28.05.1964
6409355
5278437
martl@tlu.ee
Senior researcher in educational technology

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology, Senior Researcher (1,00)
2014–2015   
Tallinn University, Institute of Informatics, senior researcher in educational technology (1,00)
2003–2013   
Tallinn University, Institute of Informatics, Researcher (1,00)
01.01.1998–31.12.2002   
Lecturer in TPU, head of the CET
01.01.1996–31.12.1998   
Educational technologist in TPU
01.01.1992–31.12.1996   
Headmaster of Kolga Secondary School
01.01.1989–31.12.1992   
Teacher of mathematics, physics and informatics in Kolga Secondary School
 
 
Education
1998–2013   
Doctoral studies in Tallinn Pedagogical University, educational sciences
1996–1997   
MSc programme 'Educational and Training Systems Design' in University of Twente
1982–1989   
Teacher's diploma (mathematics & physics) from Tallinn Pedagogical Insititute
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of ACM SIGCSE
2017−...   
Member of International Council of Educational Media (ICEM)
2016−...   
Intl. research conference on Technology-Enhanced Assessment (TEA 2016), co-chair
2016−...   
12th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, local organiser
2016−...   
Member of the Council of the School of Digital Technologies, TLU
2016−...   
Member of the Council of the Centre for Excellence in Educational Innovation, TLU
2010−...   
Professional member of ACM
2010−...   
Founding member of ESTCHI - a national chapter of ACM
2009−...   
International Conference of Web-based Learning, member of the Program Committee
2008−...   
MUPPLE research workshop, member of program committee
2008−...   
Online research journal Seminar.net ISSN 1504-4831, member of the editorial board
2018−2018   
Co-chair of ICEM'18 conference
2017−2018   
Moldova Competitiveness project Future Classroom Labs, consultant
2015−2015   
Program co-chair of the International Conference of Web-based Learning ICWL 2015
2014−2014   
Co-chair of the International Conference of Web-based Learning ICWL 2014
2013−2014   
Serbian IPA project Razvionica, senior ICT expert
2012−2020   
Estonian Lifelong learning strategy 2014-2020, member of the steering committee
2010−2013   
European Educational Research Association EERA, convenor of OpenNet network
2007−2009   
Ministry of Education, Republic of Moldova, external expert for developing ICT strategy in education
2006−2008   
European Experts' Network in Educational Technology, advisory member, board member
2005−2010   
European Conference of Educational Research, co-convenor of Network 6
2004−2006   
Erasmus IP E-learning in Higher Education (doctoral summer school), coordinaator
2004−2008   
Ministry of Education and Research, Republic of Georgia, external expert for developing ICT strategy in education
2003−2004   
Establishing the Croatian E-learning Academy, board member
2002−2009   
Computer science journal A&A, member of the editorial board
1998−2001   
Phare Tempus project JEP 14128 ‘Creation of Masters Programme on Multimedia and Learning Systems Design’, leader of the curriculum design working group
1997−1999   
Nordic-Baltic project Distance Education in Teacher Training, coordinator

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Mart Laanpere, Order of White Star 5th Class
2014, Mart Laanpere, National awards in educational sciences: the best PhD thesis 2013 (H.Liimets Award)
2013, Mart Laanpere, TLU Open University: Trainer of the Year 2013
2010, Mart Laanpere, The most enterpreneurial researcher in Tallinn University in 2009
2007, Mart Laanpere, The most enterpreneurial researcher in Tallinn University in 2007
2005, Mart Laanpere, The best implementer of the research results in the Tallinn University
2004, Mart Laanpere, The best Website for R&D project in TPU 2004
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S281 Computer-assisted education ; SPECIFICATION: Educational technology
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS CLASSIFICATION: P175 Informatics, systems theory ; SPECIFICATION: Semantic Web applications and ontologies for knowledge management
 
 

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.4.
2019
4.1.
2019
3.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
1.2.
2003
1.2.
2000
6.6.
1999
6.6.
1997
6.6.
1997
22.11.2019
28.05.1964
6409355
5278437
martl@tlu.ee
Haridustehnoloogia vanemteadur

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus, Vanemteadur (1,00)
2014–2015   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, haridustehnoloogia vanemteadur (1,00)
2003–2013   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Teadur (1,00)
01.01.1998–31.12.2002   
TPÜ lektor, haridustehnoloogia keskuse juhataja
01.01.1996–31.12.1998   
TPÜ haridustehnoloog
01.01.1992–31.12.1996   
Kolga Kk direktor
01.01.1989–31.12.1992   
Kolga Kk matemaatika-, füüsika- ja informaatikaõpetaja
 
