This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
28.09.1973
mart.jesse@heamote.ee

Career

Institutions and positions
09.01.2009–...   
University of Tartu, PhD student (0,50)
01.01.2008–...   
Heade Mõtete OÜ, CEO
01.01.2007–31.12.2008   
Hansabank Estonia, Head of Business Processes Development
01.01.2001–31.12.2007   
Estonian Traffic Insurance Fund, CEO
01.01.2000–31.12.2001   
Sampo Bank, head of risk assets department
 
 
Education
2008–...   
PhD Studies in Business Administration, Tartu University
2005–2006   
Master degree in Public Administration, Syracuse University USA, Fulbright student
1995–2000   
Bachelor Degree in Law, Tartu University
 
 
Creative work
Have published numerous articles in Estonian newspapers focusing on relations between economics and social sphere..

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Mart Jesse, First prize in publications contest by Tartu Univesity Alumni orgnization Hermes
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIFICATION: Process improvement and change management
10.01.2020
28.09.1973
mart.jesse@heamote.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
09.01.2009–...   
Tartu Ülikool, Doktorant (0,50)
01.01.2008–...   
Heade Mõtete OÜ, juhatuse liige
01.01.2007–31.12.2008   
Hansapank Eesti, äriprotsesside arenduse osakonna juhataja
01.01.2001–31.12.2007   
Eesti Liikluskindlustuse Fond, juhatuse esimees
01.01.2000–31.12.2001   
Sampo Pank, riskiaktivate osakonna juhataja
 
 
Haridustee
2008–...   
Doktoriõpingud majandusteaduses, Tartu Ülikool
2005–2006   
Magisrikraad haldusjuhtimises, Syracuse Ülikool (USA), Fulbrighti stipendium.
1995–2000   
Bakalaureruse kraad õigusteaduses, Tartu Ülikool
 
 
Loometöö
Avaldanud korduvalt populaarteaduslikke ja mittepopulaarteaduslikke artikleid aktuaalsetel majandusteemadel, samuti käsitlenud ajakirjanduses majanduse ja sotsiaalvaldkonna omavahelisi seoseid.
Valik artikleid eelmisest:
1. Eraisiku pankrot lihtsa.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Mart Jesse, TÜ Majandusteaduskonna vilistlaskogu Hermes publikatsioonide konkursi esikoht
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; TÄPSUSTUS: Protssesside efektiivistamine ja muudatuste juhtimine
10.01.2020