See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
5.12.1951
56658385
mariuibo@hot.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2012–30.10.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, e-Õppe programmi "Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine" (BeSt) raames e-kursuse "Inglise keel HLI2040" (3,0EAP) looja (0,50)
2012–2015   
TTÜ RSO 'Study in Estonia' English Language Preparatory Year projekt, Inglise keele intensiivkursuse korraldaja ja koordinaator (0,50)
01.09.2010–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduskond, keeltekeskus, inglise keele lektoraat, juhataja (1,00)
01.10.2008–31.08.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduskond, keeltekeskus inglise keele lektoraat, lektoraadijuhataja kt (1,00)
2002–31.08.2016   
Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, Lektor (1,00)
1996–2001   
Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduskond, prodekaan (1,00)
1992–2002   
Tallinna Tehnika Ülikool, humanitaarteaduskond, keeltekeskus, inglise keele lektoraat, Dotsent (1,00)
1992–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, keeltekeskus, juhataja (1,00)
01.06.1991–01.07.1991   
Suurbritannia Hull'i Ülikool, Inglise keele intensiivkursuse õpetaja (1,00)
1978–1992   
TPI, Assistent (1,00)
01.09.1976–31.08.1978   
Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) võõrkeelte kateeder, tunnitasuline inglise keele õppejõud (0,50)
01.09.1974–01.09.1978   
ETKVL, Tõlk (1,00)
 
 
Haridustee
30.01.2014–31.01.2014   
ALTE Course in Achieving Learning Outcomes in Multi-Level Foreign Language Teaching in Universities. Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli keeltekeskused ja ALTE
12.06.2013–13.06.2013   
ALTE Course in Assessing Writing in Academic Context. Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli keeltekeskused ja ALTE
10.06.2013–11.06.2013   
ALTE Course in Assessing Writing in Academic Context. Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli keeltekeskused ja ALTE
11.06.2012–14.06.2012   
Tasemetestid hindamismeetodina (60 tundi). Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli keeltekeskused (ESF Primus programm)
22.09.2011–15.10.2011   
CPX0240 Moodle keskkond e - õppeks. TTÜ haridustehnoloogiakeskus ja personaliosakond
13.07.2011–17.07.2011   
Võõrkeelte õpetamise ja testimise tasemete ühtlustamine vastavalt Euroopa keeletasemete skeemile (CEF:2000) (80 akadeemilist tundi). Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli keeltekeskused (ESF Primus programm)
04.01.2010–02.02.2011   
e-kursuse planeerimine ja ülesehitus. TTÜ avatud ülikool TTÜ personaliosakond
10.11.2010–20.12.2010   
CPX02030 Sotsiaalse tarkvara õpituba 2 (2 EAP). TTÜ haridustehnoloogiakeskus TTÜ personaliosakond
1999–1999   
Tallinna Tehnikaülikool. DISC juhtimiskursus " Inimeste, protsesside ja käitumise juhtimine"
01.09.1999–01.09.2006   
TTÜ Humanitaarteaduskonna haldusjuhtimise doktorant. Õpe läbitud. Dissertatsioon "Keeleõppe korraldus lähtuvalt avatud süsteemide juhtimisteooriatest " kaante vahel kuid kaitsmata
1998–1999   
Veebipõhine kursus "Inglise keele arengusuunad", ELTeCS (English Language Teachers Contact Scheme)
01.09.1993–31.08.1994   
Birminghami Ülikool, Suurbritannia. Keeleõppe metoodika magistrikraad.
01.10.1990–30.11.1990   
Moskva Pedagoogiliste Teaduste Akadeemia. Keelte intensiivõppe metoodika diplom (II tsükkel)
01.10.1989–20.12.1989   
Moskva Pedagoogiliste Teaduste Akadeemia. Keelte intensiivõppe metoodika diplom (I tsükkel)
01.09.1986–20.12.1986   
Stazeerimine Suurbritannia Manchester'i Ülikoolis, Suurbritannia. Kaasaegne inglise keel ja kultuur.
01.09.1982–20.12.1982   
Stazeerimine Moskva Moris Thorezi nim. võõrkeelte instituudis. Keeleõppe psühholoogilised alused, tõlketeooria ja - praktika
1970–1974   
Tallinna Pedagoogiline instituut. Inglise keele ja kirjanduse õpetaja diplom. Cum Laude
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−2915   
Inglise keele lektoraadi juhataja
2008−2009   
Inglise keele lektoraadi juhataja kt
2005−2006   
Leonardo da Vinci projektitaotluste hindaja
2003−2004   
QALSPELL projekt (Quality Assurance in Language for Specific Purposes): projekti algataja ja kaasjuht
2002−2004   
CCBC projekt (Cross-Cultural Issues in Business Correspondence): projekti koordinaator
1998−2000   
Pan- Baltic ESPELL project (English for Specific Purposes: Estonia, Latvia, Lithuania- Inglise erialakeel: Eesti, Läti, Leedu): projekti juht
1996−2001   
TTÜ humanitaarteaduskonna prodekaan
1995−2000   
Tallinna tehnikaülikooli nõukogu õppekomisjoni liige
1992−2003   
TTÜ keeltekeskuse juhataja
 
