3.04.1982
+3725263931
merit@ibs.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.08.2014–...   
Institute of Baltic Studies, Juhatuse liige (1,00)
2008–...   
MTÜ Balti Uuringute Instituut, Arendusjuht (1,00)
01.09.2014–31.07.2015   
Smart City Lab, Arendusjuht (0,25)
01.01.2009–31.12.2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Avaliku halduse instituut, lektor loengukursusel "Multi-level governance"
01.01.2005–31.12.2007   
Innopolis Konsultatsioonid AS, Regionaalarengu divisjoni juhataja (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
FK Teenused OÜ, Projektide osakonna juhataja (1,00)
 
 
Haridustee
2011–...   
Tallinna Tehnikaülikool, PhD Avalik haldus
01.09.2007–01.09.2008   
The London School of Economics and Political Science, MSc in Politics and Government in the European Union
2006–2011   
Tartu Ülikool, PhD Avalik haldus ja halduspoliitika
2004–2006   
Tartu Ülikool, MA Avalik haldus ja sotsiaalpoliitika
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
01-31/10/2014 - Short Term Scientific Mission (STSM), COST Action IS1207 “Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef)”, Firenze Ülikool, Politoloogia ja Sotsiaalteaduste osakond, CIRES.

19-23.05.2014 - Hariduse, teaduse ja innovatsioonipoliitikate hindamine, Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business School, University of Manchester.
;
Juuni 2006 – Koolitusprogramm „Small States and European Integration” Islandil, organiseeris Centre for Small State Studies.

01.06.2005-03.06.2005 – Koolitusprogramm „Innovation and Regional Economic Development - Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscape - COMMIN” Jyväskylä ja Tampere Regioonis, Soomes (osalemine koolitusprogrammis ja töögrupis innovatsiooni ja regionaalarengu temaatikal. Kolme päeva jooksul toimusid töögrupi arutelud, ettekanded ning õppereisid Tamperes Fynlayson´i tööstusalal).

Mai-juuli 2004 – Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu Struktuurifondide alane koolitus.

Avaliku sektori (KOV-id) projektidega seotud arendustegevus – erinevad lühiajalised koolitusseminarid ja infopäevad.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS ERIALA: S170 Poliitikateadused, administreerimine ; PÕHISUUND: Avalik haldus
 
 
Lisainfo
2014 - COST Action IS1207 “Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef)” stipendium lühiajalise teadusmissiooni läbimiseks Firenze Ülikoolis
2007/2008 Briti Nõukogu Chevening Stipendium

2007/2008 Dr. Andreas ja Elmerice Traksi Stipendium

2004 Riigikantselei 2004. aasta uurimistööde konkursi eriauhind avaliku sektori arendamise seisukohalt aktuaalse ja olulise valdkonna uurimise eest „Konsultantide kasutamine avalikus sektoris: vajadused, võimalused ja ohud.”

2003 ERASMUS stipendium (Maastricht University)

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2014
2.5.
2014
2.5.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
2.5.
2009
2.5.
2007
6.6.
2005
22.04.2019
3.04.1982
+3725263931
merit@ibs.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.08.2014–...   
Institute of Baltic Studies, Member of the Board (1,00)
2008–...   
Institute of Baltic Studies, Development director (1,00)
01.09.2014–31.07.2015   
Smart City Lab, Development manager (0,25)
01.01.2009–31.12.2010   
Tallinn University of Technology, Institute of Public Administration, lector of the course "Multi-level governance"
01.01.2005–31.12.2007   
Innopolis Konsultatsioonid AS, Senior Consultant and Head of the Project Development Division (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
FK Teenused Llc, Project Manager and Head of the Project Development Team (1,00)
 
 
Education
2011–...   
Tallinn University of Technology, PhD in Public Administration
01.09.2007–01.09.2008   
The London School of Economics and Political Science, MSC in Politics and Government in the European Union
2006–2011   
University of Tartu, PhD in Public Administration and Policy
2004–2006   
University of Tartu, MA in Public Administration and Social Policy
 
 
Additional career information
01-31/10/2014 - Short Term Scientific Mission (STSM), COST Action IS1207 “Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef)”. University of Florence, Department of Political and Social Sciences, CIRES

19-23.05.2014 - Executive Course: Evaluation of Science and Innovation Policies, Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business School, University of Manchester.
;
06-07/2006 University of Iceland, Institute of International Affairs, Centre for Small State Studies summer course "Small States and European Integration".

