This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
marion.pajumets@gmail.com

Career

Institutions and positions
2017–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Migration Expert, Estonian Contact Point for the European Migration Network (EMN) (1,00)
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Coordinator of the Estonian European Migration Network National Contact Point (1,00)
01.06.2015–31.08.2015   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Coordinator of the Estonian National Contact Point for European Migration Network (EMN) (1,00)
2014–2015   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Researcher (0,10)
01.01.2014–31.12.2015   
Örebro University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Center for Feminist Social Studies; Postdoctoral researcher (1,0)
01.01.2014–31.12.2015   
Ministry of Social Affairs, Department of Gender Equality; Adviser
01.01.2013–31.12.2013   
Ministry of Social Affairs, Department of Gender Equality; the Head of Gender Equality Policy
2012–2013   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Researcher (1,00)
2011–2012   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Lecturer (0,50)
2010–2011   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Lecturer (0,20)
2006–2010   
Tallinn University, Institute of International and Social Studies, Researcher (0,50)
01.01.2002–31.12.2007   
Estonian Women's Studies and Resourse Centre; Project co-ordinator
 
 
Education
2011–2011   
Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation (visiting doctoral student)
2007–2012   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology (PhD)
2000–2003   
Estonian Institute of Humanities, Chair of Social Theory, Sociology (MA)
1995–2000   
Estonian Institute of Humanities, Chair of Social Theory, Sociology (BA)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2013   
Estonian Contact Person in the cross-disciplinary Nordic research network 'Generations, Multiculturalism and Nordic Identity', financed by Nordforsk
2013−2017   
Management Commitee member from Estonia in COST project 'Femicide across Europe' (IS1206)
2012−2015   
Management Commitee member from Estonia in The Strategic COST Action 'Gender, Science, Technology and Environment - genderSTE' (TA1201)
2005−2007   
Project co-ordinator and researcher, Estonian Women's Studies and Resource Centre, European Social Fund EQUAL Initiative project 'Flexible Forms of Training and Work - Best Practices of Reconciling Family and Professional Life' (nr 7.0101-0131)
2003−2004   
Project co-ordinator and the head of the international team of researchers, Estonian Women's Studies and Resource Centre, Nordic Council of Ministers funded project 'Prostitution - A Social Problem?'

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Marion Pajumets, A Scholarship awarded by the Swedish Institute's Visby Programme to conduct post-doctoral research: ‘Mobile brains’ in the global race for SET talent: Capabilities and aspirations for the migration of female SET researchers
2011, Marion Pajumets, A scholarship by European Social Fund Doctoral Studies and Internationalisation Programme “DoRa” for studying a semester at the Department of Management and Organisation, Hanken Scool of Economics, Finland
2007, Marion Pajumets, A scolarship by Ruta Kruuda Foundation for studying the background of the persistence of the conservative and destructive form of masculinity in contemporary Estonia
2005, Marion Pajumets, Certificate - Instructor of gender mainstreaming (Phare Twinning Project 'Development of Administrative Capacity of National Authorities in the Field of Gender Mainstreaming')
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology ; SPECIFICATION: Sociology of Migration, Intersectionality Research, Sociology of Gender, Critical Studies on Men and Masculinities, Reconciliation of Work and Family, Family Sociology, Application of Qualitative Methods in Social Sciences
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S210 Sociology ; SPECIFICATION: migration and mobility, international protection, sociology of gender, critical studies on men and masculinities, gendered academia and research, qualitative research methods in social sciences, reconciliation of professional and other identities
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2018
6.3.
2018
6.6.
2018
1.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
2.5.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
2.3.
2012
5.2.
2012
3.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2005
2.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2001
13.02.2020
marion.pajumets@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2017–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkti rändeekspert (1,00)
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti koordinaator (1,00)
01.06.2015–31.08.2015   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti riikliku kontaktpunkti koordinaator (1,00)
2014–2015   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Teadur (0,10)
01.01.2014–31.12.2015   
Örebro Ülikool, Humanitaar- ja Sotsiaalteaduskond, Feministlike Sotsiaaluuringute Keskus; Järeldoktorant (1,0)
01.01.2014–31.12.2015   
Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse osakond; Nõunik
01.01.2013–31.12.2013   
Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse osakond; Soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht
2012–2013   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Teadur (1,00)
2011–2012   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Lektor (0,50)
2010–2011   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Lektor (0,20)
2006–2010   
Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Teadur (0,50)
01.01.2002–31.12.2007   
Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus; Projektijuht
 
