See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
21.08.1973
+372 5245854
merle.laurits@tlu.ee
vt ka Merle Lemberg (kuni 2010-10 projektid ja publikatsioonid) Lisainfo: merle.lemberg@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Infoteaduse lektor (0,50)
01.01.2013–31.12.2013   
SA Poliitikauuringute Keskus PRAXIS; E-oskuste valdkonna uuringujuht ja analüütik
01.01.2013–31.12.2015   
Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK); Ärianalüütik (Patendiameti infosüsteemid)
01.01.2012–2015   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, Lektor (1,00)
01.01.2009–31.12.2009   
EBS Juhtimiskoolituse Keskus; Liidriomaduste arenguprogramm, Lektor-koolitaja
01.01.2007–2012   
Tallinna Ülikool, Avatud Ülikool; Lektor (Arvutikoolitused ja IKT-teemadega seotud koolitused ja kursused) (1,00)
01.01.2007–31.12.2008   
Eesti Infotehnoloogia Selts, Estonian Education Centre; Leonardo Da Vinci projekti EBCM VET koolitusmudeli "E-äri alustamine ettevõttes" (Tallinn-Reykjavik) - Lektor ja õppematerjali autor (programmi/ koolituste koostamine, piloot-koolitused Eestis)
2006–2011   
MTÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Teadur ja uuringujuht: IKT ja innovatsiooni, E-riigi valdkondadega seotud projektide juhtimine (0,62)
01.01.2002–31.12.2003   
Mainori Kõrgkool; Lektor (Infosüsteemid; organisatsiooni analüüsid, teooriad, praktikumid)
2001–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Lektor (1,00)
01.01.2001–31.12.2007   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, Lektor (koosseisuväline, sh Infotöö Keskuses. Andmebaaside ja infosüsteemidega seotud loengukursused ja lühikursused. Infoteaduse kutseõppe raames IT mooduli kursused).
01.01.1998–31.12.2003   
Eesti Filmi Sihtasutus; Infotöötluse ja -süsteemide spetsialist, IT tugisüsteemide looja/haldur
01.01.1994–31.12.1998   
Eesti Rahvusraamatukogu; Toimetaja (ERR-i väljaanded), Andmebaasi koostaja/haldur (võõrkeelse kirjanduse andmebaas, toimetamine)
 
 
Haridustee
2005–...   
Tallinna Tehnikaülikool; Ragnar Nurkse Innovatsiooni ja Valitsemise Instituut; Doktoriõpe. Eriala: Avalik haldus (Phd)
2002–2002   
Maastrichti Ülikool, Amsterdam-Maastrichti Suveülikool; The Digital Revolution: An Overview of the New Communication Realities
2000–2004   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut; teadusmagistriõpe. Magister Artium kraad, Infoteadus
1991–1997   
Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinna Ülikool), Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond; eriala: Infoteadus, 5-aastane diplomiõpe, BA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2013   
Tallinna Ülikooli Loometöö infosüsteemi visiooni ja kontseptsiooni loomine. Loometöö andebaasi arendamine ja loomine. Tallinna Ülikool, Teadusosakond
2011−2011   
Konverents "Halduskultuur – Administrative Culture". Peateema: Public Administrative, Technology & Innovation. Tallinna Tehnikaülikool, Avaliku Halduse Instituut. Konverentsi artiklite retsenseerimine, Peer review´de koostamine
2007−2007   
Tallinna Hariduskonverents; ettekanne teemal "Innovatsiooni juhtimine haridusasutuses"
 
 
Lisainfo
Mitmete teadus- ja uuringuprojektide teadur ja projektijuht, koordinaator, sh olulisemad:

- E-oskused kõrghariduse õppekavades ja valdkondlik kontekst Euroopas: Eesti olukorra analüüs. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2013.

