4.04.1975
5014767
mart@artes.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2016–...   
AB Artes Terrae OÜ, Ruumilise keskkonna planeerija (1,00)
2005–31.08.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Lektor (0,50)
01.04.2004–30.09.2016   
Artes Terrae OÜ, Tegevjuht (1,00)
16.04.2003–31.03.2004   
OÜ Hendrikson & KO, Inseneriosakonna juhataja (1,00)
01.05.1999–15.04.2003   
AS K&H, Ruumiliste planeeringute koostaja, projektijuht (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2016   
Tallinna Tehnikaülikool
1998–1998   
Zürichi Tehnikaülikool (ETHZ)
1993–1999   
Norra Tehnikaülikool (NTNU)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2003−...   
Eesti Maastikuarhitektide Liit, asutaja liige, eestseisuse liige
2002−...   
Eesti Planeerijate Ühing, asutaja liige
2002−...   
Supilinna Seltsi asutaja liige, esimees 2004-2016
2010−2012   
Maastikuarhitekti kutsestandardi väljatöötamise töörühma liige
2008−2012   
Ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi väljatöötamise töörühma liige
 
 
Loometöö
Järjepidev planeeringute ja planeerimisalaste uurimuste koostamine alates 1999. aastast..
Vilsandi rahvuspargi ehituspärandi, asustusstruktuuri ja maastike kultuuriväärtuste alusuuring.
Roll: projekti juht ja põhiautor;
Tellija: keskkonnaamet;
Periood: 2015-2017..
Matsalu rahvuspargi ehituspärandi ja asustusstruktuuri analüüs.
Roll: projekti juht ja üks põhiautoreid;
Tellija: keskkonnaamet;
Periood: 2012-2013..
Supilinna ruumilise kujunemise analüüs ja ettepanekud teemaplaneeringu koostamiseks.
Roll: projekti juht ja üks põhiautoreid;
Tellija: Tartu linnavalitsus;
Periood: 2010..
Lahemaa külade analüüs ja inventeerimine.
Roll: projekti juht ja üks põhiautoreid;
Tellija: keskkonnaamet;
Periood: 2010-2012..
Narva raekoja ja selle lähiala detailplaneering.
Roll: projekti juht ja üks planeerijatest;
Tellija: Narva linnavalitsus;
Periood: 2015-.
Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneering.
Roll: projekti juht ja üks planeerijatest;
Tellija: Tõrva linnavalitsus;
Periood: 2015-2016..
Mustamäe spordikeskuse, Akadeemia tee 30 detailplaneering.
Roll: projekti juht ja üks planeerijatest;
Tellija: Tallinna linnavalitsuse linnaplaneerimise amet;
Periood: 2014-2015..
Tartu bussijaama, Turu tn 2, Soola tn 8, Soola tn 4 ja Soola tn 4a kruntide ja lähiala detailplaneering.
Roll: projekti juht ja üks planeerijatest;
Tellija: AS Emajõe Ärikeskus;
Periood: 2013-2014..
Pärnu, Vallikääru kinnistu ja Vallikraavi veeala detailplaneering.
Roll: projekti juht ja üks planeerijatest;
Tellija: Pärnu linnavalitsus;
Periood: 2013-2016..
Tartu A. Le Coqi õlletehase, Laulupeo pst 15 krundi detailplaneering.
Roll: projekti juht ja üks planeerijatest;
Tellija: AS A. Le Coq;
Periood: 2012-2016..

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS ERIALA: T260 Territoriaalne planeerimine; PÕHISUUND: Ruumiline planeerimine
 
 
Lisainfo
Doktoriõpingud olid osalise koormusega.
Tartu planeerimiskonverents (Tartu Ülikool & Eesti Planeerijate Ühing);
Periood: 2016.
Üldplaneeringu koostamise koolitus vastavalt 2015. a planeerimisseadusele (Eesti Planeerijate Ühing);
Periood: 2016.
Detailplaneeringu koostamise koolitus vastavalt 2015. a planeerimisseadusele (Eesti Planeerijate Ühing);
Periood: 2016.
Tarti planeerimiskonverents (Tartu Ülikool & Eesti Planeerijate Ühing);
Periood: 2015.
Seminar "Ruumiline planeerimine kahaneva elanikkonna tingimustes" (siseministeerium ja Eesti Planeerijate Ühing);
Periood: 2015.
Restaureerimise põhikursus (EKA Restaureerimiskool);
Periood: 2004-2005.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.4.
2012
6.7.
2012
6.3.
2011
5.2.
2010
3.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
20.04.2019
4.04.1975
5014767
mart@artes.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.10.2016–...   
AB Artes Terrae Ltd., Spatial Planner (1,00)
2005–31.08.2016   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Lecturer (0,50)
01.04.2004–30.09.2016   
Artes Terrae LLC, Managing director (1,00)
16.04.2003–31.03.2004   
Hendrikson & KO LLC, Head of engineering department (1,00)
01.05.1999–15.04.2003   
K&H Ltd., Spatial planner, project manager (1,00)
 
