This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
19.04.1976
margemahla@nooruse.ee

Career

Institutions and positions
2012–...   
Tartu Health Care College, Lecturer (1,00)
01.01.2007–...   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science, external lecturer
01.01.2001–...   
Tartu University Hospital, Womens' Clinic midwife, lactation consultant
2010–2012   
Tartu Health Care College, Lecturer (1,00)
2007–2010   
Tartu Health Care College, Coordinator of Midwifery Curriculum (1,00)
2005–2007   
Tartu Health Care College, Teacher (0,25)
10.09.1994–31.08.1997   
Maarjamõisa Haigla, Kardiokirurgia osakond, caregiver (1,00)
 
 
Education
2017–...   
Tallinn University, Health Behaviour and Wellbeing, doctoral student
2003–2007   
University of Tartu, Nursing science, second stage of higher education
1997–2002   
Tartu Medical School, midwifery curriculum
1983–1994   
Tartu Secondary School No. 5
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Teadus- ja Arendustegevuse Kolleegiumi liige
2012−...   
EU NordPlus network Midwife of the North - Nordejordemodern, member of Research Group
2008−2014   
Member of Tartu Health Care College Research Board
 
 
Creative work
2019- (Tallinn, Sotsiaalministeerium).
2018-2020 (Tartu, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli).
2018-2020 (Eesti Haigekassa).
2018-2020 (EÕL, EÄÜ).
2018-2019 (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi).
2018-2019 (Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2018-2019 (Tartu, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2018-2019 Pregnancy and Sport (Eesti, Tallinn, Spordi Klaster).
2017-2018 2017 - 2018 Estonian Qualification Authority, member of the working Group of Midwifery Occupational Standards (SA Kutsekoda).
2017-2019 Baby Friendly Hospital Initative coordinator (Eesti, Tallinn, RTEEK).
2016-2017 (Eesti Haigekassa, EÄÜ).
2016-2021 (Eesti Haigekassa).
2015-2019 (EÄÜ).
2014- (Sotsiaalministeerium).
2014- (Sotsiaalministeerium).
2014- (EÄÜ).
2014-2016 (Eesti Haigekassa).
2014-2016 2014 - 2016 Estonian Qualification Authority, member of the working Group of Midwifery Occupational Standards (SA Kutsekoda, EÄÜ).
2013-2014 (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi).
2012-2014 2012 - 2014 UNICEF Estonian National Committee study programm for health care workers " Breastfeeding Promotion in Estonia", leader of the working group and educator (UNICEF, EV Sotsiaalministeerium).
2010-2011 National Development Strategy for Nursing and Midwifery in Estonia 2011 - 2020 (EÕL, EÄÜ).
2008-2011 (Tartu Ülikool).
2007-2009 (Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2017 (Laurea University of Applied Sciences, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2017- .
2017-2018 (Laurea University of Applied Sciences, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2016-2018 (Laurea University of Applied Sciences, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2016-2017 (Laurea University of Applied Sciences).
2015-2017 (Limburg University).
2014- IP "Resilience, positive capacity building, transition and equality related to human rights in nursing of families", organizer and lecturer (Nordman Network).
2012-2019 NordPlus research project " Fathers participation in maternity care. Nordic and Baltic experience.. (Võrgustik Nordejordemodern).
 
 
Additional information
2012 - 2018 BFHI International Board of Certified Lactation Consultant (IBCLC);
2017 - 2021 Estonian Midwives Association, president
2007-2010, 2014 - ... Council of Tartu Health Care College; member of the Council
2014 - ... European Midwives Association, Councel Member
2014 - ...International Confederation of Midwives, Councel member
2014 - ... Estonian Midwives Association, Vice-president
2007 - ... Estonian Midwives Association, Board member
2007 - ... NordPlus Midwifery Network Nordejordemodern, Estonian coordinator

Qualifications

 
 
Additional information
Rakendusuuringud:
2017-2020. Õppimine ja seda mõjutavad tegurid praktikabaasis toimuval õppepraktikal. Uurimisgrupi liige. Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
2016- 2018 Beebisõbraliku haigla initsiatiivi rakendamine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik.
2013 - 2019 Fathers Participation in Maternity Care. Nordic and Baltic Experience. NordPlus network member of the research group
2013 - 2014 Pereõdede arusaamad seoses imetamisega ja nõustamise praktika töökohal. Vastutav uurija. RTEEK pilootuuring.Vastutav uurija
2012 - 2015 Eestis sünnituseelset ettevalmistust pakkuvate Perekoolide õppetöös osalemise mõju rasedate ja nende tugiisikute valmisolekule sünnitusega toimetulekuks, vanemarolliga kohanemiseks ning imetamise edendamiseks. Vastutav uurija. Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Eesti Ämmaemandate Ühing.
2012 - 2015 Antenatal preparation for childbirth and postpartum. Visitors and lecturers perspective. Chief researcher

