This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
25.09.1980
mati.danilson@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Researcher (1,00)
2006–2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Researcher (1,00)
2005–2006   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Extraordinary Researcher (1,00)
2002–2005   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology , Engineer (1,00)
 
 
Education
2005–2016   
Tallinn University of Technology, Faculty of Chemical and Materials Technology, Doctor of Philosophy
2003–2005   
Tallinn University of Technology, Faculty of Chemical and Materials Technology, Master of Natural Sciences
1999–2003   
Tallinn University of Technology, Faculty of Science, Bachelor of Natural Sciences
1987–1999   
Võru Downtown High School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...   
Member of SPIE
2009−2014   
Graduate school „Functional materials and processes“
2007−2007   
XPS spectrometer tender arrangement
2006−2006   
Raman spectrometry tender arrangement
 
 
Additional information
Training courses:
Jun. 2014, Workshop on analytical tools for PV, Helmholtz Zentrum Berlin, Berlin, Germany
Oct. 2008, Nordic seminar on CIGS modelling, Ångström Laboratory, Uppsala University, Sweden
May 2008, international course Thin Film Deposition at the Nanoscale: Mechanisms and Applications, Angström Laboratory, Uppsala, Sweden
Sept. - Dec. 2006, Hahn-Meitner Institut Berlin, X-ray Photoelectron Spectroscopy method (trainee in Prof. Thomas Hannappel’s research group)
Aug. 2006, Young Scientist Summerschool on Photostatics, "Villa Andropoff", Pärnumaa, Estonia. Organised by TUT
Nov. 2005, FULLSPECTRUM and SOLAR ELECTRICITY, Joint Scientific Workshop on the Utilization of the Solar Spectrum, JRC Ispra, Italy.
June - July 2004, Warsaw University of Technology, capacitance spectroscopy (trainee in Prof. Malgorzata Igalson’s research group)
Teaching in Tallinn University of Technology:
YFX0280 Experimental (Capacitance-Voltage Profiling lab work)
KYP0120 Photovoltaic Technologies and Applications (Quantum Efficiency lab work)
EKM1300 Materials Technology and Application (Quantum Efficiency lab work)
EKX9020 Fundamentals of Doctoral Studies (MS Excel-Solver Add-In and Origin software courses)
EKX9030 Advanced characterization techniques (X-ray Photoelectron Spectroscopy course)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Mati Danilson, Scientific publication of the year 2019 in the field of engineering and technology at Tallinn University of Technology, co-author
2009, Mati Danilson, World Federation of Scientists scolarship
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P265 Semiconductory physics ; SPECIFICATION: Modern Solar Energy Materials
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS CLASSIFICATION: P260 Condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic and optical properties, supraconductors, magnetic resonance, relaxation, spectroscopy; SPECIFICATION: ultraviolet photoelectron spectroscopy, quantum efficiency, admittance spectroscopy, current-voltage analysis
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS CLASSIFICATION: T150 Material technology ; SPECIFICATION: Semiconductor materials, photovoltaics
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS CLASSIFICATION: P352 Surface and boundary layery chemistry ; SPECIFICATION: Surface chemical composition by XPS method
 
 
Additional information
Supervison of school projects:
Argo Merilo (Tallinna Reaalkool), 2019/2020 "ZnO thin film surface chemical composition analysis by XPS method"

Projects in progress

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2003
1.1.
2003
12.05.2021
25.09.1980
mati.danilson@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Teadur (1,00)
2006–2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Teadur (1,00)
2005–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Erakorraline teadur (1,00)
2002–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppetool, Insener (1,00)
 
 
Haridustee
2005–2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Kemia- ja Materjalitehnoloogia teaduskond, doktoriõpe
2003–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia- ja Materjalitehnoloogia teaduskond, magistriõpe
1999–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-Loodus teaduskond, bakalaureuseõpe
1987–1999   
Võru Kesklinna Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...   
SPIE liige
2009−2014   
TÜ ja TTÜ Doktorikool ” Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad”
2007−2007   
XPS spektromeetri riigihanke korraldamine
2006−2006   
Raman spektromeetri riigihanke korraldamine
 
 
Lisainfo
Enesetäiendus:
Juun. 2014, "Workshop on analytical tools for PV" töötuba, Helmholtz Zentrum Berlin, Berliin, Saksamaa
Okt. 2008, seminar "Nordic seminar on CIGS modelling", Ångström Laboratoorium, Uppsala Ülikool, Rootsi
Mai 2008, rahvusvaheline kursus "Thin Film Deposition at the Nanoscale: Mechanisms and Applications", Angström Laboratoorium, Uppsala Ülikool, Rootsi
Sept. - dets. 2006, Hahn-Meitner Institut Berlin, röntgenfotoelektronspektroskoopia meetod (külalisdoktorant Prof. Thomas Hannappel-i uurimisgrupis)
Aug. 2006, (Young Scientist Summerschool on Photostatics) suvekool, "Villa Andropoff", Pärnumaa, Eesti. Korraldaja TTÜ
Nov. 2005, (FULLSPECTRUM and SOLAR ELECTRICITY, Joint Scientific Workshop on the Utilization of the Solar Spectrum) töötuba, JRC Ispra, Itaalia.
Juuni - juuli 2004, Warsaw University of Technology, mahtuvusspektroskoopia (külalisdoktorant Prof. Malgorzata Igalsoni uurimisgrupis)
Õpetatavad kursused Tallinna Tehnikaülikoolis:
YFX0280 Eksperimenditehnika (Mahtuvus-pinge sõltuvuste praktikum)
KYP0120 Päikeseelementide tehnoloogiad ja rakendused (Kvantefektiivsuse praktikum)
EKM1300 Materjalide tehnoloogia ja rakendused (Kvantefektiivsuse praktikum)
EKX9020 Doktoriõpingute põhialused (MS Excel-Solver Add-In ja Origin tarkvara kursused)
EKX9030 Kaasaegsed materjalide uurimismeetodid (Röntgenfotoelektronspektroskoopia kursus)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Mati Danilson, Tallinna Tehnikaülikooli 2019. aasta parim teadusartikkel tehnika ja tehnoloogia valdkonnas, artikli kaasautor
2009, Mati Danilson, World Federation of Scientists stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P265 Pooljuhtide füüsika ; TÄPSUSTUS: Kaasaegsed materjalid päikeseenergeetikas
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia; TÄPSUSTUS: ultraviolettfotoelektronspektroskoopia, kvantefektiivsus, näivjuhtivusspektroskoopia, voolu-pinge sõltuvused
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: T150 Materjalitehnoloogia; TÄPSUSTUS: Pooljuhtmaterjalid, päikeseelemendid
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS KLASSIFIKAATOR: P352 Pinna- ja piirpindade keemia ; TÄPSUSTUS: Materjalide pinna keemilise koostis XPS meetodil
 
