19.02.1942
mari@tktk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.1967–...   
Tallinna Tehnikakõrgkool, Arhitektuuriinstituut, Lektor (0,80)
1966–1967   
Silikaatbetooni Instituut, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
1960–1966   
Eesti Kunstiakadeemia, Skulptuur, Magister
 
 
Loometöö
Personaalnäitus "Kivine meri" Tallinna Tehnikakõrgkoolis, 2016.
Personaalnäitused "Kolleegide portreed" Tallinna Tehnikakõrgkoolis, 2012-2014.
Konspekt-harjutusvihik "Kujutav geomeetria II osa- Varjud ja perspektiiv", 2010.
Artikkel "Värv linnaruumis", Tallinna Tehnikakõrgkooli Toimetised, 2007.
Personaalnäitus "Mere ja metsa vahel" Tallinna Tehnikakõrgkoolis, 2006.
Artikkel "Välisuks- aktsent hoone fassaadil", Tallinna Tehnikakõrgkooli Toimetised, 2005.
Maalinäitus Paide Vallitornis, 2004.
Maalinäitus Nõmme galeriis, 2003.
Personaalnäitus "Meri ja mets" Tallinna Tehnikakõrgkoolis, 2002.
 
 
Lisainfo
Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri lõputööde näituste kuraator aastatel 2011-2016;
Välisloengud Thessaloniki Tehnikakõrgkoolis Kreekas, 2005 ja 2007;
Välisloengud Soomes Jyväskyläs, 2002;
XIV Pan-Euroopa Ehitusseminar Pariisis, juhendaja, 2005;
XIII Pan-Euroopa Ehitusseminar Poolas, juhendaja, 2003;
XII Pan-Euroopa Ehitusseminar Tallinnas, juhendaja, 2002;
Rahvusvahelise töötoa "Ajalooliste objektide mõõtmine ja joonistamine" läbiviija, Tallinn, 2007;

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Mari-Liivia Jõerüüt, Tallinna Tehnikakõrgkooli aumedal
2002, Mari-Liivia Jõerüüt, Haridusministeeriumi tänukiri
 
 
Lisainfo
Seminar "Energiat säästev maja", 2007
Koolitus "Õppejõud kui koolitaja", 2004-2005
8.05.2018
19.02.1942
mari@tktk.ee

Career

Institutions and positions
01.09.1967–...   
TTK University of Applied Sciences, Institute of Architecture, Lecturer (0,80)
1966–1967   
Institute of the Silicate Concrete, Technical staff (1,00)
 
 
Education
1960–1966   
Estonian Academy of Arts, Sculpture, MA
 
 
Creative work
Personal exhibition "The rocky sea" at the TTK University of Applied Sciences, 2016.
Personal exhibitions "Portraits of Colleagues" at the TTK University of Applied Sciences,2012-2014.
Exercise book "Descriptive Geometry, part II- Shadows and Perspective", 2010.
Article "Color in urban space", Transactions of TTK University of Applied Sciences, 2007.
Personal exhibition "Between sea and forest" at the TTK University of Applied Sciences, 2006.
Article "Front Door as the Accent of the Facade", Transactions of TTK University of Applied Sciences, 2005.
Personal exhibition at Paide Town hal Tower, 2004.
Personal exhibition at Nõmme Gallery, 2003.
Personal exhibiton "Sea and forest" at the TTK Univestity of Applied Sciences, 2002.
 
 
Additional information
Curator of final thesis of applied architecture in TTK University of Applied Sciences from 2011 to 2016;
Lectures in Thessaloniki Tecnical University Greece, 2005 and 2007;
Lectures in Jyväskylä, Finland, 2002;
XIV Pan-European Construction Seminar in Paris, Supervisor, 2005;
XIII Pan-European Construction Seminar in Poland, Supervisor, 2003;
XII Pan-European Construction Seminar in Tallinn, Supervisor, 2002;
Conductor of international workshop "Measuring and drawing historical architectural forms", Tallinn, 2007;

Qualifications

Honours & awards
2015, Mari-Liivia Jõerüüt, Honour medal, TTK University of Applied Sciences
2002, Mari-Liivia Jõerüüt, Letter of Honour by Ministry of Education and Research
 
 
Additional information
Seminar "Energy saving house", 2007
Training "Teacher as a trainer", 2004-2005
8.05.2018