This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
28.07.1947
6836 492
mtorm@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2013–...   
Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum; Education history specialist
2006–01.09.2007   
Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum, Other staff (0,50)
2002–2013   
Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum, Researcher (0,50)
2001–2002   
Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum, Researcher (1,00)
 
 
Education
1998–1998   
Master's Degree in the speciality of educational sciences; Tallinn Pedagogical University
1993–1995   
studies of MA program
1992–1993   
studies of MA program
1969–1974   
Tallinn Pedagogical Institute; speciality of early childhood education and psychology
 
 
Creative work
Collections of the Estonian Pedagogical Archives-Museum - the Treasury about the History of Education. - The 12th International Symposium for museums of School Life and School History Collections in Bergen 27 - 30 June 2007..

Qualifications

Honours & awards
2006, Mare Torm, Price for research and development of the Tallinn University in 2005- the best speciality-based exhibition One hundred and sixty five years of development of kindergarten in Estonia
1999, Mare Torm, Price of the Estonian Akademic Pedagogical Association in the field of the Master`s Thesis for the enrichment of Estonian educationwith the studyEducation of kindergarten teachers till 1940 and its influence on the development of pre-school education
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
2.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.6.
2010
2.1.
2009
3.2.
2009
6.1.
2009
6.1.
2008
6.7.
2006
3.2.
2005
3.5.
2005
6.2.
2005
5.2.
2004
6.1.
2004
3.2.
2003
6.1.
2002
3.5.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1998
6.7.
1998
6.7.
1998
3.5.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
6.3.
1996
6.6.
1996
3.4.
1995
6.3.
1995
6.6.
1995
6.3.
1993
3.2.
1992
5.2.
1990
6.3.
1990
25.11.2020
28.07.1947
6836 492
mtorm@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2013–...   
Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum; haridusloo spetsialist (0.30)
2006–01.09.2007   
Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, Direktori kt (0,50)
2002–2013   
Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, Teadur (0,50)
2001–2002   
Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum, Teadur (1,00)
01.01.1998–31.12.2000   
TPÜ praktika peaspetsialist
01.01.1994–31.12.1998   
TPÜ koolipraktika kabineti asjaajaja
01.01.1988–31.12.1994   
TPÜ eelkoolipedagoogika õppetooli õppejõud (vanem-õpetaja-metoodik, lektor; praktika peametoodik)
01.01.1986–31.12.1988   
Tallinna 60. Keskkooli õpetaja
01.01.1974–31.12.1986   
ENSV Haridusministeeriumi lasteasutuste valitsuse vaneminspektor
01.01.1972–31.12.1974   
Tallinna 111. Lastepäevakodu vanempedagoog-metoodik
01.01.1965–31.12.1972   
Tallinna 111. Lastepäevakodu kasvataja
 
 
Haridustee
1998–1998   
Magistritöö kaitsmine teemal "Eesti lasteaednike koolitus kuni 1940. aastani ja selle mõju koolieelse kasvatuse arengule Eestis"
1993–1995   
Kaugõppe magistriõpe TPÜs
1992–1993   
Statsionaarne magistriõpe TPÜs
1969–1974   
Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut; eriala: koolieelne pedagoogika ja psühholoogia
1961–1965   
Tallinna Koolieelse Kasvatuse Kool; eriala: lasteaiakasvataja
1954–1961   
Jõelähtme 7klassiline Kool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2001−...   
Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituut (ÜPUI)
1989−...   
Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts (EAPS)
 
