28.07.1986
737 4002
5138474
maris.alver@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2015–...   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu, spetsialist (1,00)
01.01.2018–09.07.2019   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli genoomika instituut, spetsialist (1,00)
01.08.2012–30.09.2015   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu, spetsialist (0,50)
2009–2009   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut, laborant (1,00)
2008–2009   
Eesti Biokeskus, Vanemlaborant (0,10)
 
 
Haridustee
2012–...   
Doktoriõpe molekulaarse biomeditsiini eralal, Tartu Ülikool
2010–2012   
Magistriõpe biomeditsiini erialal, cum laude, Tartu Ülikool, cum laude
2005–2009   
Bakalaureuseõpe geenitehnoloogia erialal, Tartu Ülikool
1994–2005   
Tallinna Inglise Kolledž
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Eesti Inimesegeneetika Ühingu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS ERIALA: T490 Biotehnoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.3. Geneetika; CERCS ERIALA: B220 Geneetika, tsütogeneetika
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.1. Biomeditsiin; CERCS ERIALA: B726 Kliiniline bioloogia
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatika; CERCS ERIALA: B110 Bioinformaatika, meditsiiniinformaatika, biomatemaatika, biomeetrika

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
6.7.
2012
27.06.2019
28.07.1986
737 4002
5138474
maris.alver@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.10.2015–...   
University of Tartu, Estonian Genome Center , Specialist (1,00)
01.01.2018–09.07.2019   
University of Tartu, Institute of Genomics, Specialist (1,00)
01.08.2012–30.09.2015   
University of Tartu, Estonian Genome Center , Specialist (0,50)
2009–2009   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Technology, lab technician (1,00)
2008–2009   
Estonian Biocentre, Senior Technician (0,10)
 
 
Education
2012–...   
Ph.D, molecular biomedicine, Tartu University
2010–2012   
Master's Degree, biomedicine, cum laude, Tartu University
2005–2009   
Bachelor's Degree, gene technology, Tartu University
1994–2005   
Tallinn English College
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Member of the Estonian Society of Human Genetics

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS SPECIALITY: T490 Biotechnology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.3. Genetics; CERCS SPECIALITY: B220 Genetics, cytogenetics
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.1. Biomedicine; CERCS SPECIALITY: B726 Clinical biology
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.11. Biochemistry, Genetics, Microbiology, Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics relating to Health Studies; CERCS SPECIALITY: B110 Bioinformatics, medical informatics, biomathematics, biometrics
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
1.1.
2014
6.7.
2012
27.06.2019