19.05.1987
7313 118
mariliis.toom@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...   
Maanteeamet, Jurist (1,00)
2015–...   
Eesti Maaülikool, Assistent (0,25)
2016–2017   
Mäksa Vallavalitsus, Ehitus- ja keskkonnanõunik (1,00)
2015–2015   
Maa-amet, Peaspetsialist (0,75)
2012–2015   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Nooremteadur (0,50)
2012–2015   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2015–20.06.2018   
Tartu Ülikool, Õigusteadus, MA
2012–2015   
Tartu Ülikool, Õigusteadus, BA
2009–2011   
Eesti Maaülikool, Kinnisvara planeerimine (cum laude), MSc
2006–2009   
Eesti Maaülikool, Geomaatika, BSc
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Tehtud õppetöö:
1. Kinnisvaraõigus I (MI.0941), 4 EAP, õppeaastal 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
2. Kinnisvaraõigus II (MI.0854), 2 EAP, õppeaastal 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
3. Maakorralduse põhikursus (MI.0138), 5 EAP, õppeaastal 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
4. Maakataster ja maainfosüsteemid I (MI.1719), 4 EAP, õppeaastal 2012/2013
5. Geoinformaatika alused (MI.1723), 4 EAP, õppeaastal 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
6. Ettevõtte praktika (MI.1721), 1 EAP, õppeaastal 2016/2017, 2017/2018
7. Maakorralduse ja kinnisvara planeerimise erialapraktika (MI.0745), 10 EAP, õppeaastal 2016/2017, 2017/2018
8. Kinnisvara planeerimise ja maakorralduse erialapraktika (MI.1722), 6 EAP, õppaastal 2016/2017, 2017/2018
;
Osalemine projektides:
1. Maaga seotud otsuste mõju maa-, metsa- ja veeressursside kasutamisele, 2013 - 2015
2. Maa hindamise õppereis Soome ja Rootsi, 2014
3. Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste tegeliku kasutamise ning võimalike meetmete välja
selgitamine põllu- ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 2020, 2012 - 2013
;
Osalemine organisatsioonides:
1. The European Law Students’ Association (ELSA), liige, 2012 - 2016
2. The European Law Students’ Association (ELSA), Director for ELSA 4 Schools, 2014 - 2015
3. KinnisvaraMagnaadid, liige, 2012 - 2014
;
Läbitud täiendkoolitused:
1. Kinnisvaraõigus, Tartu Ülikooli täiendusõpe, 2015
2. Eestikeelne terminikoolitus, Eesti Maaülikooli keelekeskus, 2014
3. Loovmeetodid kõrgkooliõppes, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2014
4. Eesti oskuskeel ja erialaterminoloogia edendamine, Eesti Maaülikooli keelekeskus, 2014
5. Täiskasvanukoolitus ja koolitusprotsessi juhtimine, Eesti Maaülikooli avatud ülikool, 2013
6. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013
7. Land Managment for Sustainable Land Development, Latvia University of Agriculture Faculty of Rural Engineering, Department of Land Managment and Geodesy, 2013
8. Akadeemiline kirjutamine, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2012
9. Statistika ja modelleerimise baaskoolitus õppejõududele ja juhendajatele, Eesti Maaülikooli avatud ülikool, 2012
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; CERCS ERIALA: S240 Linna ja maa planeerimine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S130 Tsiviilõigus: era-, perekonna-, abielu-, pärimis-, pärandus-, omandi-, pandi-, võlaõigus
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS ERIALA: T260 Territoriaalne planeerimine
5.02.2019
19.05.1987
7313 118
mariliis.toom@emu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2017–...   
Road Administration, Lawyer (1,00)
2015–...   
Estonian University of Life Sciences, Assistant (0,25)
2016–2017   
Mäksa Vallavalitsus, Engineering and Environmental Adviser (1,00)
2015–2015   
Estonian Land Board, Specialist (0,75)
2012–2015   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Junior Researcher (0,50)
2012–2015   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Assistant (0,50)
 
 
Education
2015–20.06.2018   
University of Tartu, Faculty of Law, MA
2012–2015   
University of Tartu, Faculty of Law, BA
2009–2011   
Estonian University of Life Sciences, Real Estate Planning (cum laude), MSc
2006–2009   
Estonian University of Life Sciences, Geomatics, BSc
 
 
Additional career information
My course listing:
1. Real estate law I (MI.0941), 4 EAP, course syllabuses 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
2. Law of real estate II (MI.0854), 2 EAP, course syllabuses 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
3. Main course in land management (MI.0138), 5 EAP, course syllabuses 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
4. Land cadastre and land information systems I (MI.1719), 4 EAP, course syllabuses 2012/2013
5. Basics of geoinformatics (MI.1723), 4 EAP, course syllabuses 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
6. Study tour into enterprise (MI.1721), 1 EAP, course syllabuses 2016/2017, 2017/2018
7. Practical training in land management and real estate planning (MI.0745), 10 EAP, course syllabuses 2016/2017, 2017/2018
8. Practical training in real estate planning and land management(MI.1722), 6 EAP, course syllabuses 2016/2017, 2017/2018
;
;
;
;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; CERCS SPECIALITY: S240 Town and country planning
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALITY: S130 Civil law: persons, family, marriage contract, successions, gifts, property, obligations, guarantees
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS SPECIALITY: T260 Physical planning
 
 
5.02.2019
  • Leitud 5 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Detailplaneeringutes kehtestatud tingimustest kõrvalekaldumine Viljandi linna näitelJoel JürgensmagistrikraadKaarel Sahk; Mariliis ToomKaitstud2017Eesti Maaülikool
Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise regulatsioonide ja organisatsioonilise korralduse võrdlusKati KraavimagistrikraadEvelin Jürgenson; Mariliis ToomKaitstud2015Eesti Maaülikool
Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna vilistlaste erialase ettevalmistuse uuringKerli KerbmagistrikraadMariliis ToomKaitstud2014Eesti Maaülikool
Kinnisasja omanike andmete analüüsimise võimalustest Rõngu ja Ülenurme valdade näitelMaarja HelmesmagistrikraadMariliis Toom; Evelin JürgensonKaitstud2014Eesti Maaülikool
Lihtsate maakorraldustoimingute analüüs ja ettepanekud regulatsioonide muutmiseksTiina OeselgmagistrikraadEvelin Jürgenson; Mariliis ToomKaitstud2016Eesti Maaülikool