 
Lisainfo
Gümnaasiumiõpilaste uurimistööde juhendamine:
Argo Merilo (Tallinna Reaalkool), 2019/2020 "ZnO kilede pinnakoostise uurimine
röntgenfotoelektronspektroskoopia meetodiga"

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2003
1.1.
2003
12.05.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 26 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUULep12065Increasing the efficiency of CZTS semiconductor material01.04.201230.06.2017Marit Kauk-KuusikTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 330 000,00 EUR
MUUV282PV-Catapult01.12.200301.02.2006Jüri KrustokTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 25 819,99 EUR
ETFETF5604Phase Equilibrium in Cd-Te-O-Cl Systems and Development of PV Solar Cell Materials01.01.200331.12.2006Jaan HiieTallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering23 051,35 EUR
ETFETF7241Thin Film Solar Cells from Nanostructured CdS and CdTe Layers01.01.200731.12.2010Jaan HiieTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology30 064,04 EUR
1.2.2.1.VFP20034Disruptive kesterites-based thin film technologies customised for challenging architectural and active urban furniture applications01.09.202028.02.2024Maarja GrossbergTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology395 687,50 EUR
ETFETF6554Defect studies in chalcopyrite ternaries01.01.200631.12.2009Jüri KrustokTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology30 370,82 EUR
ETFETF9369Optical studies of kesterite type absorber materials01.01.201231.01.2017Maarja GrossbergTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology69 600,00 EUR
MUUAR12128Kesterite materials for PV: investigation of mechanism and kinetics of formation of materials and their fundamental properties.01.09.201231.12.2014Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 472 625,00 EUR
TKTK117High-technology Materials for Sustainable Development01.01.201131.12.2015Enn LustUniversity of Tartu; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University2 870 086,58 EUR
MUUIN579Doctoral School of Material Science and Material Technology01.10.200530.06.2008Andres ÖpikTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 127 823,30 EUR
PRGPRG1023Sustainable, cost-efficient, flexible, lightweight and semitransparent multinary chalcogenide based solar cells for building integrated photovoltaics01.01.202131.12.2025Maarja GrossbergTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology257 125,00 EUR
SFSF0142516s03Chemistry, physics and technology of solar energy materials01.01.200331.12.2007Enn MellikovTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology753 070,95 EUR
ETFETF9425Processes and factors limiting the yield of Cu2ZnSn(S,Se)4 monograin powders in synthesis of solar cell absorber materials in molten salts01.01.201231.12.2015Kristi TimmoTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology69 600,00 EUR
MUUV316A science base on PV performance for increased market transparency and customer confidence- PERFORMANCE01.01.200631.12.2009Jüri KrustokTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 147 200,03 EUR
MUUÜPTK01Centre of Excellence in PV materials01.01.200831.12.2011Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 31 955,82 EUR
ETFETF7718Energy rating research of photovoltaic modules01.01.200831.12.2011Andri JagomägiTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology68 770,12 EUR
MUUVFP638Cost-reduction through material optimisation and higher energy output of solar photovoltaic modules - joining Europes's research and development efforts in support of its PV industry - CHEETAH01.01.201431.12.2017Maarja GrossbergTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 229 249,00 EUR
MUULEKEE20041Improving reliability of photovoltaic modules by investigating the long-term environmental impacts on polymeric encapsulants01.05.202031.08.2022Maarja GrossbergTallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology362 857,20 EUR
MUUBF25Technology of Cu2ZnSnSe4-type absorber materials for solar cells01.11.200531.12.2006Mare AltosaarTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 6 071,61 EUR
ETFETF8282Recombination losses in CZTS(Se) solar cells.01.01.201031.12.2013Jüri KrustokTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology46 017,30 EUR
TKTAR16016 (TK141)Advanced materials and high-technology devices for sustainable energetics, sensorics and nanoelectronics01.01.201501.03.2023Maarja GrossbergTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 1 207 917,00 EUR
TKSLTKT16141T (TK141)Advanced materials and high-technology devices for sustainable energetics, sensorics and nanoelectronics (TK141)01.01.201601.03.2023Enn LustUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology3 293 473,70 EUR
IUTIUT19-28New materials and technologies for solar energetics01.01.201431.12.2019Maarja GrossbergTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology ; Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology1 860 000,00 EUR
SFSF0140099s08New materials and technologies for solar energetics01.01.200831.12.2013Maarja GrossbergTallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology1 584 113,46 EUR
MUUAR10128New materials for solar energetics01.07.201031.08.2015Enn MellikovTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Semiconductor Materials Technology 859 640,00 EUR