This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
737 5936
mare.ainsaar@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.07.2012–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Senior research fellow in sociology and social policy (1,00)
01.04.2014–31.12.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, head of social policy chair (0,10)
01.08.2011–30.11.2011   
University of Muenster, visiting associated professor (1,00)
01.01.2008–31.12.2009   
The State Chancellery, Counsellor to the Minister of Population Affairs
01.01.2004–31.12.2005   
Max Planck Institute of Demographic Research; Research fellow
01.04.2003–30.06.2012   
University of Tartu, Institute of Public Administration and Social Policy, Institute of Sociology and Social Policy, Research fellow (social policy) (1,00)
01.01.2003–31.12.2003   
TyöVerkko research network, Finnish Academy, Turku University, Research fellow
01.01.1999–31.12.2003   
Office of the Minister of Population Affairs in Estonia; Counsellor to the minister
01.01.1998–31.12.1998   
Netherlands Economic Institute, Phare Regional Development Project in Estonia, Data Management Team, Team leader
01.01.1998–31.03.2003   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences; Department of Public Administration and Social Policy, Lecturer (1,00)
01.01.1993–31.12.1997   
University of Tartu, Department of Public Administration and Social Policy, Researcher (1,00)
1991–1994   
Estonian Academy of Sciences, Institute of Ecology, Research assistant (1,00)
 
 
Education
2016–2016   
InGRID summer school in cross country microsimulation (EUROMOD), University of Essex (UK)
2008–2008   
Visiting scholar, The Centre for Baltic and East European Studies in Södertörn and University of Stockholm
2004–2005   
Max Planck Institute of Demography, courses: Life event history analyses, Programming for life event history analyses, Qualitative methods in fertility research, Logic's of family dynamics and fertility
2004–2007   
Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation
2000–2000   
Qxford University, visiting scholar
1997–2004   
PhD studies, University of Turku (Finland), Department of Social Policy and Social Work (PhD in Social Sciences). Dissertation "Reasons for Move" 2004
1996–1996   
Central European University,summer programme "Public Policy Analyses"
01.06.1993–01.07.1993   
Charles University, Prague (Czech Rep.): International Summer School in Demography and Geodemography
1990–1994   
M.Sc. (in Geography) University of Tartu (Estonia)
1985–1990   
Geography (human geography) University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
European Social Policy Analyses Network, Baltic ESPANET (founding member)
2008−...   
Member of a Scientific Council for Population Census
2008−...   
European Social Survey; country coordinator
1994−...   
Member of European Association of Demography
2014−2017   
Board member of Estonian Sociological Association
2014−2017   
University of Tartu, Institute of Social Studeis, head of a chair of Social Policy
2011−2011   
ESS working group on educational achievement
2010−2015   
PIAAC survey council in Estonia, member
2008−2009   
Member of Population Council (at the Minister of Population Affairs)
2006−2008   
EU COST program, expert of the technical committee
2005−2007   
University of Tartu, Department of Research and Institutional Development; head of the department
2003−2005   
European Social Survey; country coordinator
2002−2005   
Global Fund HIV and AIDS prevention project in Estonia, member of steering committee
2002−2003   
Estonian Government’s Applied Social Research Commission, member of the commission
2002−2007   
Joint research project of seven Baltic sea countries "Baltic Sea Regional Styudy on Adolescent Sexuality", co-ordinator of a project in Estonia
2000−2002   
Estonian Government’s Applied Population Research Commission, member of the commission
 
 
Additional information
2018- 2019 Project Understanding communal orientation in men (UCOM). University of British Columbia; University of Leuven; UiT The Arctic University of Norway;
2017- 2021 Member of ETHMIGSURVEYDATA COST Action International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Mare Ainsaar, The best project promoter - Institute of Social Studies
2015, Mare Ainsaar, Science Communication Award
2005, Mare Ainsaar, EL Descartes prize for European Social Survey
1999, Mare Ainsaar, Tartu University Rathouse Foundation Prize
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIFICATION: fertility behaviour, migration behaviour, population forecasts
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S250 Demography ; SPECIFICATION: sexuality and partner selection behaviour
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; CERCS CLASSIFICATION: S170 Political and administrative sciences ; SPECIFICATION: comparative social policy, comparative family policy
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2014
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
4.1.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
1.3.
2004
2.3.
2004
1.2.
2003
1.3.