 
Loometöö
2. Lasteaia ajaloo talletamise vajalikkusest ja tähtsusest. - Võrumaa lasteaiad - 85. Konverents Võrus 25.04.2002..
3. Ester Lepik - 75. - Mälestuspäeva stsenaarium ja ettekanne EPAMis 06.02.2003..
4. Ella Treffneri elu ja pedagoogiline tegevus. - Eesti Naisliidu pidulik koosolek Estonia Talveaias 08.03.2003..
7. Stella Ernesaksa pedagoogiline tegevus ja pärand. - E. Lenderi Tütarlaste Eragümnaasiumi vilistlaspäev 19.05.2003..
8. Lastekaitse lähtekohti 20. sajandi hakul. - Lastekaitse Liidu taasasutamise 15. aastapäeva konverents Viljandi teatris Ugala 04.10.2003..
10. Koolieelsest kasvatusest Tallinnas 1840-1940. - Tallinna Haridusameti konverents 85 aastat linna lasteaeda Õpetajate Majas 21.11.2003..
11. Laste tervisekaitse küsimusi läbi aegade. - Eesti Sotsiaalteadlaste aastakonverents IV sektsioonis Laps ja tema arengukeskkond TPÜs 22.11.2003..
12. Tallinna I Lastepäevakodu areng 1918-1940. - Tallinna Kopli Lasteaia 85. aastapäeva pidulik tähistamine 28.11.2003..
13. Stella Ernesaks - 95 aastat sünnist. - Mälestuspäeva stsenaarium ja ettekanne Tallinna Pedagoogilises Seminaris 03.03.2004..
14. Stella Ernesaks - 95 aastat sünnist. - Mälestuspäeva stsenaarium ja ettekanne EPAMis 19.03.2004. (2 erinevat stsenaariumi).
15. Lea Nurkse - 100 aastat sünnist. - Mälestuspäeva stsenaarium ja ettekanne EPAMis 12.10.2004..
16. Tallinna Haridusosakonna tegevusest 1918-1940. - Peaettekanne konverentsil 100 aastat eestimeelset haridusjuhtimist Tallinnas. - Tallinna HA, EPAM Tallinna Õpetajate Majas 24.03.2005..
17. Tallinna Haridusosakonna kujunemine ja tegevus 1918-1940. - ÜPUI konverents Tartus HTMis 23.04.2005..
18. Õppe- ja kasvatustegevusest Tallinna lasteaedades 1918-1940. Tallinna HA ja TLÜ eelkoolipedagoogika õppetooli koolituskonverents Tallinna Õpetajate Majas 06.05.2005..
19. Rahvusliku lasteaia kujunemine Eestis. - Peaettekanne konverentsil Sada aastat rahvuslikku lasteaeda Eestis. - HTM, Tartu Maavalitsus, Tartu. Vanemuise Kontserdimajas 11.05.2005. .
20. Ida Kahu - 105 aastat sünnist. - Mälestuspäeva stsenaarium ja peaettekanne ning voldik. - EPAM (algataja), Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinna Naislaulu Selts. Estonia Talveaias 16.05.2005..
21. 165 aastat lasteaia arengut Eestis. - Peaettekanne samateemalisel rahvusvahelisel konverentsil. TLÜ kasvatusteaduste teaduskond, EPAM. TLÜs 25.11.2005..
22. Rakvere Linnakooli kuulsaid kasvandikke - Peeter Põld. - Akadeemilised päevad TLÜ Rakvere Kolledžis 14.03.2006..
23. Haridusseltside rollist emakeelse hariduse edendamisel 20. sajandi esikümnendeil. - Emakeelse keskhariduse 100. aastapäeva tähistamiseks Pärnu Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna korraldatud konverents Vändras 28.11.2006..
24. Meeta Terri - 100 aastat sünnist. - Mälestuspäeva stsenaarium ja ettekanne EPAMis 30.11.2006..
25. Pilguheit haridusoludele Eestis 20. sajandi algul. - Konverents 100 aastat Hageri Haridusseltsi asutamisest Hageri Rahvamajas 27.01.2007..
27. Ülevaade lasteaiaõpetajate koolitusest Eestis, sealhulgas Lääne-Virumaal. - Konverents 35 aastat lasteaiaõpetajate koolitust Lääne-Virumaal Rakveres 14.03.2007.
28. Eva Lootsar - 100 aastat sünnist. - Mälestuspäeva stsenaarium ja ettekanne EPAMis 29.03.07..
