5.02.1973
7313 433
5083710
mati.roasto@emu.ee
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Kreutzwaldi 58A, Tartu, 51014

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja, professor (1,00)
01.09.2013–31.08.2017   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduhügieeni osakonna juhataja, professor (1,00)
01.01.2010–31.08.2013   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (1,00)
01.10.2006–31.12.2009   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduteaduse ja -hügieeni osakonna juhataja, Eesti Maaülikool (1,00)
01.09.2002–01.10.2006   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond, Lektor (1,00)
01.09.2000–31.08.2002   
Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
31.05.2002–28.04.2008   
Doktorantuur veterinaarmeditsiini valdkonnas
01.09.1999–31.12.2000   
Toiduhügieeni ja veterinaarkontrolli magistriõpe
1993–1998   
Eesti Põllumajandusülikool, veterinaarmeditsiini teaduskond, loomaarst
1991–1992   
Arkna Katsesohvoos-kool, veterinaarvelsker
1988–1991   
Kärdla Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi konkursikomisjoni liige
2015−...   
Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) BIOHAZ mikrobioloogilise riskihindamise võrgustiku liige Eesti esindajana
2014−...   
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu esimees
2013−...   
Eesti Loomaarstliku Ringvaate ajakirja toimetuse liige
2011−...   
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorõppe vastuvõtukomisjoni liige
2008−...   
Eesti Mikrobioloogide Ühenduse liige
2007−...   
Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu liige
2004−...   
Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige
2002−...   
Eesti Loomaarstide Ühingu liige
2005−2013   
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu liige
 
 
Loometöö
Veterinaarmeditsiini konverentsi toiduhügieeni ja -ohutuse sektsiooni koordinaator ning moderaator. (Tartu, Eesti Loomaarstide Ühing).
Eriala õpikute koostamine; Veterinaarmeditsiini õppekava toiduhügieeni mooduli koostamine; toiduhügieeni ja -ohutuse täiendõppeprogrammide loomine; Eriala konverentside organiseerimine ja moderereerimine nt Veterinaarmeditsiini konverentsi toiduhügieeni ja -ohutuse sektsiooni töö korraldamine ning modereerimine..
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Lisainfo puudub;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Mati Roasto, Maaeliministeeriumi tunnustus. Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil Maaeluministeeriumi valdkonnas parima uurimustöö juhendamise eest aastal 2018. Õpilase Ketlin Õunap´i uurimustöö „Lihatoodete mikrobioloogilise kvaliteedi hindamine“
2017, Mati Roasto, Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind 2017, II preemia toiduohutust ja toitumist käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest.
2017, Mati Roasto, Tartu linna Raefondi preemia
2015, Mati Roasto, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse poolt auhind 2015. aastal avaldatud teaduspublikatsiooni eest autorite kollektiivile koosseisus: Dea Anton, Darja Matt, Priit Pedastsaar, Ingrid Bender, Renata Kazimierczak, Mati Roasto, Tanel Kaart, Anne Luik ja Tõnu Püssa.
2015, Mati Roasto, Rakendusteaduse auhind 2015, projekt "Campylobacter spp., Listeria monocytogenes ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis", Eesti Maaülikool, projektijuht prof. Mati Roasto, põhitäitjad Kadrin Meremäe, Toomas Kramarenko ja Mihkel Mäesaar.
2011, Mati Roasto, Teaduse populariseerimise auhind 2011 teine preemia, Eesti Maaülikool
2010, Mati Roasto, Aasta Täienduskoolitaja 2010 nimetus ja preemia, Eesti Maaülikool
2008, Mati Roasto, Raefondi preemia laureaat 2008
2008, Mati Roasto, I preemia, Üliõpilaste teadustööde 2008. aasta riiklik konkurss, Terviseuuringute valdkond, Doktoriõppe üliõpilaste aste
2006, Mati Roasto, DeLaval’i nimelise stipendiumi laureaat (III taseme uurimistöö stipendium)
2000, Mati Roasto, Prof. Esko Nurmi nimeline stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS ERIALA: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia; PÕHISUUND: Veterinaarne rahvatervishoid, Toidupatogeenide uuringud põllult toidulauale, Veterinaarne rahvatervishoid, Toiduteadus, Toidupatogeenid, Põllumajandusteadus
 
 
Lisainfo
Õppetöö/Teaching activity:
VL.1168 Toidu- ja tootmishügieen (6,0 EAP), õppetöö eesti keeles (in Estonian language);
VL.1168 Food Production Hygiene (6.0 ECTS), õppetöö inglise keeles (teaching in english);
VL.1166 Veterinaarne rahvatervise ja toiduhügieeni alused (4,0 EAP), Mati Roasto poolne maht 2,0 EAP-d, õppetöö eesti keeles (in Estonian language);
VL.1166 Basics of Veterinary Public Health and Food Hygiene (4.0 ECTS), Mati Roasto responsibility 2.0 ECTS, õppetöö inglise keeles (teaching in english);
VL.... Toidu tootmishügieen ja järelevalve (4,0 EAP);
VL.0833 Lihainspektsiooni praktika (2,0 EAP), Mati Roasto on Eesti Maaülikooli poolne juhendaja.
VL.0833 Practical Training in Meat Inspection (2.0 ECTS);
VL.1159 Toiduga seonduvad müüdid ja tegelikkus, Mati Roasto loeb kahte seminari (6 tundi).