2001
29.04.2020
737 5936
mare.ainsaar@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.07.2012–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur (1,00)
01.04.2014–31.12.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja (0,10)
01.08.2011–30.11.2011   
Münsteri ülikool, külalisdotsent (1,00)
01.01.2008–31.12.2009   
Riigikantselei, Nõunik
01.01.2004–31.12.2005   
Max Plancki Demograafia Instituut (Saksamaa), Teadur
01.04.2003–30.06.2012   
Tartu Ülikool, Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond ja Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika osakond, sotsiaalpoliitika teadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2003   
Soome Akadeemia, Turu Ülikool, Teadur
01.01.1999–31.12.2003   
Rahvastikuministri büroo, Nõunik
01.01.1998–31.12.1998   
Hollandi Majandusinstituut, Projekti juht
01.01.1998–31.03.2003   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond; Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond, Lektor (1,00)
01.01.1993–31.12.1997   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond, Teadur (1,00)
1991–1994   
Eesti Teaduste Akadeemia, Ökoloogia Instituut, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
2016–2016   
InGRID suvekool EUROMOD abil riikidevaheliste simulatsioonimudelite teostamine, Essexi Ülikool
2008–2008   
Külalisteadlane, Baltiriikide ja Ida-Euroopa Uuringute Keskus Södertörnis ja Stockholmi Ülikool
2004–2005   
Max Plancki Demograafia Instituut kursused: Life event history analyses, Programming for life event history analyses, Qualitative methods in fertility research, Logic's of family dynamics and fertility
2004–2007   
Euroopa Teadusfond, programm "Quantitative Methods in the Social Sciences"
2000–2000   
Oxfordi Ülikool, Sorose stipendium
1997–2004   
Turu Ülikool, doktoriõpingud (PhD sotsiaalteadused)
1996–1996   
Kesk- Euroopa Ülikool, suvekursused Public Policy Analyses
01.06.1993–01.07.1993   
Charles University, Prague (Czech Rep.): International Summer School in Demography and Geodemography
1990–1994   
Tartu Ülikooli, MSc geograafia
1985–1990   
Tartu Ülikool, geograafia, inimgeograafia eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Euroopa Sotsiaalpoliitika Analüüsi võrgustiku Balti organisatsiooni asutajaliige
2008−...   
Rahvaloenduse teadusnõukogu liige
2008−...   
Euroopa Sotsiaaluuringu Eesti koordinaator
1994−...   
European Association of Demography liige
2014−2017   
Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige
2014−2017   
Tartu Ülikooli, Ühiskonnateaduste Instituut, sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja
2011−2011   
ESS haridustunnuse hindamise töörühm
2010−2015   
PIAAC uuringu nõukogu liige
2008−2009   
Rahvastikupoliitika nõukoja liige
2006−2008   
EL COST programmi tehnilise komitee Eesti ekspert
2005−2007   
Tartu Ülikool, teadus-arendusosakonna juhataja
2003−2005   
Euroopa Sotsiaaluuringu Eesti koordinaator
2002−2005   
Global Fund HIV and AIDS projekti Eesti juhtkomitee liige
2002−2003   
Eesti Valitsuse rakenduslike sotsiaaluuringute komisjoni liige
2002−2007   
Projekti "Baltic Sea Regional Study on Adolescent Sexuality" juht Eestis
2000−2002   
Eesti Valitsuse rakenduslike rahvastiku-uuringute komisjoni liige
 
 
Lisainfo
2018-2019 Projekt Understanding communal orientation in men (UCOM). University of British Columbia; University of Leuven; UiT The Arctic University of Norway;
2017- 2021 Liige ETHMIGSURVEYDATA COST Action International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Mare Ainsaar, "Projektihunt" - Ühiskonnateaduste Instituut
2015, Mare Ainsaar, Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija - ESS uuring Eestis
2005, Mare Ainsaar, EL Descartes auhind Euroopa Sotsiaaluuringule
1999, Mare Ainsaar, Tartu Ülikooli Raefondi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; TÄPSUSTUS: sündimuskäitumine, rändekäitumine, rahvastiku prognoosid, sündimuskäitumine, rändekäitumine, rahvastiku prognoosid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S250 Demograafia; TÄPSUSTUS: seksuaalsus ja partnerivaliku käitumine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S170 Poliitikateadused, administreerimine ; TÄPSUSTUS: võrdlev perepoliitika, võrdlev sotsiaalpoliitika

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.2.
2019
1.3.
2018
1.2.
2017
1.3.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
1.3.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2014
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
4.1.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
1.3.
