marit.matik@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
13.01.2014–...   
Siseministeerium, Piirivalvepoliitika osakond, nõunik (1,00)
2013–...   
Tallinn University of Technology, Külalislektor (0,10)
06.06.2005–12.01.2014   
Eesti Kaitsevägi, nõunik (1,00)
 
 
Haridustee
2013–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Eesti Inseneripedagoogika Keskus, inseneripedagoogika täiendõpe (logistika)
2014–2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, logistikainstituut, logistika (logistika, transpordi planeerimine), magistratuur
2006–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, tootearendus ja tootmistehnika (transporditehnika), magistratuur
2006–2006   
Tampere Tehnikaülikool, Sissejuhatus varustuse ahela juhtimisse, erikursus/aine
2002–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, tootearendus ja tootmistehnika (transporditehnika), bakalaureus

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Marit Mätik, Kaitseministeeriumi 2011. a kaitsealaste magistri- ja doktoritööde avaliku konkursi II koht magistritööde klassis
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; CERCS ERIALA: T130 Tootmistehnoloogia ; PÕHISUUND: Logistika (transpordiplaneerimine)
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS ERIALA: T300 Veetransporditehnoloogia; PÕHISUUND: Tootearendus ja tootmistehnika (transporditehnika)
 
 
Lisainfo
3. Andi Kiviranna logistika alase lõputöö „Kaitseväe ja Päästeameti maasturite elutsükli kulude kasutusfaasi võrdlev analüüs“ kaasjuhendamine (Tallinna Tehnikaülikool, juuni. 2013. a)
2. Sten Seppo logistika alase lõputöö „Eesti Kaitseväe Logistikapataljoni raskeveokite ning traktorite analüüs“ kaasjuhendamine. (Tallinna Tehnikaülikool, juuni. 2012. a)
1. Viktor Eksi eesti filoloogia alase lõputöö „Eesti spordiklubide treeningunimed anglismide ja uute mõistete tõmbetuules“ tehniline juhendamine. (Tallinna Ülikool, jaanuar. 2012. a)
28.01.2019
marit.matik@gmail.com

Career

Institution(s) and position(s)
13.01.2014–...   
Ministry of the Interior, Border Guard Policy Department, Adviser (1,00)
2013–...   
Tallinn University of Technology, Visitor lector (0,10)
06.06.2005–12.01.2014   
Estonian Defence Forces HQ, Adviser (1,00)
 
 
Education
2013–...   
Tallinn University of Technology, Faculty of Social Sciences, Estonian Centre of Engineering Pedagogy, initial teacher education (technical teacher - logistics)
2014–2016   
Tallinn University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Logistics, logistics (logistics, transport planning), MSc
2006–2010   
Tallinn University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, product development and production engineering (transportation engineering), MSc
2006–2006   
Tampere University of Tehnology, introduction to supply chain management, special course
2002–2006   
Tallinn University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, product development and production engineering (transportation engineering), BSc

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Marit Mätik, Second place in the master' s thesis class in the Ministry of Defence year 2011 defence master and doctoral theses open competition
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.14. Industrial Engineering and Management; CERCS SPECIALITY: T130 Production technology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS SPECIALITY: T300 Water transport technology ; SPECIALITY: , Product development and production engineering (transport technique)
28.01.2019