This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
22.08.1972
+372 56456699
mari@haldjas.folklore.ee

Career

Institutions and positions
20.04.2012–...   
Estonian Literary Museum, Head of institutional research group (1,00)
2008–19.04.2012   
Estonian Literary Museum, Senior Researcher (1,00)
2000–2008   
Estonian Literary Museum, Researcher (1,00)
17.02.1996–2000   
Estonian Literary Museum, Research assistant at projects on folkloristics (1,00)
 
 
Education
2000–2008   
PhD student at the University of Tartu, folkloristics
1991–1998   
University of Tartu, Estonian philology
1990–1991   
Tallinn University of Technology, economics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Member of the strategic council of the digital humanities state research programme at the Latvian Ministry of Education and Science
2016−...   
Member of the board of the Estonian Society for Digital Humanities
2013−...   
Member of the editorial board of the Proceedings of Estonian Folklore Archives (Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae)
2013−...   
One of the main organizers of the series of yearly digital humanities conferences in Estonia
2012−...   
Member of the Academic Council of the Estonian Literary Museum
2010−...   
Member of the Advisory Board of Estonian Web Archive
2000−...   
One of the main organizers of biennial international conferences on runosong
2015−2018   
Estonian Ministry of Education and Research, expert board on scientific collections, vice-chairman (humanities collections).
2014−2019   
Head of the institutional research project of the Estonian Folklore Archives "Folklore in the Process of Cultural Communication: Ideologies and Communities"
2013−2015   
Head of the software team at the ERDF project "Availability of the open data at the Estonian Literary Museum"
2012−2013   
Head of the target financed research project of the Estonian Folklore Archives "Folklore and Folklore Collections in Cultural Changes: Ideologies, Adaptation and Application Context"
2012−2015   
Member of the Expert Committee of Social Sciences and Culture of the Estonian Research Council
2010−2012   
Head of the software team at the ERDF project "Ensuring the Preservation and Availability of Red Book of Estonian Publications and Handwritten Source Texts of Estonian Culture"
2000−2003   
Head of the ESF research-project “The Poetics and Language of Runo-songs”
 
 
Additional information
2009 visiting scholar at the Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Scotland, UK
Mentor on folksong at Estonian Folk Dance and Folk Music Association

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS RESEARCH FIELD: H400 Folklore ; SPECIFICATION: runosong, poetic folklore, metre in oral poetry, fieldwork expeditions, digital folkloristics, archives and research collections, functions of folklore collections and folkloristics in the society, ideologies and history of folkloristics
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
4.2.
2022
1.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
4.2.
2021
6.9.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
3.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
4.2.
2019
4.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
3.2.
2018
4.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.8.
2017
6.8.
2017
4.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
3.1.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
4.1.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.7.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
2.2.
2008
2.3.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
1.3.
2007
3.2.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2002
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
2.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1996
25.08.2022
22.08.1972
+372 56456699
mari@haldjas.folklore.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
20.04.2012–...   
Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur-teadusteema juht (1,00)
2008–19.04.2012   
Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemteadur (1,00)
2000–2008   
Eesti Kirjandusmuuseum, Teadur (1,00)
17.02.1996–2000   
Eesti Kirjandusmuuseum, Assistent rahvaluule uurimisprojektide juures (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2008   
Tartu Ülikool, folkloristika doktoriõpe
1991–1998   
Tartu Ülikool, eesti filoloogia
1990–1991   
Tallinna Tehnikaülikool, majandus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
Läti haridus- ja teadusministeeriumi digihumanitaaria riikliku programmi nõukogu liige
2016−...   
Eesti Digitaalhumanitaaria Seltsi juhatuse liige
2013−...   
Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetuste toimetuskolleegiumi liige
2013−...   
Eesti digitaalhumanitaaria aastakonverentside üks peakorraldajatest
2012−...   
Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukogu liige
2010−...   
Rahvusraamatukogu Eesti veebiarhiveerimise ekspertide töörühma liige
2000−...   
Rahvusvaheliste regilaulukonverentside seeria üks peakorraldajatest
2015−2018   
HTM Teaduskollektsioonide ekspertnõukogu aseesimees (humanitaarteaduslikud kogud)
2014−2019   
Eesti Rahvaluule Arhiivi institutsionaalse uurimisprojekti "Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad" juht
2013−2015   
Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti "Eesti Kirjandusmuuseumi avaandmete kättesaadavaks tegemine" tarkvara töörühma juht (Eesti Kirjandusmuuseumi arhiiviinfosüsteemi kasutusmugavuse parandamine)
2012−2013   
Eesti Rahvaluule Arhiivi sihtfinantseeritava teadusteema "Folkloor ja folkloorikogud kultuurimuutuste mõjuväljas: ideoloogiad, kohandumine ja kasutuskontekst" juht
2012−2015   
Eesti Teadusagentuuri ühiskonna- ja kultuuriteaduste ekspertkomisjoni liige
2010−2012   
Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti "Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine" tarkvara töörühma juht (Eesti Kirjandusmuuseumi arhiiviinfosüsteemi ja failihoidla loomine)
2000−2003   
ETF uurimisprojekti "Regilaulude keel ja poeetika" juht
 