- "Tallinna Vanalinna Arengukava 2008-2013” . Tallinn: Tallinna Linnakantselei, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2008;

- "Tallinna linna infoühiskonna taseme uuring: Riigihanke nr 73220000-0 koondaruanne", 2006-2007. Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2007;

- Eesti regionaalse innovatsioonistrateegia (ERIS) koostamine, uuringu põhjal ilmus Eesti regionaalarengu olulisemate majandusklastrite analüüs koguteoses "Kaupmeeste riik". Tartu: Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2007;

- Leonardo da Vinci projekt EBCM VET: "E-business community model - Vocational education and training project". Reykjavik: Leonardo da Vinci, Tallinn: Eesti Infotehnoloogia Selts, 2007;

- “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtu potentsiaalid ja perspektiivid”. Uuring keskendus sotsiaalsetele, majanduslikele ja institutsionaalsetele mõjuritele, mis Eesti IKT arengut on mõjutanud alates 1990.-te algusest kuni aastani 2005. Tallinn: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2007.
Õppetegevus lektorina erinevates ülikoolides ja institutsioonides aastast 2001, sealhulgas

Tallinna Tehnikaülikool:
- Infotehnoloogia alused; Informaatika I, Informaatika II;
- Juhtimise infosüsteemid;
- Sissejuhatus infosüsteemidesse;
- Andmebaaside koostamine;
- Uurimistöö alused: infootsing ja töötlus.

Tallinna Ülikool:
- Information Seeking: Sources and Methods (inglisekeelne ainekursus Infootsing: allikad ja meetodid)
- Infosüsteemid ja andmebaasid
- Infoallikad ja infootsingud
- Andmebaaside ohjamine;
- Infosüstemid ja võrgud
- E-raamatukogundus (digitaalsed infovõrgustikud)
- Infosüsteemide projekteerimine;
- Infoteaduse kutseõpe, IT moodul;
- Arvuti A ja O kursused (Arvutikasutaja oskustunnistuse ja IKT kompetentsidega seotud kursused ja moodulid).
- Arvutikoolitused MS Office tarkvara põhjal (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint jmt)

Mainori Kõrgkool (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor):
- Infosüsteemid.

Estonian Educational Centre
- E-Business (E-äri alustamine ettevõttes)

Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Innove SA, Valge Kass OÜ
- Tööotsimise ja karjäärinõu e-kursus (Ekspert, Infoallikate ja -otsingute mooduli autor ja lektor, 2011)

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: H100 Dokumentatsioon, informatsioon, raamatukogundus, arhiivindus ; TÄPSUSTUS: Riiklik infopoliitika ja strateegia; Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengud; Riigi infosüsteemid ja nende kasutatavus; Info-, teadmus- ja kommunikatsioonijuhtimine ning kodanike teabevajadused.
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S170 Poliitikateadused, administreerimine ; TÄPSUSTUS: Avalik haldus ja E-riik, E-valitsemine; Tehnoloogia juhtimine ja innovatsioon; Innovatsioonipoliitika (sh IKT areng); Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arengud; Riiklik infopoliitika ja strateegia; IKT kui sotsiaalne innovatsioon; Riigi infosüsteemid ja nende kasutatavus; E-riigi arengud eri tasanditel – E-Governance, E-teenuste kasutuse probleemid: tehnilised ja majanduslikud võimalused, õiguslikud aspektid (jälgimisühiskond ja riiklikud andmebaasid: privaatsus, julgeolek, andmekaitse, juurdepääs tehnoloogiale, sotsiaalne sidus-turvalisus). Infoühiskonna käsitlused jälgimisühiskonnana. Avatud andmed (Open Data). Info-, teadmus- ja kommunikatsioonijuhtimine ning kodanike teabevajadused. , Avalik haldus ja E-riik, E-valitsemine; Tehnoloogia juhtimine ja innovatsioon; Innovatsioonipoliitika (sh IKT areng); Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arengud; Riiklik infopoliitika ja strateegia; IKT rakendamine kui sotsiaalne innovatsioon; Riigi infosüsteemid ja nende kasutatavus; E-riigi arengud eri tasanditel – E-Governance, E-teenuste kasutuse probleemid: tehnilised ja majanduslikud võimalused, õiguslikud aspektid (jälgimisühiskond ja riiklikud andmebaasid: privaatsus, julgeolek, andmekaitse, juurdepääs tehnoloogiale, sotsiaalne sidus-turvalisus). Infoühiskonna käsitlused jälgimisühiskonnana. Avatud andmed (Open Data). Info-, teadmus- ja kommunikatsioonijuhtimine ning kodanike teabevajadused.
 
