mai.kukumagi@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.03.2019–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Plant Ecophysiology (1,00)
01.07.2018–28.02.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Plant Ecophysiology (0,75)
01.01.2018–30.06.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Plant Ecophysiology (1,00)
01.01.2016–31.12.2017   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.01.2012–31.12.2014   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist for Ecophysiology (1,00)
01.01.2010–31.12.2011   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist for Ecophysiology (0,50)
01.01.2008–31.12.2009   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Technician (0,50)
01.11.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Technician (0,50)
01.10.2004–31.10.2007   
University of Tartu, Support Units, Administrative Department, secretary of director of administration (1,00)
 
 
Education
2007–2015   
PhD studies in plant ecology and ecophysiology at University of Tartu
2005–2007   
master's degree (MSc), plant ecology and ecophysiology, University of Tartu
2001–2005   
bachelor's degree (BSc), botany and ecology, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of defence board of Kaie Kriiska doctoral theses (University of Tartu)
2017−2017   
Member of the organizing team of international conference "Woody Root 7"
2012−2012   
Member of organizing team of the SPPS (Scandinavian Plant Physiology Society) PhD Student Conference, 12.-15.09.2012, Estonia
2009−2013   
COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests", member of working group 3 "Soil C stocks and turnover"
2003−2008   
COST E38 "Woody Roots and Ecosystem Services", member of working group 2 "Fine root dynamics"
 
 
Additional information
Reviewer for journals: Agricultural and Forest Meteorology; Forests; Science of Total Environment; Geoderma;
Teaching at University of Tartu:
2013 Supervision of Bachelor thesis of Krõõt Arbo and Marta Korts-Laur;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Mai Kukumägi, I prize for master's thesis "Seasonal soil respiration in a spruce-birch chronosequence: relationships between soil temperature and soil moisture" in nationl students' competition in 2007
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS CLASSIFICATION: B270 Plant ecology ; SPECIFICATION: Forest carbon cycle; soil respiration and its partitioning in relation to abiotic and biotic factors and forest management
 
 
Additional information
Collaboration projects:
2018-2020 - T180044MIME "Carbon budget in Norway spruce chronosequence", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2018-2019 - L170270MIME "Elaboration of country specific biomass models for Estonian forests", Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2016-2018 - 8T160024MIMK "Carbon budget in Scots pine chronosequence stands ", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2015-2016 - 8-2/T15013MIMK "Carbon budgets in Silver birch-Norway spruce mixed stands", Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2013-2015 - 8-2/T13104MIMK ”The effect of drainage to carbon budget of birch stands growing on organic soils”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2012-2015 - ETF 9342 "Potential environmental effects in relation to management of grey alder stands", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2012-2014 - 8-2/T12141MIMK „The role of grey alder stands in carbon budget of Estonian forests“, Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2011-2014 - 8-2/T11082MIMK ”The possible environmental effects and silvicultural aspects of spruce stumps harvesting”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2007-2010 - ETF 7069 ”Carbon sequestration and growth in silver birch stands ”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.

Professional development:
- H2020 Marie Curie Individual Fellowship proposal training, University of Eastern Finland, Kuopio, 23.-25.05.2018
- Scientific research (learning soil organic matter density fractionation) at the University of Turin, February-March, 2012.
- PhD course "Belowground carbon turnover in forests", Tartu, 2011.
- Scientific research (soil respiration measurements at different forest sites and microcosm experiment) at the University of Helsinki, August and December, 2010.

Research grants and scholarships:
2013 - Research grant of the interdisciplinary research projects for doctoral students
2012 - ESF DoRa Proramme Activity 6 scholarship
2010 - Short-term scientific mission of COST FP0803
2010 - ESF DoRa Programme Activity 8 scholarship
2009 - Scholarship of Kristjan Jaak – travelling grant
2008 - Travelling grant from the Doctoral School of Ecology and Environmental Sciences

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.01.2020
mai.kukumagi@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2019–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, taimede ökofüsioloogia teadur (1,00)
06.07.2018–30.06.2023   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Teadur (0,30)
01.07.2018–28.02.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, taimede ökofüsioloogia teadur (0,75)
01.01.2018–30.06.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, taimede ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2016–31.12.2017   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2012–31.12.2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (1,00)
01.01.2010–31.12.2011   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (0,50)
01.01.2008–31.12.2009   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, tehnik (0,50)
01.11.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , tehnik (0,50)
01.10.2004–31.10.2007   
Tartu Ülikool, Tugiüksused, Üldosakond, administratsioonidirektori vastutav sekretär (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2015   
doktoriõpe taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool
2005–2007   
teadusmagistrikraad (MSc), taimeökoloogia ja ökofüsioloogia eriala, Tartu Ülikool
2001–2005   
bakalaureusekraad, botaanika ja ökoloogia eriala, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Kaie Kriiska doktoriväitekirja kaitsmiskomisjoni liige (Tartu Ülikool)
2017−2017   
"Woody Root 7" rahvusvahelise konverentsi korraldusmeeskonnas
2012−2012   
VII Skandinaavia Taimefüsioloogia Ühingu (Scandinavian Plant Physiology Society, SPPS) doktorantide konverentsi korraldamine 12.-15.09.2012, Laulasmaa, Eesti
2009−2013   
COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests" liige
2003−2008   
COST E38 "Woody Roots and Ecosystem Services" liige
 