 
Lisainfo
2009 külalisuurija Aberdeeni Ülikooli Elphinstone'i Instituudi juures (ÜK, Šotimaa).
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi mentor rahvalaulu valdkonnas

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS VALDKOND: H400 Folkloristika; TÄPSUSTUS: regilaul, poeetiline folkloor, folkloorne värsimõõt, välitööd, digitaalne folkloristika, arhiivid ja teaduskogud, folkloorikogude ja folkloristika funktsioonid ühiskonnaelus, ideoloogiad ja folkloristika ajalugu

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
3.1.
2022
3.1.
2022
4.2.
2022
1.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
4.2.
2021
6.9.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
3.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
4.2.
2019
4.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
3.2.
2018
4.1.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.8.
2017
6.8.
2017
4.2.
2016
4.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
3.2.
2015
4.2.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.7.
2014
3.1.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.7.
2013
4.1.
2012
4.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.7.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
3.2.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
6.7.
2009
1.2.
2008
2.2.
2008
2.3.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
5.2.
2008
1.3.
2007
3.2.
2004
4.2.
2004
5.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
2003
3.5.
2002
3.5.
2001
3.5.
2001
4.2.
2001
2.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1996
25.08.2022

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 15 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionTotal financing
SFSF0182553s03Discourse of Everyday Culture and the Dialogue of Cultures01.01.200331.12.2007Ülo ValkUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy243 912,43 EUR
EKKMEKKM14-327Estonian runic songs database and academic publications01.01.201431.12.2018Janika OrasEstonian Literary Museum64 600,00 EUR
EKKMEKKM09-83Estonian runic songs publication01.01.200931.12.2013Janika OrasEstonian Literary Museum66 291,98 EUR
MUU1 (3.5.0201.10-0067)Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide säilivuse ja kättesaadavuse tagamine25.03.201024.03.2012Merike Kiipus; Kadri TüürEstonian Literary Museum396 719,93 EUR
ETFETF9015Estonian versification and poetic culture in Finno-Ugric and comparative perspective01.01.201231.12.2014Mihhail LotmanTallinn University, The Estonian Institute of Humanities28 800,00 EUR
TKTK145The Centre of Excellence of Estonian Studies 01.01.201501.03.2023Mare KõivaEstonian Literary Museum4 819 437,90 EUR
SFSF0030180s08Folklore and Folklore Collections in Cultural Changes: Ideologies, Adaptation and Application Context01.01.200831.12.2013Mari SarvEstonian Literary Museum764 838,52 EUR
1.1.7.EKM 8-2/22/3Folklore and its individual, community based, and institutional mechanisms of transmission01.01.202231.12.2022Mari SarvEstonian Literary Museum20 000,00 EUR (Funding in total 40 000,00 EUR)
IUTIUT22-4Folklore in the Process of Cultural Communication: Ideologies and Communities01.01.201431.12.2019Mari SarvEstonian Literary Museum805 800,00 EUR
SFSF0032470s03Creation, transmission and interpretation of folklore: process and institutions.01.01.200331.12.2007Aado LintropEstonian Literary Museum365 683,28 EUR
PRGPRG1288A corpus-based approach to folkloric variation: regional styles, thematic networks, and communicative modes in runosong tradition01.01.202131.12.2025Mari SarvEstonian Literary Museum475 750,00 EUR
EKKDEKKD65Source documents in the cultural process: Estonian materials in the collections and databases of the Estonian Literary Museum01.01.201931.12.2022Mari SarvEstonian Literary Museum184 170,00 EUR
ETFETF6085Myths and ideologies of Estonian runo-songs01.01.200531.12.2008Aado LintropEstonian Literary Museum24 421,77 EUR
EKRMEKRM04-31Vana Kannel. Estonian runic songs (Monumenta Estoniae Antiquae l)01.01.200431.12.2008Janika OrasEstonian Literary Museum41 159,10 EUR
APIUT22-4AP14Small-scale research infrastructure modernization for the project IUT22-401.01.201431.10.2015Mari SarvEstonian Literary Museum17 100,00 EUR