16.01.1959
372 58275927
mallel@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2014–...   
ProVida Kliinik OÜ, loovterapeut-muusikaterapeut, psühholoog ja superviisor (0,80)
22.08.2016–22.09.2018   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, muusikateraapia lektor (0,50)
2011–2014   
MTÜ Hingekeel, psühholoog (0,40)
2008–2017   
MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, muusikaterapeut ja psühholoog (0,20)
2006–2008   
Tartu Audentes Kool and Raatuse Gümnaasium, koolipsühholoog (0,50)
2002–2016   
Tartu Vangla, spetsialist- psühholoog (1,0 ) ja spetsalist- kliiniline psühholoog (0,6) (1,00)
1999–2007   
Tartu Ülikool, muusikaosakond, muusikateraapia lektor (0,20)
1997–2002   
Tartu Descartes' Lütseum, psühholoogiaõpetaja (0,30)
1996–2002   
Eesti Patsientide Esindusühing, patsiendinõustaja (1,00)
1991–1996   
Alatskivi Kunstide Kool, Direktor, õpetaja ja kontsertmeister (1,00)
1985–1991   
Tõrva Muusikakool ja Tõrva Keskkool, klaveri- ja muusikaõpetaja, kontsertmeister (1,00)
1981–1985   
Tallinna Gogoli nim. 21. Keskkool, klaveriõpetaja (0,50)
 
 
Haridustee
2007–2014   
Ph.D. (muusikateraapia), Institut für Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
1990–1994   
Diplomeeritud psühholoog (võrdsustatud M.Sc.), Tartu Ülikool
1978–1983   
Dipl. muusikapedagoog ja koorijuht ( võrdsustatud MA), Tallinna Riiklik Konservatoorium
1974–1978   
Dipl. klaveriõpetaja ja kontsertmeister, Tartu H. Elleri nim. Muusikakool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) täisliige
2016−...   
Eesti Muusikateraapia Ühingu esindaja Euroopa Muusikateraapia Konföderatsioonis (EMTC)
2014−...   
Eesti Loovteraapia Ühingu (ELTÜ) kutse- ja hindamiskomisjoni liige
2014−...   
Eesti Muusikateraapia Ühingu superviisor ja terminoloogia komisjoni liige
1998−...   
MTÜ Avita juhatuse esimees
1997−...   
Eesti Muusikateraapia Ühingu liige
2001−2005   
Eesti Muusikateraapia Ühingu esimees
2000−2004   
Tartu Ülikooli Kliinikumi Eetikakomitee liige
 
 
Loometöö
2017-... Kammerkoor "Liivitar" liige
2000-2007 Tartu Ülikooli Vilistlasnaiskoori liige
1985-1998 Muusika- ja kultuuritöö erinevates Eesti asutustes & organisatsioonides. (Lõuna-Eesti ja Tartu).
 
 
Lisainfo
Teadusettekanded rahvusvahelistel konverentsidel alates 2010: ECARTE 15. ja 14. kunstiteraapiate konverents Alcala de Henares (Hispaania, 2019) ja Krakow (Poola,2017), EMTC 11. ja 10. konverents Aalborgis (2019)ja Viinis (2016), Kunstiteraapiate konverents Islandil (2018), Põhjamaade muusikateraapia konverents Oslos(2015), AMTA konverents Louisvilles, USA-s (2014), NATO muusikateraapia konverents Ankaras (2010).
;
Oktoober, 2014 - õpetamine Ohio Ülikoolis (Athens, OH, USA);
1999-2004 Muusikateraapia projektide juhtimine Tartu Maavalitsuse (1999, 2000, 2001) ja Eesti Justiitsministeeriumi toetusel (2003, 2004).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Malle Luik, 2015- Malle Luik, esimene preemia Eesti Justiitsministeeriumi konkursil üliõpilaste kriminoloogia- alastes teadustöödes ("Muusikateraapia vanglas. Grupimuusikateraapia programm: emotsionaalsete oskuste arendamine".)
2014, Malle Luik, Malle Luik, Tartu Vangla tunnustus efektiivse töö eest meditsiiniosakonna kliinilise psühholoogina.
2005, Malle Luik, Malle Luik, Tartu Vangla tunnustus eduka arendustöö eest sotsiaalosakonna spetsialist-psühholoogina.
2004, Malle Luik, 2004 -Malle Luik, Tartu Vangla tunnustus laitmatu töö eest sotsiaalosakonna spetsialist-psühholoogina.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: H320 Musikoloogia ; TÄPSUSTUS: Muusikateraapia
 
