13.03.1950
6199526
maie.pihlamagi@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.12.2015–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Vanemteadur (0,90)
2015–30.11.2015   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Vanemteadur (1,00)
2005–2015   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, teadussekretär, vanemteadur (1,00)
01.01.1997–31.12.2005   
Ajaloo Instituut, riigi teadus- ja arendusasutus, vanemteadur, teadussekretär, 1,0
01.01.1992–31.12.1992   
kevadsemester (märts-juuni) külalislektor Armstrong State College, USA
01.01.1978–31.12.1997   
TA Ajaloo Instituut, laborant, nooremtedur (1981-1988), teadur (1988-1990), vanemteadur (1991- tänaseni), eesti moodsa ajaloo osakonna juhataja (1991-1992), teadussekretär (1992 - tänaseni)
01.01.1975–31.12.1978   
Tallinna Keskarhiivi osakonnajuhataja
 
 
Haridustee
1969–1975   
kõrgem, Tartu Ülikool 1975, ajalugu
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
TLÜ Humanitaariteaduste Instituudi Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse nõukoja liige
2014−...   
Üldkäsitluse "Eesti spordi ajalugu" kolleegiumi liige
2013−...   
TLÜ Eesti Pedagoogika Muuseumi Nõukogu liige
2007−...   
Balti uuringute ühendus, USA
2006−...   
Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastusnõukogu liige
2006−...   
Acta Historica Tallinnensia (TLÜ Ajaloo Instituudi ja Eesti TA ühisväljaanne) peatoimetaja
2005−2015   
TLÜ Ajaloo Instituudi nõukogu liige
1997−2006   
Acta Historica Tallinnensia toimetuskolleegiumi esimees
1992−2005   
Ajaloo Instituudi, riigi teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu liige
 
 
Loometöö
ETF grant nr 504 (1993-1996) "Eesti industrialiseerimine 1870-1940" , vastutav täitja.
ETF grant nr 2908 (1997-2000) "Eesti Vabariigi kaubanduspoliitika ja kaubanduse areng 1918-1940", vastutav täitja.
Sihtfinatseeritav teema (1998-2001) " Eesti Vabariik: moderniseerimine ja integratsioon Euroopasse", põhitäitja.
Põhitäitja sihtfinantseeritavas teemas (2002-2006) "Eesti Ida ja Lääne piiril: riiklus, identiteet, kultuur" .
Sihttfinantseeritav teema (2009-2014):Kohanemine modernsusega.Eesti ühiskonna vastus poliitilistele, sotsiaalsetele majanduslikele ja kultuurilistele väljakutsetele transformatsiooni aegadel (16.-20.sajand), põhitäitja.
IUT 2015-20120: Teema: Eesti ajaloo rahvusülene raamistik: transkultuurilised põimingud, ülemaailmsed organisatsioonid ja piiriülene ränne (16-21 saj), täitja.
Siihtfinantseeritav teema (2007–2008): "Eesti–Euroopa–Venemaa: inimesed, valitsused", põhitäitja.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
TLÜ Ajaloo Instituut liideti 1. 12.2015 Humanitaarteaduste Instituudiga ja instituudi koosseisus moodustati Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus. ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1996, Maie Pihlamägi, Eesti Ajalookirjanduse aastapreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; PÕHISUUND: Eesti 19. ja 20. sajandi sotsiaal- ja majandusajalugu

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
2.1.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.1.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.2.
2007
2.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2002
2.2.
2002
6.1.
2002
1.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
2.2.
1999
2.2.
1999
1.2.
1997
1.2.
1996
3.2.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1994
1.2.
1992
6.6.
1992
6.6.
1992
6.6.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
8.03.2019
13.03.1950
6199526
maie.pihlamagi@tlu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.12.2015–...   
Tallinn University, School of Humanities, Institute of History, Archaeology and Art History, Senior Researcher (0,90)
2015–30.11.2015   
Tallinn University, Institute of History, Senior Researcher (1,00)
2005–2015   
Tallinn University, Institute of History, academic secretary, senior researcher (1,00)
01.01.1997–31.12.2005   
Institute of History, State Research Institute , senior researcher, scientific secretary, 1,0
01.01.1992–31.12.1992   
(March-June) visiting lector at Armstrong State College, U.S.A.
01.01.1978–31.12.1997   
Institute of History of Estonian Academy of Sciences, assistent, junior researcher (1981-1988), researcher (1988-1990), senior researcher (1991 - present), Head of the departament of Modern Estonian History (1991-1992), scientific secretary (1992 - p
01.01.1975–31.12.1978   
Head of the departament of the Central Archives of Tallinn
 
