See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
27.02.1953
5528153
mt@emsk.ee
Sündisin 1953 Tartus. Lõpetasin Tartu 2. Kesk­kooli 1971 ja Tartu üli­kooli 1976. Töö­ta­sin 1976–1991 inse­neri ja teadurina Eesti TA Füüsika Insti­tuu­dis; töö sisuks oli tahke keha üli­madala­­tempe­ratuurse optilise spekt­roskoo­pia eksperimen­taal­baasi väljaarenda­mine.
1991 asusin tööle Fontese kirjastuse peatoime­taja­na. 1993 osalesin kirjastus Ilmamaa asutamises ja töötasin aastani 2001 kirjastuse peatoimetajana. Olin 1993 üks Eesti Mõtte­loo Siht­kapitali asu­tajaid ja olen sealtpeale kuni tänaseni olnud selle juhataja ja ainus töö­taja. Käesolevas programmis osaleval Sihtkapitalil on olnud oluline osa selles, et käes­oleva aasta lõpuks jõuab Eesti mõtteloo raamatusari oma kahekümnendal ilmumisaastal 120. köiteni.

Publikatsioone:
Lühijutte 1980-ndatel “Loomingu Raamatu” kogumikes “Sõna”, samast ajast romaan “Kordus­katse” (Ilmamaa, 1996). Olulisemad tõlked: Robert Reich “Piirideta maa­ilm”, Jeremy Rif­kin “Töö lõpp”, Samuel P. Huntington “Tsivilisatsioonide kokkupõrge”, Ro­bert Cooper “Riikide mur­du­mine”, Adam Smith “Riikide rikkusest”. Olen olnud enam kui kolmekümne väga erineva autori ja raamatu toimetaja, Juhan Lui­gast Douglass C. Northi­ni ja “Psüh­hiaat­riliste probleemide kognitiivsest käitumis­teraa­piast” “Biotehno­loogia sa­jan­dini”. Kirjastanud ka ise (Akkon: Ma­dis Kõivu “Näidendid I-IV”, romaanid “Keemi­line pulm” ja “Päev”, Ilmar Külveti “Kas vana arm ka roostetab” jt; kaante vahele viinud ka Eesti Kirjandusmuuseumi jt väljaandjate raamatuid).

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1993–...   
SA Eesti Mõtteloo Sihtkapital, juhataja (1,00)
1993–2001   
Kirjastus Ilmamaa, peatoimetaja (1,00)
01.01.1991–31.12.1992   
Fontese kirjastus, peatoimetaja
01.01.1976–31.12.1991   
Eesti NSV TA Füüsika Instituut, teadur
 
 
Haridustee
1971–1976   
Tartu ülikool, füüsika-keemiateaduskond, teoreetiline füüsika
 
 
Loometöö
Lühijutte Loomingu raamatukogu kogumikes "Sõna"
"Korduskatse", romaan, Ilmamaa 1996.

Kvalifikatsioon

 
 
Lisainfo
Eesti mõtteloo teemadel ja käesoleva programmi kontekstis:
Mart Trummal. Miljoni inimesega mängime kümne- ja sajamiljoniliste rahvaste mängu. Sirp, 18.09.2011, lk 6–7.

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=13395:miljoni-inimesega-maengime-kuemne-ja-sajamiljoniliste-rahvaste-maengu&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3369
Eriala 1976-1991: tahke keha füüsika, madalate temperatuuride opti­line spektroskoopia; eksperimentaalaparatuu­ri loomine ülimadalatempe­ra­tuurse optilise spekt­ros­koopia vil­je­lemiseks; leiutis (kaasautorid Viktor Kor­rovits ja Georg Liidja): optiline krüos­taat üli­madalate tempera­tuuride optiliseks spekt­roskoo­piaks (autori­tun­nistus nr. , 1986.a.)
26.06.2018
27.02.1953
5528153
mt@emsk.ee
I was born in Tartu, 1953. Graduated from Tartu University in 1976. Worked as research associate in Institute of Physics Estonian Acad.Sci. 1976-1991. Editor-in-chief of Fontes Publishers, 1991-1992. Editor-in-chief of Ilmamaa Publishers, 1993-2001. Director of Estonian Thought History Foundation, 1993 until now.

Career

Institutions and positions
1993–...   
Estonian Thought History Foundation, director (1,00)
1993–2001   
Ilmamaa Publishers, editor-in-chief (1,00)
01.01.1991–31.12.1992   
Fontes Publishers, editor-in-chief
01.01.1976–31.12.1991   
Institute of Physics of Estonian Academy of Sciences, research associate
 
 
Education
1971–1976   
Tartu University, department of physics and chemistry, physics
26.06.2018