 
Haridustee
2011–2011   
Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation (külalisdoktorant)
2007–2012   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsioloogia eriala (PhD)
2000–2003   
Eesti Humanitaarinstituut, Ühiskonnateooria Õppetool, Sotsioloogia eriala (MA)
1995–2000   
Eesti Humanitaarinstituut, Ühiskonnateooria Õppetool, Sotsioloogia eriala (BA)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2013   
Eesti-poolne kontakt distsipliinideüleses Põhjamaid ühendavas uurimisvõrgustikus "Põlvkonnad, multikulturalism ja Põhjala identiteet", rahastaja Nordforsk
2013−2017   
Juhtkomitee Eesti-poolne esindaja COST projektis ''Femicide across Europe" (IS1206)
2012−2015   
Juhtkomitee Eesti-poolne esindaja strateegilises COST projektis "Gender, Science, Technology and Environment - genderSTE" (TA1201)
2005−2007   
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi EQUAL programmi projekt "Paindlikud õppe- ja töövormid - töö- ja pereelu ühildamise parimad võimalused" (nr 7.0101-0131) Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse projektijuht, uurimuse läbiviija
2003−2004   
Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekt "Prostitutsioon - ühiskondlik probleem?" Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse projektijuht, rahvusvahelise uurimisrühma juht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Marion Pajumets, Rootsi Instituudi Visby programmi järeldoktorantuuri stipendium, et viia läbi uuring teemal: Üleilmne teadus-, inseneri- ja tehnoloogiaerialade talendijaht ja "Mobiilsed ajud": Püüdlused ja reaalsused, mis mõjutavad naissoost SET-teadlaste rännet
2011, Marion Pajumets, ESF DoRa programmi stipendium õppetööks semestri jooksul institutsioonis Department of Management and Organisation, Hanken School of Economics, Soomes
2007, Marion Pajumets, Ruta Kruuda Fondi stipendium konservatiivse ja meeste tervist kahjustava maskuliinsuse vormi säilimise tagamaade uurimiseks infoühiskonnas
2005, Marion Pajumets, Diplom - Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise alase koolitaja diplom (Phare Partnerlusprojekt "Eesti avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamiseks")
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S210 Sotsioloogia ; TÄPSUSTUS: rände- ja mobiilsuse uuringud, soosotsioloogia, kriitilised meesuuringud, sugu akadeemilises organisatsioonis ja teadustöös; kvalitatiivsete uurimismeetodite kasutamine sotsiaalteadustes, rahvusvahelise kaitse andmine, töö ja pereelu ühitamine, perekonnasotsioloogia, soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamise strateegiad

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2019
2.5.
2019
2.5.
2018
6.3.
2018
6.6.
2018
1.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.3.
2017
6.6.
2017
6.6.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
2.5.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
2.3.
2012
5.2.
2012
3.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
2.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2005
2.2.
2004
2.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2002
1.2.
2001
13.02.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 9 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0130111s08Changes in the attitudes and lifestyles of Estonian population in 1985-2013: horizontal stratification01.01.200831.12.2013Airi-Alina AllasteTallinn University, Institute of International and Social Studies387 289,25 EUR
PUTPUT106Alternatives at work and work organisation: flexible postsocialist societies01.01.201331.12.2016Triin RoosaluTallinn University, School of Governance, Law and Society, Institute for International Social Studies175 040,00 EUR
MUUTRU15070European Migration Network (EMN) National Contact Point - Estonia - 201501.06.201531.12.2016Marion PajumetsTallinn University; Tallinn University, Institute of Political Science and Governance284 767,20 EUR
1.1.7.4.1.TF1617 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)Developing competences and co-operation in citizenship, migration and integration policies01.09.201730.04.2019Leif KalevTallinn University, School of Governance, Law and Society12 000,00 EUR
SFSF0402491s03Changes in the socio-economic environment in Estonia: adaptive and coping strategies of families01.01.200331.12.2007Leeni HanssonTallinn University, Institute of International and Social Studies122 838,19 EUR
MUUTKA15025Supporting the career track of female researchers in the academia01.09.201431.03.2016Maaris Raudsepp; Triin RoosaluTallinn University; Tallinn University, Institute of International and Social Studies49 921,18 EUR
1.2.2.1.; MUUTRU16211 Direct award of an action grant for the EMN National Contact Point of ESTONIA — EMN EE NCP 2017-2018 01.01.201731.12.2018Ave LaurenTallinn University, School of Governance, Law and Society412 779,83 EUR
MUUAU/1013Promotion of equal treatment: assessing impact, awareness and policy recommendations 19.11.201231.10.2013Maaris RaudseppTallinn University; Tallinn University, Institute of International and Social Studies31 878,92 EUR
MUUAU/10614Mobile brains’ in the global race for SET talent: Capabilities and aspirations for the migration of female SET researchers from the post-socialist countries to Sweden and beyond01.09.201431.08.2015Marion PajumetsTallinn University; Tallinn University, Institute of International and Social Studies22 760,00 EUR