This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
17.04.1979
56953000
meidi@tlu.ee
17.04.1979−14.07.2002 Pooland, Meidi

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Lecturer (1,00)
01.09.2012–2015   
Tallinn University, Lecturer (1,00)
01.09.2008–31.08.2012   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Lecturer (1,00)
01.09.2007–22.06.2008   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Lecturer (0,50)
01.09.2007–22.06.2008   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Researcher (0,50)
01.01.2007–31.12.2008   
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences, Institute of Design
01.01.2006–31.12.2007   
University of Applied Sciences, lesturer
01.01.2004–31.12.2006   
Tallinn College of Light Industry, lecturer
01.01.2000–31.12.2007   
Teater of Orhidee - costumes modeling and sewing
01.01.2000–31.12.2001   
OÜ Mulinee - tailor
 
 
Education
2014–...   
Tallinn University, Educational Sciences, Doctoral Studies
2004–2007   
Tallinn University, Pedagogy (didactics of vocational education), master
2000–2003   
Tallinn University, Vocational teacher, diploma
1997–2000   
Tallinn College of Light Industry, modeling of clothing
1994–1997   
Gymnasium of Viljandi C.R. Jakobson, secondary education
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Member of Occupational Commission of Vocational Teacher
2012−...   
TLÜ Riigikaitseõpetaja õppekava juht
2008−...   
Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu liige
2015−2015   
2012−2014   
Tallinn University Deapartment of Vocational Pedagogy, Head of Deapartment
2012−2015   
Head of curriculum of Vocational Pedagogy
2008−2009   
TLÜ õpetajahariduse kolleegiumi liige
2008−2009   
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi Kutsepedagoogika osakonna pedagoogilise praktika peametoodik
2007−2007   
Participation in the project "Defining VET Professions” - expert
2007−2008   
Participation in the project "Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine" - researcher
2007−2009   
Participation in the project „TIMA-Balt: Transfer of Innovative methodology for Assessment of VET Teachers´ Prior Learning” - researcher
2007−2007   
Participation in the project „Kutseõpetajate koolituse tõhustamine IKT-vahendite ja võimaluste toel: DICT-VET”
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
2015: Sirk, M., Liivik, R. (2015). VET teachers´ changed professionality through the seniority VET teachers´ experiences. ECER 2015, Budapest. 02. Vocational Education and Training (VETNET). 02 SES 02 B: Reflections on Vocational Teachers' Professional Development. • 08/Sep/2015: 3:15pm-4:45pm.

2014: Sirk, M., Liivik, R. Loogma, K. (2014). Globalizing VET Teachers`Professionalism: Changing students and VET teachers´ professionality. ECER 2014, Port. 02. Vocational Education and Training (VETNET); 02 SES 06 B: Teachers and Teaching in VET. 03/Sep/2014, 3:30pm - 5:00pm. ;
Additional Training:
2014 Ühistöö vahendid õppetöös, 6t, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2014 Õppejõu roll õppekava arendamisel ja rakendamisel, 1 EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Akadeemiline inglise keel I: suuline eneseväljendus, 2 EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Õppejõudude baaskoolitus. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, 6EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Kursuseprogrammi koostamine ja arendamine,1EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Rühmatöö meetodid, 2 EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Üliõpilaste juhendamine ja tagasiside andmine,14t, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2012 Kooskõlaline klass: klassi kui grupi juhtimine; 20t, Archimedes
2012 Tekst, pilt ja video e-õppe materjalina, 2 EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2010 – 2011 Prantsuse keele kursus; Institut d´enseignement de Promotion Sociale de la Communaute francaise de et a 7340 COLFONATAINE
2008 APL Assessors Training,4 ECTS, TIMA-Balt, Leonardo da Vinci programme project
2008 Sisekommunikatsioon organisatsioonis. Muudatuste kommunikeerimine,15 t, TLÜ kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2008 Eesti teaduskeel, 4 EAP, TLÜ eesti keele ja kultuuri instituut
2008 Kirjalik kommunikatsioon, trükiste koostamine, toimetamine ja keeleline korrektsus, trükiste kujundamine, 15 t, TLÜ kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2007 Avalik esinemine, kõne ja hääle treening,16 t, TLÜ kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2007 Sotsiaalne mõjustamine ja konfliktist konsensuseni jõudmine, 15 t, TLÜ kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2007 - 2008 Andmeanalüüs, 3 AP, TLÜ avatud ülikool
2003 – 2004 Inglise keele kursus, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA
2002 – 2003 lisaeriala “Projektijuhtimine”, 15 AP,Tallinna Pedagoogikaülikool;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Meidi Sirk,
2018, Meidi Sirk,
2015, Meidi Sirk, Hõberinnamärk of Ministry of Defences
2013, Meidi Sirk, Premium from BeSt program learning object about "Õppijate iseärasused ja nende arvestamine õppeprotsessis"
2013, Meidi Sirk, Premium from Tallinn University HTK e-learning liquidation about "Riigikaitseõpetuse didaktika"
2009, Meidi Sirk, Premium from BeSt program learning objects about "Teooriaõppetund" and "Töökeskkond ja töötingimused"
2009, Meidi Sirk, Premium from Tallinn University HTK e-learning liquidation about "Töökeskkond ja kutseõpe"
2007, Meidi Sirk, Premium from Tallinn University HTK e-learning liquidation about "Kursusejuhendaja ja kutsenõustamine" and "Teooriaõppedidakrika"
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S272 Teacher education
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S280 Adult education, permanent education
 