29. Eelkoolipedagoogika suurkujud - meie teenäitajad. - Võrumaa alushariduse konverents 90 aastat Võrumaa lasteaedu: üheskoos teel. Võrus 25.04.07..
Aleksander Veiderma elu ja tegevus. Aleksander Veiderma - 120. - Stsenaarium ja ettekanne EPAMis 10.04.2008.
.
Riigi- ja haridustegelane Peeter Põld. - Ettekanne Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi konverentsil TLÜs 01.11.2008.
Eesti teenekaid lasteaednikke 20. sajandil. - Ettekanne Tallinna HA koolituskonverentsil 12.11.2008..
Stella Ernesaksa elu ja pedagoogiline tegevus. - Ettekanne Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis juubeliüritusel "Gustav Ernesaks 100. Gustav Ernesaks - meie õpetaja" 20.11.2008..
Võimlemispedagoog Stella Ernesaksa elu ja pedagoogiline tegevus. - Gustav Ernesaks - 100. Ettekanne Estonia Seltsis Estonia Talveaias 08.12.2008..
Ühiskonna-, haridus- ja kultuuritegelane Aleksander Veiderma. - Ettekanne Kullamaa Rahvuspäeval Kullamaa Kultuurimajas 18.10.2008. .
Lasteaednike ettevalmistus Eestis läbi aja. - Stendiettekanne Tallinna Ülikooli, SA Innove ja Lastekaitse Liidu korraldatud rahvusvahelisel konverentsil "Alusharidus rahvusvahelises kontekstis" Tallinna Ülikoolis 26.04.2008..
9. Lastekaitse korralduse põhimõtteist 20. sajandi algul. - Lastekaitse Liidu ja TPÜ sotsiaaltööosakonna konverents Eesti lastekaitse ajas ja muutumises TPÜs 11.10.2003..
1. Aleksander Elango roll laste koduse ning ühiskondliku koolieelse kasvatuse edendamisel Eesti Vabariigis 1930tel aastatel. - A. Elango 100. sünnipäeva kõnekoosolek EPAMis 20.02.2002..
32. Hariduselust 20. sajandi esikümnendeil. - Konverents Antsla hariduselu - 130 Antsla Gümnaasiumis 11.10.07.
5. Lasteaednike koolitus Eestis 20. sajandi esimesel poolel. - Vilistlaskonverents 35 aastat kõrgharidusega koolieelsete lasteasutuste pedagoogide koolitamist TPÜs 29.03.2003..
6. Koolieelne kasvatus ja laste tervis. - Foorum Laste tervislik elukeskkond - elu ilma vägivallata Tallinna Matkamajas 11.04.2003..
31. Elfriede Lender - 125 aastat sünnist. ELG - 100 aastat asutamisest. - Stsenaarium ja ettekanne EPAMis 07.09.07..
30. Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi fond - hariduslooline varamu. - Ettekanne 12. rahvusvahelisel koolimuuseumide ja -ajaloo sümpoosiumil Bergenis 27.-30. juunil 2007..
Haridusloolane ja kultuuritegelane Valter Horm - 100. - Mälestuspäeva stsenaarium ja ettekanne EPAMis 19.01.2009..
Eesti Naisliidu tegevusest aastail 1920 - 1940. - Ettekanne ENL seminaril 07.02.2009. .
Haridus- ja riigitegelane Peeter Põld - 130. - Ettekanne Jõhvi Kunstikoolis 17.02.2009..
Eesti teenekaid võimlemispedagooge Stella Ernesaks -100. - Mälestuspäeva stsenaarium ja ettekanne EPAMis 03.03.2009..
Stella Ernesaksa pedagoogiline tegevus ja pärand. - Ettekanne Tallinna Pedagoogilises Seminaris 10.03.2009. .
EPAMi osalemine rahvusvahelise muuseumiöö projektis "Öös on asju" 16.05.2009. - Muuseumi tutvustamine külastajaile. .
Näituse "Peeter Põld - 130" esitlemine praost emeritus Toomas Põllu perekonnale Saksamaalt 05.06. ning tütrele Mai Veemesele Kanadast 22.06.2009..
26. Haridusseltside roll eestikeelse hariduse edendamisel (sh Võrumaa RHS). - Konverents Eestikeelne keskharidus 100 ja elukestev õpe Võru Kesklinna Gümnaasiumis 27.02.07 Võru Maavalitsuse HKO korraldusel..
 
