See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
28.02.1943
+372-6720089
+372-5204956
mall.orru@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–31.12.2020   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut, Dotsent (1,00)
2013–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool, Õppetooli juhataja (0,75)
01.09.2011–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool, Dotsent (0,75)
01.09.2011–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Dotsent (0,75)
01.01.2011–31.08.2011   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool, Assistent (0,50)
01.09.2010–31.12.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool, Assistent (0,10)
2009–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool, doktorant
2009–01.01.2016   
Eesti Geoloogiakeskus, vanemgeoloog (0,25)
1968–2009   
Eesti Geoloogiakeskus, Vanemgeoloog (1,00)
 
 
Haridustee
2009–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Mäeinstituut, doktorantuur
1992–1992   
Tartu Ülikool, geoloogia teadusmagister
1985–1989   
Eesti Teaduste Akadeemia (õppis mitte statsionaalselt, aspirantuuris)
1963–1968   
Tartu Ülikool, geoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Rahvusvaheline Turbakongress (Tallinn, 2020), orgkommitee liige
2011−...   
Rahvusvahelise turbaühingu turba balneoloogia komisjoni liige
2008−...   
Rahvusvaheline Turbaühing, balneoloogia komisjoni aseesimees
2008−...   
Turba ümarlaud Keskkonnaministeeriumi haldusalas
2007−...   
Eesti Turbaliit, auliige
2004−...   
Rahvusvahelise Geoloogiaühingu liige
2001−...   
Rahvusvaheline Turbaühing, turbageoloogia töögrupi koordinaatoreid
1990−...   
Eesti Geoloogia Selts (EGEOS), liige
2006−2011   
Eesti Turbaliit, juhatuse liige
 
 
Loometöö
Mall Orru on välja töötanud Eesti soode maastikulise liigestuse, juhtinud Eesti soode revisjoni, viinud läbi Eesti turbas leiduvate kahjulike elementide uuringu, tegelenud Eesti mahajäetud turbaalade taastaimestumise ja Eesti soode hüdrogeoloogiaga. Töötanud välja teaduslikel alustel turba kasutamise balneoloogias. Uurinud maavaradest põlevkivi, fosforiiti, ehitusmaterjale, diktoneemaargilliti jt. Viinud juhteksperdina läbi keskkonnamõju hindamisi maavarade kasutuselevõtu. Koos mäenduse eriala üliõpilaste ja keskkonnaspetsialistidega on juurutanud teaduslikke meetodeid avalikkusele huvipakkuva probleemi lahendamiseks.

Gümniaasiumiõpelaste turbaalaste uurimistööde juhendamine (Gustav Adolfi Gümnaasium, Prantsuse Lütseum, Viljandi Gümnaasium) - teemad: humiinained, turba mikrobioloogia, turba kasutamise balneoloogias, Eesti turba kasutamine kütteks..
Mall Orru on teinud aktiivset ja edukat rahvusvahelist koostööd oma valdkonna juhtivate teadlastega (Soome, Saksa, Iirimaa, Valgevene, Kanada, Rootsi, Vene, Ukraina, USA, Hiina jt). Ta on publitseerinud arvukalt teadusartikleid ja mitmeid monograafiaid..
 
 
Lisainfo
Alates aastast 2007 õpetab Tallinna Tehnikaülikooli mäeinstituudis ja 2016 geoloogia instituudis maavarade geoloogilist uuringut, maavarade ja keskkonna geoloogiat, Eesti geoloogiat, mäenduslikku keskkonnakaitset, rakendusgeoloogiat, mäeõiguse alused.Bakalaureuse-, magistri ja doktoritööde juhendamised Loengud, praktikumid, välipraktikumid, harjutustööde juhendamine.
Mall Orru on õpetanud Tartu Ülikoolis maavarade geoloogilisi uuringuid aastatel 1992-1996. Sellele järgnevalt Kehtna Tehnikumis mullateadust ja turbauuringuid.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Mall Orru, Parim õppejõud üliõpilaste tagasiside põhjal 2018.aastal
2016, Mall Orru, Turbatootjate teadusstipendium osavõtuks Rahvusvahelise Turbaühingu kongressist Malaisias (august 2016).
2012, Mall Orru, Rahvusvahelise Geoloogiaühingu teadusstipendium
2010, Mall Orru, Archimedese stipendium
2009, Mall Orru, Kristjan Jaagu stipendium
2008, Mall Orru, Eesti Turbaliidu teadusstipendium
2007, Mall Orru, Eesti Turbaliidu auliige
2004, Mall Orru, Rahvusvahelise Geoloogiaühingu teadusstipendium
2004, Mall Orru, Eesti Turbaliidu teadusstipendium
2002, Mall Orru, II auhind teadusuuringute eest kongressil: " Turvas aianduses, kvaliteet ja keskkonnaalased väljakutsed". Rahvusvaheline Turbaühing.
2001, Mall Orru, Iiri Sooseltsi teadusstipendium
2000, Mall Orru, Kanada Turbaühingu teadusstipendium
1996, Mall Orru, Phare ja Eesti Energiaameti teadusstipendium
1996, Mall Orru, Eesti Teaduspreemia nominent
1996, Mall Orru, Saksa Turbaühingu teaduspreemia
1994, Mall Orru, Farve Ltd teadusstipendium
1986, Mall Orru, orden Austuse märk
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; TÄPSUSTUS: Geoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; TÄPSUSTUS: T340 Kaevandamine/mäendus, 2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; CERCS KLASSIFIKAATOR: T340 Kaevandamine/mäendus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P470 Hüdrogeoloogia, geoplaneering ja ehitusgeoloogia
 