 
Additional information
Dissertation supervised
Marika Kaselo, magistrikraad, 2013, (juh) Meidi Sirk, Tallinna Ülikooli kutseõpetajakoolituse vilistlased tööturul, Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut
09.2015 - 05.2016 The studying at Alabama State University

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
5.2.
2018
1.2.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
3.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2008
3.5.
2008
6.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.3.
2005
6.11.2020
17.04.1979
56953000
meidi@tlu.ee
17.04.1979−14.07.2002 Pooland, Meidi

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Lektor (1,00)
01.09.2012–2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut (1,00)
01.09.2008–31.08.2012   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Lektor (1,00)
01.09.2007–22.06.2008   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Lektor (0,50)
01.09.2007–22.06.2008   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Teadur (0,50)
01.01.2007–31.12.2008   
Mainori Kõrgkool, Disaini Instituut - rõivadisaini osakonna juhataja
01.01.2006–31.12.2007   
Tallinna Tehnikakõrgkool - laboriinsener, õppejõud
01.01.2004–31.12.2006   
Tallinna Kergetööstustehnikum - lepinguline õppejõud
01.01.2000–31.12.2007   
Revüüteater Orhidee - kostüümide modelleerija/õmbleja
01.01.2000–31.12.2001   
OÜ Mulinee - juurdelõikaja/õmbleja
 
 
Haridustee
2014–...   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteadused, doktoriõpe
2004–2007   
Tallinna Ülikool, Pedagoogika (kutseõppedidaktika), magistriõpe
2000–2003   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Kutseõpetaja, diplomiõpe
1997–2000   
Tallinna Kergetööstustehnikum, Rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine, kutseõpe
1994–1997   
Viljandi C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasium, matemaatika-füüsika süvaõppeklass, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Kutseõpetaja kutsekomisjoni liige
2012−...   
TLÜ Riigikaitseõpetaja õppekava juht
2008−...   
Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu liige
2015−2015   
Kutsehariduse valdkonna töötoa "Innovatsioon ja traditsioon kutseõppes - mida need tähendavad kutseõppe asjaosaliste jaoks?" planeerimine ja läbiviimine Tallinna Ülikooli õpetajahariduse konverentsil "Traditsioon ja innovatsioon hariduses" 15. - 16. aprillil 2015
2012−2014   
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi Kutsepedagoogika osakonna juhataja
2012−2015   
TLÜ Kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava juht
2008−2009   
TLÜ õpetajahariduse kolleegiumi liige
2008−2009   
TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi Kutsepedagoogika osakonna pedagoogilise praktika peametoodik
2007−2007   
Osalemine projektis "Defining VET Professions” eksperdina
2007−2008   
TLÜ projekti "Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine" teadur
2007−2009   
Osalemine projektis „TIMA-Balt: Transfer of Innovative methodology for Assessment of VET Teachers´ Prior Learning” teadurina ja kordineerijana
2007−2007   
Osalemine projektis „Kutseõpetajate koolituse tõhustamine IKT-vahendite ja võimaluste toel: DICT-VET”
 
 
Loometöö
Kutsekoolide õpik: "Seelikute konstrueerimise ja modelleerimise õppematerjal".
 
 
Lisainfo
Esinemised konverentsidel:
2015: Sirk, M. Liivik, R.(2015). VET teachers´ changed professionality through the seniority VET teachers´ experiences. ECER 2015, Budapest. 02. Vocational Education and Training (VETNET). 02 SES 02 B: Reflections on Vocational Teachers' Professional Development. • 08/Sep/2015: 3:15pm-4:45pm.