06/2005 Jyväskylä University of Applied Sciences in co-operation with the Jyväskylä Regional Development Corporation JYKES and the city of Jyväskylä, Innovation and Regional Economic Development Training Programme “Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscape - COMMIN” Jyväskylä and Tampere Region, Finland. Three days were filled with discussions in work-groups, presentations, study tours in Tampere Fynlayson industrial area.

05-07/2004 Ministry of Finance of the Republic of Estonia “Training the advisers of European Union Structural Funds”
;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; CERCS SPECIALITY: S170 Political and administrative sciences ; SPECIALITY: Public administration
 
 
Additional information
2014 - COST Action IS1207 “Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef)” grant for Short Term Scienticif Mission in the University of Florence
2007/2008 Fully-funded Chevening Scholarship to study for MSc in Politics and Government in the European Union at the London School of Economics and Political Science

2007 Dr. Andreas and Elmerice Traks`s Scholarship for studying abroad

2004 The State Chancellery of the Republic of Estonia special prize for treating the actual and important topic for the development of Estonian public sector in the Bachelor`s thesis „Using Consultants in the Public Sector: The Case of Three Ministries in the Republic of Estonia”

2003 ERASMUS scholarship for studying in Maastricht University

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2014
2.5.
2014
2.5.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
2.5.
2009
2.5.
2007
6.6.
2005
22.04.2019
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.3.778398 Konvergents globaalsetes väärtusahelates: ärimudelid, mõjutegurid ja mõjud poliitikale neljanda tööstusrevolutsiooni ajastul27.04.201826.04.2022Marek TiitsMTÜ Balti Uuringute Instituut45 000,00 EUR (kogurahastus 1 683 000,00 EUR)
MUU172958 (RITA2/004)Analüüs infotehnoloogiliste võimaluste rakendamisest noorsootöös23.05.201617.10.2016Kristjan KaldurMTÜ Balti Uuringute Instituut30 624,00 EUR
1.2.2.1.14.1.#R071BSR Electric01.10.201701.09.2020Merit TatarMTÜ Balti Uuringute Instituut199 028,00 EUR (kogurahastus 3 971 726,00 EUR)
1.2.2.1.14.1.#R072Cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility 01.10.201701.09.2020Merit TatarMTÜ Balti Uuringute Instituut193 750,00 EUR (kogurahastus 3 792 550,00 EUR)
1.1.5.3.199802Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamine01.09.201801.03.2019Merit TatarMTÜ Balti Uuringute Instituut69 000,00 EUR (kogurahastus 208 710,00 EUR)
ETFETF8097Innovatsioonipoliitika ja ebaühtlane areng01.01.200931.12.2011Erik ReinertTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond35 340,80 EUR
199935Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude hindamine02.10.201807.05.2019Merit TatarTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus50 000,00 EUR
1.1.4.199935Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude hindamine02.10.201807.05.2019Merit TatarMTÜ Balti Uuringute Instituut50 000,00 EUR
MUUTRU18135A Kodanikuühiskonna arengukava mõjude hindamine 17.09.201831.05.2019Erle RikmannTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut20 000,00 EUR
ETFETF5819New Public Management'i meetodite hindamine Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste tasandil01.01.200431.12.2006Tiina Randma-LiivTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond26 286,11 EUR
1.2.3.4.189291Noorte poliitikate ülevaate koostamine ja parimate praktikate kirjeldamine Euroopa Liidus01.09.201701.03.2018Merit TatarMTÜ Balti Uuringute Instituut91 800,00 EUR
1.2.2.1.14.1.CB693Participatory urban planning for healthier urban communities01.01.201801.12.2020Andra SomelarMTÜ Balti Uuringute Instituut102 187,50 EUR (kogurahastus 907 842,45 EUR)
1.1.5.3.4.2.1.195190Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs22.05.201828.02.2019Merit TatarMTÜ Balti Uuringute Instituut44 440,00 EUR
1.2.3.4.691883Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe01.02.201631.07.2021Rene TõnnissonMTÜ Balti Uuringute Instituut1 209 120,00 EUR (kogurahastus 27 890 138,00 EUR)