 
Loometöö
TTÜ keeleõppe kontseptsiooni väljatöötamine koostöös ülikooli juhtkonnaga. Õpitulemuste kriteeriumipõhise hindamise süsteemi väljatöötamine ja juurutamine TTÜ keeltekeskuses. Koostöös kolleegidega Euroopa Liidu keeleõppe raamdokumendi põhimõtete juurutamine. Mitme keeleõppe kvaliteedi kindlustamise rahvusvahelise projekti algatamine. Mitmesuguste projektide raames keeleõpikute, käsiraamatute, audiovisuaalsete, CD-ROM ja elektrooniliste õppematerjalide koostamine. Üliõpilaste keeleprojektide juhendamine. Üliõpilaste inglise klubide algatamine ja juhendamine. Igor Schechteri intensiivõppe meetodil on aastate jooksul inglise keelt rääkima saanud vähemalt kaks tuhat õppurit nii ülikoolist kui väljaspoolt. Olen teinud eesti-vene-inglise keelte kirjalikku, järjestikust ja sünkroontõlget mitmesugustel rahvusvahelistel läbirääkimistel, festivalidel, konverentsidel, seminaridel ja firma Taylor Woodrow juhitud õmblustootmiskoondise Baltika ümberseadistamise projekti käigus (vt M. Puusepp "Suuline tõlge" AS pakett. Eesti keele sihtasutus 1013)..
 
 
Lisainfo
Keeltekeskus: Õppe-, arendus- ja teadustegevuse lühiaruanne
2013/2014 – 2015/2016
Nimi: Mari Uibo
Kuupäev: 23.03.2016
Ainekursused TTÜ-s (ainekood + nimetus)
•Viimase viie aasta jooksul õpetatud ainekursused
Aruandeperioodil olen administratiivkohustuste kõrvalt (inglise keele lektoraadi juhataja) täiskoormusega õpetanud aineid
HLI0020 Akadeemiline inglise keel,
HLI8750 Inglise teaduskeel,
HLI2040 Inglise keele grammatika e-kursus,
HLI0010 Inglise üldkeele kursus
ning Prep-Year (RSO ‘Study in Estonia’ projekt) intensiivkursuse aineid
English Grammar;
Phonetics, Intonation and Conversational English;
Cultural Studies and Conversational English;
Introduction to Academic Writing and Vocabulary Development;
Introduction to International Tests and preparation for TOEFL ITP.

29.07-30.07 2015 õpetasin aineid ’Structure and Written Expression’ ning ‘Danish Language and Culture’. ELNC suvekooli raames.
• Loomisel olevad ainekursused
Jooksvalt olen täiendanud ja täiendan ainekursusi HLI2040 Inglise keele grammatika, HLI0020 Inglise keel kaugõppele ja HLI8750 Inglise teaduskeel kaugõppele Moodle keskkonnas (materjalide ja instruktsioonide uuendamine, interaktiivsete harjutuste loomine jne). Seoses rangemate vastuvõtukriteeriumidega on koostöös Hele Saarega ja keeltekeskuse juhtkonnaga üle vaadatud Prep-Year õppekava ning olen töökäigus uuendanud oma õppeaineid, mille nimetused on nüüd „Phonetics, Cultural Studies and Conversational English“ ja „Introduction to Academic Writing, Advanced Grammar and Vocabulary Development“. Plaanis on enda loodud prep-kursuse materjalide digitaliseerimine ning interaktiivsete harjutuste ja testide loomine MOODLE keskkonnas.
Töö väljaspool TTÜ-d – Artiklite tõlkimine kogumikule „Kadrioru park 295 – barokne park tänapäeval“. 2014.

