Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S189 Organisatsiooniteadus ; PÕHISUUND: Innovatsiooni ja muutuste juhtimine
8.05.2018

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALITY: S189 Organizational science ; SPECIALITY: Leading Innovation and Change
8.05.2018