 
Lisainfo
Viimaste aastate tegevus (2001 - 2007):

EPAMi tööleasumisega 1. veebruarist 2001 sai põhitööks koolieelse kasvatuse ajaloo-alase materjali kogumine, andmete töötlemine elektroonilises andmebaasis; uurimistöö ja tulemuste tutvustamine seminaridel, konverentsidel, näitustel ning artikleis - tegevus on olnud Eesti-keskne.

Minupoolse aktiivse kogumistöö tulemusena aastail 2001 - 2007 on ainuüksi EPAMi käsikirjafond täienenud ca 500 ühiku võrra - üliõpilaste kursuse/seminari, diplomi-/bakalaureuse- ja magistritööd (koolieelse kasvatuse alalt).

EPAMis on loengute käigus tutvustatud koolieelse kasvatuse ajalugu eriala üliõpilastele nii TLÜ ja selle Rakvere Kolledžist kui Tallinna Pedagoogilise Seminarist ning üliõpilastele Soomest ja Norrast.

2002-2007 on vastaval teemal kaitsnud bakalaureusetööd üle 20 juhendatud üliõpilast - seeläbi on täienenud EPAMi käsikirja fond, retsenseeritud ca 25 bakalaureuse- ja magistritööd;

2006 kaitses magistritööd 1 magistrant (4+2).

Olen osalenud eriala bakalaureusetööde kaitsmisnõukogudes, retsenseerinud bakalaureuse- ja magistritöid; juhendanud eriala üliõpilaste pedagoogilist praktikat.

Koolieelse kasvatuse ajaloo talletamise vajalikkuse, tähtsustamise ning propageerimise eesmärgil olen esinenud Eesti Raadios, kirjutanud lühiartikleid ajalehte ÕpLeht ning portaali Koolielu.

Kodanikualgatuse korras olen teenekate kutsekaaslaste pedagoogilise tegevuse tunnustamiseks tähtpäevadel kasutanud mitmeid võimalusi - (tänukirjade taotlemine Tallinna HA; HTMist jm; aastail 2003-2006 sai seeläbi tunnustust ca 50 pedagoogi.


Näitused EPAMis 2001 - 2007

2001/02 Tähtpäevi koolieelse kasvatuse ajaloost. (Kujund. J. Järvsoo)

2003 Ester Lepik - 75 aastat sünnist. (Kujund. J. Järvsoo)
85 aastat Tallinna Linna lasteaeda. (Kujund. J. Järvsoo) - eksponeeritud Tallinna Õpetajate Majas; Tallinna Linnavalitsuse
Infosaalis ja Tallinna Pedagoogilises Seminaris.

2004 Stella Ernesaks - 95 aastat sünnist. (Kujund. J. Järvsoo)
Lea Nurkse - 100 aastat sünnist. (Kujund. J. Järvsoo)

2005 Eestimeelsest hariduselu juhtimisest Tallinnas 1905 - 1940. (Üks koostajaid, kujund. J. Järvsoo) -
Eksponeeritud Tallinna Õpetajate Majas, Tallinna Linnavalitsuse Infosaalis.

2005/06 165 aastat lasteaia arengut Eestis. (Kujund. J. Järvsoo) - Eksponeeritud TLÜ ARis ning vähendatud mahus EPAMis .

2006 Meeta Terri - 100 aastat sünnist. Koostatud voldik (teostus K. Ragel).

2007 Eva Lootsar - 100 aastat sünnist. Koostatud voldik (teostus K. Ragel).
Elfriede Lender - 125 aastat sünnist.
ELG - 100 aastat asutamisest. (Kaaskoostaja M. Lvova; kujund. A. Kallam. Koostatud voldik, teostus K. Ragel).
Näitused 2009

Valter Horm - 100 aastat sünnist. Avatud EPAMis 19.01.2009. Koostatud voldik (teostus K. Ragel).

Stella Ernesaks - 100 aastat sünnist. Avatud EPAMis 03.04.2009. (kujundaja A. Kallam, teostus K. Ragel). Koostatud voldik (teostus K. Ragel).

Peeter Põld - 130.
Näitust on eksponeeritud:
Narva Muuseumis 28.08.-25.11.2009.
TÜ Haridusteaduskonnas 01.12.2009-25.01.2010.

Tegevusest aastail 2008 - 2009

2008-2009 on 11 juhendatavat üliõpilast kaitsnud oma bakalaureusetööd; neist pälvis TLÜ üliõpilaste teadustööde konkursil kasvatusteaduste valdkonnas K. Jürlau I (2008) ning K. Võsa III koha (2009).