 
Lisainfo
Mitmete teadus- ja uuringuprojektide teadur ja projektijuht, koordinaator, sh olulisemad:

- E-oskused kõrghariduse õppekavades ja valdkondlik kontekst Euroopas: Eesti olukorra analüüs. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2013.

- "Tallinna Vanalinna Arengukava 2008-2013” . Tallinn: Tallinna Linnakantselei, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2008;

- "Tallinna linna infoühiskonna taseme uuring: Riigihanke nr 73220000-0 koondaruanne", 2006-2007. Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2007;

- Eesti regionaalse innovatsioonistrateegia (ERIS) koostamine, uuringu põhjal ilmus Eesti regionaalarengu olulisemate majandusklastrite analüüs koguteoses "Kaupmeeste riik". Tartu: Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2007;

- Leonardo da Vinci projekt EBCM VET: "E-business community model - Vocational education and training project". Reykjavik: Leonardo da Vinci, Tallinn: Eesti Infotehnoloogia Selts, 2007;

- “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtu potentsiaalid ja perspektiivid”. Uuring keskendus sotsiaalsetele, majanduslikele ja institutsionaalsetele mõjuritele, mis Eesti IKT arengut on mõjutanud alates 1990.-te algusest kuni aastani 2005. Tallinn: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, 2007.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.4.
2017
2.5.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.7.
2014
2.5.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.7.
2011
6.7.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
4.2.
2007
6.7.
2004
7.02.2021
21.08.1973
+372 5245854
merle.laurits@tlu.ee
See also Merle Lemberg

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Lecturer of Information Science (0,50)
01.01.2013–31.12.2013   
PRAXIS Center for Policy Studies; Researcher and Project Manager (E-skills)
01.01.2013–31.12.2015   
Centre of Registers and Information Systems (RIK); Analyst
01.01.2012–2015   
Tallinn University, Institute of Information Studies, Lecturer (1,00)
01.01.2009–31.12.2009   
Estonian Business School; Training Centre, Leadership Program, Lecturer
01.01.2007–2012   
Tallinn University, Open University; Lecturer (Courses regarding Information Systems and Database Management, Information Technology and ICT field (Computer skills). (1,00)
01.01.2007–31.12.2008   
Estonian Information Technology Society; Estonian Education Centre; E-Business Community Model - Vocational Education and Training Project - Lecturer (Reykjavik-Tallinn, Author of Trainer´s manual and Study material, Lectures in Tallinn)
2006–2011   
Estonian Institute for Future Studies, Researcher (Project Manager, ICT and Innovation Management) (0,62)
01.01.2002–31.12.2003   
Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences; Lecturer (Information Systems and Database Management)
2001–2006   
Tallinn University of Technology , Lecturer (1,00)
01.01.2001–31.12.2007   
Tallinn University, Institute of Information Studies; Lecturer (Courses regarding Information Systems and Database Management, ICT and Computer skills).
01.01.1998–31.12.2003   
Estonian Film Foundation; Data Processing and IT system´s specialist
01.01.1994–31.12.1998   
Estonian National Library; Editor, Database Manager
 
 
Education
2005–...   
Tallinn University of Technology, Department of Public Administration, Doctoral studies (Public Administration, Phd)
2002–2002   
The Amsterdam-Maastricht Summer University; The Digital Revolution: An Overview of the New Communication Realities
2000–2004   
Tallinn University, Institute of Information Studies; Master studies. Magister Artium, MA, Information Science
1991–1997   
Tallinn University, Department of Information Studies. Diploma in: Information Science, BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2013   
Creative Industry Research Database of Tallinn University - Vision, development and Database Management. Tallinn University, Research Administration Office
2011−2011   
Administrative Culture Conference 2011. Public Administrative, Technology & Innovation. Tallinn University of Technology. Peer reviewer of the publications.
2007−2007   
Tallinn Educational Conference; presentation on subject "Innovation Management in Educational Organization"
 
 
Additional information
Researcher and Project manager, Coordinator for many research and analysis projects, including

- E-skills Europe: Estonia Country Report/ Empirica for European Commission. Tallinn: Praxis: Centre for Policy Studies, 2013.