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.09.2019
5.02.1973
7313 433
5083710
mati.roasto@emu.ee
Eesti Maaülikool, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene, Kreutzwaldi 58A, 51014, ESTONIA

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2017–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Head of the Chair of Food Hygiene and Veterinary Public Health, Professor (1,00)
01.09.2013–31.08.2017   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Head of the Department of Food Hygiene, Professor (1,00)
01.01.2010–31.08.2013   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (1,00)
01.10.2006–31.12.2009   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Head of the Department of Food Science and Hygiene, Eesti Maaülikool (1,00)
01.09.2002–01.10.2006   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Department of Food Hygiene and Control, Lecturer (1,00)
01.09.2000–31.08.2002   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Assistant (1,00)
 
 
Education
31.05.2002–28.04.2008   
Doctoral studies in veterinary medicine
01.09.1999–31.12.2000   
Master studies in food hygiene and veterinary food control
1993–1998   
Estonian Agricultural University, Faculty of Veterinary Medicine, DVM
1991–1992   
Arkna Agricultural School
1988–1991   
Kärdla Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the evaluation committee of national competition of student research
2015−...   
A member of the EFSA scientific network BIOHAZ MRA (biological hazards, microbial risk assessment), Estonian state representative
2014−...   
Head of the Scientific Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences
2013−...   
Editorial member of the Journal of Eesti Loomaarstlik Ringvaade
2011−...   
A member of the doctoral admission commission of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences
2008−...   
A member of the Association of the Estonian microbiologists
2007−...   
A member of the International Society of Animal Hygiene
2004−...   
A member of the Academic Agricultural Society of Estonia
2002−...   
A member of the Estonian Veterinary Association
2005−2013   
Member of the Scientific Council of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences of Estonian University of Life Sciences
 
