See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
mai.kukumagi@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2020–30.06.2023   
Eesti Maaülikool, Metsanduse ja inseneeria instituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, Teadur (1,00)
06.07.2018–31.08.2020   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Teadur (0,30)
01.07.2018–28.02.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, taimede ökofüsioloogia teadur (0,75)
01.01.2018–30.06.2018   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, taimede ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2016–31.12.2017   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2012–31.12.2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (1,00)
01.01.2010–31.12.2011   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (0,50)
01.01.2008–31.12.2009   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, tehnik (0,50)
01.11.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , tehnik (0,50)
01.10.2004–31.10.2007   
Tartu Ülikool, Tugiüksused, Üldosakond, administratsioonidirektori vastutav sekretär (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2015   
doktoriõpe taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool
2005–2007   
teadusmagistrikraad (MSc), taimeökoloogia ja ökofüsioloogia eriala, Tartu Ülikool
2001–2005   
bakalaureusekraad, botaanika ja ökoloogia eriala, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Kaie Kriiska doktoriväitekirja kaitsmiskomisjoni liige (Tartu Ülikool)
2017−2017   
"Woody Root 7" rahvusvahelise konverentsi korraldusmeeskonnas
2012−2012   
VII Skandinaavia Taimefüsioloogia Ühingu (Scandinavian Plant Physiology Society, SPPS) doktorantide konverentsi korraldamine 12.-15.09.2012, Laulasmaa, Eesti
2009−2013   
COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests" liige
2003−2008   
COST E38 "Woody Roots and Ecosystem Services" liige
 
 
Lisainfo
Retsensent teadusajakirjades: Agricultural and Forest Meteorology; Forests; Science of Total Environment; Geoderma
Õppetöö:
Al. 2021 Ökoloogia rakendused, kaasõppejõud
Al. 2021 Taimede stress, kaasõppejõud
2020-2022 Bioloogia ja elustiku kaitse erialaseminar (ökofüsioloogia teema)
2013 Krõõt Arbo bakalaureusetöö kaasjuhendamine
2013 Marta Korts-Laur bakalaureusetöö juhendamine

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Mai Kukumägi, I preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas Eesti üliõpilaste teadustööde 2007. a riiklikul konkursil teadustöö "Mullahingamise sesoonne dünaamika kuuse-kase segametsa aegreas: seosed mullatemperatuuri ja mullaniiskusega" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
ETIS VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS VALDKOND: B270 Taimeökoloogia ; TÄPSUSTUS: Metsaökosüsteemi süsinikuringe, mullahingamine: seosed erinevate abiootiliste ja biootiliste teguritega ning metsamajandamisega
 
 
Lisainfo
Koostööprojektid Eesti Maaülikooliga:
2020-2024 - "Erinevate raieviiside mõju ökosüsteemi süsinikubilansile - turberaie versus lageraie", Veiko Uri
2020-2023 - "Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid", Veiko Uri
2020-2022 - "Kasvukoha süsinikubilansi dünaamika lageraie järgselt", Veiko Uri
2019-2021 - "Valgustusraiete mõju viljakate kasvukohtade arukaasikute arengule", Jürgen Aosaar
2018-2020 - T180044MIME "Süsinikubilanss viljakate kuusikute vanusereas", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
2018-2019- L170270MIME "Eesti puistute biomassi mudelite väljatöötamine", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
2016-2018 - 8T160024MIMK "Süsinikubilanss palumännikute vanusereas", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2015-2016 - 8-2/T15013MIMK "Süsinikubilanss kuuse-kase segametsade vanusereas",Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2013-2015 - 8-2/T13104MIMK ”Kuivendamise mõju viljakate soometsade süsinikubilansile”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2012-2015 - ETF 9342 "Hall-lepikute majandamisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2012-2014 - 8-2/T12141MIMK „Hall-lepikud Eesti metsade süsinikubilansis“, Veiko Uri,Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2011-2014 - 8-2/T11082MIMK ”Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2007-2010 - ETF 7069 ”Süsiniku akumulatsioon ja puistu kasvukäik arukaasikutes”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut

Erialane enesetäiendus:
- Koolitus "Erinevad diginipid", 1.03.2022, Eesti Maaülikool
- Koolitus "Veebiseminari vahend BigBlueButton", 9.02.2021, Tartu Ülikool
- Koolitus "Moodle alustajatele", 15.01.2021, Tartu Ülikool
- Koolitus "Õppeprotsessi kavandamine osaliselt ja täielikult veebipõhistel kursustel" 12.01.2021, Tartu Ülikool
- Konverents Mets, Noblessi Valukoda, Tallinn, 30.10.2019
- Metsanduse aastakonverentsid Eesti Maaülikoolis, 07.12.2018 ja 13.12.2019
- H2020 Marie Curie projektitaotluse kirjutamise koolitus, Ida-Soome Ülikool, Kuopio, 23.-25.mai 2018
- osalemine stendettekandega XIII Eesti ökoloogiakonverentsil "Ökoloogiateadus globaalselt muutuvas maailmas", 20.aprill 2018
- teadustöö Torino ülikoolis, Itaalia, veebruar-märts, 2012
- osalemine rahvusvahelises doktorikoolis "Belowground carbon in forests", Tartu, 2011
- teadustöö Helsingi ülikooli metsateaduste osakonnas, august ja detsember, 2010

Saadud uurimistoetused ja stipendiumid:
2013 - Ökoloogia ja maateaduste doktorikooli valdkondadeülese uurimisprojekti toetus
2012 - ESF DoRa programmi 6 stipendium
2010 - ESF DoRa programmi 8 stipendium
2010 - COST FP0803 "Belowground carbon turnover in Europen forests" uurimistoetus
2009 - Kristjan Jaagu välissõidu stipendium
2008 - Ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli välissõidu toetus

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.08.2022
mai.kukumagi@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2020–30.06.2023   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Engineering, Chair of Silviculture and Forest Ecology, Researcher (1,00)
06.07.2018–31.08.2020   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Researcher (0,30)
01.07.2018–28.02.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Plant Ecophysiology (0,75)
01.01.2018–30.06.2018   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow in Plant Ecophysiology (1,00)
01.01.2016–31.12.2017   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.01.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.01.2012–31.12.2014   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist for Ecophysiology (1,00)
01.01.2010–31.12.2011   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist for Ecophysiology (0,50)
01.01.2008–31.12.2009   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Technician (0,50)
01.11.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Technician (0,50)
01.10.2004–31.10.2007   
University of Tartu, Support Units, Administrative Department, secretary of director of administration (1,00)
 
 
Education
2007–2015   
PhD studies in plant ecology and ecophysiology at University of Tartu
2005–2007   
master's degree (MSc), plant ecology and ecophysiology, University of Tartu
2001–2005   
bachelor's degree (BSc), botany and ecology, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of defence board of Kaie Kriiska doctoral theses (University of Tartu)
2017−2017   
Member of the organizing team of international conference "Woody Root 7"
2012−2012   
Member of organizing team of the SPPS (Scandinavian Plant Physiology Society) PhD Student Conference, 12.-15.09.2012, Estonia
2009−2013   
COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests", member of working group 3 "Soil C stocks and turnover"
2003−2008   
COST E38 "Woody Roots and Ecosystem Services", member of working group 2 "Fine root dynamics"
 
 
Additional information
Reviewer for journals: Agricultural and Forest Meteorology; Forests; Science of Total Environment; Geoderma
Teaching at University of Tartu:
since 2021 Ecological Applications
since 2021 Plant stress
2020-2022 Seminar in Biology and Biodiversity Conservation (ecophysiology)
2013 Supervision of Bachelor thesis of Krõõt Arbo and Marta Korts-Laur

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Mai Kukumägi, I prize for master's thesis "Seasonal soil respiration in a spruce-birch chronosequence: relationships between soil temperature and soil moisture" in nationl students' competition in 2007
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
ETIS RESEARCH FIELD: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS RESEARCH FIELD: B270 Plant ecology ; SPECIFICATION: Forest carbon cycle; soil respiration and its partitioning in relation to abiotic and biotic factors and forest management
 
 
Additional information
Collaboration projects:
2020-2024 - The effect of different harvesting methods on ecosystem carbon budget: shelterwood cutting versus clear-cut. Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2018-2020 - T180044MIME "Carbon budget in Norway spruce chronosequence", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2018-2019 - L170270MIME "Elaboration of country specific biomass models for Estonian forests", Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2016-2018 - 8T160024MIMK "Carbon budget in Scots pine chronosequence stands ", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2015-2016 - 8-2/T15013MIMK "Carbon budgets in Silver birch-Norway spruce mixed stands", Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2013-2015 - 8-2/T13104MIMK ”The effect of drainage to carbon budget of birch stands growing on organic soils”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2012-2015 - ETF 9342 "Potential environmental effects in relation to management of grey alder stands", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2012-2014 - 8-2/T12141MIMK „The role of grey alder stands in carbon budget of Estonian forests“, Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2011-2014 - 8-2/T11082MIMK ”The possible environmental effects and silvicultural aspects of spruce stumps harvesting”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2007-2010 - ETF 7069 ”Carbon sequestration and growth in silver birch stands ”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.

