See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
7.10.1976
mariaz@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Dotsent (1,00)
01.09.2015–31.08.2016   
School of Digital Technologies, matemaatika vanemteadur (0,33)
2008–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Matemaatika osakond, Vanemteadur (1,00)
2006–2007   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Matemaatika osakond, Teadur (1,00)
2004–2006   
Tallinna Ülikool, Lektor (0,50)
01.01.2004–31.12.2005   
EABC, dotsent
01.01.2003–31.12.2003   
Howard Community College, USA, lektor
1999–2004   
Tartu Ülikool, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1997–2001   
Tartu Ülikool, PMI, Doktoriõpe, 2001 Phd matemaatikas
1996–1997   
Tartu Ülikool, PMI, Magistriõpe, 1997 MSc matemaatikas
1992–1996   
Tartu Ülikool, matemaatika teaduskond, 1996 BSc matemaatikas, 1996 BSc statistikas
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Toimetaja ajakirjale "Advances in Linear Algebra & Matrix Theory"
2002−...   
Käsikirjade retsenseerimine ajakirjadele „Univ. Tartuensis Math.”, “Proc. Estonian Acad. Sci. Phys. Math.” , „Soochow journal of mathematics“, "Acta Math. Hungar","Mathematical and Computer Modelling","Applied Mathematics Letters","Math. Slovaca" jt
2019−2019   
Bakalaureuse tööde kaitsmise komisjooni liige, Tallinna Ülikool
2019−2019   
Humala preemia komisjooni esinaine
2018−2018   
Korraldanud matemaatika ja statistika doktorikooli vabariikliku seminari „Minicourses of the Doctoral School of Mathematics/Statistics in Veskisilla October 5 – 7, 2018“.
2018−2018   
Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikoolilise konkursi Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkonna alamkomisjoni esimees
2017−2017   
Bakalaureuse tööde kaitsmise komisjooni liige, Tallinna Ülikool
2017−2017   
Rahvusvahelise konverentsi Sampta2017 korraldamine
2017−2017   
Natarajan, H. Dutta and A. Aasma raamatu „An introductory course in summability theory“ retsenseerimine Wiley krijastuse jaoks
2017−2017   
EMS üliõpilaspreemia žürii liige
2017−2017   
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde retsensent
2017−2019   
DigiÕppeVaramu - HTM hange “Keskhariduse e-õppe laiendamine” töörühma liige
2017−2017   
12. Rahvusvahelise Konverentsi SampTA 2017 (Tallinn) paberkogumiku „Sampling Theory and Applications 2017 12th International Conference“ toimetaja.
2013−2013   
Bakalaureuse tööde kaitsmise komisjooni liige, Tallinna Ülikool
2012−2012   
Humala preemia komisjooni liige
2012−2012   
EMS bak. tööde konkursi komisjooni liige
2011−2011   
EMS bak. tööde konkursi komisjooni liige
2009−2009   
Osalemine konverentsi "90 aastat matemaatika õpetajate koolitamist Tallinna Ülikoolis" korraldamises
2008−2008   
Magistritöö “Aegridade tõenäosuslikud mudelid ja mõned näited” oponeerimine
2008−2008   
Magistritöö “Vähimruutude meetod ja selle näited koolimatemaatikas” oponeerimine
2006−2006   
Humala preemia komisjooni liige
2005−2005   
Ajakirja "Eesti sotisaal-majanduslikud probleemid ja perspektiivid Euroopa liidus. Teadusliku-praktilise konverentsi materjalid" toimetuskolleegiumi esinaine, EABC
2005−2005   
Magistritöö “Teatud eritüüpi trigonomeetriliste polünoomide Bernšteini võrratus” oponeerimine
2004−2004   
Bakalaureuse tööde kaitsmise komisjooni liige, Tartu Ülikool (2004)
2004−2005   
Matemaatika ja statistika õppetooli juhataja EABC-s
1999−2003   
TÜ võistkonna juhtimine V- IX rahvusvahelistel üliõpilaste matemaatikaolümpiaadidel ja eelvoorude organiseerija.
 
