+372 51 28 962
marekitsnik@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.09.2018–31.12.2020   
University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow in Estonian as Foreign Language (1,00)
2011–2018   
Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, PhD student (1,00)
 
 
Education
01.09.2011–16.05.2018   
Tallinn University, Linguistics PhD
2004–2007   
Tallinn University, Linguistics MA (cum laude)
1981–1986   
Tartu University, Psychology, Psychologist, Teacher
1978–1981   
Nõo Secondary School
1970–1978   
Elva Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the Council of the Estonian Language House in Tallinn
2015−...   
Member of The Estonian as a Second Language Teachers Union
2015−...   
Member of Mother Tongue Society
2012−...   
Member of Estonian Association for Applied Linguistics
2006−...   
Member of the Expert Group for Estonian Language Proficiency Examination of B2-level
2018−2018   
Member of the Expert Group on Analyzing Coherence between the National Curriculum of the Pre-School Childcare Institution and the National Curriculum of the Basic School
2018−2018   
Head of the National Curriculum development team of Estonian as the second language in the primary and secondary school
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Mare Kitsnik, Second place in Tallinn University student research competition for scientific publication in the field of cultural competencies
2017, Mare Kitsnik,
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics ; SPECIFICATION: Second language acquisition, language levels, learner language, language corpora, language teaching methodology, Estonian for specific purposes
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
6.2.
2019
6.2.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
2.3.
2018
6.6.
2018
1.1.
2017
6.6.
2017
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.3.
2013
3.3.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.3.
2011
6.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
3.3.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
3.5.
2007
3.5.
2007
1.2.
2006
6.2.
2006
3.5.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
1993
10.11.2019
+372 51 28 962
marekitsnik@gmail.com
Eesti keele kui teise keele ekspert (keeleomandamise uurimine, metoodikaarendus, õppematerjalide loomine, koolitamine, projektide koostamine ja juhtimine, konsulteerimine)

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2018–31.12.2020   
Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele võõrkeelena didaktika vanemteadur (1,00)
2011–2018   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, doktorant (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2011–16.05.2018   
Talinna Ülikool, lingvistika doktoriõpe eesti keele kui teise keele alal
2004–2007   
Tallinna Ülikool, lingvistika MA (cum laude)
1981–1986   
Tartu Ülikool, psühholoogia, psühholoog, õpetaja
1978–1981   
Nõo Keskkool, matemaatika eriklass
1970–1978   
Elva Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Tallinna eesti keele maja nõukogu liige
2015−...   
Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liige
2015−...   
Emakeele Seltsi liige
2012−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2006−...   
Eesti keele B2-tasemeeksami ekspertrühma liige
2018−2018   
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava sidususe analüüsimise ekspertrühma liige
2018−2018   
Põhikooli ja gümnaasiumi eesti keel teise keelena ainekava arendamise töörühma juht
 
 
Loometöö
.
 
 
Lisainfo
Oponeeritud magistritööd:
- Marika Randma "Lõimitud aine- ja keeleõpe gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses". Tallinna Ülikool 2015
- Siiri Erm "Klassiväine õpe. Olemus ja rakendusvõimalused kahe Harjumaa ning kuue Tallinna kooli näitel". Tallinna Ülikool 2016
- Tiiu Üksik "Grammatika õpetamine eesti keele kui teise keele täiskasvanute õpikutes". Tallinna Ülikool 2019
- Tiia Neuvonen "Lõimitud aine- ja keeleõpe kultuuri õpetamise teenistuses. Õppematerjalid kolmandale kooliastmele". Tartu Ülikool 2019

Juhendatud bakalaureusetööd:
- Jelizaveta Novak "Grammatika õpetamine põhikooli eesti keele teise keelena tundides" (juh Mare Kitsnik, Kristiina Praakli) 2019;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Mare Kitsnik, Teine koht Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konkursil teaduspublikatsiooni eest kultuuriliste kompetentside valdkonnas
2017, Mare Kitsnik, Esimene koht kokkuvõttevõistlusel "Tuum"
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika ; TÄPSUSTUS: teise keele omandamine, keeletasemed, õppijakeel, keelekorpused, keeleõppe meetodid, erialakeel, ainekeel

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
6.2.
2019
6.2.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
6.6.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
2.3.
2018
6.6.
2018
1.1.
2017
6.6.
2017
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.3.
2013
3.3.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.3.
2011
6.2.
2010
6.2.
2010
6.3.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
3.3.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
3.5.
2007
3.5.
2007
1.2.
2006
6.2.
2006
3.5.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
1993
10.11.2019
  • Found 4 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUURU/6912Research on learning Estonian as a second language11.06.201210.06.2013Helena MetslangTallinn University; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture39 999,00 EUR
EKKMEKKM15-419Eesti õppijakeele tervikkäsitlus 01.01.201531.12.2018Annekatrin KaivapaluTallinn University, School of Humanities36 000,00 EUR
MUUÕA33008 (SFTE08653)Design of the training materials, vocabulary lists and sillabi for Estonian for vocational purposes31.10.200830.05.2009Mare KitsnikTallinn University; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture22 369,08 EUR
RITA1SubprojectLLTOM18066 (RITA1/01-03-11)Migration dependency and integration challenges for Estonia, employers, communities and educational system01.01.201831.12.2020Tiit Tammaru; Raul EametsUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences765 768,40 EUR