15.03.1989
mariana.maante-kuljus@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2018–2019   
Estonian University of Life Sciences, Junior Researcher (0,80)
 
 
Education
2014–...   
2012–2014   
2009–2012   
 
 
Additional career information
;
;

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences; CERCS SPECIALITY: B390 Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology
 
 
Additional information
16.09.2019
15.03.1989
+372 53 411 289
mariana.maante-kuljus@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2018–2019   
Eesti Maaülikool, Nooremteadur (0,80)
 
 
Haridustee
2014–...   
Eesti Maaülikool, doktoriõpe
2012–2014   
Eesti Maaülikool, magistriõpe
2009–2012   
Eesti Maaülikool, bakalaureuseõpe
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetöö
PK. 0683 Linnaaiandus, 3EAP
PK. 0879 Ilutaimede kasutamine, 6EAP
PK.1663 Kvaliteetne saak ja põllumajandustaimede areng, 3EAP
PK. 1085 Teadustöö praktika, 8 EAP
Õpe inglise keeles
PK. 1650 Special course in fruit production, 4 EAP;
International Summer Course in Innovative Education towards Sustainable Food Systems. E-õpe 15.05.-15.07.2017; suvekool 23.07.-06.08.2017 Warsaw University of Life Sciences, Poola. ;

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused ; PÕHISUUND: Aiandus
 
 
Lisainfo
Posterettekanne konverentsil 6th International Conference Biosystems Engineering 2015 teemal "The effect of genotype on table grapes soluble solids content" 7.05.-8.05.2015, Tartu, Eesti. Kaasautorid: Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K.
Suuline ettekanne konverentsil VitiNord 2015 teemal "The effect of open field and protected cultivation on grape quality" 11.-14.11.2015, Nebraska City, USA. Kaasautorid Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K.)
Suuline ettekanne Aianduse ja taimekaitse teadusseminaril, teemal "VitiNord 2015 – emotsioonid ja teadmised Nebraskalt". 21.01.2016, Eesti Maaülikool.
Posterettekanne Eesti viinamarja ja veini konverents 2016 teemal: "The effect of genotype on table grapes soluble solids content".26.02.2016, Eesti Maaülikool Kaasautorid: Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K.
Suuline ettekanne konverentsil SAIH 2016 teemal "Effect of Defoliation on Grape Maturity Parameters" 2.-3.06.2016, Kaunas, Leedu. Kaasautorid Vool, E.; Karp, K.
Virtuaalne ettekanne konverentsil The Food Factory I Barcelona Conference teemal "The effect of protected cultivation and open field conditions on grape quality in cooler climate" 2.11.-4.11.2016, Barcelona, Spain. Kaasautorid Vool, E.; Karp, K.
Stendiettekanne PKI doktorantide aastakonverentsil teemal "The effect of genotype on table grapes soluble solids content".17.11.2016, Eesti Maaülikool. Kaasautorid: Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K.
Stendiettekanne konverentil Keskkonnasõbralik aiandus – Infopäev viinamarjadest teemal "10 aastat viinamarjakatseid EMÜ Rõhu katsejaamas". 18.03.2017, Eesti Maaülikool. Kaasautorid: Vool, E.; Karp, K.
Stendiettekanne konverentsil Taimekasvatus 2017 teemal "10 aastat viinamarjakatseid EMÜ Rõhu katsejaamas". 29.03.2017, Jõgeva, Eesti. Kaasautorid: Vool, E.; Karp, K.
PKI doktorantide aastakonverents, 23.11.2017, Eesti Maaülikool. Suuline ettekanne teemal: The effect of cultivation technologies on grapes quality parameters.
Agronoomia 2018, 14.03.2018, Eesti Maaülikool. Stendiettekanne teemal: SusPlus projekt – jätkusuutliku toidutootmise innovaatiline õpe. Kaasautorid: Veromann, E.; Luik, A.; Talgre, L.
Posterettekanne konverentsil VitiNord 2018 teemal "Organic acids content of hybrid grapevine (Vitis sp.) cultivars in Estonia". 30.07 – 3.08.2018, Malmö ja Kopenhaagen, Rootsi ja Taani. Kaasautorid: Karp, K.; Rätsep, R.
16.09.2019
  • Found 2 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF9363Effect of the organic cultivation technologies on content of bioactive compounds in blueberry and grapevine fruits 01.01.201230.06.2016Ele VoolEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences61 440,00 EUR
1.1.5.3.4.2.3.T190071PKANMAHEMUSTIKAS. Kliimamuutustest tulenevate riskide maandamine mahemustika tootmisel 01.01.201931.12.2022Angela KoortEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Chair of Horticulture43 000,00 EUR