 
Haridustee
1998–2013   
TPÜ kasvatusteaduse doktorant
1996–1997   
Twente ülikooli teadusmagistriõpe “Educational & Training Systems Design”
1982–1989   
TPedI matemaatika-füüsika õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
ACM SIGCSE liige
2017−...   
Rahvusvahelise haridusmeedia nõukogu ICEM liige
2016−...   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi E-hindamine (TEA 2016) korraldaja
2016−...   
12. rahvusvaheline haridustehnoloogia doktorantide suvekool, korraldaja
2016−...   
TLÜ Digitehnoloogiate instituudi nõukogu liige
2016−...   
TLÜ Haridusuuenduse tippkeskuse nõukogu liige
2010−...   
ACM liige
2010−...   
ACM Eesti allorganisatsiooni ESTCHI asutajaliige
2009−...   
Rahvusvaheline veebipõhise õppe konverents ICWL, programmikomitee liige
2008−...   
MUPPLE teadusseminari programmikomitee liige
2008−...   
Veebipõhine teadusajakiri Seminar.net ISSN 1504-4831, toimetuskolleegiumi liige
2018−2018   
ICEM'18 konverentsi peakorraldaja
2017−2018   
Moldova arengukoostöö projekt "Tuleviku klassiruumi laborid", konsultant
2015−2015   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi ICWL 2015 programmijuht
2014−2014   
Rahvusvahelise teaduskonverentsi ICWL 2014 kaasesimees
2013−2014   
Serbia IPA projekt Razvionica, ekspert
2012−2020   
Eesti Elukestva õppe strateegia 2014-2020, juhtkomisjoni liige
2010−2013   
Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsioon EERA, võrgustiku OpenNet esimees
2007−2009   
Moldova Vabariigi Haridusministeerium, välisekspert koolide IKT strateegia arendamisel
2006−2008   
Euroopa Haridusuuringute Ekspertvõrgustiku EENet liige, nõukogu liige
2005−2010   
Euroopa Haridusuuringute Konverents ECER, võrgustiku OpenNet ase-esimees
2004−2006   
Rahvusvahelise doktorantide suveülikooli E-learning in Higher Education koordinaator, artiklite kogumiku toimetaja
2004−2008   
Gruusia üldhariduskoolide arvutiseerimisprojekt Hirvehüpe, välisekspert
2003−2004   
Horvaatia E-learning Academy asutamisprojekt, välisekspert
2002−2009   
Ajakirja A&A toimetuskolleegiumi liige
1998−2001   
Phare Tempus projekt JEP 14128 ‘Creation of Masters Programme on Multimedia and Learning Systems Design’, töörühma juht
1997−1999   
Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastatav Põhjamaade-Baltimaade projekt ‘Kaugkoolitus õpetajakoolituses’, projekti üldjuht

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Mart Laanpere, Valgetähe V klassi teenetemärk
2014, Mart Laanpere, Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss: parim doktoritöö 2013 (H.Liimetsa nim. preemia)
2013, Mart Laanpere, TLÜ Avatud Ülikooli Aasta koolitaja 2013
2010, Mart Laanpere, TLÜ ettevõtlikuim teadlane 2009
2007, Mart Laanpere, TLÜ ettevõtlikuim teadlane 2007
2005, Mart Laanpere, TLÜ parim teadustulemuste juurutaja 2005
2004, Mart Laanpere, TPÜ parim arendusprojekti veebileht 2004 (IVA õpikeskkonna projekt)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S281 Arvuti õpiprogrammide kasutamise metoodika ja pedagoogika ; TÄPSUSTUS: Haridustehnoloogia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P175 Informaatika, süsteemiteooria; TÄPSUSTUS: Semantilise veebi rakendused ja ontoloogiad teadmushalduses

