16.09.1978
6664518
meelis.toome@tktk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2014–...   
Tallinna Tehnikakõrgkool, Ehitusinstituut, Assistent (0,70)
01.01.2013–...   
Eesti Riiklik Maanteeamet; Hooldeosakond; Peaspetsialist
 
 
Haridustee
2008–2010   
Tallinna Tehnikakõrgkool; teedeehituse õppekava; rakenduskõrgharidus

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS ERIALA: T280 Maanteetransporditehnoloogia
8.05.2018
16.09.1978
6664518
meelis.toome@tktk.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2014–...   
TTK University of Applied Sciences, Institute of Civil Engineering, Assistant (0,70)
01.01.2013–...   
Estonian Road Administration; Road Maintenance Department; Chief Specialist
 
 
Education
2008–2010   
TTK University of Applied Sciences; Road Engineering curricula

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS SPECIALITY: T280 Road transport technology
8.05.2018