This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
+372 6409345
malle@tlu.ee

Career

Institutions and positions
2011–2013   
Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Finnish language lecturer (1,00)
2010–2011   
Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Finnish language teacher (0,50)
2000–31.08.2006   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Estonian Philology, Läänemeresoome keelte õppetool, Lecturer (1,00)
1997–2000   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Estonian Philology, Läänemeresoome keelte õppetool, Teacher (0,50)
 
 
Education
1995–1999   
Master’s degree studies in Finnish philology, Tallinn Pedagogical University, Department of Estonian Philology
1992–1995   
Continuing education in Finnish philology: teacher of the Finnish language and culture, Tallinn Pedagogical University, Department of Nordic Philology, Chair of Finno-Ugric Languages
 
 
Additional information
The new name of working place is: Tallinn University, School of Humanities, Western European Studies, Finnish study area;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H350 Linguistics ; SPECIFICATION: Lexicology
 
 
Additional information
Defence of the thesis 10.12.2015. The name of the unit has been changed. The new name is: Tallinn University, School of Humanities, Western European Studies, finnish studies area

Publications

Category
Year
Publication
 
2.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
3.5.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2007
3.5.
2006
5.2.
2004
5.2.
2004
3.4.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
5.2.
2002
4.2.
2001
6.2.
1999
6.7.
1999
3.5.
1998
3.02.2019
+372 6409345
malle@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–2013   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, soome keele lektor (1,00)
2010–2011   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, soome keele õpetaja (0,50)
2000–31.08.2006   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Läänemeresoome keelte õppetool, Lektor (1,00)
1997–2000   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Läänemeresoome keelte õppetool, Õpetaja (0,50)
 
 
Haridustee
1995–1999   
Tallinna Pedagoogikaülikool: magistriõppes magister artiumi kraad soome filoloogia erialal (“Soome keele ja rahvuskultuuri areng 19. sajandil”)
1992–1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool: täiendõppes soome keele ja kultuuri õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Osalemine Johannes Aaviku Seltsi tegevuses.
2016−2016   
Ettekanne "Suomen kielen nauramisverbien merkitysvivahteista äännesymboliikan valossa" ('Soome keele naermisverbide tähendusvarjundid häälikusümboolika valguses') Turu ülikooli seminaril "Äännesymboliikkaa" 19.02.2016.
2014−2014   
Ettekanne "Suomen kielen verbaalisen koloratiivikonstruktion funktiot lauseessa" Baltimaade ja Poola piirkonna soome keele õpetajate koosolekul 4.-6. aprillil 2014 Vilniuses, Leedus.
2014−2014   
Ettekanne "Suomen kielen naurua ilmaisevat verbit" Tallinna Ülikooli ja Helsingi Ülikooli koostööseminaril "Ymmärtämisen oppiminen ja opettaminen" 23.05.2014 Helsingis, Soomes.
2012−2012   
Ettekanne "Kyselytestimenetelmä suomen kielen verbaalisten koloratiivikonstruktioiden koloratiiviverbien merkityselementtien selvittämisessä. Kyselytestin tulokset ja analyysi" 11.12.2012 Tallinna Ülikooli EKKI teadusseminaril.
2012−2012   
Ettekanne "Kielioppi opiskelijan keskustelutaitojen kehittämisen tukena" Tallinna Ülikooli ja Helsingi Ülikooli koostööseminaril 22.05.2012.
2011−2011   
Tallinna Ülikooli ja Helsingi Ülikooli keeleõppes osaoskuste arendamist käsitleva koostööseminari "Tekstin ymmärtäminen" korraldamine 12.05.2011.
2009−2009   
Madean Altsoo soome keele õpiku "Soome keele grammatika" toimetamine.
2009−2009   
Mai Frick'i soome keele õpiku "Soome keel iseõppijale. Kesktasemele" toimetamine.
2008−2008   
Mai Frick'i soome keele õpiku "Soome keel iseõppijale. Soome keele õppekomplekt algajale ja taasalustajale" toimetamine.
2008−2008   
Erkki Sivoneni sõnastiku "Eesti-soome sõnastik" toimetamine.
2007−2007   
Timo Nurmi et al. sõnaraamatu "Soome-eesti seletav sõnaraamat. Nykysuomen keskeinen sanasto virolaisille" toimetamine.
2001−2001   
Tallinna Ülikooli (tollase Tallinna Pedagoogikaülikooli) soome filoloogia eriala üliõpilaste artiklitekogumiku "Noored filoloogid. Valik üliõpilastöid" toimetamine toimetuskolleegiumi (Jüri Viikberg, Tarja Tanttu, Jaana Kaat, Sigrid Kerge, Inge Merila, Kriste Reinsalu, Kadri Ristna, Tarmo Tuule, Siret Vabar, Kairi Veere, Ave Aigro, Helina Kuusk) koosseisus.
2001−2002   
Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatud projekti "Nordic Grant Scheme for Network Cooperation" raames korraldatud rahvusvahelise seminarisarja "From Multilingual to Multicultural Europe in the Year of Languages 2001" töös osalenute artiklitekogumiku "Teaching Foreign Languages in a Multicultural Europe" koostamine, eessõna kirjutamine ja toimetamine.
2001−2002   
Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatud projekti "Nordic Grant Scheme for Network Cooperation" raames korraldatud rahvusvahelise seminarisarja "From Multilingual to Multicultural Europe in the Year of Languages 2001" Tallinna Ülikooli poolne koordinaator ja Tallinna Ülikoolis toimunud seminari korraldaja. Seminarid toimusid nelja riigi (Soome, Norra, Eesti, Venemaa) ülikoolides kahe aasta jooksul.
 