 
Education
1969–1975   
Diploma Tartu University, 1975, History
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
2014−...   
Member of board of general history book "History of Estonian Sport"
2013−...   
Member of the council of the Pedagogical Museum of Tallinn University
2007−...   
The Association for the Advancement of Baltic Studies (ABBS), USA
2006−...   
Member of the Council of the Estonian Academy Publishers
2006−...   
Chief Editor of the journal Acta Historica Tallinnensia
2005−2015   
Member of the council of the Institute of History of Tallinn University
1997−2006   
Chairman of editorial bord of the journal Acta Historica Tallinnensia (official scientific journal of the Institute of History and the Estonian Academy of Sciences)
1992−2005   
Member of the scientific council of the Institute of History of State research Institute
 
 
Creative work
Grant of Estonian Science Foundation nr 504 (1993-1996) "Industrialization of Estonia 1870-1940", leader.
Grant of Estonian Science Foundation nr 2908 (1997-2000) "Trade and trade policy of the Estonian Republic 1918-1940", leader.
Target financed project (1998-2001) "Republic of Estonia: Modernization and integration into Europe", member of research group.
Target financed project (2002-2006) Estonia on the boundary of the East and West: State, Identity, Culture, member of research group.
Target financed project (2009-2014): Adapting to modernity: The Estońian society's response to political, social, economical and cultural challenges in times of transformation (16th-20th centuries), member of research group.
Institutional project (2015-20120): A Transnational Setting for Estonian History: Transcultural Entanglements, International Organisations and Transborder Migrations (16th – 21st Centuries), member of research group.
Target financed project (2007-2008). " Estonia–Europe–Russia: People, Ideas, Governments", member of research group.
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
1996, Maie Pihlamägi, Award on Estonian historical studies for 1996
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; SPECIALITY: Social and economic history of Estonia in the 19th and 20th centuries
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
2.1.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.1.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
1.2.
2007
2.2.
2007
1.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2002
2.2.
2002
6.1.
2002
1.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
1.3.
1999
2.2.
1999
2.2.
1999
1.2.
1997
1.2.
1996
3.2.
1996
1.2.
1995
3.2.
1995
3.2.
1994
1.2.
1992
6.6.
1992
6.6.
1992
6.6.
1992
1.2.
1991
1.2.
1991
8.03.2019
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF1130057s07Eesti - Euroopa - Venemaa: inimesed, ideed, valitsused01.01.200731.12.2008Toomas KarjahärmTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut144 120,77 EUR
IUTIUT31-6Eesti ajaloo rahvusülene raamistik: transkultuurilised põimingud, ülemaailmsed organisatsioonid ja piiriülene ränne (16.-21. saj.)01.01.201531.12.2020Karsten BrüggemannTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus560 000,00 EUR
SFSF0042094s02Eesti Ida ja Lääne piiril: riiklus, identiteet, kultuur01.01.200231.12.2006Toomas KarjahärmTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut275 906,59 EUR
MUUAI FUR 29.04.13-5 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 29.04.2013 nr 14)Eesti moodsa ajaloo XIII konverentsi "Eesti riik: teke ja areng" (13-14 juuni 2013, Tallinn) korraldamine02.01.201314.06.2013Maie PihlamägiTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut550,00 EUR
SFSF0130038s09Kohanemine modernsusega: Eesti ühiskonna vastus poliitilistele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja kultuurilistele väljakutsetele transformatsiooni aegadel (16.–20. sajand)01.01.200931.12.2014Karsten BrüggemannTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut685 247,81 EUR
MUUF/2615 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 29.04.2013)Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi ja Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse teadusajakirja Acta Historica Tallinnensia nr 19, 20 ja 21 kaasfinantseerimine - otseste kirjastamiskulude osaline katmine 01.01.201331.12.2015Maie PihlamägiTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut3 834,00 EUR
MUUAI FUR 01.12.10-2 (TLÜ teadusprorektori otsus 01.12.2010)Teadusajakirja Acta Historica Tallinnensia nr 15, 2010 kaasfinantseerimine - otseste kirjastamiskulude osaline katmine01.01.201031.12.2010Magnus IlmjärvTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut2 134,65 EUR
MUUAI FUR 16.01.12-1 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 16.01.2012 nr 1 ja 23.04.2012 nr 15 )Teadusajakirja Acta Historica Tallinnensia nr 16, 2011 ja 18, 2012 kaasfinantseerimine - otseste kirjastamiskulude osaline katmine01.01.201231.12.2012Maie PihlamägiTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut2 556,00 EUR