This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree

Career

Institutions and positions
01.01.2008–...   
Estonian Ministry of the Environment, senior officer
 
 
Education
Tartu University, 2004, PhD;
Tartu University, 1999, MSc;
Tartu University, 1997, BSc;
 
 
R&D related managerial and administrative work
Estonian Naturalists`Society, 2002;
Estonian Orchid Protection Club, 2004;
Estonian Seminatural Community Conservation Association, 2004

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIFICATION: Formation of species-richness of semi-natural grasslands; response groups of grasslands; restoration ecology
 
 
Additional information
Consultant of Doctoral thesis of Urve Sinijärv, 2012, Estonian Academy of Arts, "Art and nature in parks. Combining design objectives and biodiversity conservation objectives in park restoration and
maintenance on the basis of case studies of protected parks in Saare County"
Pidanud loenguid looduskaitsebioloogiast Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledžis
PhD in plant ecology and ecophysiology
Tartu University, 2004

Dissertations under supervision

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2002
1.1.
2000
18.04.2019

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2008–...   
EV Keskkonnaministeerium, peaspetsialist
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, 2004, PhD, „Plant community regeneration and species diversity in dry calcareous grasslands“;
Tartu Ülikool, 1999, MSc, „Regeneration ecology of an alvar plant community“;
Tartu Ülikool, 1997, BSc, „Seemneline uuenemine Sillukse loopealse taimekoosluses“
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
Eesti Looduseuurijate Selts, 2002;
Eesti Orhideekaitse Klubi, 2004;
Pärandkoosluste Kaitse Ühing, 2004

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; TÄPSUSTUS: Liigirikkuse kujunemine pool-looduslikes niidukooslustes; niidukoosluste reaktsioonirühmad; koosluste taastamisökoloogia
 
 
Lisainfo
Urve Sinijärve doktoritöö „Kunst ja loodus pargis. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel”, 2012 (EKA), konsultant
Pidanud loenguid looduskaitsebioloogiast Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledžis
PhD taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal
Tartu Ülikool, 2004

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2002
1.1.
2000
18.04.2019

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 10 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
SFSF0170052s08Diversity, integrity and sustainability of agroecosystems01.01.200831.12.2013Tiiu KullEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences644 923,62 EUR
1.1.8-2/T5092PKPKBioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (BMK) 3. riikliku aruande artiklite 8 ja 10 koostamine inglise ja eesti keeles29.06.200501.07.2005Tiiu KullEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences2 948,56 EUR
MUU8-2/T7013PKPKEMÜ PKI teaduri Merit Otsuse osalemine Euroopa Komisjoni keskkonnadirektoraadi korraldataval Elupaikade komitee nõustava teadustöörühma (Habitats Commitee Scientific Working Group) korralisel nõupidamisel 21. veebruaril ja loodusdirektiivi artikkel 17 aruandlust käsitleval tööseminaril 22. veebruaril 2007.a. Brüsselis21.02.200720.03.2007Merit OtsusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences383,47 EUR
MUU8-2/T7078PKPKEuroopa Liidu Loodusdirektiivi aruandlusvormide täitmine inglise keeles järgmiste liikide kohta: kollad (Lycopodium spp), püst-linalehik (Thesium ebracteatum), palu-karukell (Pulsatilla patens), madal unilook (Sisymbrium supinum), kollane kivirik (Sa14.05.200730.05.2007Merit OtsusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences3 152,38 EUR
ETFETF7567Floristic change of Estonian species-rich plant communities due to changed landuse in the second half of the 20th century01.01.200831.12.2011Merit OtsusEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences56 835,44 EUR
MUU8-2/T13171PKBJ (6017)Monitoring plan for protected vasular plant species (I, II category, EU Directive species) for period 2015-20120, complementing methodology01.01.201431.12.2014Kaili KattaiEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences28 080,00 EUR
MUU8-2/T5009PKPK05Järeldoktori grant JD 04-28, Muutused majandatavate loodusalade taimestikus: populatsiooni- ja produktsioonibioloogilised, horoloogilised, geneetilise varieeruvuse ning kaitse aspektid25.01.200501.03.2007Merit OtsusEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences35 151,41 EUR
ETFETF8745Life-history trade-offs in clonal growth of plants01.01.201131.12.2014Marek SammulEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences48 000,00 EUR
SFSF0362481s03Directional changes in flora of managed natural areas: population and production biology, horology, genetic variability, conservation.01.01.200331.12.2007Tiiu KullEstonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences460 930,81 EUR
ETFETF5849Forces behind the fine-scale structure of plant communities: the role of abiotic and biotic factors01.01.200431.12.2007Martin ZobelUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography70 027,01 EUR