 
Education
2007–2016   
Tallinn University of Technology
1998–1998   
Swiss Federal Institute of Technology Zurich
1993–1999   
Norwegian University of Science and Technology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2003−...   
Estonian Landscape Architects' Union, founding member, previous member of board
2002−...   
Estonian Association of Spatial Planners, founding member
2002−...   
Society of Supilinn, Tartu, founding member, head of the board 2004-2016
2010−2012   
Member of the working group for the Professional Standard of Landscape Architect
2008−2012   
Member of the working group for the Professional Standard of Spatial Planner
 
 
Creative work
Continuous work with planning documents and planning related research since 1999..
The basic research of built heritage, settlement pattern and valuable landscapes in Vilsandi National Park.
Role in the project: project manager and main author;
Costumer: Environmental Board;
Period: 2015-2017..
The basic research of built heritage and settlement pattern in Matsalu National Park.
Role in the project: project manager and one of the main authors;
Costumer: Environmental Board;
Period: 2012-2013..
Analysis of spatial development and proposals for the composition of thematic plan of Supilinn, Tartu.
Role in the project: project manager and one of the main authors;
Costumer: Environmental Board;
Period: 2010..
Analysis and inventory of villages of Lahemaa National Park.
Role in the project: project manager and one of the main authors;
Costumer: Environmental Board;
Period: 2010-2012..
Narva town hall and surroundings area detailed planned.
Role: project manager and one of the planners;
Customer: Narva city government;
Period: 2015-.
Tõrva town central square and surrounding area detailed planned.
Role: project manager and one of the planners;
Customer: Tõrva town government;
Period: 2015-2016..
Sports centre in Mustamäe, Tallinn, Akadeemia tee 30 detailed plan.
Role: project manager and one of the planners;
Customer: Tallinn city government town planning department;
Period: 2014-2015..
Tartu central bus station, Turu tn 2, Soola tn 8, Soola tn 4, Soola tn 4a and surrounding area detailed plan.
Role: project manager and one of the planners;
Customer: Emajõe Ärikeskus Ltd.;
Period: 2013-2014..
Pärnu, Vallikääru and Vallikraavi water body detailed plan.
Role: project manager and one of the planners;
Customer: Pärnu city government;
Period: 2013-2016..
Tartu A. Le Coq beer factory, Laulupeo pst 15 detailed plan.
Role: project manager and one of the planners;
Customer: A. Le Coq Ltd.;
Period: 2012-2016..

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS SPECIALITY: T260 Physical planning ; SPECIALITY: Spatial planning
 
