mari.vaus@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–...   
Eesti Keele Instituut, vanemterminoloog (1,00)
2006–2010   
Justiitsministeerium, õiguskeele ja õigusloome talitus (1,00)
1998–2006   
Eesti Õiguskeele Keskus, tõlkija (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2000   
Euroopa Õigusakadeemia Trieris, Fundamental Rights for the European Union (täiendkoolitus)
1998–1998   
Edinburghi Ülikool, Language and Legal Concepts Training Programme for Legislative Translators (kursuse lõputunnistus)
1997–1999   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, germaani-romaani filoloogia, magistriõpe
1996–1996   
Tartu Ülikool, kehakultuuriteaduskond, võimlemise rühmajuhtide kool (võimlemise treeneri tunnistus)
1996–1997   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, õpetajakoolitus (inglise keele õpetaja kutsetunnistus)
1992–1996   
Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, inglise keel ja kirjandus (spetsialiseerunud suulisele ja kirjalikule tõlkele, kõrvaleriala majandusteadus)
1981–1992   
Tallinna 44. Keskkool, inglise keele süvaõpe (hõbemedal)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
osalemine rahvusvahelistes projektides: programm 1.5.0201.08-0001 "Parema õigusloome arendamine", 2009-2010; CEF 2016-EU-IA-0122 "eTranslation TermBank", 1.09.2017-...;
üksikloengud ja ettekanded terminoloogiatööst ja terminibaasist Esterm, esinemine meedias - 14.05.2015, 25.09.2015, 6.11.2015, 19.11.2015, 10.03.2017, 8.06.2018;
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendite tõlkimine, Eesti Vabariigi Riigikohus, 2010-2011;
konverentsitõlk seminaride, kursuste ja pikemate projektide raames (Eesti Kaitseväes NATO demineerimisalasel koolitusseminaril demineerimiskeskuse loomisel, Piirivalveametis EL rändeteemalistel seminaridel, Tallinna vene koolides Kanada keelekümblusprojekti raames jne.), 1996-2001;
inglise keele õpetaja, Keeltekool Studium, 1997-1998;
atesteeritud intervjueerija, TNS Emor, 1992;
25.09.2018
mari.vaus@eki.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2011–...   
Institute of the Estonian Language, senior terminologist (1,00)
2006–2010   
Ministry of Justice, Division of Legal Language and Legislative Drafting (1,00)
1998–2006   
Estonian Legal Language Centre, translator (1,00)
 
 
Education
2000–2000   
Academy of European Law Trier, Fundamental Rights for the European Union (continuing education)
1998–1998   
University of Edinburgh, Institute for Applied Language Studies, Language and Legal Concepts Training Programme for Legislative Translators (Certificate of Completion)
1997–1999   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, master student of Germanic-Romance languages
1996–1996   
University of Tartu, Faculty of Physical Education, gymnastics coach education programme (Certificate in Coaching Gymnastics)
1996–1997   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, teacher education (Diploma of Teacher of English)
1992–1996   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, English language and literature (specialised in interpretation and translation, minor in economics)
1981–1992   
Tallinn Secondary School No. 44 (graduated with honors)
 
 
Additional career information
participation in international projects: programme 1.5.0201.08-0001 "Development of Better Legislative Drafting", 2009-2010; CEF 2016-EU-IA-0122 "eTranslation TermBank", 1.09.2017-...;
single lectures on terminology work and terminology database Esterm, appearing in media - 14.05.2015, 25.09.2015, 6.11.2015, 19.11.2015, 10.03.2017, 8.06.2018;
translation of judgments of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court of Estonia, 2010-2011;
freelance interpreter (NATO training course in humanitarian demining for the Estonian Defence Forces, EU seminars on migration for the Estonian Border Guard, Canadian Language Immersion Project in Tallinn Russian schools etc.), 1996-2001;
teacher of English, Language School Studium, 1997-1998;
interviewer, TNS Emor, 1992;
25.09.2018
  • Leitud 4 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Mitmekeelne terminibaas Esterm v20180701Mari Vaus; Signe Saar20183.3.Eesti Keele Instituut
eTranslation TermBank: stimulating the collection of terminological resources for automated translationTatjana Gornostaja, Andrejs Vasiļjevs, Albina Auksoriūtė, Simon Dahlberg, Rickard Domeij, Marie van Dorrestein, Katja Hallberg, Lina Henriksen, Jelena Kallas, Simon Krek, Andis Lagzdiņš, Kelly Lilles, Asta Mitkevičienė, Sussi Olsen, Bolette Sandford Pedersen, Eglė Pesliakaitė, Claus Povlsen, Andraž Repar, Roberts Rozis, Gabriele Sauberer, Ágústa Thorbergsdóttir, Artūrs Vasiļevskis, Mari Vaus and Jolanta Zabarskaitė2018The XVIII EURALEX International Congress Lexicography in Global Contexts 17-21 July 2018, Ljubljana Book of Abstracts Edited by Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem and Simon Krek5.2.Eesti Keele Instituut
ESTERM - mitmekeelne terminibaas veebisKesküla, Kaisa; Plado, Merily; Soon, Tiina; Vaus, Mari20133.3.Eesti Keele Instituut
On Motivation Dynamics in English Language Learning among Estonian Schoolchildren (in 1997 as Compared to 1980)Vaus, Mari1997EATE Newsletter No.126.3.Eesti Keele Instituut