 
Loometöö
2014: Otso Kantokorpi artikli "Laiskistuvan havainnoinnin järkyttäjä" ('Tuhmuva tunnetuse teravdaja') tõlkimine. Sirp, 3, 22.01.2014..
2012-2013: Kursuste EKS6006 Soome keele grammatika I ja EKS6026 Integreeritud kõneoskused materjalide koostamine ning avaldamine MOODLE'i õpikeskkonnas. .
2012: Ilona Rauhala teose "Uskalla! Nainen työelämässä" ('Julge olla sina ise! Naine tööelus ja kodus') tõlkimine. Tallinn: TEA Kirjastus. .
2010: Otso Kantokorpi artikli "Ovatko Viron värit nyt vähän turhan sameita?" ('Ega Eesti värvid ehk pisut liiga tuhmid ole?') tõlkimine. Sirp 40, 29.10.2010..
 
 
Lisainfo
Töökoha uus nimetus on: Tallinna ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Lääne-Euroopa uuringute akadeemiline suund, soome keele õppekava.
Inglise keeles: Tallinn University, School of Humanities, Western European Studies, Finnish study area;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2000, Maria-Magdalena Jürvetson, Eesti Soome Suursaatkonna aukiri nr. 14 12.12.2000 "Vuoden 2000 suomen kielen opettaja Virossa".
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H350 Keeleteadus; TÄPSUSTUS: Leksikoloogia
 
 
Lisainfo
Doktorikraad kaitstud 10.12.2015. Õppeasutuse struktuuriüksuse nimetus on muutunud. Uus nimetus: Tallinna ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Lääne-Euroopa uuringute suund, soome keele õppekava

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
3.5.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
6.7.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
6.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2007
3.5.
2006
5.2.
2004
5.2.
2004
3.4.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
3.2.
2002
5.2.
2002
4.2.
2001
6.2.
1999
6.7.
1999
3.5.
1998
3.02.2019

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 1 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF8240Cross-linguistic influence and second language acquisition: corpus-based research 01.01.201031.12.2013Annekatrin KaivapaluTallinn University, Institute of Estonian Language and Culture55 219,32 EUR