Enesetäiendamine
•Osalemine konverentsidel: EATAW 2015
•Osalemine seminarides: Nutiminutid 2. Google Drive. 27.01.2015;
ALTE Course in Achieving Learning Outcomes in Multi-Level Foreign Language Teaching in Universities. 30-31.01.2014
• Osalemine töögruppides, jms: Prep-Year kursuse töögrupp. ELNC töögrupp.
•Publitseerimine: TUT Quick Placement Test; ’Study in Estonia’ prep-kursuse voldik “English Language Prep-Year“; “Prep-Course Requiremets“, Moodle keskkonnas koostöös Riina Potisepaga loodud Inglise keele grammatika e-kursuse täiustamine.
•Erasmus, jms: võõrustasin Turku õppejõude oma tunnis; arvan, et kogemuste vahetus oli tõhus.
•Panus keeltekeskuse arengusse
’Study Estonia’ prep-kursuse programmi ja materjalide väljatöötamine, kursuse administreerimine; teiste õppejõudude kaasamine projekti; koostöös ülikooli ja RS osakonna juhtkonnaga prep-kursuse kandidaatide selekteerimise põhimõtete defineerimine; kaasaaitamine kujutava geomeetria inglisekeelse õppekava ja õppematerjalide loomisele ning selle eriala õppejõudude inglise keele oskuse parendamisele; keeltekeskuse ainekavade uuendamine; Prep-Year kandidaatide Skype-intervjuude juhendi väljatöötamine ja läbiviimine koos Hele Saarega.
•Kordaminekud
Aastal 2013 saime mina ja Riina Potisep tänukirjad oma e-kursuse HLI2040 pideva arendamise eest. Vaatamata väga tihedale konkurentsile on Mari Uibo ja Riina Potisepa loodud Tallinna Tehnikaülikooli kursusele „HLI2040- inglise keele grammatika“ välja antud e-kursuse kvaliteedimärk 2014. Kursus omab väga suurt populaarsust nii kohalikke kui välisüliõpilaste hulgas. See kursus annab keeltekeskusele vähemalt kahe täishõivega lektori ametikoha koormuse. Ka aastal 2012 „Study in Estonia“ projekti raames alustatud Prep-Year inglise keele intensiivkursus omandab aina suuremat populaarsust ja praeguse seisuga toob sisse vähemalt kahe täishõivega õppejõu finantseerimise. Tänu ilmnenud arusaamatustele on paranenud koostöö RS osakonnaga.Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.2.
2014
3.5.
2009
6.2.
2007
6.2.
2007
2004
2.4.
2004
2.4.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
2.4.
1997
10.01.2022
5.12.1951
56658385
mariuibo@hot.ee

Career

Institutions and positions
01.03.2012–30.10.2012   
Tallinn University of Technology, Creator of e-course "English HLI2040" (3.0 EAP) (0,50)
2012–2015   
TTÜ RSO 'Study in Estonia' English Language Preparatory Year project, Intensive English Course organizer and co-ordinator (0,50)
01.09.2010–31.08.2015   
Tallinn Technical University, Faculty of Social Sciences, Language Centre, Unit of English, Head of Unit (1,00)
01.10.2008–31.08.2009   
Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, Language Centre, English Unit, Head of English Unit - stand in (1,00)
2002–31.08.2016   
Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, Lecturer (1,00)
1996–2001   
Tallinn University of Technology, Faculty of Humanities, Vice-Dean (1,00)
1992–2002   
Tallinn Technical University, Language Centre, Unit of English, Associate Professor (1,00)
1992–2003   
Tallinn Technical University, Language Centre, Director (1,00)
01.06.1991–01.07.1991   
The University of Hull, Intensive English teacher (1,00)
1978–1992   
Tallinn Polytechnic Institute, Assistant (1,00)
01.09.1976–31.08.1978   
Chair of Foreign Languages at Tallinn Polytechnic Institute, English language teacher on an hourly basis (0,50)
01.09.1974–01.09.1978   
ETKVL, Translator/Interpreter (1,00)
 