 
Lisainfo
Retsensent teadusajakirjades: Agricultural and Forest Meteorology; Forests; Science of Total Environment; Geoderma;
Õppetöö:
2013 Krõõt Arbo bakalaureusetöö juhendamine
2013 Marta Korts-Laur bakalaureusetöö juhendamine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Mai Kukumägi, I preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas Eesti üliõpilaste teadustööde 2007. a riiklikul konkursil teadustöö "Mullahingamise sesoonne dünaamika kuuse-kase segametsa aegreas: seosed mullatemperatuuri ja mullaniiskusega" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: B270 Taimeökoloogia ; TÄPSUSTUS: Metsaökosüsteemi süsinikuringe, mullahingamine: seosed erinevate abiootiliste ja biootiliste teguritega ning metsamajandamisega
 
 
Lisainfo
Koostööprojektid Eesti Maaülikooliga:
2018-2020 - T180044MIME "Süsinikubilanss viljakate kuusikute vanusereas", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
2018-2019- L170270MIME "Eesti puistute biomassi mudelite väljatöötamine", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
2016-2018 - 8T160024MIMK "Süsinikubilanss palumännikute vanusereas", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2015-2016 - 8-2/T15013MIMK "Süsinikubilanss kuuse-kase segametsade vanusereas",Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2013-2015 - 8-2/T13104MIMK ”Kuivendamise mõju viljakate soometsade süsinikubilansile”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2012-2015 - ETF 9342 "Hall-lepikute majandamisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2012-2014 - 8-2/T12141MIMK „Hall-lepikud Eesti metsade süsinikubilansis“, Veiko Uri,Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2011-2014 - 8-2/T11082MIMK ”Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2007-2010 - ETF 7069 ”Süsiniku akumulatsioon ja puistu kasvukäik arukaasikutes”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut

Erialane enesetäiendus:
- H2020 Marie Curie projektitaotluse kirjutamise koolitus, Ida-Soome Ülikool, Kuopio, 23.-25.mai 2018
- osalemine stendettekandega XIII Eesti ökoloogiakonverentsil "Ökoloogiateadus globaalselt muutuvas maailmas", 20.aprill 2018
- teadustöö Torino ülikoolis, Itaalia, veebruar-märts, 2012
- osalemine rahvusvahelises doktorikoolis "Belowground carbon in forests", Tartu, 2011
- teadustöö Helsingi ülikooli metsateaduste osakonnas, august ja detsember, 2010

Saadud uurimistoetused ja stipendiumid:
2013 - Ökoloogia ja maateaduste doktorikooli valdkondadeülese uurimisprojekti toetus
2012 - ESF DoRa programmi 6 stipendium
2010 - ESF DoRa programmi 8 stipendium
2010 - COST FP0803 "Belowground carbon turnover in Europen forests" uurimistoetus
2009 - Kristjan Jaagu välissõidu stipendium
2008 - Ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli välissõidu toetus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.01.2020
  • Found 13 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUSLOOM12022T (3.2.0802.11-0043)Research and development activities on biosphere and atmosphere of the Esronian Ekvironmental Observatory (BioAtmos)01.10.201131.12.2014Kaido SoosaarUniversity of Tartu757 600,23 EUR
PRGPRG681The effect of different harvesting methods on ecosystem carbon budget: shelterwood cutting versus clear-cut.01.01.202031.12.2024Veiko UriEstonian University of Life Sciences183 250,00 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Centre of Excellence in Environmental Adaptation01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences; Tallinn University of Technology , Faculty of Science; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University3 054 552,95 EUR
IUTIUT34-9Forest ecosystem acclimation to increasing atmospheric humidity and interacting environmental drivers01.01.201531.12.2020Arne SellinUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences798 000,00 EUR
ETFETF7452Fine root adaptation strategies in European coniferous and deciduous forests along a latitudinal gradient.01.01.200831.12.2011Ivika Ostonen-MärtinUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)83 618,15 EUR
MUULLOOM15092Effect of clearcut and thinning on forest carbon cycling01.07.201530.06.2018Krista LõhmusUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences76 500,00 EUR
ETFETF7792Rhizosphere processes in carbon and nutrient cycling of free air humidity manipulated deciduous forest ecosystems 01.01.200931.12.2012Krista LõhmusUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)47 121,20 EUR
ETFETF5466Carbon pools and sequestration in a chronosequence of spruce-birch forest01.01.200331.12.2006Robert Christian Szava-KovatsUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography54 789,58 EUR
PUT; PUT_OPPUT1350Role of transpiration fluxes in acquisition of inorganic nitrogen forms in trees01.01.201731.12.2020Priit KupperUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences240 000,00 EUR
1.1.7.2.1T180199MIME (15451)Valgustusraiete mõju viljakate kasvukohtade arukaasikute arengule 01.05.201930.04.2021Jürgen AosaarEstonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering58 127,00 EUR
SFSF0180025s12Multi-scale interactions between water, carbon and nitrogen fluxes in experimental and natural ecosystems: effects of climate change.01.01.201231.12.2014Anu SõberUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University446 640,00 EUR
ETFETF7016Stomatal control of photosynthesis acclimation to light01.01.200731.12.2010Robert Christian Szava-KovatsUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)54 053,92 EUR
SFSF0182732s06Interactions between fluxes of carbon and water in ecosystems under the influence of changing environment01.01.200631.12.2011Anu SõberUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)870 509,68 EUR