 
Lisainfo
Article. Orru, M., Ots, K., Orru, H., 2016. Revegetation processes in cut-away peat production fields in Estonia in relation to peat quality and water regime. In:journal Environmental Monitoring and Assessment. Category 1.1. Submitted. Id is: EMAS- D- 16-00896.
Article. Väizene, V., Valgma, I., Karu, V., Orru, M, 2016. Environmental impact of oil shale mining. Category 1.1. In journal: Environmental Earth Science. Vastu võetud. Toimetamisel.
Keskkonnamõju hindamise litsents nr KMH 0125; kehtib kuni 04.06.2018
Läbinud kõrgkoolididaktika õpitoa -6EAP; 28.august - 02.november 2017; Tunnistus TPC0019
Läbinud ülikooli õpetamise kursuse: Hääe vägi ja võim".

Mai - juuni 2017.

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.10.2021
28.02.1943
+372-6720089
+372-5204956
mall.orru@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–31.12.2020   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Geology, Associate Professor (1,00)
2013–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology, Head of Chair of Applied Geology (0,75)
01.09.2011–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology, Associate Professor (0,75)
01.09.2011–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Associate Professor (0,75)
01.01.2011–31.08.2011   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology, Assistant (0,50)
01.09.2010–31.12.2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology, Assistant (0,10)
2009–2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Mining, Chair of Applied Geology, PhD Student
2009–01.01.2016   
Geological Survey of Estonia, senior geologist (0,25)
1968–2009   
Geological Survey of Estonia, Senior geologist (1,00)
 
 
Education
2009–2010   
Tallinn University of Technology, Department of Mining, doctoral studies
1992–1992   
University of Tartu, MSc in geology
1985–1989   
Estonian Academy of Science (postgraduate courses)
1963–1968   
University of Tartu, geology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
International Peat Congress (Tallinn, 2020), member of organisation commitee
2011−...   
Member of the Peat Balneological Commission
2008−...   
International Peat Society, vice-chairman of Comission VI (peat balneology)
2008−...   
Roundtable in Envirenmental Ministry
2007−...   
Eesti Turbaliit, auliige
2004−...   
Member of the International Union of Geolocial Sciences (IUGS=
2001−...   
International Peat Society, co-ordinator of peat geological working group
1990−...   
Estonian Geological Society, member
2006−2011   
Estonian Peat Society, board member
 
 
Creative work
Mall Orru worked out geomorfological district of Estonian peatlands, was resposible of Estonian peatlands mapping, investigated contents of trace elements in Estonian peat, investigated revegetation of Estonian abandoned peat fields, peat use in balneology. Have investigated all mineral resources: oil shale, phosphorite, building materials, Dictyonema argillite. With students out work new methods related to Environmental Impact Asessment. .
Mall Orru is co-operated with leading scientists of many countries (Finland, Germany, Ireland, Belorussia, Canada Sweden, Russia Ukraine, USA, China etc) and published some monographies and scientific articles..
 
