This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
19.05.1987
7313 118
mariliis.toom@emu.ee

Career

Institutions and positions
2017–...   
Road Administration, Lawyer (1,00)
2015–...   
Estonian University of Life Sciences, Assistant (0,25)
2016–2017   
Mäksa Vallavalitsus, Engineering and Environmental Adviser (1,00)
2015–2015   
Estonian Land Board, Specialist (0,75)
2012–2015   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Junior Researcher (0,50)
2012–2015   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Assistant (0,50)
 
 
Education
2015–20.06.2018   
University of Tartu, Faculty of Law, MA
2012–2015   
University of Tartu, Faculty of Law, BA
2009–2011   
Estonian University of Life Sciences, Real Estate Planning (cum laude), MSc
2006–2009   
Estonian University of Life Sciences, Geomatics, BSc
 
 
Additional information
My course listing:
1. Real estate law I (MI.0941), 4 EAP, course syllabuses 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
2. Law of real estate II (MI.0854), 2 EAP, course syllabuses 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019
3. Main course in land management (MI.0138), 5 EAP, course syllabuses 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
4. Land cadastre and land information systems I (MI.1719), 4 EAP, course syllabuses 2012/2013
5. Basics of geoinformatics (MI.1723), 4 EAP, course syllabuses 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
6. Study tour into enterprise (MI.1721), 1 EAP, course syllabuses 2015/2016, 2016/2017
7. Practical training in land management and real estate planning (MI.0745), 10 EAP, course syllabuses 2016/2017
8. Practical training in real estate planning and land management(MI.1722), 6 EAP, course syllabuses 2015/2016, 2016/2017
;
;
;
;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; CERCS CLASSIFICATION: S240 Town and country planning
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS CLASSIFICATION: S130 Civil law: persons, family, marriage contract, successions, gifts, property, obligations, guarantees
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS CLASSIFICATION: T260 Physical planning
 
 
11.05.2020
19.05.1987
7313 118
mariliis.toom@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...   
Maanteeamet, Jurist (1,00)
2015–...   
Eesti Maaülikool, Assistent (0,25)
2016–2017   
Mäksa Vallavalitsus, Ehitus- ja keskkonnanõunik (1,00)
2015–2015   
Maa-amet, Peaspetsialist (0,75)
2012–2015   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Nooremteadur (0,50)
2012–2015   
Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut, Assistent (0,50)
 
 
Haridustee
2015–20.06.2018   
Tartu Ülikool, Õigusteadus, MA
2012–2015   
Tartu Ülikool, Õigusteadus, BA
2009–2011   
Eesti Maaülikool, Kinnisvara planeerimine (cum laude), MSc
2006–2009   
Eesti Maaülikool, Geomaatika, BSc
 
 
Lisainfo
Tehtud õppetöö:
1. Kinnisvaraõigus I (MI.0941), 4 EAP, õppeaastal 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
2. Kinnisvaraõigus II (MI.0854), 2 EAP, õppeaastal 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019
3. Maakorralduse põhikursus (MI.0138), 5 EAP, õppeaastal 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
4. Maakataster ja maainfosüsteemid I (MI.1719), 4 EAP, õppeaastal 2012/2013
5. Geoinformaatika alused (MI.1723), 4 EAP, õppeaastal 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
6. Ettevõtte praktika (MI.1721), 1 EAP, õppeaastal 2015/2016, 2016/2017
7. Kinnisvara- ja maakorralduse erialapraktika (MI.0745), 10 EAP, õppeaastal 2016/2017
8. Kinnisvara planeerimise ja maakorralduse erialapraktika (MI.1722), 6 EAP, õppaastal 2015/2016, 2016/2017
;
Osalemine projektides:
1. Maaga seotud otsuste mõju maa-, metsa- ja veeressursside kasutamisele, 2013 - 2015
2. Maa hindamise õppereis Soome ja Rootsi, 2014
3. Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste tegeliku kasutamise ning võimalike meetmete välja
selgitamine põllu- ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 2020, 2012 - 2013
;
Osalemine organisatsioonides:
1. The European Law Students’ Association (ELSA), liige, 2012 - 2016
2. The European Law Students’ Association (ELSA), Director for ELSA 4 Schools, 2014 - 2015
3. KinnisvaraMagnaadid, liige, 2012 - 2014
;
Läbitud täiendkoolitused:
1. Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine, Practus OÜ, 2018
2. Riigihangete algkursus, Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus, 2018
3. Ehituslepingute sõlmimisel riskide kaardistamine ja maandamine, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine, Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, 2018
4. Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel, Tallinna Ülikool 2018
5. Ehitusseadustik ja selle juba kehtivad rakendusaktid, Ehituskeskus, 2016
6. Kinnisvaraõigus, Tartu Ülikooli täiendusõpe, 2015
7. Eestikeelne terminikoolitus, Eesti Maaülikooli keelekeskus, 2014
8. Loovmeetodid kõrgkooliõppes, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2014
9. Eesti oskuskeel ja erialaterminoloogia edendamine, Eesti Maaülikooli keelekeskus, 2014
10. Täiskasvanukoolitus ja koolitusprotsessi juhtimine, Eesti Maaülikooli avatud ülikool, 2013
11. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013
12. Land Managment for Sustainable Land Development, Latvia University of Agriculture Faculty of Rural Engineering, Department of Land Managment and Geodesy, 2013
13. Akadeemiline kirjutamine, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2012
14. Statistika ja modelleerimise baaskoolitus õppejõududele ja juhendajatele, Eesti Maaülikooli avatud ülikool, 2012
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S240 Linna ja maa planeerimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: S130 Tsiviilõigus: era-, perekonna-, abielu-, pärimis-, pärandus-, omandi-, pandi-, võlaõigus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: T260 Territoriaalne planeerimine
11.05.2020

Search supervision

 until 
  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 5 results
TitlePerson supervisedDegreeSupervisorDefence statusYear of defenceInstitution
Digression from conditions ordered by detail plans: a case study of city ViljandiJoel JürgensMaster's DegreeKaarel Sahk; Mariliis ToomDefended2017Estonian University of Life Sciences
Comparison between the regulations of land consolidation and organizational management in Germany and EstoniaKati KraaviMaster's DegreeEvelin Jürgenson; Mariliis ToomDefended2015Estonian University of Life Sciences
- Kerli KerbMaster's DegreeMariliis ToomDefended2014Estonian University of Life Sciences
Metsandus- ja maaehitusinstituut, Geomaatika osakond
- Maarja HelmesMaster's DegreeMariliis Toom; Evelin JürgensonDefended2014Estonian University of Life Sciences
Metsandus- ja maaehitusinstituut, Geomaatika osakond
Analysis of simple land consolidation processes and suggestions for amending the current legislationTiina OeselgMaster's DegreeEvelin Jürgenson; Mariliis ToomDefended2016Estonian University of Life Sciences