 
Education
30.01.2014–31.01.2014   
ALTE Course in Achieving Learning Outcomes in Multi-Level Foreign Language Teaching in Universities. Language Centres of Estonian Universities and ALTE
12.06.2013–13.06.2013   
ALTE Course in Assessing Writing in Academic Context. Language Centres of Estonian Universities and ALTE
10.06.2013–11.06.2013   
ALTE Course in Assessing Writing in Academic Context. Language Centres of Estonian Universities and ALTE
11.06.2012–14.06.2012   
Placement Tests as Methods of Assessment. Language Centres of Estonian Universities (ESF Primus programme)
22.09.2011–15.10.2011   
Moodle Environment for e-learning. TUT Centre of Educational Technologies and Personnel Department
13.07.2011–17.07.2011   
Unifying Foreign Language Tuition and testing in Accordance with CEFR 2000 (80 academic hours). Language Centres of Estonian Universities ((ESF Primus programme)
04.01.2010–02.02.2011   
e-Course Planning and Structure. TUT Open University and Personnel Department
10.11.2010–20.12.2010   
CPX02030 Workshop of Social Software 2 ("EAP). TUT Centre of Educational Technologies and Personnel Department
1999–1999   
Tallinn University of Technology. DISC Management Course "Management of People, Processes and Behavior"
01.09.1999–01.09.2006   
PhD studies in Public Administration at the Faculty of Humanities in TTU. Dissertation "Language Tuition Administration in the Light of Open Systems Management Theories" not defended
1998–1999   
WEB-based course "The Futures of English", ELTeCS (English Language Teachers Contact Scheme)
01.09.1993–31.08.1994   
The University of Birmingham, Great Britain. MA TEFL/TESL
01.10.1990–30.11.1990   
Moscow Academy of Pedagogical Sciences. Diploma of intensive language teaching methodology (Step II)
01.10.1989–20.12.1989   
Moscow Academy of Pedagogical Sciences. Diploma of intensive language teaching methodology (Step I)
01.09.1986–20.12.1986   
Upgrading course "Modern English Language and Culture" in Manchester University, Great Britain.
01.09.1982–20.12.1982   
Upgrading courses 'Psychological Aspects of language Learning' and 'Translation Theory and Practice' at Moscow Institute of Foreign Languages named after M. Thorez
1970–1974   
Tallinn Pedagogic Institute. Diploma of English Language and Literature teacher. Cum Laude
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−2915   
Head of English Unit
2008−2009   
Stand in for Head of English Unit
2005−2006   
Assessor of Leonardo da Vinci projects
2003−2004   
QALSPELL project (Quality Assurance in Language for Specific Purposes): project initiator and co-leader
2002−2004   
CCBC project (Cross-Cultural Issues in Business Correspondence): Project Coordinator
1998−2000   
Pan- Baltic ESPELL project (English for Specific Purposes: Estonia, Latvia, Lithuania- English for Specific Purposes: Estonia, Latvia, Lithuania): Project Leader
1996−2001   
Vice-Dean of the Faculty of Humanities at TTU
1995−2000   
Member of TTU Council Board of Studies
1992−2003   
Head of TTU Language Centre
 
 
Creative work
Definition of language teaching concept at TUT. Inroduction of criterion-based assessment of language learning outcomes. Implementation of CEFR principles in foreign language teaching, learning and assessment. Initiating a number of language teaching quality assurance projects. Publication of several English language coursebooks and handbooks in the course of numerous international projects. Creation of various audio-visual, CD-ROM and web-based language teaching materials. Supervising students' language projects. Starting and running Student English Language Clubs. Over the years, at least 2000 learners from and outside the university have learnt to speak English in my Intensive English courses. I have done written, consequitive and simultaneous translations from and to Estonian,Russian and English languages at numerous negotiations, festivals, conferences and seminars (see M. Puusepp "Suuline tõlge" AS pakett. Eesti keele sihtasutus 1013)..
 
 
Additional information
Keeltekeskus: Õppe-, arendus- ja teadustegevuse lühiaruanne
2013/2014 – 2015/2016
Nimi: Mari Uibo
Kuupäev: 23.03.2016
Ainekursused TTÜ-s (ainekood + nimetus)
•Viimase viie aasta jooksul õpetatud ainekursused
Aruandeperioodil olen administratiivkohustuste kõrvalt (inglise keele lektoraadi juhataja) täiskoormusega õpetanud aineid
HLI0020 Akadeemiline inglise keel,
HLI8750 Inglise teaduskeel,
HLI2040 Inglise keele grammatika e-kursus,
HLI0010 Inglise üldkeele kursus
ning Prep-Year (RSO ‘Study in Estonia’ projekt) intensiivkursuse aineid
English Grammar;
Phonetics, Intonation and Conversational English;
Cultural Studies and Conversational English;
Introduction to Academic Writing and Vocabulary Development;
Introduction to International Tests and preparation for TOEFL ITP.