 
Additional information
Mall Orru is teaching for students geology mineral resources, geochemistry, quaternary geology,environmental impact assesment of mineral resources relatet to the mining, since 2007.
Mall Orru was teaching geology of mineral resources in University of Tartu in 1992-1996 and soil sciences and peat investigation methods in Kehtna Economy and Technology School.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Mall Orru, Parim õppejõud üliõpilaste tagasiside põhjal 2018.aastal
2016, Mall Orru, Grant by Estonian Peat Association for International Peat Congress in Malaysia (August 2016).
2012, Mall Orru, Grant of the International Union of Geological Sciences
2010, Mall Orru, Archimedes scholarship
2009, Mall Orru, Kristjan Jaak scholarship
2008, Mall Orru, Grant of the Estonian Peat Association
2007, Mall Orru, Honorary member of the Estonia Peat Association
2004, Mall Orru, Grant of the International Geological Sciences
2004, Mall Orru, Grant of the Estonian Peat Association
2002, Mall Orru, II price on the congress :"Peat in Horticulture. Quality and Evironmental Challenges, International Peat Society.
2001, Mall Orru, Scientific Grant of the Irish Peat Society
2000, Mall Orru, Canadian Peat Association scientific scholarship
1996, Mall Orru, Grants by Phare and Eesti Energiaamet
1996, Mall Orru, Nominee of the Estonian Scientific Premium
1996, Mall Orru, Peat Association of Germany scientific scholarship
1994, Mall Orru, Farve Ltd scholarship
1986, Mall Orru, order of the Badge of Honour
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; SPECIFICATION: T340 Mining, 2.1. Civil engineering (architecture engineering, building science and engineering, construction engineering, municipal and structural engineering and other allied subjects)
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.14. Industrial Engineering and Management; CERCS CLASSIFICATION: T340 Mining
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P470 Hydrogeology, geographical and geological engineering
 
 
Additional information
Article. Orru, M., Ots, K., Orru, H., 2016. Revegetation processes in cut-away peat production fields in Estonia in relation to peat quality and water regime. In:journal Environmental Monitoring and Assessment. Category 1.1. Submitted. Id is: EMAS- D- 16-00896.
Article. Väizene, V., Valgma, I., Karu, V., Orru, M, 2016. Environmental impact of oil shale mining. Category 1.1. In journal: Environmental Earth Science. Vastu võetud. Toimetamisel.
Keskkonnamõju hindamise litsents nr KMH 0125; kehtib kuni 04.06.2018
Läbinud kõrgkoolididaktika õpitoa -6EAP; 28.august - 02.november 2017; Tunnistus TPC0019
Läbinud ülikooli õpetamise kursuse: Hääe vägi ja võim".

Mai - juuni 2017.

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.10.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T043MEMT03Biokütuste ressurss ja tootmispotentsiaal Eestis22.04.200322.07.2003Peeter MuisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut14 060,56 EUR
MUUVA17082 EUROCORE. Euroopa puursüdamike kollektsioonide kasutamine magistriteõppe programmides01.04.201731.03.2019Rutt HintsTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut142 837,00 EUR
MUULep9050Geoterminite korrastamine14.05.200910.01.2010Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool2 173,00 EUR
MUULep10061Geoterminite korrastamine II30.04.201010.01.2011Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool958,67 EUR
MUULep11053Geoterminite korrastamine III20.06.201110.01.2012Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool1 400,00 EUR
MUULep12097Geoterminite korrastamine IV05.06.201210.01.2013Ülo SõstraTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Rakendusgeoloogia õppetool1 000,00 EUR
MUUAR13129Kaevandamisjäätmete haldamine01.09.201330.09.2014Veiko KaruTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool114 240,00 EUR
MUULep11006Katastriüksuse geoloogilise uuringu loa taotlemine25.01.201107.02.2011Ain AnepaioTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool1 018,69 EUR
ETFETF9018Kirde-Eesti kaevandusvaringud - tuvastamine, identifitseerimine ja põhjused01.01.201231.12.2015Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond39 648,00 EUR
MUUB36Kivimi raimamine ja rikastamine valikmeetoditega01.07.201430.06.2017Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool100 050,00 EUR
MUULep16002Puhatu turbamaardla turbauuring11.12.201510.01.2016Vivika VäizeneTallinna Tehnikaülikool4 670,00 EUR
MUUAR12007Põlevkivi kadudeta ja keskkonnasäästlik kaevandamine01.01.201231.08.2015Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool610 400,00 EUR
MUULep13056Põlevkivi kaevandamise tehnoloogiate keskkonnamõju prognoos 2016-203001.02.201330.04.2013Vivika VäizeneTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool33 170,00 EUR
MUULep12021Sangla kütteturba tootmisala korrastamine20.01.201209.04.2012Ingo ValgmaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool3 370,00 EUR
MUULep11062Selisoo ja teiste märgalade alt põlevkivi kaevandamise tehnoloogiliste võimaluste väljatöötamine22.08.201130.11.2011Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool13 778,00 EUR
1.1.7.2.1KIK16067Turbaalaste uurimistulemuste digitaliseerimine ja andmebaasi koostamine I etapp01.06.201603.06.2018Mall OrruTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut35 984,67 EUR
1.1.KIK18014Turbaalaste uurimistulemuste digitaliseerimine ja andmebaasi koostamine II etapp (jätkuprojekt)15.06.201815.06.2020Mall OrruTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut124 809,37 EUR
MUUKIK15011Õppepraktikumid Ida-Virumaa aherainemägedele01.05.201505.01.2016Gaia GrossfeldtTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool2 979,17 EUR