marje.mets@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Mereakadeemia, Lektor (0,50)
2009–...   
Eesti Mereakadeemia (alates aug. 2014 TTÜ Eesti Mereakadeemia), juhtimispsühholoogia ja -teooria, üldjuhtimine (0,25)
01.01.1999–...   
Eesti Merekool; psühholoogia ainete õpetaja
01.08.2014–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Üld- ja alusõppe keskus, Lektor (1,00)
 
 
Haridustee
2001–2007   
Tallinna Ülikool; psühholoogia osakond; MA organisatsioonikäitumises (4+2)
1995–2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogiateaduskond; BA eesti keeles ja kirjanduses
1984–1995   
Tallinna 4. Keskkool
 
 
Loometöö
* Mets, M.; (2009) Siit sinna on kahe minuti tee, aga tagasitulekuks kulub oma pool tundi. Tööl Sakhartvelo merekoolides. Meremees (8-10)
* Mets, M.; (2009) Batumi meremehehakatised on püüdlikud. Õpetajate Leht, 15. mai 2009, (20)..
/andmebaasis esineb ÕL artikli juures perekonnanimi veaga: Metsa /.
..
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Rahvusvahelised kursused:

11/01/2016 - 22/01/2016 Tulemusjuhtimise kursus; International Management Institute; New Delhi (India)

20/08/2013–23/08/2013 Creativity Workshop; New York (Ameerika Ühendriigid)

06/12/2012–09/12/2012 Creativity Workshop; Dubai (Araabia Ühendemiraadid)

24/06/2013–28/06/2013 Creativity Workshop; Crete (Kreeka)

10/06/2011–13/06/2011 Creativity Workshop; New York (Ameerika Ühendriigid)

Kõik loovuse workshopid sisaldasid loovuse, juhtimisoskuste, analüüsioskuste ja motiveerimisoskuste treeninguid.
Kursuste sihtgrup: õpetajad, õppejõud, juhtivtöötajad, kunstnikud.
;
Võõrkeeled:
inglise C1
vene C1
rootsi C1
soome B2
hispaania A2
norra A1
läti A1;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.8. Psühholoogia; CERCS ERIALA: S260 Psühholoogia; PÕHISUUND: juhtimispsühholoogia
 
 
Lisainfo
Külalisõppejõuna:

- jaanuar 2018 STC-NMU (Netherlands Maritime University, Rotterdam, Holland)

- aprill 2017 Stord Haugesund University College, Norra; külalisõppejõud organisatsioonikäitumises

- aprill-juuni 2016 Khazar University, Aserbaidžaan; külalisõppejõud Inimressursside Juhtimises

- mai 2015 University of Rijeka, Horvaatia; külalisõppejõud üldjuhtimises, juhtimispsühholoogias ja kriisijuhtimises

- veebruar-märts 2015 Universidad de Costa Rica, Costa Rica; külalisõppejõud kriisijuhtimises ja juhtimispsühholoogias

- mai 2014 Universidad de Cadiz, Hispaania; külalisõppejõud kriisijuhtimises

- aprill 2014 Bangladesh World Maritime Academy, Bangladesh; külalisõppejõud juhtimispsühholoogias

- mai 2013 Karadeniz Technical University, Türgi; külalisõppejõud juhtimispsühholoogias

- veebruar 2011 Latvian Maritime Academy, Läti; külalisõppejõud juhtimispsühholoogias

- märts 2009 Batumi Maritime Academy, Gruusia - külalisõppejõud kriisijuhtimises
.
2013 Eesti Mereakadeemia parim naisõppejõud (üliõpilaste tunnustus)
26.06.2018
marje.mets@ttu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , Estonian Maritime Academy, Lecturer (0,50)
2009–...   
Estonian Maritime Academy, Management Psychology and -Theory, General management (0,25)
01.01.1999–...   
Estonian Nautical School; Teacher of Psychology
01.08.2014–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Estonian Maritime Academy of Tallinn University of Technology, Centre for General and Basic Studies, Lecturer (1,00)
 
 
Education
2001–2007   
Tallinn University; Faculty of Psychology; MA in Organizational Behaviour
1995–2001   
Tallinn Pedagogical University; Faculty of Philology; BA in Estonian language and literature
1984–1995   
Tallinn Secondary School No 4
 
 
Creative work
.
.
* Mets, M.; (2009) It takes two minutes from here, but the way back is about half an hour. At work in maritime schools in Sakhartvelo. Seaman (8-10)
* Mets, M.; (2009) There are studious future seamen in Batumi. Teachers´ Paper, 15th of May 2009 (20).
 
 
Additional career information
International courses:

11/01/2016 - 22/01/2016 Course in Performance Management Systems: A Strategic Tool; International Management Institute; New Delhi (India)

20/08/2013–23/08/2013 Creativity Workshop; New York (United States)

06/12/2012–09/12/2012 Creativity Workshop; Dubai (United Arab Emirates)

24/06/2013–28/06/2013 Creativity Workshop; Crete (Greece)

10/06/2011–13/06/2011 Creativity Workshop; New York (United States)

All Creativity Workshops contained training of creative, managerial, analyzing and motivating skills.
Target group: teachers, lecturers, managers, artists.
;
Languages:
English C1
Russian C1
Swedish C1
Finnish B2
Spanish A2
Norwegian A1
Latvian A1;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.8. Psychology; CERCS SPECIALITY: S260 Psychology ; SPECIALITY: Management Psychology
 
 
Additional information
Visitor lecturer:

- January 2018 STC-NMU (Netherlands Maritime University, Rotterdam, Netherlands)

- April 2017 Stord Haugesund University College, Norway; visitor lecturer in Organizational Behavior

- April-June 2016 Khazar University, Azerbaijan; visitor lecturer in HRM

- May 2015 University of Rijeka, Croatia; visitor lecturer in General Management, Management Psychology and Crisis Management

- February-March 2015 Universidad de Costa Rica, Costa Rica; visitor lecturer in Crisis Management and in Management Psychology

- May 2014 Universidad de Cadiz, Spain: visitor lecturer in Crisis Management

- April 2014 Bangladesh World Maritime Academy, Bangladesh: visitor lecturer in Management Psychology

- May 2013 Karadeniz Technical University, Turkey: visitor lecturer in Management Psychology

- February 2011 Latvian Maritime Academy, Latvia: visitor lecturer in Management Psychology

- March 2009 Batumi Maritime Academy, Georgia - visitor lecturer in Crisis Management
.
2013 The best female lecturer in Estonian Maritime Academy (students´ recognition)
26.06.2018