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.4.
2019
4.1.
2019
3.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.2.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
4.1.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
6.2.
2009
6.2.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
3.1.
2007
3.1.
2007
6.6.
2007
3.2.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
6.3.
2004
6.6.
2004
2.5.
2003
6.6.
2003
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
3.2.
2001
6.3.
2001
6.3.
2001
6.6.
1999
6.6.
1997
6.6.
1997
22.11.2019
  • Found 82 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUTA/212 (EAS rahastusotsus 17.11.11)Preparation support for 7 FW project „Ubiquitous Learning and Knowledge Building Layers in Workplace Context“ U-Layers19.09.201117.01.2012Mart LaanpereTallinn University13 107,10 EUR
MUUAU/7909 (Nr 1.1-5.1/09/2405)The preparation of 7th FP project LeFlow10.07.200903.11.2009Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics11 042,85 EUR
MUU4.5-2/59Usabilty study of time organising programme www.toggl.com17.08.200902.10.2009Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics3 834,70 EUR
MUUTT/9010Use cases, scenarios and design of Apple server based service environment01.09.201030.11.2010Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics3 834,70 EUR
MUUÕA,09406 (27168)B-Learn01.10.200530.09.2007Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Haridustehnoloogia keskus19 574,54 EUR
MUUTT/10910Design of the web environment for Best-Vet Eliit Loomakliinik13.12.201004.04.2011Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics3 834,69 EUR
MUUÕA/110 (ES/09/LLP-LdV/TOI/149075)CATEL - Cultural Awareness in Vocational Training through E-Learning01.10.200930.09.2011Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics29 901,00 EUR
MUUTÕA10514Creative Classroom01.09.201431.08.2016Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics33 349,00 EUR
1.1.3. TÕA18093 DG-turn: Enhancing Quality of Education through Digital Innovation in Georgian Schools 15.08.201830.10.2020Mart LaanpereTallinn University, School of Digital Technologies111 026,00 EUR
MUU4.5-2/77Creating web-based environement for consultations and learning assistance23.07.200930.11.2009Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics3 834,70 EUR
1.2.2.1.TAU18061ADigCompEdu Self-Assessment Tool 02.05.201830.04.2019Kairit TammetsTallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology33 900,00 EUR
1.2.4.TRU16124A Piloting the European Framework for Digitally-Competent Schools in EU education systems LOT 5: DigCompOrg school pilot in Estonia 01.09.201628.02.2018Mart LaanpereTallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology23 970,00 EUR
1.1.7.1.; MUUTRU16083A Developing digital assessment tool and methodology for digital competencies in lower secondary education 31.01.201631.07.2017Mart LaanpereTallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology14 400,00 EUR
MUUF/913 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 Nr38)Creation of Digital Heritage Recycle Centre01.01.201315.05.2016Katrin SaksTallinn University, Baltic Film and Media School2 500,00 EUR
MUUTP/5214Digital Turn: the training programme for school teams on implementing systemic change to 1:1 computing01.03.201431.12.2015Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics55 456,00 EUR
MUUTP/8414Digital learning researches platform07.07.201402.09.2014Mart LaanpereTallinn University5 760,00 EUR
MUUÕA,08705 (643/59)DigiTiger12.12.200530.03.2006Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Haridustehnoloogia keskus2 045,17 EUR
MUUTÕA6013Development of academic and research area in the field of Digital Safety in Tallinn University01.06.201330.11.2016Birgy LorenzTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics168 000,00 EUR
MUUTKA17056A, TKA17070A , TKA17071A, TKA17072A (Leping number 5.3-4/17/584 (osa 3), 5.3-4/17/589 (osa 4), 5.3-4/17/588 (osa 5), 5.3-4/17/586 (osa 6) )Digital Learning Resources for High Schools 08.05.201731.10.2018Mart LaanpereTallinn University, School of Digital Technologies; Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School; Tallinn University, School of Humanities; Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology1 577 502,00 EUR
MUU4.5-2/138The usability survey of the digital archive and the the archive of document management02.01.201009.05.2010Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics7 669,40 EUR
MUUÕA,06805 (05-05-18-01)Developing and Introducing eLearning in Vocational Education and Professional Higher Education Institutions01.07.200530.06.2008Krista LoogmaTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Centre of Educational Research of Tallinn University45 159,97 EUR
MUUTT/10010Futher developing of e-shop for ehituskaup.com01.07.201031.10.2010Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics3 834,70 EUR
MUUÕA25908 (Agreement No 2007-3630/001-001)eJump 2.0 Implementing e-Learning in everyday learning processes in higher and vocational education01.01.200831.12.2009Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Informatics, Haridustehnoloogia keskus21 776,04 EUR
MUUTRU11213EMMA—European Multiple MOOC Aggregator01.02.201431.07.2016Kairit TammetsTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics115 513,00 EUR
MUUTA/6011Energy Efficient and Ecological Housing01.04.201131.12.2013Mart LaanpereTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics90 036,00 EUR