- "Develepmental Plan for Tallinn Old City 2008-2013". Tallinn, Estonian Institute for Future Studies, 2008;

- "Information Society Level in Tallinn: Research for Tallinn City Management". Tallinn Univesrity, Estonian Institute for Future Studies, 2007;

- Estonian Regional Innovation Strategy (ERIS Research), Publication name: "The Nation of Merchants", Tartu: Estonian Academy of Sciences; Institute of Baltic Studies; Tallinn: Tallinn University, The Estonian Institute for Futures Studies, 2007;

- Leonardo da Vinci project EBCM VET: "E-business community model - Vocational education and training project". Reykjavik: Leonardo da Vinci, Tallinn: Estonian Information Technology Society, 2007;

- "The potential and perspectives of the application of ICT". Tallinn: Estonian Institute for Future Studies, 2007.
Teaching experience and lectures (since 2001):

Tallinn University of Technology:
- Information Technology; Information Technology I, Information Technology II;
- Management Information Systems;
- Introduction to Information Systems;
- Database Management;
- Basics of Research: Information Seeking and Data Processing.

Tallinn University:
- Database Management;
- Information Systems Management;
- Information Systems and Database Management
- Information Seeking: Sources and Methods
- E-Library: Digital Networks
- ICT Module (ICT competences) of information specialist professional skills;
- ICT Courses and Lectures regarding European Computer Driving Licence.

Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences:
Information Systems.

Estonian Educational Centre
- E-Business community model

- European Union Social Fund, Innove SA, Valge Kass Ltd
- Job seeking and career advice: e-course. Module of Information Seekind, Sources and Methods (Exper, Author and Lecturer of the Module, 2011)

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS CLASSIFICATION: H100 Documentation, information, library science, archivistics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; CERCS CLASSIFICATION: S170 Political and administrative sciences ; SPECIFICATION: , Public Administration and E-Governance (ICT adoption, privacy and surveillance, data protection and Open Data, access to technology and social security problems); State Information Systems and ICT development; Information Society and Information Policies; ICT adoption as a social innovation; Information-, Knowledge- and Communication Management; Citizen´s Information Need
 
 
Additional information
Researcher and Project manager, Coordinator for many research and analysis projects, including

- E-skills in Europe: Estonia Country Report/ Empirica for European Commission. Tallinn: Praxis: Centre for Policy Studies, 2013.

- "Develepmental Plan for Tallinn Old City 2008-2013". Tallinn, Estonian Institute for Future Studies, 2008;

- "Information Society Level in Tallinn: Research for Tallinn City Management". Tallinn Univesrity, Estonian Institute for Future Studies, 2007;

- Estonian Regional Innovation Strategy (ERIS Research), Publication name: "The Nation of Merchants", Tartu: Estonian Academy of Sciences; Institute of Baltic Studies; Tallinn: Tallinn University, The Estonian Institute for Futures Studies, 2007;

- Leonardo da Vinci project EBCM VET: "E-business community model - Vocational education and training project". Reykjavik: Leonardo da Vinci, Tallinn: Estonian Information Technology Society, 2007;

- "The potential and perspectives of the application of ICT". Tallinn: Estonian Institute for Future Studies, 2007.

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.4.
2017
2.5.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
6.7.
2014
2.5.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.7.
2011
6.7.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
4.2.
2007
6.7.
2004
7.02.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
PUT; PUT_SPPUT773Avaliku sektori innovatsion: Kaasaegsete identiteedihaldustehnoloogiate kaasusanalüüs01.01.201531.12.2018Tarmo KalvetTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut 154 400,00 EUR