2014: Sirk, M., Liivik, R. Loogma, K. (2014). Globalizing VET Teachers`Professionalism: Changing students and VET teachers´ professionality. ECER 2014, Port. 02. Vocational Education and Training (VETNET); 02 SES 06 B: Teachers and Teaching in VET. 03/Sep/2014, 3:30pm - 5:00pm. ;
Täienduskoolitus:
2014 Ühistöö vahendid õppetöös, 6t, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2014 Õppejõu roll õppekava arendamisel ja rakendamisel, 1 EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Akadeemiline inglise keel I: suuline eneseväljendus, 2 EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Õppejõudude baaskoolitus. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, 6EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Kursuseprogrammi koostamine ja arendamine,1EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Rühmatöö meetodid, 2 EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2013 Üliõpilaste juhendamine ja tagasiside andmine,14t, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2012 Kooskõlaline klass: klassi kui grupi juhtimine; 20t, Archimedes
2012 Tekst, pilt ja video e-õppe materjalina, 2 EAP, TLÜ personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2010 – 2011 Prantsuse keele kursus; Institut d´enseignement de Promotion Sociale de la Communaute francaise de et a 7340 COLFONATAINE
2008 APL Assessors Training,4 ECTS, TIMA-Balt, Leonardo da Vinci programme project
2008 Sisekommunikatsioon organisatsioonis. Muudatuste kommunikeerimine,15 t, TLÜ kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2008 Eesti teaduskeel, 4 EAP, TLÜ eesti keele ja kultuuri instituut
2008 Kirjalik kommunikatsioon, trükiste koostamine, toimetamine ja keeleline korrektsus, trükiste kujundamine, 15 t, TLÜ kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2007 Avalik esinemine, kõne ja hääle treening,16 t, TLÜ kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2007 Sotsiaalne mõjustamine ja konfliktist konsensuseni jõudmine, 15 t, TLÜ kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2007 - 2008 Andmeanalüüs, 3 AP, TLÜ avatud ülikool
2003 – 2004 Inglise keele kursus, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA
2002 – 2003 lisaeriala “Projektijuhtimine”, 15 AP,Tallinna Pedagoogikaülikool
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Meidi Sirk, 2020. aasta haridusteaduslike tööde riikliku konkursil eesti keeles publitseeritud teadusartiklite kategoorias esimene preemia teadusartikli „Kutseõpetajate professionaalse mälu roll õpilastega seotud muutuste kogemisel“ eest.
2018, Meidi Sirk, 2018. a kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursil eesti keeles publitseeritud teadusartiklite kategoorias teine preemia teadusartikli "Koostöö kutseõpetaja professionaalsust määrava tegurina" eest.
2015, Meidi Sirk, Kaitseministeeriumi Hõberinnamärk. Teenetemärk annetati tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga riigikaitseõpetajate koolitamisel.
2013, Meidi Sirk, Preemia BeSt programmi konkursil õpiobjektile "Õppijate iseärasused ja nende arvestamine õppeprotsessis"
2013, Meidi Sirk, Preemia TLÜ HTK e-kursuste konkursil "Riigikaitseõpetuse didaktika" ees
2009, Meidi Sirk, Preemia BeSt programmi konkursil õpiobjektide „Teooriaõppetund“ ja „Töökeskkond ja töötingimused“ eest
2009, Meidi Sirk, Preemia TLÜ HTK e-kursuste konkursil "Töökeskkond ja kutseõpe" eest
2007, Meidi Sirk, Preemia TLÜ HTK e-kursuste konkursil "Kursusejuhendamine ja kutsenõustamine" ja "Teooriaõppedidaktika" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S272 Õpetajakoolitus; TÄPSUSTUS: Kutseõpetaja professionalism ja professionaalsus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe
 
 
Lisainfo
Juhendatud väitekiri:
Marika Kaselo, magistrikraad, 2013, (juh) Meidi Sirk, Tallinna Ülikooli kutseõpetajakoolituse vilistlased tööturul, Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut
09.2015-05.2016 Õpingud välisülikoolis Alabama State University

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
5.2.
2018
1.2.
2017
3.4.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
3.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2008
3.5.
2008
6.2.
2007
6.3.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.3.
2005
6.11.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 8 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUTAU20094 Experiences of distance learning due to an emergency situation and its impact on the Estonian education system15.05.202030.06.2021Kairit TammetsTallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology; Tallinn University, School of Educational Sciences83 000,00 EUR
MUUAU,17207 (CEDEFOP No AO/B/MB/VET Professions/017/06)Defining VET Professions01.01.200715.06.2008Heidi PajuTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Kutseõpetuse osakond, Kutsepedagoogika õppetool4 090,03 EUR
MUUÕA,15206 (1.0101-0341)Research and Development in the Field of Vocational Pedagogy01.01.200630.06.2008Heidi PajuTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences225 059,31 EUR
1.2.2.4.MÕA19158 „ITT Network for VET“ – Internationalization Teacher Trainers Network for VET 15.05.201901.10.2020Krista LoogmaTallinn University, School of Educational Sciences2 590,00 EUR (total financing 16 800,00 EUR)
MUURU27808 (No LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004-P2)Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning - TIMA-Balt01.11.200701.11.2009Heidi PajuTallinn University; Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Kutseõpetuse osakond56 671,99 EUR
1.1.7.4.1.TF/2118English editing of the collection "Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004: Changes and Challenges" 01.05.201831.12.2018Veronika VarikTallinn University1 157,00 EUR
IUTIUT18-2Teachers' professionality and professionalism in changing context01.01.201431.12.2019Ivor GoodsonTallinn University, School of Educational Sciences498 000,00 EUR
1.2.2.TÕA19145 Teaching and Learning in Heterogenous Classes 01.09.201931.08.2021Krista LoogmaTallinn University, School of Educational Sciences16 709,00 EUR