See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
671 1768
mare.vanatoa@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Õppejõud-õpetaja (1,00)
2015–2016   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Muu (õppejõud) (1,00)
2010–2015   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Ämmaemanduse õppetool, Vanemassistent (1,00)
2005–2010   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Vanemassistent (1,00)
2003–2005   
Tallinna Meditsiinikool, Vanemõpetaja (1,00)
1992–2003   
Tallinna Meditsiinikool, Õpetaja (1,00)
1988–1992   
Tallinna Pelgulinna Haigla, akusöör-günekoloog-intern (1,00)
 
 
Haridustee
1999–2001   
Tallinna Pedagoogika Ülikool (kutsepedagoog, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon, VV määrus 6.06.2005, nr.120 §12 p5)
1995–1997   
Tartu Ülikool/ Soome Vabariik, Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (tervishoiuõpetaja)
1995–1997   
Tallinna Pedagoogika Ülikool/ Taani Kuningriik, Copenhagen Nurse Education Institute (õendusala õpetaja)
1995–1995   
Rootsi Kuningriik, Karlskrona, Baltic School of Public Health (reproduktiivtervise lektor)
1988–1992   
Tartu Ülikool internatuur (akušöör-günekoloogi kutse)
1982–1988   
Tartu Riiklik Ülikool Arstiteaduskond ravi eriala (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon VV määrus 6.06.2005, nr 120 §5)
1971–1982   
Tallinna 7. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−2016   
TTHK rakendusuuringute ja teadus-arendustegevuse töörühm
2011−2012   
TTHK institutsionaalse akrediteerimise aruande koostamise töörühm
2011−2011   
TTHK Kvaliteedi enesehindamisraporti koostamine
2010−2011   
TTHK ämmaemanduse õppetoolis mooduli: õpetus inimese ehitusest ja elutalitlusest juht
2010−2011   
TTHK ämmaemanduse õppetoolis uurimis-ja arendustöö mooduli juht
2010−2010   
TTHK ämmaemanda ja õe väljundipõhise õppekava välisekspertide tagasiside ühisseminar
2010−2011   
Kvaliteedi projekti: Parendusvaldkondade elluviimine: alaprojekti: Rahvusvahelistumise kontseptsiooni väljatöötamine, töörühma liige
2010−2010   
kvaliteedialane koostöö õppekavaarenduses
2009−2010   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Ämmaemanda Õppekava üleminekuhindamise ja väljundipõhise õppekava töörühma liige
2007−2008   
Projekti “Rakenduskõrgkoolide jätkusuutlik areng läbi kvaliteedijuhtimise ja koostöö” töörühma liige
2007−2008   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Ämmaemanda Õppekava akrediteerimismeeskonna liige
2007−2015   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteedi töörühma liige
2006−2010   
Raseduskriisi nõustaja täiendkoolituse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli poolne koordinaator, lektor
2006−2008   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Nõukogu asendusliige
2005−2005   
Tallinna Meditsiinikooli ümberkorralduskomisjoni liige
2005−2008   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Ämmaemanda Õppekava Nõukogu liige
2005−2006   
Tallinnna Tervishoiu Kõrgkooli siseauditi üksuse liige
2003−2006   
Projekt Leonardo da Vinci/Qestrain – Personali õpetuse integreeritud mudel keskkonnaohutuse korraldamiseks haiglas ja rahvatervises, töörühma liige
2002−2003   
Tallinna Meditsiinikooli Loodusteaduslike õppeainete ainemeeskonna juhtivõppejõud
 
 
Loometöö
2018 Etag üliõpilaste riiklik teadustööde konkurss üliõpilastöö juhendaja, III preemia terviseuuringute valdkonnas (Eesti teadusagentuur).
2014 Vanatoa,M. Certificate of attendance and participated in the ICM 30 th Triennial Congress 1 - 5 June 2014 Prague , Czech Respublic. Frances Day-Stirk ICM President. International Confederation of Midwives.
2011 Vanatoa,M. Second International Scientifically-Practical Conference "The high technologies, fundamental and applied researches in physiology and medicine", 26-28 October, 2011 St.-Petersburg, Russia.
2009-2013 Põhitäitja rahvusvahelises projektis: "Rasedate kogemused ja arusaamad suitsetamisest". Projekt TMEK 879. 18.06.09 - 18.06.13. Valdkond 3. Terviseuuringud. Alamvaldkond 3.6. Rahvatervishoid. CERCS eriala B680. Rahvatervishoid, epidemioloogia. Frascati Manual’i eriala 3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia).
2008 Tõlke redigeerimine: Inimese sünnieelne areng. National Geographic. Tõlge: USA: autoriorganisatsioon Endowment for Human Development USAs/Eestis Elukultuuri Instituut. [DVD].
2014 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheline nädal, 03.-07.11. Posterettekanne.
 
