This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
20.08.1974
737 4760
5094875
margus.saal@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Associate Professor in Theoretical Physics (1,00)
01.05.2016–31.12.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Senior Research Fellow in Theoretical Physics (1,00)
01.01.2016–30.04.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Senior Research Fellow in Theoretical Physics (1,00)
01.05.2011–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Senior Research Fellow in Theoretical Physics (1,00)
2008–30.04.2011   
Tartu Observatory, post-doctoral researcher (1,00)
01.01.2008–30.04.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Research Fellow (1,00)
01.01.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Research Fellow (1,00)
01.09.2003–31.12.2006   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.09.2000–01.06.2003   
Estonian National Defence College, Lecturer (0,50)
 
 
Education
2000–2004   
University of Tartu, PhD
1996–1999   
University of Tartu, MSc
1992–1996   
University of Tartu, BSc
1989–1992   
Hugo Treffner Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−2021   
International conference "Geometric Foundations of Gravity" (28.06.-02.07.2021 Tartu) organizer
2020−2020   
International conference "Teleparallel Gravity Workshop in Tartu" (15.-19.06.2020) organizer
2019−2019   
International conference "Geometric Foundations of Gravity" (17.-21.06.2019, Tartu) organizer
2018−2018   
International conference "Teleparallel Gravity Workshop in Tartu" (25.-29.06.2018) organizer
2008−2016   
University of Tartu physics curriculum programme council, member
1997−2017   
Memeber of Estonian Physical Society, 1997-
 
 
Creative work
Translating chapter "Gravity" from "Fundamentals of Physics"..
 
 
Additional information
Teaching at University of Tartu:

Mathematical Physics (LOFY.04.080, fall 2016, 2017, 2018, 2019, 2020);
Mathematical Physics II (LOFY.04.020, spring 2011, 2012, 2013, 2014, 2015);
Specail Relativity (LOFY.04.003, spring 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021);
General Relativity (LOFY.04.049, fall 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020);
Selected topics in the theories of gravity (FKTF.00.006, LOFY.04.017, spring 2008, 2010, 2012, 2014, 2016);
Relativistic Physics (FKTF.04.009, fall 2009)
Vector and tensor analysis (FKTF.04.011, fall 2003, responsible person prof. R. Tammelo).


Opponent for dissertations (PhD):

1. Mario Kadastik, Tallinn University of Technology, PhD, 2008;
2. Mait Müntel, Univesity of Tartu, PhD, 2008;
3. Hannes Liivat, University of Tartu, PhD, 2010.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Margus Saal, Margus Saal, Estonian National Research Award in exact sciences (cycle of works "Extended geometric theories of gravity" with Manuel Hohmann and Laur Järv).
0, Margus Saal, 1. National competition for students organized by Estonian Educational Ministry, second price, 1999 2. Student award of the Estonian Physical Society, 1999/2000
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P190 Mathematical and general theoretical physics, classical mechanics, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics; SPECIFICATION: theory of gravity, cosmology
 
 
Additional information
PhD, theoretical physics
University of Tartu, 2004

Projects in progress

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2021
3.3.
2021
1.1.
2020
6.3.
2020
1.1.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2006
1.1.
2004
2.3.
2004
3.5.
2004
6.9.
2003
6.9.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
3.5.
2000
3.4.
1999
6.3.
1998
9.06.2021
20.08.1974
737 4760
5094875
margus.saal@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut, teoreetilise füüsika kaasprofessor (1,00)
01.05.2016–31.12.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut, teoreetilise füüsika vanemteadur (1,00)
01.01.2016–30.04.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut, teoreetilise füüsika vanemteadur (1,00)
01.05.2011–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, teoreetilise füüsika vanemteadur (1,00)
2008–30.04.2011   
Tartu Observatoorium, järeldoktor (1,00)
01.01.2008–30.04.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, teoreetilise füüsika teadur (1,00)
01.01.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, teoreetilise füüsika teadur (1,00)
01.09.2003–31.12.2006   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, erakorraline teadur (1,00)
01.09.2000–01.06.2003   
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusted, Lektor (0,50)
 