2004
2.3.
2004
1.2.
2003
1.3.
2001
1.3.
1996
29.04.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 34 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUSMVBS17414100 year old bacteria for the health of Estonians01.09.201729.02.2020Reet MändarUniversity of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine and Translational Medicine15 000,00 EUR
1.1.7.2.LSVUH19183Methodological analysis of the pilot study on gender-based violence (2018)05.03.201915.09.2019Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies13 333,33 EUR
MUULP2EC15074The survey of basic education and childcare11.05.201516.12.2015Elvo ThemasUniversity of Tartu; University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Rakendusuuringute keskus Socialia34 652,50 EUR
MUULSHSS12125Report about a survey "Support of local municipalities to families with children.21.06.201223.07.2012Mare AinsaarUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Sociology and Social Policy1 600,00 EUR
MUUVSVUH16238CRONOS Estonia - The CROss-National Online Survey01.05.201630.04.2018Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies218 214,00 EUR
MUUSSHUH15108Attitudes of Estonian Population towards New Migrants from the Third-Countries01.09.201530.04.2016Mai BeilmannUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies18 810,00 EUR
MUULP2EC14127Survey of Estonian men's attitude and behaviour: health, education, employment, migration and family formation15.08.201412.01.2015Kerly EspenbergUniversity of Tartu; University of Tartu, EuroCollege, University of Tartu, Rakendusuuringute keskus Socialia39 993,75 EUR
MUUSSHSS11196TEuropean Social Survey (ESS)14.12.201131.08.2015Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Sociology and Social Policy520 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF4816 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 25. 11.2016 nr 9/16)10th Annual Conference of Estonian Social Sciences (ESAK 10): “Estonia 100 – towards openness?” March 24-25, 2017 and its preparation 01.01.201731.03.2017Airi-Alina AllasteTallinn University, School of Governance, Law and Society3 600,00 EUR
MUULSVJS16202Analysis of the relevance of Estonian National Strategy on Sustainable Development "Sustainable Estonia 21"04.05.201625.09.2016Veiko SeppUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies19 000,00 EUR
RITA4SSVUH20221T (RITA4/016)Estonian Science Barometer01.04.202031.10.2020Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies40 000,00 EUR
RITA4SSVUH18093T (RITA4/011)Impact analyses of ESG01.04.201831.12.2018Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies49 000,00 EUR
MUUSSHSS10027European Social Survey 201015.03.201015.01.2011Mare AinsaarUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Sociology and Social Policy38 346,99 EUR
1.1.5.3.4.1.2.SSVUH16418TEuropean Social Survey in Estonia 2016-202201.01.201631.08.2022Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies230 903,20 EUR
MUUSSHSS10191European Social Survey D block Data quality control and analyses15.12.201030.11.2011Mare AinsaarUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Sociology and Social Policy6 391,16 EUR
MUUMSHSS13069ESS7 Cognitive Interviewing22.04.201331.08.2013Mare AinsaarUniversity of Tartu7 045,00 EUR
MUUVSHUH15131European Social Survey Round 8 Pilot non-UK30.09.201504.12.2015Mare AinsaarUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies45 690,00 EUR
MUUSSHSS10190European Social Survey data collection in Estonia01.12.201012.01.2012Mare AinsaarUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Sociology and Social Policy38 346,99 EUR
MUUSSOSS08250European Social Survey01.12.200801.12.2009Mare AinsaarUniversity of Tartu38 346,99 EUR
MUUSSOSS09137European Social Survey 201001.11.200915.12.2011Mare AinsaarUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Sociology and Social Policy19 173,49 EUR
MUULSHUH14174Special questions in ESS questionnaire and their analyses01.09.201401.11.2015Mare AinsaarUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies4 166,67 EUR
MUULSVUH19393 (hange 207703)The stock of human capital - attitudes and values determine our growth potential06.06.201924.09.2019Mare AinsaarUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies27 000,00 EUR
MUULSOSS08012Children and Family Policy of Local Municiaplity Governments in Estonia29.01.200830.04.2008Mare AinsaarUniversity of Tartu5 752,05 EUR
MUULSOSS06029Children and Family Policy of Local Municiaplity Governments in Estonia 2004-200520.02.200615.05.2006Mare AinsaarUniversity of Tartu4 473,82 EUR
MUUMSHSS12081ESS6 Estonia mixed-modes surve01.09.201231.05.2013Mare AinsaarUniversity of Tartu15 000,00 EUR