 
Lisainfo
2012 ESF Primus: Tervishoiualane uurimistöö, okt.
2012 Tervishoiualane uurimistöö. TTHK Suvekool. 27.08.-29.08
2012 Rahvusvaheline nädal. Evidence-based Learning and practice". 14.05.-18.05
2012 ESF Primus. Kvaliteet on igaühe vastutus
2011 Vene Föderatsioon. St. Peterburg. Second International Scientifically-Practical Conference "The high technologies, fundamental and applied researches in physiology and medicine", 26-28 October
2011 ESF Primus: Strateegiline planeerimine ja arengukava koostamine. 23.08.-24.08
2011 Primus: Õpiväljundid praktika keskkonnas. 22.08
2011 TTKH rahvusvaheline nädal: Research and Quality
2011 Primus koolitus: Täiendkoolitussüsteemi korrastamine. 0,3 EAP, 04.01
2010. Primus: Väljundipõhine hindamine õppeainetes 2 EAP 04. - 05.11
2010 külalislektor Soome Vabariik. Turu Ametikõrgkool. Independent Midwifery in Primary Health Care, okt
2010 Supervisioonitehnikate kasutamine õppetöös, 05.05
2010 Väljundipõhise õppekava üldväljundite ühisosa leidmine. ESF Primus. 5.-6..01
2009 LLP/Erasmus: vahetusõppejõud Seinajoe Ametikõrgkoolis õppeaines: uurimis-ja arendustöö metoodika
2009 Väljundipõhise õppekava elluviimise ja hindamise põhimõtted. ESF Primus. Archimedes. 25.08.-26.08
2009 Hindamine ja tagasiside. Tallinna Ülikool. 8.-11.05
2009 Health of migrants and disabled persons- Implications for education. Cohehre konverents. Tallinn. 22.-24.04
2009 Väljundipõhise õppekava koostamise alused. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. 6.-7.01
2008 Üliõpilaste teadustööde juhendamine. 1AP.Tartu Ülikool. 21.-23.08
2008 Raseduskriisi nõustaja. 30AP. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. 20.11.2006-30.01.2008
2007/2008 Tallinna Tervsihoiu Kõrgkooli õdede-mentorite koolitusprojektis (9 ECTS) õppijate juhendamine
2007 Kvaliteedijuhtimine. Projekt. Rakenduskõrgkoolide jätkusuutlik areng läbi kvaliteedijuhtimise ja koostöö. 5.-6.11
2007 Õendus-ja hooldusala kutseõppehariduse arendamine. Probleemõpe. ESF Primus. 31.08.2006-15.01
2004 Siseaudiitorite põhikoolitus. Avaliku Teenistuse arendus- ja koolituskeskus. 02.-03.11
2003/2004 magistriõppe üliõpilase pedagoogilise praktika - õendusabi igas elueas inimestele õenduspraktika erinevates valdkondades 8AP juhendamine (Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, õendusteaduse osakond)
2012 TÜ arstiteaduskonna täienduskeskus. Praktiline kontratseptsioon. 15.10.-25.11
juhendatud 71 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli/Tallinna Meditsiinikooli lõputööd
2013 Soome Vabariik. Helsingi Metropolia Ametikõrgkool. JBI andmebaasid. Evidence based practice. 09.2013, 10.2013, 11
2014 Läti Vabariik. Riga 1st Medical College. International scientific conference on prophylaxis and quality (suuline ettekanne)
2014 Tšehhi Vabariik. Praha. Rahvusvahelise Ämmaemandate Konföderatsiooni 30.Trienniaalkongress (posterettekanne).
2015 Erasmus õppejõu vahetus: vastuvõttev õppejõud Tsehhi Tomas Bata University in Zlin õppejõule, 24.-30.05
2015 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala, Liisa Montin. Uurimis- ja arendustöö õppeaine korraldus,26.11.-27.11.
2016 Erasmus õppejõu vahetus: vastuvõttev õppejõud Portugal Escola Superior de Enfermagem de Coimbra õppejõule,29.03.-04.04
2016 Õpetamine inglise keeles (didaktika). Sisekaitseakadeemia. CLIL, EMI, LSP/EAP rakendamine, 02.02.-07.06.
2017 Probleemõpe kõrgkoolis. Tartu Ülikool
2019 Koolitus: Vaba ja kontakteloov viisakusvestlus. Tehnukad ja meetodid suhtlemissituatsioonides.Loome OÜ.

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Mare Vanatoa, Üliõpilaste teadustööde 2018 a riikliku konkursi preemia terviseuuringute valdkonnas: rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes 3. preemia Laura Vain (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) konkursitöö „I tüübi diabeeti põdeva naise raseduse planeerimine ja jälgimine ning seonduvad õendusdiagnoosid NANDA-I taksonoomia alusel”, juhendaja https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/uliopilaste-teadustoode-konkurss/
 
 
Lisainfo
3. Terviseuuringud, 3.6. Rahvatervishoid (Rahvastiku tervisekäitumise mõjutamine ning tervisliku elukeskkonna kujundamine). Reproduktiivtervis.
Rakendusuuring: Rasedate kogemused ja arusaamad suitsetamisest. Uurimisraport: http://riks.ttk.ee/index.asp?action=102&tid=14669

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2016
2.1.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
6.7.
2009
5.2.
2008
6.1.
2008
6.2.
2007
5.2.
2000
20.06.2021
671 1768
mare.vanatoa@ttk.ee

Career

Institutions and positions
2016–...   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Lecturer-teacher (1,00)
2015–2016   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Other (lecturer) (1,00)
2010–2015   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Ämmaemanduse õppetool, Senior Assistant (1,00)
2005–2010   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Senior Assistant (1,00)
2003–2005   
Tallinn Medical School, Senior Teacher (1,00)
1992–2003   
Tallinn Medical School, Teacher (1,00)
1988–1992   
Tallinn Pelgulinna Hospital, obstetrician-gynaecologist (1,00)
 
 
Education
1999–2001   
Tallinn Pedagogical University (vocational teacher). Master`s qualification in pedagogy
1995–1997   
Tartu University Finland, Jyväskylä Professional High School (teacher of health care)
1995–1997   
Tallinn Pedagogical University/ Denmark, Copenhagen Nurse Education Institute (teacher of nursing speciality)
1995–1995   
Sweden, Karlskrona, Baltic School of Public Health (lecturer of reproductive health)
1988–1992   
Tartu University Postgraduate specialist Medical training (qualification in obstetrics and gynaecology)
1982–1988   
Tartu State University Medical Faculty (integrated curricula of bachelor and master's studies). Master`s qualification in medicine
1971–1982   
Tallinn 7th Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−2016   
work-group: applied research and development of THCC
2011−2012   
Member of THCC institutional acreditation report team
2011−2011   
Conducting of Quality self-assessment report of THCC
2010−2011   
Coordinator of Tallinn Health College Chair of midwifery module: human body structure and physiology
2010−2011   
Coordinator of of Tallinn Health College Chair of midwifery module: research and development
2010−2010   
Tallinn Health Care College and foreign expert`s united seminar: midwife and nurse outcome-based curriculum
2010−2011   
Project of Quality: Implementation of Amendment: Conception of internalization, member of working group
2010−2010   
Teamwork in quality management in curriculum development
2009−2010   
Tallinn Health Care College transitional accreditation and outcome-based curriculum member of working team
2007−2008   
Member of the project: "Development of Applied Higher Education Institutions through quality management"
2007−2008   
Member fo team of accreditation of midwifery curriculum
2007−2015   
Member of team of quality management of Tallinn Health School
2006−2010   
Coordinating project:Additional schooling: Counselling patients with psychological problems during pregnancy
2006−2008   
Substitute member of Council of Tallinn Health College
2005−2005   
Member of Tallinn Medical School reorganizing Committee
2005−2008   
Member of Midwifery Curriculum Council of Tallinn Health College
2005−2006   
Member of Tallinn Health College internal auditors union
2003−2006   
Project Leonardo da Vinci/Qestrain – personnel Training model for Integrated Quality – Environment – Safety Management Systemm in Hospitals and Pyblic Health Services member of working group
2002−2003   
Chief of team of natural science subjects of Tallinn Medical School
 
 
Creative work
2018 (Eesti teadusagentuur).
2014 Vanatoa,M. Certificate of attendance and participated in the ICM 30 th Triennial Congress 1 - 5 June 2014 Prague , Czech Respublic. Frances Day-Stirk ICM President. International Confederation of Midwives.
2011 Vanatoa,M. Second International Scientifically-Practical Conference "The high technologies, fundamental and applied researches in physiology and medicine", 26-28 October, 2011 St.-Petersburg, Russia.
2009-2013 International Project TMEK 879. 18.06.09 - 18.06.13. Experiences and views of pregnant women on smoking. 3. Field of Health. 3.6. People's Health. Cercs specialty B680. Public health, epidemiology. Frascati Manual specialty 3.3. Health sciences (health care, social medicine, hygiene, nursing, epidemiology).
2008 Referent of translation: Human Prenatal Development. National Geographic. Translation: USA: author organization: Endowment for Human Development USAs/Estonia: Institute of Life Culture/ Elukultuuri Instituut. [DVD].
2014 03.-07.11. Talinn Health Care College and Tallinn Techn ical University International Week, nov.3rd-7th. Poster presentation.
 