Professional development:
-2021 teaching trainings: "BigBlueButton", "Moodle for beginners", "Planning the learning process in online courses"
- H2020 Marie Curie Individual Fellowship proposal training, University of Eastern Finland, Kuopio, 23.-25.05.2018
- Scientific research (learning soil organic matter density fractionation) at the University of Turin, February-March, 2012.
- PhD course "Belowground carbon turnover in forests", Tartu, 2011.
- Scientific research (soil respiration measurements at different forest sites and microcosm experiment) at the University of Helsinki, August and December, 2010.

Research grants and scholarships:
2013 - Research grant of the interdisciplinary research projects for doctoral students
2012 - ESF DoRa Proramme Activity 6 scholarship
2010 - Short-term scientific mission of COST FP0803
2010 - ESF DoRa Programme Activity 8 scholarship
2009 - Scholarship of Kristjan Jaak – travelling grant
2008 - Travelling grant from the Doctoral School of Ecology and Environmental Sciences

Projects in progress

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.08.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 17 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUSLOOM12022T (3.2.0802.11-0043)Eesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus (BioAtmos)01.10.201131.12.2014Kaido SoosaarTartu Ülikool757 600,23 EUR
PRGPRG681Erinevate raieviiside mõju ökosüsteemi süsinikubilansile - turberaie versus lageraie.01.01.202031.12.2024Veiko UriEesti Maaülikool549 750,00 EUR
1.1.9.LLTOM21002Hariliku kuuse kaitsevõimet ja kasvu määravad tegurid puht- ja segapuistutes: kliimamuutuse ja kasvukoha mõju01.03.202128.02.2024Priit KupperTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut195 219,33 EUR
1.1.7.2.1T200047MIME (KIKi 2020 aasta Metsanduse programmi projekt nr 17508)Kasvukoha süsinikubilansi dünaamika lageraie järgselt 01.08.202030.05.2022Veiko UriEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool73 356,20 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut3 054 552,95 EUR
IUTIUT34-9Metsaökosüsteemide kohanemine suureneva õhuniiskuse ja kaasnevate keskkonnateguritega01.01.201531.12.2020Arne SellinTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut798 000,00 EUR
ETFETF7452Peente juurte adapteerumisstrateegiad Euroopa okas- ja lehtpuumetsades põhja-lõuna gradiendil.01.01.200831.12.2011Ivika Ostonen-MärtinTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond83 618,15 EUR
MUULLOOM15092Raiete mõju metsade süsinikuringele01.07.201530.06.2018Krista LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut76 500,00 EUR
ETFETF7792Risosfääriprotsessid muudetud õhuniiskusega lehtmetsaökosüsteemide aineringes01.01.200931.12.2012Krista LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond47 121,20 EUR
1.1.5.SLTOM21202Sademete suurenemise mõju kuuse ja kase puht- ning segapuistute kasvule ja metsapatogeenidele01.01.202131.12.2022Arvo TullusTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut183 333,00 EUR
ETFETF5466Süsiniku varud ja kogunemine seoses kuuse-kase segametsa vanusega01.01.200331.12.2006Robert Christian Szava-KovatsTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond54 789,58 EUR
PUT; PUT_OPPUT1350Transpiratsioonivoo roll anorgaanilise lämmastiku vormide omastamisel puittaimedel01.01.201731.12.2020Priit KupperTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut240 000,00 EUR
1.1.7.2.1T180199MIME (15451)Valgustusraiete mõju viljakate kasvukohtade arukaasikute arengule 01.05.201930.04.2021Jürgen AosaarEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut58 127,00 EUR
1.1.T200106MIME (Töövõtuleping nr 1-18/2020/133)Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid 01.08.202031.07.2023Veiko UriEesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool190 000,00 EUR
SFSF0180025s12Vee-, süsiniku- ja lämmastikuvoogude interaktsioonid eksperimentaalsetes ning looduslikes ökosüsteemides: kliimamuutuste mõju.01.01.201231.12.2014Anu SõberTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut446 640,00 EUR
ETFETF7016Õhulõhede limitatsioon fotosünteesi valgusele kohanemisel01.01.200731.12.2010Robert Christian Szava-KovatsTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond54 053,92 EUR
SFSF0182732s06Ökosüsteemi süsiniku ja veevoogude interaktsioon muutuvas keskkonnas01.01.200631.12.2011Anu SõberTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond870 509,68 EUR