2009 kaitses oma magistritööd 1 üliõpilane.
2009 on retsenseeritud EELK UI üliõpilase M.-Ch. Väli magistritööd "Peeter Põllu tegevusest aastail 1878 - 1918".
2009 osales EPAM esmakordselt 12. Eesti muuseumide festivalil Narvas näitusega "Peeter Põld - 130" - ettevalmistustööd (vene- ja inglisekeelsed plakatid ning voldikud (kujundaja T. Eikholm)) ning eksponeerimine Narva linnuses.
Soome Lasteaiaõpetajate Liidu (LTOL) kutsel osalemine Soome lasteaiaõpetajate ülemaalistel päevadel ning LTOLi 90. aastapäeva pidulikul tähistamisel Jyväskylas 02.-04.10.2009
2009 rahvusvaheline koostöö:

Prantsuse Hariduse Rahvusmuuseumi kutsel EPAMi esindamine ning osalemine XIII rahvusvahelisel kooliajaloo ja -muuseumide teaduskonverentsil "Pildid ja õpetamine: tulevikuperspektiivid." 01.-04.07.2009

Näitused 2008

Aleksander Veiderma - 120. - Avatud EPAMis 10.04.2008. (kujundaja A. Kallam; tehn. teostus K. Ragel). Koostatud voldik (teostus K. Ragel).
Näitust eksponeeritud Kullamaa Kultuurimajas 18.10.-01.12.2008.

Peeter Põld - 130. Avatud Riigikogus Toompea lossis 13.10.2008. (kaaskoostaja M. Lvova; kujundaja T. Eikholm).
Koostatud voldik (kujundus ja teostus T. Eikholm).
Näitust on eksponeeritud:
03.11.-21.11.2008 Tallinna Ülikool
25.11.-15.12.2008 Haridus- ja Teadusministeerium
18.12.08.-05.02.2009 Tartu Ülikooli peahoone
17.02.-04.03.2009 Jõhvi Kunstikool
16.03.-03.04 2009 TLÜ Rakvere Kolledž

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Mare Torm, TLÜ 2005. aasta teadus- ja arenduspreemia Parim erialanäitus - 165 aastat lasteaia arengut Eestis TLÜ ARis
1999, Mare Torm, Heino Liimetsa nimeline magistritöö preemia eesti kultuuri- ja haridusloo rikastamise eest uurimusega Lasteaednike koolitus kuni 1940. aastani ja selle mõju koolieelse kasvatuse arengule Eestis
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; TÄPSUSTUS: Haridus/ajalugu/eelkoolipedagoogika/koolieelne kasvatus/lasteasutuste võrk/lasteaednike koolitus/alusharidus

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
2.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.6.
2010
2.1.
2009
3.2.
2009
6.1.
2009
6.1.
2008
6.7.
2006
3.2.
2005
3.5.
2005
6.2.
2005
5.2.
2004
6.1.
2004
3.2.
2003
6.6.
2003
6.6.
2003
6.1.
2002
6.6.
2001
3.5.
2000
3.5.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
6.3.
2000
3.2.
1998
6.7.
1998
6.7.
1998
3.5.
1997
6.3.
1997
6.6.
1997
6.3.
1996
6.6.
1996
3.4.
1995
6.3.
1995
6.6.
1995
6.3.
1993
3.2.
1992
5.2.
1990
6.3.
1990
25.11.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 7 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUÕA/13512Balti riikide hariduse ja pedagoogilise mõtte ajalugu 1940-199030.10.201019.08.2013Vadim RõukTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum1 280,00 EUR
MUUÕA30808 (HTL Leping 3.3-4/957)History of Estonian Education and Educational Philosophy up to 194030.05.200826.09.2008Veronika Varik; Maria TilkTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum1 105,67 EUR
HLKHLK05-5Haridusloolised kogud Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis ja nende arvutitehnoloogiline vahendamine01.01.200531.12.2008Mare TormTallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum37 612,01 EUR
MUUAU27708 (Nr 3-54/12)History of educational arrangement and education in Tallinn01.03.200802.11.2009Veronika VarikTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum44 392,71 EUR
MUUTA,06505 (588)Software Development Project "Website Johannes Käis"06.09.200515.06.2006Mare TormTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum; Tallinn University, Juhtimine ja tugistruktuur, Vice-Rector, Haridustehnoloogia keskus5 831,68 EUR
MUURU/3409 (Nr 10.1-8.1/524)Study on L1 students’ functional levels of literacy; editing and publishing Proceedings of the Mother Tongue Information Center No 4 (2009) in honour of Viivi Rukki; MTIC developing28.05.200930.03.2010Krista KergeTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture15 977,91 EUR
MUUÕA/6309 (Nr 2009-0115-GRU-LP-06)Gaining a Common Perspective for a European Gendered Democratic Policy. A New and a Necessary Educational Concept - GCPEP01.08.200931.07.2011Tiina AuninTallinn University; Tallinn University, Estonian Pedagogical Archives and Museum; Tallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures; Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture15 639,12 EUR