 
Creative work
The coordinator and moderator of the food hygiene section work of the annual conference of veterinary medicine in Estonia. (Tartu, Eesti Loomaarstide Ühing).
Writing food hygiene and -safety related textbooks; Updating food hygiene and veterinary public health module in Veterinary Curricula; Compiling retraining programs in area of food hygiene and food safety; Organizing food hygiene and safety related conferences and seminars and leading food hygiene sections in conferences etc..
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Mati Roasto, Acknowledgement: Supervising the best research in the national competition for high school (secondary school) student research in the field of Ministry of Rural Affairs in 2018. High school student Ketlin Õunap research “Assessment of microbiological quality of meat products”
2017, Mati Roasto, Estonian University of Life Sciences "Research Popularization Award 2017", II premium for popular scientific activities in food safety and nutrition
2017, Mati Roasto, Tartu town Rae Foundation premium
2015, Mati Roasto, Research Centre of Organic Farming, scientific publication award for authors collective.
2015, Mati Roasto, Applied Science award for the project Food safety risk assessment of Campylobacter spp., Listeria monocytogenes and Shiga-toxin producing Escherichia coli in Estonia. Project leader prof. Mati Roasto.
2011, Mati Roasto, Popularization of the Science in 2011, second premium, Estonian University of Life Sciences
2010, Mati Roasto, Year 2010 Retraining Person of the Estonian University of Life Sciences, nomination and premium
2008, Mati Roasto, Tartu town Rae foundation premium, 2008
2008, Mati Roasto, State contest of the students scientific works in 2008, category of health investigations, level of PhD. works, I prize
2006, Mati Roasto, Scholarship of DeLaval
2000, Mati Roasto, Scholarship of prof. Esko Nurmi
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS SPECIALITY: B680 Public health, epidemiology ; SPECIALITY: Veterinary Public Health, Food-borne Pathogens from Field to Fork, Veterinary Public Health, Food Science, Food Pathogens, Agricultural Science
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.09.2019
  • Leitud 25 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T15087VLTHAkrüülamiid toidus01.08.201501.12.2015Mati RoastoEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut17 000,00 EUR
RITA1AlamprojektL190172VLKM (RITA1/02-75-03)Antibiootikumiresistentsuse levikuteed ja resistentsuse ohjamise võimalused01.07.201930.06.2022Piret KalmusEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut86 970,00 EUR (kogurahastus 947 370,00 EUR)
MUU8-2/T7163VLVLBiocillin-200 WS ravimijääkide (ooteaja) määramine manustamise järgselt nuumsigadel ja broileritel17.09.200731.12.2007Tõnu PüssaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut22 834,23 EUR
MUU8-2/T5081VLVL05Bioloogilised ja keemilised ohud toidu tootmise ahelas ja nende minimeerimise võimalused01.07.200531.12.2008Arvo ViltropEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut311 888,84 EUR
MUU8-2/T13057VLTHCampylobacter spp., Listeria monocytogenes ja verotoksilise Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis01.01.201331.12.2014Mati RoastoEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut54 877,00 EUR
MUU8-2/T15144VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine14.12.201513.12.2017Riho GrossEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut18 711,60 EUR
MUU8-2/T12150VLBSKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine15.08.201214.08.2014Ülle JaakmaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 540,00 EUR
MUU8-2/T14037VLVVKonverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine19.07.201318.07.2015Riho GrossEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 540,00 EUR
ETFETF9315Listeria monocytogenes ja Campylobacter spp. molekulaarepidemioloogilised uuringud Eesti toiduahelas01.01.201231.12.2015Mati RoastoEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut46 440,00 EUR
1.1.7.P180279VLTR (EMÜ nõukogu otsus 20.12.2018 nr 1-4/49)Looduslike bioaktiivsete ainete toime ning seonduvate mehhanismide uurimine toidumaatriksites01.01.201931.12.2019Mati RoastoEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut50 000,00 EUR
MUU8-2/T13001PKTMMullast saagini: mulla, taimekasvu ja saagi kvaliteedi hindamise indikaatorid erinevates viljelusviisides01.01.201331.12.2016Evelin LoitEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut256 000,00 EUR
MUU8-2/T10078PKPK (21-I4W)Platform for International Collaborative Knowledge on Food Improvement, Based on Ecological Resources01.05.201031.10.2011Darja MattEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut97 750,05 EUR
MUU8-2/T11056PKKSPõllumajanduses loodud avalike hüvede hindamise uuringu läbiviimine10.05.201101.12.2011Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut34 568,00 EUR
1.2.2.1.2.V190115VLTR (COST Action CA18105)Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance 04.03.201903.03.2023Mati RoastoEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool0,00 EUR
1.1.3.4.2.8-2/T15024VLTHSäästvad taimsed lisandid tervislikumate lihatoodete saamiseks - ideede tõestamine02.03.201502.04.2018Tõnu PüssaEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut99 559,00 EUR
MUU8-2/T8153VLVL (205079)Teadusliku Uurimise Instituudi „Sigra“ teadusliku ja tehnilise võimekuse suurendamine loomasööda kvaliteedi uurimise potentsiaali suurendamiseks Balti regioonis12.09.200831.01.2011Haldja ViinalassEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut2 134,97 EUR
MUUP170054VLTHTeadusteema „Toidutaimede metaboloomika ning sekundaarsete metaboliitide antioksüdantse ja antibakteriaalse toime intensiivsuse ja mehhanismide uurimine“ 01.01.201731.12.2018Mati RoastoEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut90 000,00 EUR
MEMRUPL180164VLTR (MEMRUP50)Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel01.01.201831.12.2019Terje EliasEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool35 000,00 EUR
MUU8-2/T5138VLVL (371-05-1.0101-0240)Tippspetsialisti rakendamine toiduhügieeni alase õppe- ja teadustöö kvaliteedi tõstmiseks Eesti Põllumajandusülikoolis01.10.200530.06.2008Mati RoastoEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut110 509,95 EUR
1.1.7.4.1.PM170159VLTHToidu keemilise ohutuse uurimissuuna ning töögrupi arendamine Eesti Maaülikoolis. Inimorganismile mutageensete, teratogeensete ja kantserogeensete ühendite uurimine toidus ning saadavuse hinnangud lastele01.05.201731.12.2018Mati RoastoEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduhügieeni osakond22 000,00 EUR
MUU8-2/T15088VLTHToidu lisaainetena kasutatavate nitritite (E 249-250) kvantitatiivne riskihinnang01.08.201502.05.2016Terje EliasEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut29 750,00 EUR
ETFG4979LAPT (4979)Toiduainete saastatus termofiilsete kampülobakteritega, probleemi tõsidus ja tõrje võimalused01.01.200231.12.2004Priit EliasEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut7 669,40 EUR
1.1.7.4.1.8M160198VLTHToidupatogeenide molekulaarepidemioloogia alase teadus- ja arendustöö edendamine Eesti Maaülikoolis01.11.201628.02.2017Mati RoastoEesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut22 000,00 EUR
MUU8-2/T13091VLTOToorpiima ohutuse alane pilootuuring Eestis13.06.201310.12.2013Piret KalmusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 907,17 EUR
MUU8-2/T14085VLVMToorpiima ohutuse alane uuring Eestis18.06.201410.12.2014Piret KalmusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut9 890,10 EUR