 
Lisainfo
TÄIENDUSKOOLITUSED:
2017 Vibroakustiline muusikateraapia – muusikaliste gongide ja helikausside rakendamine vibroakustilises muusikter.-s ( prof. J. Zain, Argentiina), TLÜ, 8 t.
2017 Music Therapy and Trauma/PTSD Treatment. International Symposium, Hollandi Muusikateraapia Assotsiatsioon (NVvMT), Ede, Holland, 6 t.
2017 „Creative aging“, 8 tundi, koolitaja Raquel Chapin Stephenson (Lesley University, USA), Tallinna Ülikool.
2015-... Loovsupervisoon ja coaching, Tallinna Ülikool.
2014/15 Psühhoanalüütilise grupipsühhoteraapia ülevaatekursus: ülekanne ja vastuülekanne grupiprotsessis. Grupidünaamika psühhoterapeutilistes gruppides, Eesti Muusikateraapia Ühing, Tallinn, 32 t.
2014 Robert F. Unkeferi Neuroloogilise Muusikateraapia Akadeemia rahvusvaheline kliiniline treening (USA), 40 t
2014 Muusika- ja loovteraapia treeningprogramm edasijõudnutele (Columbus, OH, USA), 3 kuud.
2014 Muusikateraapia programmi planeerimine ja arendamine meditsiinis. Ameerika Muusikateraapia Assotsiatsioon, Louisville, KY, USA, 5 t
2014 Traumateraapia ja vibroakustiline teraapia muuusikateraapia kontekstis (Marko Punkanen, PhD, Soome), Tallinna Ülikool, 5 t
2013 Muusikateraapia hindamis- ja analüüsimeetodid psühhoteraapias, med. ravis, rehabilitatsioonis (Esa Ala- Ruona, PhD, Soome), Eesti Muusika- ja Teatri Akadeemia, 10 t.
2013 Lahenduskeskse lühiteraapia põhikursus. Avatud Hariduse Liit, Tallinn, 33 t
2012 Kognitiiv-käitumusliku teraapia baaskursus. Professionaalse Psühholoogia Instituut, Tartu, 90 t
2012 Kaasaegsed suunad muusikaterapias, rahvusvaheline muusikateraapia sümpooosiuim, EMA, Tallinn.
2012 Kliinilise psühholoogia eriala arengutest Eestis, 5 t. Eesti Psühholoogide Liit, Tallinn.
2011/12 Motiveeriva intervjueerimise baaskoolitus. Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž, Tallinn, 24 t
2011 CIF- Israel: rahvusvaheline vahetusprogramm sotsiaaltöö valdkonnas, 3 nädalat
2011 Sissejuhatus analüütilisse muusikateraapiasse teoorias ja praktikas. Psühhodünaamiline lähenemine muusikateraapias (dr. B.B. Scheiby, USA). Eesti Muusikateraapia Ühing, Tallinn, 23 t
2011 Konsulteerimine alkoholi- ja narkootikumide sõltuvuse küsimustes. Stefan Batory Fond, Varssavi, 30 t
2010/2011 Kognitiiv-käitumuslik programm kinnipeetavatele („Õige hetk“ 32 t) ja sõltlastele („Eluviisitreening“ 16 t). Justiitsministeerium, Tartu.
2010 Grupianalüüsi meetod grupiprotsesside mõistmisel. Eesti Grupianalüüsi Selts,Tallinn, 8 t
2009 „Kes, millal ja miks räägib?“, Peter Vermenlen (Centre for Concrete Communication, Belgia). Eesti Autismiühing, Tallinn, 7 t
2008 Komplekstrauma ja dissotsiatsioon: töö traumeeritud laste, noorte ja nende peredega (Sandra Wieland, Ph.D, Kanada). Traumateraapia ja Koolituskeskus OÜ, Tallinn, 16 t.
2008 Kunstiteraapia meetodid koolikontekstis: töö probleemsete lastega (Hannelore Jimenez-Alonzo, Austria). Tallinna Ülikool, 40 t
2006 Transaktsiooniline hüpnoteraapia (Dr. Jure Biechonski). Analüütilise ja Kognitiivse Hüpnoteraapia Kool, 80 t
2005/2006 Muusikateraapia kursus edasijõudnutele (prof. H.-H. Decker Voigt, Hamburg), Tallinna Ülikool, 480 t
2005/06 Kognitiiv-käitumusliku grupitöö ART treenerite treening: Training of Train- the Trainers Aggression Replacement Training. Ministry of Justice of the Netherlands and Estonia, 60 t
2005 Lahenduskeskse lühiteraapia baaskursus. Avatud Hariduse Liit, Tartu, 42 t
2005 Wartegg’i testi kursus. Eesti Psühhoanalüütiline Selts, Tallinn, 10 t
2005 Terve seksuaalkäitumise edendamine ja HIV/AIDS/STHL ennetamine Eesti Pereplaneerimise Liit, 18 t
2003 „Muusika ja valu“. Germain Pain Association (seminar Hamburgis)
2003 Koolitus „Muusika psühhodraamas ja grupiteraapiaprotsessides“ (prof. J. Moreno, USA), Eesti Muusikateraapia Ühing, Tallinn, 30 t
2003 Seminar „Terapeutilise suhte dimensioonid“ (prof. P. Petersen, Hannover), Eesti Muusikateraapia Ühing, Viljandi, 12 t
2003 Hääle ja püha laulu kursus (dr. J. Reznikoff, Pariisi Ülikool). Jäneda Koolituskeskus, 24 t
2003 Kognitiiv-käitumuslik grupiprogramm „ Aggressive Replacement Training“ (ART). Justiitsministeerium, Tallinn, 200 t
2002 Kriisipsühholoogia meetodid: debriefing. SENSUS’ e koolitus, Tartu, 8 t
2002-04 Muusikateraapia 3- aastane jätkukursus (prof. H.-H. Decker Voigt, Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkooli Muusikateraapia Instituut), TPedI, 114 t
2001 Avalik kõne ja esinemine, Tartu Õppekeskus, 8 t.
2001 Vokaalimprovisatsioon ja psühhodünaamiline lähenemine muusikateraapias (prof. G. Di Franco, Napoli), Tallinna Pihlaka Keskus, 10 t.
1998-2000 Stockholmi Kuningliku Muusikakõrgkooli 2-a. muusikateraapia jätkukursus, 90 t
1998 Algteadmisi psühhoteraapiast (ARPS. 01.021). TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskuse täienduskursus, 30 t
1997/98 Õppereisid psühhorehabilitatsiooni alal Kanadas, Ungaris, Soomes.
1998 Seksuaalselt väärkoheldud lapse uurimine ja võrgustikutöö lapse abistamiseks,Tartu Laste Tugikeskus, 25 t.
1997 Süsteemse pereteraapia (TÜK Psühh. kliinik) ja muusikateraapia algkursus (TPedI, 240 t)
1996 „Kogukonna psühhiaatriline lähenemine vaimse tervishoiu regionaalse süsteemi kujundamisel“. Hamlet Trust (Holland/ Eesti), Tartu, 40 t
1994 Isiksusliku arengu rühmatreening gestaltteraapia meetoditel, Creates, Tartu, 30 t
1994 Loovuse arendamise koolitus „Kuidas kasvatada loovat last ?“, Self-II, Tartu,48t


Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2019
2.1.
2018
5.2.
2017
6.6.
2017
1.3.
2016
5.1.
2016
5.2.
2015
2.3.
2013
5.2.
2012
1.2.
2006
2.5.
2005
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2001
5.2.
1998
6.7.
1994
29.10.2019
16.01.1959
372 58275927
mallel@tlu.ee

Career

Institutions and positions
2014–...   
ProVida Kliinik OÜ, Creative arts therapist- music therapist, psychologist and supervisor (0,80)
22.08.2016–22.09.2018   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Lecturer of music therapy (0,50)
2011–2014   
NGO HIngekeel, psychologist (0,40)
2008–2017   
MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus, music therapist and psychologist (0,20)
2006–2008   
Tartu Audentes Kool and Raatuse Gümnaasium, school psychologist (0,50)
2002–2016   
Tartu Vangla, specialist- psychologist (1,0.) and specialist- clinical psychologist (0,6) (1,00)
1999–2007   
Tartu Ülikool, muusikaosakond, Lecturer of music therapy (0,20)
1997–2002   
Tartu Descartes' Lütseum, Teacher of psychology (0,30)
1996–2002   
Eesti Patsientide Esindusühing, Patients’ counselor and advocate (1,00)
1991–1996   
Alatskivi Kunstide Kool, Headmaster, teacher and concertmaster (1,00)
1985–1991   
Tõrva Muusikakool ja Tõrva Keskkool, Piano and music teacher, concertmaster (1,00)
1981–1985   
Tallinna Gogoli nim. 21. Keskkool, Piano teacher (0,50)
 