 
Loometöö
OK
 
 
Lisainfo
Esinemine Eesti matemaatika ja statistika doktorikoolis ettekandega, Tartu 2013
Huvitava matemaatika koolis esinemine loengutega, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 aastad.
Preemia ülesannete konkurssi korraldamine metemaatika üliõpilastele TLÜ-s, 2005 ja 2012
Projektis "Eesti ülikoolide akadeemiliste töötajate enesetäiendusüsteemi loomine" osalemine, 2008 - enesetäiendamine Indias infotehnoloogia ülikoolis 6 nädalat
Esinemine Jüri gümnasiumis loenguga huvitavast matemaatikast, 2012
Matemaatika õpetajate mag-õppele ja matemaatika mag-õppesse vastuvõtukomisjonis osalemine, 2009, 2012

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Maria Zeltser, Parim TLÜ matemaatika õppejõud 2014
2012, Maria Zeltser, Juhendatud magistritöö III preemia Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkursil (Helen Luts)
2009, Maria Zeltser, Eesti Matemaatika Seltsi publikatsiooniahind 2009
2009, Maria Zeltser, Juhendatud bak.töö III preemia Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikoolilisel konkursil (Maila Majak)
2008, Maria Zeltser, Tallinna Ülikooli 2007. aasta silmapaistvaimate teaduspublikatsioonide konkursi preemia kategoorias "Parim täppisteaduste alane artikkel"
2002, Maria Zeltser, Eesti Matemaatika Seltsi 2001.a. A. Humala preemia doktoritöö “Investigation of double sequence spaces by soft and hard analytical methods” eest
2000, Maria Zeltser, 2. preemia teadustöö “On conservative matrix methods for double sequence spaces” eest Eesti üliõpilaste teadustööde 2000. a. riiklikul konkursil.
1996, Maria Zeltser, 2. preemia vabariigi üliõpilaste teadustööde võistlusel bakalaureuse töö "Simple double sequence spaces" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.4. Matemaatika; TÄPSUSTUS: Summability, Hahn propoerties, Hahn spaces
 
 
Lisainfo
Phd in mathematics
Tartu Univeristy, 2001

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.4.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
3.5.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
4.2.
2017
4.2.
2017
2.4.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
2.3.
2001
1.2.
2000
3.2.
1998
3.2.
1998
2.03.2020
7.10.1976
mariaz@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Associate Professor (1,00)
01.09.2015–31.08.2016   
School of Digital Technologies, Senior researcher in Mathematics (0,33)
2008–31.08.2015   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Matemaatika osakond, Senior Researcher (1,00)
2006–2007   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Matemaatika osakond, Researcher (1,00)
2004–2006   
Tallinn University, Lecturer (0,50)
01.01.2004–31.12.2005   
EABC, associate proffesor
01.01.2003–31.12.2003   
Visiting lecturer in Howard Community College, USA (003).
1999–2004   
University of Tartu, Researcher (1,00)
 
 
Education
1997–2001   
D.Sc studies in Tartu University, PhD in mathematics in 2001
1996–1997   
M.Sc studies in Tartu University, 1997 MSc in mathematics
1992–1996   
Tartu University (1996 BSc in mathematics and in 1996 BSc in statistics)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
Member of the journal "Advances in Linear Algebra & Matrix Theory" Editorial Board
2002−...   
Reviewing of papers for „Univ. Tartuensis Math.”, “Proc. Estonian Acad. Sci. Phys. Math.” , „Soochow journal of mathematics“, "Acta Math. Hungar" , "Mathematical and Computer Modelling", "Applied Mathematics Letters", "Math. Slovaca" and others
2019−2019   
The member of the committee on defending of BSc theses in Tallinn University
2019−2019   
Humal prize commetee chief
2018−2018   
Organizing of the Republican Seminar of the Doctoral School of Mathematics and Statistics "Minicourses of the Doctoral School of Mathematics / Statistics in Veskis October 5 - 7, 2018
2018−2018   
Chairman of the Subcommittee on the Healthy and Sustainable Lifestyle of the Tallinn University Student Research Survey
2017−2017   
The member of the committee on defending of BSc theses in Tallinn University
2017−2017   
Member of the organizing commitee in the international conference SAMPTA2017
2017−2017   
Reviewing of book „An introductory course in summability theory“ by Natarajan, H. Dutta and A. Aasma for Wiley publishing house
2017−2017   
Student prize committee member of Estonian Mathematical Society
2017−2017   
Referee at the National Students Works Competition
2017−2019   
Member of woriknig group in the project by Ministry of Education and Research "Extension of Secondary Education E-Learning"
2017−2017   
SampTA 2017 conference proceedings „Sampling Theory and Applications 2017 12th International Conference“ editor
2013−2013   
The member of the committee on defending of BSc theses in Tallinn University
2012−2012   
Humal prize commetee member
2012−2012   
bachelor works EMS competition commetee member
2011−2011   
bachelor works EMS competition commetee member
2009−2009   
Member of the organizing commitee in the conference "90 years of math teachers training in Tallinn University"
2008−2008   
Opponency on master thesis "Probabilistic models for time series and some examples" defendence
2008−2008   
Opponency on master thesis "Least square means method and its applications in school mathematics" defendence
2006−2006   
Humal prize commetee member
2005−2005   
Chief of the editorial board, journal "Social-econimcal problems and perspectives of Estonia in Europe Union", Materials of scientific and practical conference", EABC
2005−2005   
Opponency on master thesis "On Bernshtein inequality of some trigonometric polinomilas" defendence
2004−2004   
the member of the committee on defending of BSc theses in Tartu University
2004−2005   
Chief of the chair of matehmatics and statistics in EABC
1999−2003   
leading of Tartu University team on the International Mathematics Competition for University Students and organizer of selective competitions in Tartu University
 