 
Additional information
Doctoral studies were with part-time load.
Tartu Planning Conference (Tartu University & Estonian Association of Spatial Planners);
Period: 2015.
Training on composing general plans according to 2015 Planning Act (Estonian Association of Spatial Planners);
Period: 2016.
Training on composing detailed plans according to 2015 Planning Act (Estonian Association of Spatial Planners);
Period: 2016.
Tartu Planning Conference (Tartu University & Estonian Association of Spatial Planners);
Periood: 2015.
Seminar "Spatial planning with shrinking population" (Ministry of the Interior and Estonian Association of Spatial Planners);
Period: 2015.
Basic course in conservation (Estonian Academy of Arts);
Period: 2004-2005.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.4.
2012
6.7.
2012
6.3.
2011
5.2.
2010
3.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
20.04.2019
  • Leitud 22 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Spatial Planning in Estonia – From a Socialist to Inclusive Perspective.Hiob, Mart; Nutt, Nele2016Transylvanian Review of Administrative Sciences1.1.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Baroque manorial cores and the landscapeNurme, S.; Kotval, Z.; Nutt, N.; Hiob, M.; Salmistu, S.2014Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development1.1.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Maastikuarhitektuuri õppetool;
Artes Terrae OÜ;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Preservation by Neglect in Soviet-Era Town Planning in Tartu, EstoniaHess, Daniel Baldwin; Hiob, Mart2014Journal of Planning History1.1.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Restoring manor parks: exploring and specifying original design and character through the study of dendrologous plants in Estonian historical manor parksNutt, N., Hiob, M., Nurme, S., & Kotval, Z.2014Baltic Forestry1.1.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Maastikuarhitektuuri õppetool;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Gentrification in a Post-Socialist Town: The Case of the Supilinn District, Tartu, EstoniaNutt, Nele; Hiob, Mart; Nurme, Sulev; Salmistu, Sirle.2013Transylvanian Review of Administrative Sciences1.1.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Maastikuarhitektuuri õppetool
Restoring manor parks: exploring and specifying original design and character through the study of dendrologous plants in Estonian historical manor parkNutt, Nele; Nurme, Sulev; Hiob, Mart; Salmistu, Sirle; Kotval, Zenia.2013Baltic Forestry1.1.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ
Lahemaa külaarhitektuuristHansar, Lilian; Hiob, Mart; Karine, Kadi; Maiste, Juhan; Mark, Ülar; Paulus, Ave; Pärdi, Heiki; Tiidemann, Jaan; Tomps, Fredi; Välja, Leele2013Lahemaa külaarhitektuurist3.2.Eesti Kunstiakadeemia;
Eesti Kunstiakadeemia;
Eesti Kunstiakadeemia;
Eesti Kunstiakadeemia;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut
Simple, but therefore clever idea - an effective dendrological inventory process for landscape architecture and design projects.Kalberg, Heiki; Nutt, Nele; Nurme, Sulev; Hiob, Mart.2013Peer reviewed proceedings of digital landscape architecture 2013 : at Anhalt University of Applied Sciences3.4.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ
Lahemaa maastikNutt, Nele; Hiob, Mart.2013Muinsuskaitse aastaraamat 20126.3.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Risen from the Dead. From Slumming to GentrificationHiob, Mart; Nutt, Nele; Nurme, Sulev; De Luca, Francesco2012Transylvanian Review of Administrative Sciences1.1.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Maastikuarhitektuuri õppetool
Planeeringuline kujunemine. Supilinn 17.-21. sajandi linnakaartidel ja -plaanidel.Hiob, Mart2012Acta Architecturae Naturalis1.2.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Talking ruins: The legacy of baroque garden design in Manor Parks of EstoniaNurme, Sulev; Nutt, Nele; Hiob, Mart; Hess, Daniel Baldwin2012Landscape Archaeology between Art and Science3.4.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ
Lahemaa rahvuspargi muutuvad maastikud Nutt, Nele; Hiob, Mart; Salmistu, Sirle; Marques, Bruno20126.7.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Maastikuarhitektuuri õppetool;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
The Changing Landscape of the Lahemaa National Park in EstoniaNutt, Nele; Hiob, Mart; Salmistu, Sirle; Marques, Bruno20126.7.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Maastikuarhitektuuri õppetool;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
The story of "ugly duckling". The run-down slum that survived the socialist system of government has turned to desirable residential area.Nutt, Nele; Hiob, Mart; Nurme, Sulev.20126.7.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ
Lahemaa kui ikoonMaiste, Juhan; Nutt, Nele; Hiob, Mart.2011Eesti Loodus6.3.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Estonian Baroque park – talking ruinsNurme, Sulev; Nutt, Nele; Hiob, Mart.20105.2.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ
Best Practice: The Influence of Local Residents on Urban Transformation. Case of the Society of Supilinn, Tartu, Estonia.Hiob, Mart; Nutt, Nele; Nurme, Sulev.20106.7.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ
Park linnas ja linn pargisHiob, Mart2009Park on paradiis looduses ja kunstis3.2.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Baroque park in Estonia.Nurme, S.; Nutt, N., Hiob, M.20095.2.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Artes Terrae OÜ
Urban Sprawl in Estonia (EU)Hiob, Mart; Nutt, Nele20083.4.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž
Changing Landscape of Lahemaa National Park in Estonia. The preservation of villages. Nutt, Nele; Hiob, Mart06.7.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž