See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
20.12.1960
5218104
kylvik@emu.ee
Scopus Author ID: 6603385854

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–...   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Professor (0,50)
2011–2014   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Nimetatud professor (0,60)
2008–2011   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Erakorraline professor (1,00)
2005–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Dotsent (0,20)
2003–2008   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Dotsent (0,50)
2002–2007   
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maastikukorralduse ja loodushoiu osakond, Vanemteadur (0,20)
01.01.1998–31.12.2001   
EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi looduskaitse uurimiskeskus, juhataja
01.01.1996–31.12.1997   
Lõuna-Eesti Keskkonnakaitse Instituudi looduskaitse uurimiskeskus, juhataja
01.01.1993–31.12.1996   
Metsainstituudi looduskaitse uurimiskeskus, juhataja
01.01.1991–31.12.1992   
Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond, juhataja
01.01.1985–31.12.1991   
Tartu Linnavalitsus, linnaökoloog
01.01.1984–31.12.1985   
Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaed, insener
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, filosoofiadoktori kraad maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse erialal, 2002
Tartu Ülikool, teadusmagistri kraad maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse erialal, 1995
1979–1984   
Tartu Riiklik Ülikool, bioloog-ökoloogi diplom
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Seto Instituudi nõukogu, liige
2011−...   
"Acta architecturae naturalis / Maastikuarhitektuurseid uurimusi" toimetuskolleegium, liige
2009−...   
Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ekspertrühm, liige
2006−...   
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Eesti nõuandev töörühm, liige
2005−...   
Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) Maailma Kaitsealade Komisjon (WCPA), kaitsekorralduse tõhususe töörühm, liige
2005−...   
Pikaajaline elurikkuse, ökosüsteemide ja teadlikkuse uurimise võrgustik (ALTER-Net), EMÜ kontaktisik, nõukogu liige (al 2010)
1998−...   
Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN) komisjonidevaheline säästva kasutamise ja elatuse spetsialistide grupp (SULi), liige
1995−...   
Rahvusvahelise Maastikuökoloogia Assotsiatsioon (IALE), liige, http://www.wetlands.org/iale/
1993−...   
Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) Maailma Kaitsealade Komisjon (WCPA), liige, http://www.wcpa.info/wcpa/ev.php
1991−...   
Eesti-Soome looduskaitse koostöörühm, asutav kaasesimees (1991-1992), kaas-sekretär (1993-2007), liige
1990−...   
Eesti Roheline Liikumine, asutajaliige; aseesimees (1990-1992)
1985−...   
Eesti Loodusuurijate Selts, liige
2018−2022   
COST Action CA17133 "Looduspõhiste lahenduste rakendamine ressursihoidliku ringmajandava linna loomisel" korralduskomitee liige, teaduskommunikatsiooni grupi liige, põhigrupi liige, 4. töögrupi kaasesimees
2017−2021   
COST Action CA16208 "Teadmussiire Euroopa lammiökosüsteemide ja teenuste korralduse tõhustamiseks" CONVERGES korralduskomitee liige, 2. töögrupi kaasesimees
2016−2020   
COST Action CA15212 "Kodanikuteadus loovuse, teaduskirjaoskuse ja innovatsiooni edendajana Euroopas" korralduskomitee liige
2015−2016   
Elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste valitsustevaheline tegevusprogramm (IPBES), ekspert
2015−2019   
Teaduse ühiskavandamise initsiatiivi „Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused“ (FACCE JPI) ja ERA-Net Cofund "Kestlik ja vastupidav põllumajandus toidu ja mittetoidutoodete tootmiseks" (SURPLUS) rahvusvaheline hindamiskomitee, liige
2014−2014   
EL Regioonide komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energia komisjon, ekspert
2014−2016   
BiodivERsA ERA-NET, hindamispaneeli liige
2014−2018   
COST Action TU1401 "Taastuvenergia ja maastikukvaliteet" (RELY) korralduskomitee liige
2014−2015   
"Baltic Environment" toimetuskolleegium, liige
2012−2016   
COST Action TU1201 "Linna-ühisaiad" korrralduskomitee liige
2011−2011   
Euroopa Komisjoni keskkonnapeadirektoraadi rohetaristu töögrupp, liige, 2. töögrupi (rakendamine) teadusvaldkonna tugiliige
2010−2014   
Euroopa Liidu Põllumajandusorganisatsioonide Komitee (COPA) ja Euroopa Liidu Põllumajandusliku Ühistegevuse Peakomitee (COGECA) põllumajanduse ja keskkonna töögrupp ja nõukogu, liige
2009−2010   
Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 koostamise komisjoni töörühm „Metsade loodusliku mitmekesisuse tagamine", liige
2008−2012   
Setomaa riikliku kultuuriprogrammi teadusnõukogu, liige
2007−2008   
Euroopa Metsade Kaitse Ministrite Konverentsi (MCPFE) Sotsiaalseid ja kultuurilisi dimensioone kaitsva ja edendava säästva metsanduse teadusliku juhendi ekspertgrupp, liige
2005−2010   
Keskkonnaministeeriumi kaitsekorralduskomisjoni kaitstavate alade töögrupp, liige
2003−2008   
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni teaduslik-tehnilise nõukogu (SBSTTA) metsanduse tööprogrammi täitmise ülevaate ad hoc tehniline töögrupp, liige, http://www.biodiv.org/convention/sbstta.asp
2001−2007   
Planta Europa, juhtkomitee liige, http://www.plantaeuropa.org/home_page.htm
2000−2003   
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni teaduslik-tehnilise nõukogu (SBSTTA) metsanduse ad hoc tehniline töögrupp, liige
1997−2010   
Pan-Euroopa Bioloogilise ja Maastikulise Mitmekesisuse Strateegia (PEBLDS) ökoloogiliste võrgustike tegevusvaldkonna ekspertkomitee, esimees ja büroo liige 1997-99, liige
1992−1995   
Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN) Ida-Euroopa Programm, nõukogu liige
1991−1998   
Eestimaa Looduse Fond, asutajaliige ja nõukogu liige
1989−1994   
Tartu Inseneride Klubi, nõukogu liige ja loodusteaduste sektsiooni esimees
 
 
Lisainfo
Teadusajakirjade Land Use Policy, Landscape Journal, The Geographical Journal, Urban Forestry & Urban Greening, Sustainability, Diversity, European Journal of Forest Research, Wetlands, Baltic Forestry, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences "Biology. Ecology"/ Teaduste Akadeemia Toimetised, Journal of Ethnology and Folkloristics, Studia Vernacula, Forestry Studies/Metsanduslikud uurimused - retsensent; mitmete teadust rahastavate organisatsioonide, nagu Euroopa teadusnõukogu (ERC), BiodivERsA ERA-NET, FACCE-JPI, COST Association, Narodowe Centrum Nauki, Archimedes, Rahvakultuuri keskus, jt taotluste hindaja.

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; TÄPSUSTUS: maastikulise ja bioloogilise mitmekesisuse korraldus ning planeerimine
 
 
Lisainfo
Andnud loengukursusi ülikoolis aastast 1985.
Viimaste aastate õppetöö sisaldab järgmist:
PK.1157 Praktiline keskkonnakorraldus, 5 EAP, MH Mag I, 2007-2017
PK.1157 Praktiline keskkonnakorraldus, 5 EAP, LM Mag I, 2007-2017
PK.0754 Teadustöö metodoloogia ja uurimismeetodid, 3 EAP, MH Mag ja MA Mag I alates 2007 (koos prof Simon Belliga)
PK.0213 Teadustöö metoodika, 4 EAP, MH III ja LM II, 2007-2017 sügis
PK.0202 Bioloogiline mitmekesisus, 3 EAP, MH Mag I, alates kevad 2008 (koos prof Marika Männiga)
PK.0679 Maastikuhoolduse teadusseminar, 3 EAP, MH Mag I, alates kevad 2008 (koos prof Kalev Sepa ja prof Valdo Kuusemetsaga)
PK.0423 Linna- ja tööstusmaastike korralduse teadusseminar, 4 EAP, LM Mag I, from 2008 (koos prof Kalev Sepa ja prof Valdo Kuusemetsaga)
PK.1506 Looduslikud pühapaigad, 2 EAP, vabaaine, (koos Ahto Kaasikuga)
PK.0294 Loodusvarade kasutamine ja kaitse Euroopa Liidus, 3 EAP, LM III, 2009-2010 (koos prof Kalev Sepa ja Ain Vellakuga)
PK.1033 Loodusvarade kasutamine ja kaitse 2. osa, 2 EAP, LM mag, 2009-2010 (koos prof Kalev Sepa ja Ain Vellakuga)
PK.1033 Loodusvarade kasutamine ja kaitse 2. osa, 2 EAP, MH mag, 2009-2010 (koos prof Kalev Sepa ja Ain Vellakuga)
PK.0777 Eesti asustuse kujunemine I, 4 EAP, MH-AR-LR II, 2011 (koos Pille Tomsoniga)
PK.0350 Eesti kultuurmaastiku kujunemine ja tööstuspärand, 4 EAP, LM III, 2011 (koos Pille Tomsoniga)
PK. 0372 Karjääride rekultiveerimine ning tööstus- ja rikutud alade ennistamine, II osa, sügis 2011
PK.1023 Linnaökoloogia ja planeerimine, 4 EAP (koordineeriv lektor), KK III, alates 2015
Magistriõppekava „Elurikkuse ja maastike korraldamine“ (kood 3296) korralduse ja arendamise koordineerimine 2009-2011 (sh akrediteerimine 2010)

Viimase kümne semestri (2013 sügis - 2018 sügis) õppetöös osalenud üliõpilaste arv 718, üliõpilaste tagasiside keskmine 3,93

Eesti Maaülikooli ühtse lõputööde koostamise juhendi (2017) kaaskoostaja ja vastava komisjoni liige
Täiendkoolitus
2009 - Primus programmi koolitus "Uued lähenemised doktorijuhendamisel"
2010 - Primus õpituba “Õppija hindamine kõrgkoolis"
2013 - TÜ täiendusõppeprogramm "Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasisidestamine"
2013 - EMÜ täienduskursus "Andmete haldus ja analüüs MS Excelis"
2015 - TÜ täiendusõppeprogramm "Kõnetehnikad"
2018 - Meta-Profit "Meeskonnatöö ja selle korraldamine"
2018 - TÜ täiendusõppeprogramm "Kvalitatiivsete analüüsimeetodite ja analüüsitarkvara kasutamine"

Akadeemiline mobiilsus
2012 - Helsingi ülikool, õppetöö suvekursustel "Linna rohealade ökoloogia ja korraldus"
2015 - NINA (Norra loodusuuringute instituut), uurijakülastus, mis sisaldas teadusseminaride pidamist ja osalemist ning ühisprojektide algatamist.
2019 - Rennes2 ülikool, Prantsusmaa, teadusmobiilsus COST projekti täitmisel, sisaldas koostööd uuringumetoodika väljatöötamisel

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2004
3.1.
2004
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
2.2.
2002
3.2.
2001
1.1.
1999
2.2.
1996
3.1.
1993
3.2.
1993
3.2.
1991
1.1.
1988
1.2.
1988
7.06.2021
20.12.1960
5218104
kylvik@emu.ee
Scopus Author ID: 6603385854

Career

Institutions and positions
2015–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Professor (0,50)
2011–2014   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Appointed professor (0,60)
2008–2011   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Professor extraordinarius (1,00)
2005–2010   
Tallinn University of Technology , Tartu College of TUT, Associate Professor (0,20)
2003–2008   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Associate Professor (0,50)
2002–2007   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Landscape Management and Nature Conservation, Senior Researcher (0,20)
01.01.1998–31.12.2001   
head of Nature Conservation Research Centre, Environmental Protection Institute, Estonian Agricultural University
01.01.1996–31.12.1997   
head of Nature Conservation Research Centre, South-Estonian Environmental Protection Institute
01.01.1993–31.12.1996   
head of Nature Conservation Research Centre, Institute of Forestry
01.01.1991–31.12.1992   
department head for nature conservation the Ministry of the Environment
01.01.1985–31.12.1991   
ecological adviser to Tartu Municipal Government
01.01.1984–31.12.1985   
research fellow, the Tallinn Botanical Gardens of the Academy of Sciences
 
 
Education
2002 PhD (geography), University of Tartu
1995 MSc (geography), University of Tartu
1979–1984   
Diploma (biology-ecology), University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Seto Institute, Council member
2011−...   
"Acta architecturae naturalis" Editoral Board, member
2009−...   
Expert commission on natural sacred sites of University of Tartu, member
2006−...   
Estonian national advisory working group for the CBD, member
2005−...   
IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA), Management Effectiveness Task Force, member
2005−...   
A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network (ALTER-Net), focal person in EMU, council member (since 2010)
1998−...   
IUCN CEESP/SSC Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group (SULi), member
1995−...   
International Association of Landscape Ecology (IALE), member
1993−...   
IUCN World Commission on Protected Areas - WCPA, member
1991−...   
Estonian-Finnish Joint Conservation Commission, founding co-chair (1991-1992), co-secretary (1993-2007), member
1990−...   
Estonian Green Movement, founding member, co-chair (1990-1992)
1985−...   
Estonian Naturalists Society, member
2018−2022   
COST Action CA17133 "Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city" Management Committee member, WG4 co-chair, Science Communication Group member, Core Group member
2017−2021   
COST Action CA16208 " Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services" Management Committee member, WG2 co-chair
2016−2020   
COST Action CA15212 "Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe" Management Committee, member
2015−2016   
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) work programme, expert
2015−2019   
FACCE-JPI SURPLUS (The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change with ERA-Net Cofund) International Evaluation Committee, member
2014−2014   
EU Committee of the Regions, Commission for the Environment, Climate Change and Energy, expert
2014−2016   
BiodivERsA ERA-NET, evaluation panel member
2014−2018   
Management Committee member of COST Action TU1401 Renewable energy and landscape quality (RELY)
2014−2015   
"Baltic Environment" Editorial Board, member
2012−2016   
Management Committee member of COST Action TU1201 Urban Allotment Gardens
2011−2011   
EC DG Environment Working Group on Green Infrastructure, member, back-up scientific co-leader of Task 2
2010−2014   
Committee of Agricultural Organisations in the European Union (COPA) General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union (COGECA) Working Party and the Advisory Group on agriculture and the environment, member
2009−2010   
Working group on forest biological and landscape biodiversity of the Commission for prepration of the Estonian forestry development programme until 2020, member
2008−2012   
Scientific Council of Setomaa Culture Programm, member
2007−2008   
Expert Group for development of scientific guidelines on preserving and enhancing the social and cultural dimensions of sustainable forest management for the Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe (MCPFE), member
2005−2010   
Expert commission on conservation management of the Ministry of the Environment, working group of protected areas, member
2003−2008   
Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) on the Review of Implementation of the Programme of Work on Forest Biological Diversity of CBD
2001−2007   
"Planta Europa" Steering Committee member
2000−2003   
Ad Hoc Technical Expert Group (AHTEG) on forest biological diversity of CBD SBSTTA
1997−2010   
PEBLDS Committee of experts for the development of the Pan-European Ecological Network, Chair of the Committee and the Bureau of the Committee 1997-99, member
1992−1995   
IUCN East European Programme (EEP) Council member
1991−1998   
Estonian Fund for Nature, founding member and council member
1989−1994   
Tartu Engineers' Club, Council member and head of natural sciences section
 
 
Additional information
Referee to the academic journals: Land Use Policy, Landscape Journal, The Geographical Journal, Urban Forestry & Urban Greening, Sustainability, Diversity, European Journal of Forest Research, Wetlands, Baltic Forestry, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences "Biology. Ecology", Journal of Ethnology and Folkloristics, Studia Vernacula, Forestry Studies; assessor/evaluator for a number of research funding organisations, like European Research Council, BiodivERsA ERA-NET, FACCE-JPI, COST Association, Narodowe Centrum Nauki, Archimedes, Estonian Folk Culture Centre, etc.

Qualifications

Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; SPECIFICATION: landscape and biodiversity management and planning
 
 
Additional information
University teaching since 1985.
Recent curricula include:
PK.1157 Environmental management practices, 5 credits, MH Mag I, 2007-2017
PK.1157 Environmental management practices, 5 credits, LM Mag I, 2007-2017
PK.0754 Research methodology, 3 credits, MH Mag and MA Mag I since autumn 2007 (with prof Simon Bell)
PK.0213 Research methodology, 4 credits, MH III and LM II, 2007-2017
PK.0202 Biodiversity, 3 credits, MH Mag I, from spring 2008 (with prof Marika Mänd)
PK.0679 Advanced course and seminar in industrial ecology, 3 credits, MH Mag I, 2008-2018 (with prof Kalev Sepp and prof Valdo Kuusemets)
PK.0423 Advanced course and seminar in industrial ecology, 4 credits, LM Mag I, from 2008 (with prof Kalev Sepp and prof Valdo Kuusemets)
PK.1506 Sacred Natural Sites, 2 credits, 2009 (with Ahto Kaasik)
PK.0294 The use and protection of natural resources in European Union, 3 credits, LM III, 2009-2010 (with prof Kalev Sepp and Ain Vellak)
PK.1033 The use and protection of natural resources, 5 credits, LM mag, 2009-2010 (with prof Kalev Sepp and Ain Vellak)
PK.1033 The use and protection of natural resources, 5 credits, MH mag, 2009-2010 (with prof Kalev Sepp and Ain Vellak)
PK.0777 Formation of Estonian cultural landscape, 3 credits, MH-AR-LR II, 2011 (with Pille Tomson)
PK.0350 Formation of the Estonian settlement and industrial heritage, 4 credits, LM III, from autumn 2011 (with Pille Tomson)
PK. 0372 Quarry restoration and management of industrial and spoilt areas, part II, 4 credits, LM mag, autumn 2011
PK.1023 City ecology and planning, 4 EAP (coordinating lecturer), KK III, since 2015
Coordination of international master programme „Biolandman“ (code 3296) 2009-2011 (incl accreditation in 2010)

During the last 10 semesters (2013 autumn - 2018 autumn) 718 students participated in teaching classes, mean students feedback grade 3,93

EMÜ Guidelines for formatting final theses (2017) co-author and acting commission member
Professional development
2009 - Primus Programme Training Course “New Approaches in Doctoral Supervision”
2010 - Primus course "Students appraisal in university"
2013 - Univ of Tartu postgraduate course "Supervising and feedbacking the students' research work"
2013 - Univ of Life Sci postgraduate course "Data management and analysis with MS Excel"
2015 - Univ of Tartu postgraduate course "Speech techniques"
2018 - Meta-Profit "Team work and management"
2018 - Univ of Tartu postgraduate course "Qualitative analyse methods and software"

Academic mobility
2012 - University of Helsinki, teaching in Summer Course "Ecology and management of urban green space"
2015 - NINA (Norwegian Institute for Nature Research), research exchange including seminars and project development
2019 - Rennes2 University, France, research mobility of a COST project, included joint action in methodology development

