16.08.1972
jung@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2020–...   
Tallinna Ülikool, didaktikaarenduse konsultant (0,15)
07.10.2019–...   
SA Innove, peaspetsialist (e-hindamine) (0,50)
26.08.2019–...   
Tallinna Rahvusvaheline Kool, saksa keele õpetaja (0,50)
01.09.2015–31.08.2019   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Dotsent (1,00)
2009–2015   
Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut, Dotsent (1,00)
2000–2009   
Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut, Lektor (0,75)
1997–2000   
Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Saksa keele õppetool, Õpetaja (0,50)
1992–1993   
Tallinna 21. Keskkool, saksa keele õpetaja (0,25)
 
 
Haridustee
10.07.2019–23.07.2019   
Philipps-Universität Marburg, DAAD stipendium
16.07.2018–06.08.2018   
Philipps-Universität Marburg, DAAD stipendium
02.05.2011–16.05.2011   
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, DAAD stipendium
11.01.2010–29.01.2010   
Universität Erfurt, DAAD stipendium
2000–2006   
Tallinna Ülikool doktoriõpe
1998–2001   
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, DAAD Promotionsstipendium für estnische Germanisten (Sur-place-Förderung)
1995–1999   
Tallinna Pedagoogikaülikool magistriõpe
1994–1996   
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, DAAD stipendium (3 semestrit)
1990–1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool (diplom cum laude)
1982–1990   
Tallinna 42. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2004−...   
Internationale Vereinigung für Germanistik
1999−...   
Gesellschaft für deutsche Sprache/ Zweig Tallinn
 
 
Lisainfo
2012 Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi tänukiri panuse eest saksa keele õpetamise edendamisel
2011/2012 Tallinna Ülikooli aukiri 'Humanitaaria valdkonna hinnatuim õppejõud'
2010 Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri panuse eest põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade uuendamisel;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Merle Jung, Tallinna Ülikooli tänukiri Marin Jänese magistritöö "Erwerbssequenz in der Fremdsprache Deutsch. Grammatische Phänomene in der Lernersprache bei estnischen Deutschlernenden" juhendamise eest (II koht TLÜ üliõpilaste teadustööde konkursil)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2019
3.1.
2019
6.3.
2019
6.7.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
6.2.
2018
6.7.
2018
5.2.
2017
1.2.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
3.4.
2015
1.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
1.3.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
3.1.
2009
3.4.
2009
6.6.
2009
3.1.
2008
4.1.
2008
3.1.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
2.3.
2006
2.3.
2006
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
3.1.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
4.1.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
3.2.
2000
3.4.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
3.2.
1997
3.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1996
6.6.
1996
6.6.
1995
22.12.2019
16.08.1972
jung@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2020–...   
Tallinn University, consultant of didactics development (0,15)
07.10.2019–...   
Foundation Innove, chief specialist (e-assessment) (0,50)
26.08.2019–...   
International School of Tallinn, German teacher (0,50)
01.09.2015–31.08.2019   
Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor (1,00)
2009–2015   
Tallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures, Associate Professor (1,00)
2000–2009   
Tallinn University, Institute of Germanic and Romance Languages and Cultures, Lecturer (0,75)
1997–2000   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of Germanic and Romance Languages, Saksa keele õppetool, Teacher (0,50)
1992–1993   
Tallinn Secondary School No. 21, teacher of German (0,25)
 
 
Education
10.07.2019–23.07.2019   
Philipps University of Marburg, DAAD scholarship
16.07.2018–06.08.2018   
Philipps University of Marburg, DAAD scholarship
02.05.2011–16.05.2011   
Julius-Maximilians University Würzburg, DAAD scholarship
11.01.2010–29.01.2010   
Erfurt University, DAAD scholarship
2000–2006   
Doctoral studies at Tallinn University
1998–2001   
Christian-Albrecht University Kiel, DAAD PhD sur-place-scholarship
1995–1999   
Master’s studies at Tallinn Pedagogical University
1994–1996   
Christian-Albrecht University Kiel, DAAD scholarship
1990–1995   
Tallinn Pedagogical University, cum laude
1982–1990   
Tallinn Secondary School No. 42
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of Estonian Association for Applied Linguistics
2004−...   
Member of International Association for Germanic Studies
1999−...   
Member of Tallinn Branch of the German Language Society
 
 
Additional information
2012 Letter of gratitude from the Estonian Association of Teachers of German for contribution to promoting German language teaching
2011/2012 Letter of honour from Tallinn University to the highest rated lecturer in the humanities
2010 Letter of gratitude from the Estonian Ministry of Education and Research for contribution to updating the national curricula for basic schools and upper secondary schools;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Merle Jung, Tallinn University, Letter of Thanks for the supervision of Marin Jänes’ MA thesis "Sequence in Acquisition of German as a Foreign Language. Grammatical Phenomena of Interlanguage structures among Estonian German Learners" (II prize, students' scientific research contest)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 
 

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2019
3.1.
2019
6.3.
2019
6.7.
2019
5.2.
2018
5.2.
2018
6.2.
2018
6.7.
2018
5.2.
2017
1.2.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
3.4.
2015
1.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
6.2.
2013
1.3.
2012
4.1.
2012
4.1.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
4.1.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
3.1.
2009
3.4.
2009
6.6.
2009
3.1.
2008
4.1.
2008
3.1.
2007
4.1.
2007
4.1.
2007
2.3.
2006
2.3.
2006
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
6.2.
2005
6.3.
2005
3.1.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
3.4.
2003
4.1.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
3.2.
2000
3.4.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
6.3.
1999
6.7.
1999
6.7.
1999
3.2.
1997
3.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1996
6.6.
1996
6.6.
1995
22.12.2019