 
Education
2007–2014   
Ph.D. (in music therapy), Institute of Music Therapy of the Hamburg Music and Theatre University
1990–1994   
Dipl. psychologist (equal to M.Sc.), Tartu University, Estonia.
1978–1983   
Dipl. music educator/ choir conductor (equal to M.Sc.), Tallinn State Conservatory, Estonia.
1974–1978   
Dipl. piano teacher/ concertmaster, Tartu H. Eller Music School, Estonia.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Full member of ESCÜ
2016−...   
Representative of the Estonian Society of Music Therapy in the European Music Therapy Confederation (EMTC)
2014−...   
Member of the commission of qualification of the Estonian Society of Creative Arts Therapies
2014−...   
Supervisor and a member of the commission of terminology of the Estonian Society of Music Therapy
1998−...   
Manager of the NGO Avita
1997−...   
Member of the Estonian Society of Music Therapy
2001−2005   
President of the Estonian Society of Music Therapy
2000−2004   
Member of the Committee of Ethics, SA Tartu Ülikooli Kliinikum
 
 
Creative work
1985-1998 Work in the field of music and culture of the different Estonian institutions. (Lõuna-Eesti ja Tartu).
 
 
Additional information
Scientific presentations in the international conferences since 2010: ECARTE 15th and 14th European Arts Therapies Conference (2019 and 2017), EMTC 11th and 10th Conference in Aalborg (2019) and Vienna (2016), Conference of Creative Arts Therapies (Iceland, 2018), Nordic Music Therapy Conference in Oslo (2015), AMTA conference in Louisville, USA (2014), NATO Music Therpay Conference in Ankara (2010).
;
Oct., 2014 - teaching in the Ohio University (Athens, OH, USA).;
1999-2004 Manager of the music therapy projects in Estonia (Tartu County Government 1999, 2000, 2001, Estonian Ministry of Justice, 2003, 2004).
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Malle Luik, 2015- Malle Luik, the first prize of the competition of students' researches of the Estonian Ministry of Justice in the field of criminology („Music Therapy in Prison. Group Music Therapy Program: Developing emotional skills“).
2014, Malle Luik, Malle Luik, honour certification of the Tartu Correctional Facility for the excellent work as specialist– clinical psychologist of the medicine department.
2005, Malle Luik, Malle Luik, honour certification of the Tartu Correctional Facility for the effective work as specialist- psychologist of the social department.
2004, Malle Luik, 2004 -Malle Luik, honour certificates of the Tartu Correctional Facility for the excellent work as specialist- psychologist of the social department.
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS CLASSIFICATION: H320 Musicology ; SPECIFICATION: Music therapy
 