 
Additional information
2012 ESF Primus: Research in Health Care, Oct.
2012 Health care researh. THCC summer school. Aug. 27. - Aug. 29
2012 International week. Evidence-based Learning and practice". May, 14th-18th
2012 ESF Primus "Quality is everybody`s responsibility", Jan
2011 Russian Federation. St. Petersburg. Second International Scientifically-Practical Conference "The high technologies, fundamental and applied researches in physiology and medicine", 26-28 October
2011 ESF Primus. Srategic planning and conducting development plan. Aug, 23-24
2011 Primus. Learning outcomes in practice enviroment, Aug, 22
2011 Tallinn Health Care College. International Week: Research and Quality
2011 Primus schooling. Arrangement of additional schooling system 3 CP, Jan, 4
2010. Primus. Outcome-based evaluation of subjects. 2 CP. Nov, 4-5
2010 Exchange lecturer Turu University of Applied Sciences: Independent Midwifery in Primary Health Care, oct
2010 Using supervision techniques in teaching process, May, 5th-6th
2010 Discovering the identic parts of general outcomes of outcome based curriculum. ESF Primus. Jan, 5th-6th
2009 LLP/Erasmus: lecturer exchange in Seinajoki Polytechnics in subject Methodology of Research and Development
2009 Principles of applying and evaluation of outcome based curriculum. ESF Primus. Archimedes. Aug, 25th-26th
2009 Evaluation and feedback. Tallinn University, May, 8th-11th
2009 Health of migrants and disabled persons- Implications for education. Cohehre Conference. Tallinn, April, 22th-24th
2009 Basics of compiling outcome based curriculum. Tallinn Health Care College. Jan, 6th-7th
2008. Conducting research. 1 CP. Tartu University. Aug. 21th-23th
2008 Pregnancy crisis counsellor. 30 CP. Tallinn Health Care College. Nov. 20th,2006-Jan.30, 2008
2007/2008 Tallinn Health Care College Mentors schooling project 9 CP, mentor of students
2007 Quality management. Project. The sustainable development of Applied Higher Schools through quality management and cooperation, Nov. 5-6
2007 Primus. Problem based learning. Aug.31th, 2006-Jan.15.2007
2004 Basic schooling of internal auditors. Development and schooling centre of public services. Nov, 2.-3
2003/2004 Supervising Master candidate from Tartu University, Faculty of Medicine, department of Nursing Science: Practice of pedagogy: Nursing care for healthy persons during lifespan in different nursing fields- 8CP
2012 Tartu University. Practical contraception. Oct. 15 - Nov.25
Mentor of 71 Tallinn Health Care College / TallinnMedical School diploma thesis
2013 Republic of Finland. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. JBI databases. Evidence based practice. 09.2013, 10.2013, 11
2014 Republic of Latvia. Riga 1st Medical College. International scientific conference on prophylaxis and quality (oral presentation)
2014 Czech Republic. International Confederation of Midwives 30 th Triennial Congress (poster presentation), Prague
2015 Erasmus lecturer excheange. Czech Republic. Tomas Bata University in Zlin lecturer, may, 24th-30th
2015 Helsinki Metropolia University of applied Sciences. Liisa Montin. Research methodolgy and development, nov, 26th-27th
2016 Erasmus lecturer exchange. Portugal Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, March, 29th-Apr,4th
2016 Teaching in English. Didactics. Estonian Academy of Security Sciences. Using English at university level: accomodating CLIL, EMI, LSP/EAP, everyday practice and common sense, feb. 2nd-7th
2017 Problem based teaching university level. Tartu University
2019 Techniques and methods in communication situations.

Projects in progress

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2016
2.1.
2015
6.7.
2015
1.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2013
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
6.7.
2009
5.2.
2008
6.1.
2008
6.2.
2007
5.2.
2000
20.06.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 5 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.1.3.1.1-14/54Kutsealane eelkoolitus Tallinna Arte Gümnaasiumis23.02.201631.08.2019Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus7 000,00 EUR
1.1.3.1.1-12/109/2019Kutsealane eelkoolitus Tallinna Arte Gümnaasiumis 02.09.201902.09.2024Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool0,00 EUR
1.; 1.1.; 1.1.3.1.1-12/29/2020Kutsealase eelkoolituse läbiviimine Tallinna Laagna Gümnaasiumis07.09.202001.07.2023Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool5 000,00 EUR
1.1.3.1.1-12/13Kutsealase eelkoolituse läbiviimine Tallinna Laagna Gümnaasiumis17.08.201701.07.2020Siret PiirsaluTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Elukestva õppe keskus5 880,00 EUR
1.; 1.1.TMEK 879Rasedate kogemused ja arusaamad suitsetamisest18.06.200918.06.2013Urve Kaasik-AaslavTallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tervishariduse keskus800,00 EUR