luule Sakkeus, Parim artikkel sotsiaalteadustes, TLÜ
2001, Luule Sakkeus, Parim teadusartikkel, Tallinna Ülikool
2000, Luule Sakkeus, Riigi teaduspreemia (sotsiaalteadused, kollektiivi liige)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS VALDKOND: S250 Demograafia; TÄPSUSTUS: Eesti rahvastikuareng (vananemine, välispäritolu rahvastik, tervis), riigiandmekorraldus (andmeallikad, harmoniseerimine, kvaliteedianalüüs)
 
 
Lisainfo
küsitlusuuringute (sündmuslooliste) metodoloogia ekspertiis, registripõhiste rahvastikusündmuste ekspertiis, inglise ja vene keel suulises kõnes ja kirjas sorav. Andmeanalüüsi tarkvara (SPSS; STATA)kasutamise oskused.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.06.2022

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 62 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUAR/14514 (IS1402)Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective14.11.201414.11.2018Marge UntTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies; Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Institute for International Social Studies10 000,00 EUR
1.2.2.1.TKA21172A Data Collection Framework Contract for SHARE Wave 9 Survey in Estonia 01.10.202131.12.2024Luule SakkeusTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies0,00 EUR
MUUTRU15110A European network of academic experts in the field of disability 01.01.201531.12.2018Liili AbuladzeTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies30 000,00 EUR
MUU112748Digitalisation of archival civil registration acts in Population register21.08.200930.06.2010Luule SakkeusTallinn University; Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies95 867,47 EUR
MUUTKA15109 (COST Action IS1311)INTERFASOL – Intergenerational Family Solidarity across Europe12.05.201411.05.2018Luule SakkeusTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies40 000,00 EUR
TTTT7Generations and Gender Survey 2020 Estonia01.01.202131.12.2024Allan PuurTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies40 000,00 EUR
1.1.6.TKA21066 Generations and Gender Survey 2020 Estonia 01.01.202131.12.2024Allan PuurTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies80 000,00 EUR
PRGPRG71Contemporary demographic developments in Estonia: In search of pathways towards a more sustainable society01.01.201831.12.2022Allan PuurTallinn University, School of Governance, Law and Society960 815,00 EUR
SFSF0130018s11Contemporary demographic development in Estonia: main trends, underlying factors and societal impact01.01.201131.12.2016Allan PuurTallinn University, Estonian Institute for Population Studies652 210,00 EUR
ETFETF7624Estonian Household Income and Expenditure Surveys 1952-1989: A Feasibility Study and Data Quality Analysis01.01.200831.12.2009Luule SakkeusEstonian Interuniversity Population Research Centre22 548,03 EUR
SFSF0132703s05Estonian Population Development: Recent transformation and Societal Sustainability01.01.200531.12.2010Allan PuurTallinn University, Estonian Institute for Population Studies652 324,21 EUR
MUUVS/2009/0561Survey on Health, Retirement and Ageing in Estonia (SHARE)15.12.200915.10.2011Luule SakkeusTallinn University; Tallinn University, Institute of International and Social Studies; Tallinn University, Estonian Institute for Population Studies; Tallinn University, Institute of Social Work164 945,10 EUR
MUURU/11412 (Eraldise kasutamise leping nr 12.2-3/5358)Co-funding of SHARE Estonia 5 wave 23.05.201230.06.2013Luule SakkeusTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies40 000,00 EUR
MUUFUR EDI 7.09.2009 nr 7 ja 29.04.2013 nr 14 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 7.09.2009 nr 7 ja 29.04.2013 nr 14)Participation in European Doctoral School of Demography (EDSD)01.01.201030.06.2016Allan PuurTallinn University, Estonian Institute for Population Studies; Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies36 298,50 EUR
MUUTRU20128 European Disability Expertise EDE 01.09.202030.09.2023Liili AbuladzeTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies13 500,00 EUR
MUUTRU19137AEvaluation of the EU Disability Strategy 2010-2020 09.08.201928.02.2020Luule SakkeusTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies4 400,00 EUR
MUU2003131A comprehensive health information and knowledge system for evaluating and monitoring perinatal health in Europe (Phase 2)01.12.200331.12.2007Luule SakkeusTallinn University, Estonian Institute for Population Studies10 018,98 EUR
MUU20101301100912A comprehensive health information and knowledge system for evaluating and monitoring perinatal health in Europe (continuation phase 2)01.04.201101.04.2014Luule SakkeusTallinn University, Estonian Institute for Population Studies3 000,00 EUR
MUU2007114Better Statistics for Better Health for Pregnant Women and Their Babies: European Health Reports (Continuation project 1)01.06.200731.12.2008Luule SakkeusTallinn University, Estonian Institute for Population Studies6 067,13 EUR
MUUTRU17161A (No 17139 )Euroopa Platvorm laste kohta 01.03.201701.03.2020Liili AbuladzeTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies2 400,00 EUR
MUU2004 35100 006 (200435100006)Implementation of the European Core Health Interview Survey01.12.200430.06.2006Luule SakkeusTallinn University, Estonian Institute for Population Studies22 548,03 EUR
MUU2004 35100 019Pilot Project on Morbidity Statistics01.01.200531.12.2006Luule SakkeusTallinn University, Estonian Institute for Population Studies29 406,01 EUR
MUU2004102Hospital (Activity) Data Project 201.01.200531.12.2006Luule SakkeusTallinn University, Estonian Institute for Population Studies15 977,91 EUR
1.1.8.1.TF2821 (Rahastatud TLÜ uuringufondi nõukogu koosoleku OTSUSEGA nr 7.1-17/5 7.05.2021 )Developing the data infrastructure about Estonian population after II World (1944-1949)01.05.202131.12.2022Luule SakkeusTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies13 000,00 EUR (total financing 26 100,00 EUR)
MUUTAU16202 Infotechnological Mobility Observatory (IMO) 01.01.201631.08.2022Allan PuurTallinn University, School of Governance, Law and Society, Estonian Institute for Population Studies68 093,62 EUR