 
Additional information
FURTHER EDUCATION:
2017 Vibroacoustic therapy (prof. J. Zain, Argentina), 8 contact hours, Tallinn University
2017 Music Therapy and Trauma/ PTSD Treatment, 6 contact hours, International Symposium, NVvMT, Ede, Netherlands.
2017 Creative aging (Dr. R. Stephenson, Lesley University,USA), 8 contact hours, Tallinn University.
2015-... Creative supervision and coaching, Tallinn University
2014/15 Psychoanalytic group therapy: transfer and countertransfer in the group process.Group dynamics in the psychotherapeutical groups, 32 contact hours, Estonian
Society of Music Therapy, Tallinn.
2014 International Neurologic Music Therapy Training (NMT), 40 contact hours, The Robert F. Unkefer Academy for Neurologic Music Therapy. American Music Therapy Association, Louisville, KY, USA.
2014 Columbus International Program (CIP): Advanced Educational Music & Creative Therapy Training Programs,3 months, OH, USA.
2014 Strategies for Medical Music Therapy program Design, Growth, and Sustainability, 5 contact hours,American Music Therapy Association, Louisville, KY, USA.
2014 Trauma and vibroacoustic therapy in music therapy, 5 contact hours (Dr. Marko Punkanen, Finland), Tallinn University.
2013 Music therapy methods of assessment and analyse in psychotherapy, medical care and rehabilitation, 10 contact hours (Dr. Esa Ala- Ruona, Finland), Estonian Music and Theatre Academy.
2013 Solution-focused brief therapy (advanced training), 33 contact hours, The Union of Opened Education, Tallinn.
2012 Cognitive-Behavioural Therapy, 90 contact hours, Institute of Professional Psychology, Tartu.
2012 Current trends in Music Therapy, International Music Therapy Symposium, Estonian Music and Theatre Academy, Tallinn.
2011/12 Cognitive-Behavioural Motivative Interview, 24 contact hours, Estonian Academy of Security Sciences, Tartu Kohtumaja.
2011 An international exchange program „CIF- Israel“ (social work), 3 weeks, Israel.
2011 Analytical Music Therapy in theory and practice. Psychodynamic approach, 23 contact hours, (Dr. B. B. Scheiby, USA), Estonian Society of Music Therapy, Tln.
2011 Consultation in the treatment of dependence, 30 contact hours, Stefan Batory Fondation, Varszawa.
2010/11 Cognitive- behavioural social programs „One to One“ for inmates (32 contact hours) and„ Lifestyle training“ for addicts (16 contact hours). Ministry of Justice, Tartu Kohtumaja.
2010 Processes in a group: a Method of Group Analysis, 8 contact hours, Estonian Group Analytic Society, Tallinn.
2009 "Who, when and why is speaking?", Peter Wermenlen (Centre for Concrete Communication, Belgia), 7 contact hours, Estonian Society of Autism, Tallinn.
2008 Effects of Abuse & Neglect on Children, How to Shift Them? 16 contact hours(Dr. Sandra Wieland, Canada), Estonian Trauma Therapy and Training Centre.
2008 Working with problematic children at school with methods of Art Therapy, 40 contact hours (Hannelore Jimenez-Alonso, Austria). Tallinn University.
2006 Transactional Hypnotherapy, 80 contact hours (prof. J. Biechonski, England), The School of Analytical & Cognitive Hypnotherapy, Estonia.
2005/06 Course of Music Therapy for advanced student, 480 contact hours (Prof. Dr. H.-H. Decker-Voigt, Hamburg), Tallinn University.
2005/06 Training of the trainers: „Aggression Replacement Training“, 60 contact hours. License of coach of the group work. Ministry Justice of the Netherlands and Estonia.
2005 Basic course of the solution-focused brief therapy, 42 contact hours. The Union of Opened Education, Tartu.
2005 Wartegg’ test, 10 contact hours, Estonian Psychoanalytic Society, Tallinn.
2003 Music and Pain,12 contact hours. Training Seminar in Painmedicine,Hamburg, Germany.
2003 Acting Your Inner Music - Music in Psychodrama & Group Therapy Processes,30 contact hours (Prof. Joseph Moreno, USA), The Estonian Society of Music Therapy, Tallinn.
2003 The dimensions of therapeutic relation, 12 contact hours (Prof. Peter Petersen, Hannover, Germany), The Estonian Society of Music Therapy.
2003 The Voice and Holy song, 12 contact hours (Prof. J. Reznikoff, Paris University).Training Center of Jäneda, Estonia.
2003 Cognitive-behavioural social program: Aggressive replacement training" (ART), 200 contact hours, Estonian Ministry of Justice, Tallinn.
2002 Debriefing, 8 contact hours. SENSUS' training, Tartu.
2002-2004 Longtime course of Music Therapy for advanced students, 114 contact hours (Prof. Dr. H.-H. Decker-Voigt, Hamburg), Tallinn Pedagogical University.
2001 Public speech ja appearance, 8 contact hours, Tartu Training Centre,
2001 Vocal improvisation and psychodynamic approach to music therapy, 10 contact hours (prof. Gianluigi Di Franco, Napoli). Tallinn Study Center of Pihlaka.
1998-2000 Training of Music Therapy for advanced students, 90 contact hours, Stockholm Royal University College of Music. Tallinn Pedagogical University.
1998 Basic knowledge of psychotherapy, 30 contact hours, the department of medicine of Tartu University.
1997/98 Psychorehabilitation (studies in the institutions of Canada, Hungary and Finland)
1997 The basic course of family therapy, Psychiatric Hospital of Tartu University.
1996/97 The basic course of music therapy, 240 contact hours, Tallinn Pedagogical University.
1994 Group training for the development of personality, 30 contact hours, Creates, Tartu.
1994 How to develope a creative child? 48 contact hours, Self-II, Tartu.


Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2019
2.1.
2018
5.2.
2017
6.6.
2017
1.3.
2016
5.1.
2016
5.2.
2015
2.3.
2013
5.2.
2012
1.2.
2006
2.5.
2005
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2001
5.2.
1998
6.7.
1994
29.10.2019
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.2.1.; MUUTRU17124 Õpetajate ja õppijate toetamine kunstiga: suhtetervis Euroopa koolides 15.09.201714.09.2019Eha RüütelTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut15 775,00 EUR