 
Creative work
OK
 
 
Additional information
Lecture in Estonian mathematics and statistics doctor school, Tartu 2013
Making lectures for studen's academy: "interesting mathematics" in 2005, 2008, 2009, 2011, 2012.
Organizing of competition "Premium problems" for math students, 2005 and 2012
Participating in the project "self-improvement of the academic personal of Estonian Universities" -traineeship in India for 6 weeks in infotechnology institute, 2008
Lecutre in Jüri gymnasium on interesting mathematics, 2012
Working in admission commettee for Mathematics teacher master program and master of cience in mathematics master program, 2009, 2012

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Maria Zeltser, Best mathematics professor 2014 in Tallinn University
2012, Maria Zeltser, Diploma for supervising of MasterThesis obtained the third price in scientific students works competition in Tallinn University (Helen Luts)
2009, Maria Zeltser, Estonian Mathematical Society prize for best publication, 2009
2009, Maria Zeltser, Diploma for supervising of Bachelor Thesis obtained the third price in scientific students works competition in Tallinn University (Maila Majak)
2008, Maria Zeltser, Tallinn University prize for best paper in exact sciences in 2007
2002, Maria Zeltser, Humal prize of Estonian mathematical Society for PhD thesis “Investigation of double sequence spaces by soft and hard analytical methods
2000, Maria Zeltser, Second prize in republic student Second prize in republic student science works competition for the work “On conservative matrix methods for double sequence spaces”
1996, Maria Zeltser, Second prize in republic student science works competition for bachelor thesis "Simple double sequence spaces"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics; SPECIFICATION: Summability, Hahn propoerties, Hahn spaces, insurance matehmatics
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.4. Mathematics
 
 
Additional information
PhD in Mathematics
Tartu University, 2001

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.4.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
3.5.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
4.2.
2017
4.2.
2017
2.4.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.4.
2008
3.4.
2008
1.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
2.3.
2001
1.2.
2000
3.2.
1998
3.2.
1998
2.03.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.1.5.3.F1605612. Rahvusvahelise Konverentsi SampTA 2017 (Tallinn) korraldamine23.09.201620.09.2017Olev MärtensTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut43 890,00 EUR
SFSF0182593s03Algebra, funktsionaalanalüüsi ja diferentsiaalgeomeetria struktuursete probleemide süvauuringud.01.01.200331.12.2007Kalle KaarliTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond376 759,16 EUR
ETFETF8627Aproksimeerimisega seotud funktsiooni- ja jadaruumid ning nende rakendused01.01.201131.12.2015Maria ZeltserTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut44 160,00 EUR
ETFETF5376Klassikalise analüüsi ja topoloogiliste vektorruumide meetodid jadaruumides01.01.200331.12.2006Toivo LeigerTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond35 513,82 EUR
SFSF0132723s06Mittelineaarsed stohhastilised protsessid nano- ja ökosüsteemides: teooria ning rakendused materjaliteadustes ja ökoloogias.01.01.200631.12.2011Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut409 140,81 EUR
ETFETF7033Shannoni valimoperaatoritega ja maatriksteisendustega määratud lähendusalgoritmide koonduvuskiirused 01.01.200731.12.2010Andi KivinukkTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut30 064,04 EUR
SFSF0130010s12Stohhastilised protsessid nano- ja mesosüsteemides : teooria ja rakendused materjaliteaduses ja biokeemias01.01.201231.12.2014Romi MankinTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut209 130,00 EUR
MUUAU/8211 (TK114)Tippkeskuse projekt TK 114U04 Mesosüsteemide teooria ja rakendused01.01.201131.12.2015Romi MankinTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut395 469,00 EUR
1.1.7.4.1.TF1017 (TLÜ teadusprorektori väljamakse korraldus nr 2.1-11/2996)XII Rahvusvaheline konverents Sampling Theory and Applications 23.09.201620.09.2017Andi KivinukkTallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut1 500,00 EUR