29.07-30.07 2015 õpetasin aineid ’Structure and Written Expression’ ning ‘Danish Language and Culture’. ELNC suvekooli raames.
• Loomisel olevad ainekursused
Jooksvalt olen täiendanud ja täiendan ainekursusi HLI2040 Inglise keele grammatika, HLI0020 Inglise keel kaugõppele ja HLI8750 Inglise teaduskeel kaugõppele Moodle keskkonnas (materjalide ja instruktsioonide uuendamine, interaktiivsete harjutuste loomine jne). Seoses rangemate vastuvõtukriteeriumidega on koostöös Hele Saarega ja keeltekeskuse juhtkonnaga üle vaadatud Prep-Year õppekava ning olen töökäigus uuendanud oma õppeaineid, mille nimetused on nüüd „Phonetics, Cultural Studies and Conversational English“ ja „Introduction to Academic Writing, Advanced Grammar and Vocabulary Development“. Plaanis on enda loodud prep-kursuse materjalide digitaliseerimine ning interaktiivsete harjutuste ja testide loomine MOODLE keskkonnas.
Töö väljaspool TTÜ-d – Artiklite tõlkimine kogumikule „Kadrioru park 295 – barokne park tänapäeval“. 2014.

Enesetäiendamine
•Osalemine konverentsidel: EATAW 2015
•Osalemine seminarides: Nutiminutid 2. Google Drive. 27.01.2015;
ALTE Course in Achieving Learning Outcomes in Multi-Level Foreign Language Teaching in Universities. 30-31.01.2014
• Osalemine töögruppides, jms: Prep-Year kursuse töögrupp. ELNC töögrupp.
•Publitseerimine: TUT Quick Placement Test; ’Study in Estonia’ prep-kursuse voldik “English Language Prep-Year“; “Prep-Course Requiremets“, Moodle keskkonnas koostöös Riina Potisepaga loodud Inglise keele grammatika e-kursuse täiustamine.
•Erasmus, jms: võõrustasin Turku õppejõude oma tunnis; arvan, et kogemuste vahetus oli tõhus.
•Panus keeltekeskuse arengusse
’Study Estonia’ prep-kursuse programmi ja materjalide väljatöötamine, kursuse administreerimine; teiste õppejõudude kaasamine projekti; koostöös ülikooli ja RS osakonna juhtkonnaga prep-kursuse kandidaatide selekteerimise põhimõtete defineerimine; kaasaaitamine kujutava geomeetria inglisekeelse õppekava ja õppematerjalide loomisele ning selle eriala õppejõudude inglise keele oskuse parendamisele; keeltekeskuse ainekavade uuendamine; Prep-Year kandidaatide Skype-intervjuude juhendi väljatöötamine ja läbiviimine koos Hele Saarega.
•Kordaminekud
Aastal 2013 saime mina ja Riina Potisep tänukirjad oma e-kursuse HLI2040 pideva arendamise eest. Vaatamata väga tihedale konkurentsile on Mari Uibo ja Riina Potisepa loodud Tallinna Tehnikaülikooli kursusele „HLI2040- inglise keele grammatika“ välja antud e-kursuse kvaliteedimärk 2014. Kursus omab väga suurt populaarsust nii kohalikke kui välisüliõpilaste hulgas. See kursus annab keeltekeskusele vähemalt kahe täishõivega lektori ametikoha koormuse. Ka aastal 2012 „Study in Estonia“ projekti raames alustatud Prep-Year inglise keele intensiivkursus omandab aina suuremat populaarsust ja praeguse seisuga toob sisse vähemalt kahe täishõivega õppejõu finantseerimise. Tänu ilmnenud arusaamatustele on paranenud koostöö RS osakonnaga.Publications

Category
Year
Publication
 
6.2.
2014
3.5.
2009
6.2.
2007
6.2.
2007
2004
2.4.
2004
2.4.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
2.4.
1997
10.01.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUV196Eriala võõrkeelte õpetamine Euroopa Liidus01.01.200331.12.2003Viktoria UmborgTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, Saksa ja prantsuse keele lektoraat13 803,77 EUR
MUUV179Inglise ärisuhtluse kultuurilisi apekte05.03.200131.12.2003Mari UiboTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, Inglise ja põhjamaade keelte lektoraat15 658,35 EUR
MUUV194Keeleõppe korraldus ja kvaliteedi kindlustamine erialakeele õppes Eesti, Läti ja Leedu ülikoolides (QASPELL).01.01.200310.12.2004Mari UiboTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, Inglise ja põhjamaade keelte lektoraat203 517,06 EUR