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2020
1.2.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
3.1.
2007
3.2.
2007
1.1.
2004
3.1.
2004
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
2.2.
2002
3.2.
2001
1.1.
1999
2.2.
1996
3.1.
1993
3.2.
1993
3.2.
1991
1.1.
1988
1.2.
1988
7.06.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 52 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.5.8-2/T7130PKPKA Long-term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network of Excellence (ALTER_Net), Work Package R423.04.200431.03.2009Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut7 814,03 EUR
SFSF0170052s08Agroökosüsteemide mitmekesisus, terviklikkus ja jätkusuutlikkus 01.01.200831.12.2013Tiiu KullEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut644 923,62 EUR
1.2.8-2/V0105KILH04; 8-2/V6015PKPK06ALTER-Net Agreement of Cooperation23.08.200430.09.2006Mart KülvikEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut4 884,00 EUR
1.2.5.8-2/T7115PKPKAsjaliste kaasamine ökovõrgustiku kontseptsiooni rakendamisel: Euroopa kogemuste analüüs15.06.200731.03.2009Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut8 999,97 EUR
MUU8-2/T9018PKPK (017)Balti rohevöö25.10.200824.01.2012Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut250 479,98 EUR
1.1.8-2/T5092PKPKBioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (BMK) 3. riikliku aruande artiklite 8 ja 10 koostamine inglise ja eesti keeles29.06.200501.07.2005Tiiu KullEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 948,56 EUR
MUU8-2/T7187PKPKBioloogilise mitmekesisuse konventsiooni neljanda riikliku aruande sissejuhatuse ja IV peatüki koostamine28.11.200701.12.2007Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 236,91 EUR
1.2.2.1.1.V180147PKLA, T180172PKLA (4-8/18/12)Blue health and wealth from the Baltic Sea – a participatory systematic review for smart decisions01.10.201830.06.2020Mart KülvikEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut63 240,00 EUR
1.2.2.1.2.8V160076PKMA (CA15212)Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe 04.03.201625.02.2020Mart KülvikEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut0,00 EUR
MUU8-2/T11118PKMHEesti rohelise võrgustiku kaardi koostamine ja vastava seletuskirja kirjutamine16.09.201110.10.2011Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 800,00 EUR
MUU8-2/T12071PKMH (2110)ESLAND - Saarte maastikes väljenduv Euroopa kultuur01.08.201131.05.2013Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maastikukorralduse ja loodushoiu osakond22 006,00 EUR
1.2.3.3.8-2/T8043PKPK (212322)Euroopa elurikkuse vaatlusvõrgustik: ajas ja ruumis integreeritud elurikkuse seiresüsteemi kujundamine ja katsetamine01.04.200831.03.2012Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut74 000,00 EUR
MUU28827Governance and Ecosystems Management for the CONservation of BIOdiversity01.02.200631.01.2008Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut958,67 EUR
MUU8-2/T11059PKMHHaanja looduspargi kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2012-202111.05.201101.04.2012Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut18 565,00 EUR
SFSF0411767s01Haruldaste, ohustatud ja probleemsete liikide ning koosluste, elupaikade ja maastike struktuur, seisund ja dünaamika ning looduskaitselised valikud01.01.200131.12.2005Aivar LeitoEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut146 102,04 EUR
1.2.2.1.2.V190041PKKK; V190042MIMV (COST Action CA17133)Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city 22.10.201821.10.2022Mart Külvik; Toomas TammEesti Maaülikool0,00 EUR
1.2.4.V170020PKMHIntegrative Management of Green Infrastructures Multifunctionality, Ecosystem integrity and Ecosystem Services: From assessment to regulation in socio-ecological systems24.07.201701.02.2021Mart KülvikEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut93 450,00 EUR
MUU8-2/T10064PKPKKaitsealade kaitsetõhususe hindamise küsimustiku testhindamise läbiviimine, testi tulemuste analüüs ja üldistamine21.04.201025.11.2010Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 725,61 EUR
1.2.3.4.8-2/V15143PKMAKeskkonna, tervise ja kliima valdkondade sidumine sektoritevaheliseks terviseedenduseks ja haiguste vältimiseks kiirelt muutuvas keskkonnas01.01.201630.06.2020Simon BellEesti Maaülikool875 000,00 EUR
MUU8-2/T13065PKMHKeskkonnaindikaatorite abil Eesti keskkonnaprobleemidest ja keskkonnaseisundist ning selle muutumisest teaduslikult põhjendatud, tervikliku ja kergestihaaratava ülevaate andmine11.03.201331.01.2014Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut4 600,00 EUR
MUU8-2/T5018PKPK05 (350)KIK-i 2004. aasta keskkonnateadlikkuse programmi projekt nr 350, Praktiline looduskaitse-internetisõnastik, 2. etapp01.03.200531.08.2005Mart KülvikEesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 396,69 EUR
1.2.2.1.2.V170221PKKK (Cost Action CA16208)Knowledge Conversion for Enhancing Management of European Riparian Ecosystems and Services 09.11.201708.11.2021Mart KülvikEesti Maaülikool0,00 EUR
MUU8-2/T10156PKPKKuulmajärve maastikukaitsealale kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2011-202006.08.201001.02.2011Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut6 388,61 EUR
MUU8-2/T7183PKPKLKK kaitse tulemuslikkuse hindamise süsteemi I etapp05.11.200720.12.2007Mart KülvikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut2 556,47 EUR
MUU8-2/T12076PKMH (2343)Looduse õpperadade mõjukuse hinnang keskkonnahariduse võimaldamisel elanikkonna erinevatele gruppidele01.05.201230.04.2013Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maastikukorralduse ja loodushoiu osakond21 027,00 EUR