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2020
6.2.
2020
6.6.
2020
6.6.
2020
6.6.
2020
3.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
6.6.
2019
6.7.
2019
3.2.
2018
6.6.
2018
1.3.
2017
3.5.
2017
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
5.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
3.2.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.4.
2011
6.6.
2008
6.2.
2007
6.4.
2007
6.2.
2006
4.01.2022
19.04.1976
margemahla@nooruse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2012–...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Lektor (1,00)
01.01.2007–...   
Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õenduseteaduse osakond, koosseisuväline õppejõud
01.01.2001–...   
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik, ämmaemand-imetamisnõustaja
2010–2012   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Lektor (1,00)
2007–2010   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Ämmaemanda õppekava koordinaator (1,00)
2005–2007   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Õpetaja (0,25)
10.09.1994–31.08.1997   
Maarjamõisa Haigla, Kardiokirurgia osakond, intensiivravi hooldaja (1,00)
 
 
Haridustee
2017–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tervisekäitumine ja heaolu, doktorant
2003–2007   
Tartu Ülikool, arstiteaduskond, õendusteaduse osakond, terviseteaduse magister
1997–2002   
Tartu Meditsiinikool, ämmaemanda õppekava
1983–1994   
Tartu 5.Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Teadus- ja Arendustegevuse Kolleegiumi liige
2012−...   
NordPlus ämmaemandate võrgustiku Nordejordemodern uurimisgrupi liige
2008−2014   
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakendusuuringute nõukogu liige
 
 
Loometöö
2019– Hindamisvahendite keskkonna arendamine, töörühma liige; (Tallinn, Sotsiaalministeerium).
2018–2020 Õppepraktika kvaliteedi auditi töörühm, töörühma liige ja sisutootja;
(Tartu, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli).
2018–2020 Noorte perede teaviku “Me saame lapse” täiendamise töörühma juht ja sisulooja; (Eesti Haigekassa).
2018–2020 Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2021-2030 töörühm, töörühma liige; (EÕL, EÄÜ).
2018–2019 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku "Imetamise strateegia 2020-2025", töörühma juht ja sisutootja (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi).
2018–2019 Institutsionaarse akrediteerimise analüüsi töörühm, liige (Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2018–2019 Õendus- ja ämmaemandusüliõpilaste praktikajuhendamine. Koolitusmaterjali kaasajastamise töörühm, sisutootja.
(Tartu, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2018–2019 Rasedus ja Sport. Töörühma liige ja sisutootja juhendmaterjali
koostamine sihtrühmale ja professionaalidele (Eesti, Tallinn, Spordi Klaster).
2017–2018 Ämmaemanda kutsestandardi uuendamise töörühma liige; (SA Kutsekoda).
2017–2019 Beebisõbraliku Haigla Algatuse (BFHI) koordinaator. UNICEFi ja WHO BFHI hindamise rakendamine Eesti emadushooldust pakkuvates haiglates (Eesti, Tallinn, RTEEK).
2016–2017 Kordusaudit "Iseseisva antenataalse ämmaemandusabi teenuse kvaliteet", meeskonnaliige;
(Eesti Haigekassa, EÄÜ).
2016–2021 Töörühm "Esmatasandi tervisekeskused" töörühma liige; (Eesti Haigekassa).
2015–2019 Eesti Ämmaemandate Ühingu arengukava koostamise töörühm, liige; (EÄÜ).
2014– Tervishoiutöötajate koolituskomisjoni liige; (Sotsiaalministeerium).
2014– Rinnaga Toitmise Edendamise Eesti Komitee, põhiliige; (Sotsiaalministeerium).
2014– Ämmaemandate Ühingu kutsekomisjoni liige (EÄÜ).
2014–2016 Noorte perede teaviku “Me saame lapse” töörühma liige ja sisulooja; (Eesti Haigekassa).
2014–2016 Ämmaemandate kutsestandardi loomise töörühma liige; (SA Kutsekoda, EÄÜ).
2013–2014 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku "Imetamise strateegia 2014-2019" veebiversiooni autor;
(SA Tartu Ülikooli Kliinikumi).
2012–2014 UNICEF Eesti Rahvuskomitee koolitusprogrammi "Rinnaga toitmise edendamine Eestis", koostaja ja koolitaja;
(UNICEF, EV Sotsiaalministeerium).
2010–2011 "Eesti Õenduse ja Ämmaemanduse Riiklik Arengustrateegia 2011 – 2020", teaduse töörühma liige;
(EÕL, EÄÜ).
2008–2011 Tartu Ülikool, arstiteaduskond, Õendusteaduse osakonna programminõukogu liige
(Tartu Ülikool).
2007–2009 Õendus- ja ämmaemandusüliõpilaste praktikajuhendamine. Koolitusmaterjali sisutootja ja koolitaja;

(Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2017 Rahvusvahelised projektid:
DeDiWe Case Study. 2016 - 2018 Developer of Digital health and Welfare services (DeDiWe), sisutootja
(Laurea University of Applied Sciences, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2017– Rahvusvahelised projektid:
Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals. Sisutootja .
2017–2018 Rahvusvahelised projektid:


2017 - 2018 Muddie 2 - Multiprofessional Digital Developer. Intensiivprogrammi sisutootja ja koordinaator (Laurea University of Applied Sciences, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2016–2018 Rahvusvaheline projekt:
Developer of Digital health and Welfare services (DeDiWe), projektijuht (2017). (Laurea University of Applied Sciences, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).
2016–2017 Rahvusvahelised projektid:
Muddie - Multiprofessional Digital Developer. Intensiivprogrammi sisutootja ja osaleja (Laurea University of Applied Sciences).
2015–2017 Rahvusvahelised projektid:
Cultural Awarness Week for nursing and midwifery students, osaleja ja sisutootja. (Limburg University).
2014– Rahvusvaheline projekt:
Intensiivkursus "Resilience, positive capacity building, transition and equality related to human rights in nursing of families", korraldaja ja sisutootja
(Nordman Network).
2012–2019 Rahvusvahelised projektid:
NordPlus Nordejordemodern uurimisprojekt "Isade kaasatus emadushooldusesse. Põhja -ja Baltimaade kogemus", töörühma liige ja sisutootja. (Võrgustik Nordejordemodern).
 
 
Lisainfo
2019-2024 sertifitseeritud BFHI International Board of Certified Lactation Consultant (IBCLC) imetamisnõustaja
2017 - 2022 omistatud Ämmaemand, tase 7 kutsetunnistus
2012 - 2018 sertifitseeritud BFHI International Board of Certified Lactation Consultant (IBCLC) imetamisnõustaja
Organisatsiooniline tegevus:
2017 -... Eesti Ämmaemandate Ühing, president
2007-2020 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu liige
2014-2017 Eesti Ämmaemandate Ühing, asepresident
2014 -... Euroopa Ämmaemandate Assotsiatsiooni volikogu liige
2014 - ...International Confederation of Midwives, volikogu liige
2007- ... Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse liige

Kvalifikatsioon

 
 
Lisainfo
Rakendusuuringud:
2017-2020. Õppimine ja seda mõjutavad tegurid praktikabaasis toimuval õppepraktikal. Uurimisgrupi liige. Tartu Tervishoiu Kõrgkool.
2016- 2018 Beebisõbraliku haigla initsiatiivi rakendamine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik.
2013 - 2019 Isade kaasatus emadushooldusesse. Uurimisgrupi juht. Tartu Tervishoiu Kõrgkool
2013 - 2014 Pereõdede arusaamad seoses imetamisega ja nõustamise praktika töökohal. Vastutav uurija. RTEEK pilootuuring.Vastutav uurija
2012 - 2015 Eestis sünnituseelset ettevalmistust pakkuvate Perekoolide õppetöös osalemise mõju rasedate ja nende tugiisikute valmisolekule sünnitusega toimetulekuks, vanemarolliga kohanemiseks ning imetamise edendamiseks. Vastutav uurija. Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Eesti Ämmaemandate Ühing.
2012 - 2015 Antenataalne ettevalmistus sünnituseks ja sünnitusjärgseks ajaks. Külastajate ja lektorite perspektiiv. Vastutav uurija

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2020
6.2.
2020
6.6.
2020
6.6.
2020
6.6.
2020
3.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
6.6.
2019
6.7.
2019
3.2.
2018
6.6.
2018
1.3.
2017
3.5.
2017
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
3.2.
2015
3.2.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
5.2.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
3.2.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.4.
2011
6.6.
2008
6.2.
2007
6.4.
2007
6.2.
2006
4.01.2022

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 2 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUU25The Developer of Digital Health and Welfare Services01.09.201528.02.2018Kersti ViitkarTartu Health Care College48 096,00 EUR
MUU2015-1-EE01-KA203-013431Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals01.09.201531.08.2018Tiina KukkesTartu Health Care College294 580,00 EUR