 
Haridustee
2000–2004   
Tartu Ülikool, PhD
1996–1999   
Tartu Ülikool, MSc
1992–1996   
Tartu Ülikool, BSc
1989–1992   
Hugo Treffenri Gümannasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−2021   
Rahvusvahelise konverentsi "Geometric Foundations of Gravity" (28.06.-02.07.2021 Tartu) korraldaja
2020−2020   
Rahvusvahelise konverentsi "Teleparallel Gravity Workshop in Tartu" (15.-19.06.2020, Tartu) korraldaja
2019−2019   
Rahvusvahelise konverentsi "Geometric Foundations of Gravity" (17.-21.06.2019, Tartu) korraldaja
2018−2018   
Rahvusvahelise konverentsi "Teleparallel Gravity Workshop in Tartu" (25.-29.06.2018, Tartu) korraldaja
2008−2016   
TÜ füüsika õppekava programminõukogu liige
1997−2017   
Eesti Füüsika Selts
 
 
Loometöö
Osalemine õpiku "Fundamentals of Physics" tõlkimisel (Peatükk "Gravitatsioon").
 
 
Lisainfo
Õpetamine Tartu Ülikoolis:

Matemaatiline füüsika (ÕIS kood LOFY.04.080, sügissemester 2016, 2017, 2018, 2019, 2020);
Matemaatiline füüsika II (LOFY.04.020, kevadsemester 2011, 2012, 2013, 2014, 2015);
Erirelatiivsusteooria (LOFY.04.003, kevadsemester 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021);
Üldrelatiivusteooria (LOFY.04.049, sügissemester 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020);
Valitud peatükke gravitatsiooniteooriast (ÕIS kood FKTF.00.006, LOFY.04.017, kevad 2008, kevad 2010, kevad 2012, kevad 2014, kevad 2016);
Relativistlik füüsika (FKTF.04.009, sügisemester 2009)
Vektor- ja tensoranalüüs (FKTF.04.011, sügisemester 2003, vastutav õppejõud prof. R. Tammelo).

Oponent dissertatsioonidele (PhD):

1. Mario Kadastik, Tallinna Tehnikaülikool, PhD, 2008;
2. Mait Müntel, Tartu Ülikool, PhD, 2008;
3. Hannes Liivat, Tartu Ülikool, PhD, 2010.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Margus Saal, Margus Saal, Eesti Vabariigi teaduse aastapreemia täppisteadustes (tööde tsükkel "Laiendatud geomeetrilised gravitatsiooniteooriad" koos Manuel Hohmanni ja Laur Järvega).
0, Margus Saal, 1. Haridusministeeriumi korraldatud üliõpilaste teadustööde võistlus 1999 (teine koht) 2. Eesti Füüsika Seltsi üliõpilaspreemia 1999/2000
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P190 Matemaatiline ja üldine teoreetiline füüsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline füüsika, termodünaamika; TÄPSUSTUS: gravitatsiooniteooria, kosmoloogia
 
 
Lisainfo
Filosoofiadoktor, teoreetiline füüsika
Tartu Ülikool, 2004

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2021
3.3.
2021
1.1.
2020
6.3.
2020
1.1.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
6.8.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.2.
2006
1.1.
2004
2.3.
2004
3.5.
2004
6.9.
2003
6.9.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
3.5.
2000
3.4.
1999
6.3.
1998
9.06.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 8 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0382145s02Theory of fundamental structure of matter01.01.200231.12.2006Vladimir HižnjakovUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu775 120,48 EUR
ETFETF7185Modifications to Einstein's gravity: theoretical and cosmological aspects01.01.200731.12.2010Piret KuuskUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)22 848,66 EUR
PUT; PUT_SPPUT790Geometrical foundations of gravity and their comparison with observations01.09.201531.12.2018Manuel HohmannUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics150 000,00 EUR
SFSF0180013s07Theory of condensed matter and fundamental fields01.01.200731.12.2012Vladimir HižnjakovUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu1 397 091,23 EUR
ETFETF8837Theoretical implications and observational consequences of modified theories of gravity 01.01.201131.12.2014Piret KuuskUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu35 520,00 EUR
IUTIUT2-27Nonlinear theory of solids and fundamental fields01.01.201331.12.2018Vladimir HižnjakovUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics2 304 000,00 EUR
TKSLTFY16133T (TK133)The Dark Side of the Universe (TK133)01.03.201601.03.2023Manuel HohmannUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics778 050,00 EUR
ETFJDJD131Theoretical and cosmological aspects of generalised gravity01.05.200830.04.2011Margus SaalTartu Observatory67 107,23 EUR