4.05.1941
505 0148
milvi.moks@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool, Lektor (1,00)
2005–2007   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Assistent (0,50)
2003–2005   
Tervise Arengu Instituut, Tervise Arengu Instituut; Teadur (1,00)
1993–2005   
Tallinna Meditsiinikool, Õpetaja (0,50)
1978–2003   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; Vanemteadur (1,00)
1973–1978   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; Nooremteadur (1,00)
1972–1973   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut; Kõrgharidusega laborant (1,00)
1967–1969   
Viljandi - Abja Haigla, Arst (1,00)
1958–1967   
Vabariiklik Struumatõrje Dispanser, Õde (1,00)
 
 
Haridustee
1969–1972   
Tartu Ülikooli Aspiratuuri Osakond; Aspirant, sisehaiguste eriala
1961–1967   
Tartu Ülikool Arstiteduskond; Üliõpilane, ravi eriala
1955–1958   
Vabriiklik Tartu Meditsiiniline Keskkool; Õpilane
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja: EESTI TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE VÕRGUSTIKUS
1998−...   
Töötervishoiuarstide Selts
2016−2017   
Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostöölepingu raames töötervishoiualaste ürituste organiseerimisel TTK poolne esindaja
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Üliõpilaste konverentsitööde juhendamine1.Silver Kruus, Madis Niinemaa, Katrin Sulger (2013). Estonia MAPPING HAZARDS AND HAZARDOUS PLACES OF MICROSCOPY LABORATORY. International Week Conference of Tallinn Health College.2.Valler, Ž. (2011). Tööstress ja empaatia õe töös. EÕL Psühhiaatriaõdede seltsingu 21.10.2011.a Koolituspäev Psühhiaatriaõe töö hooldekodudes. 3.Pregel, R., Zjatjuk, S., Vahtras, E., Kaljakin, A. (2011). Prevention of health risks caused by laptop computer use. International Week Conference of Tallinn Health College.4.Mai, K.; Martõhjuk, O.; Fjodorova, J. (2011). Activity of a midwifwfe in determining alpha-fetoprotein. International Week Conference of Tallinn Health College.5.Bljaskina, O. (2010). Nursing communication during patient handover and its optimizing methods. International Week Conference of Tallinn Health College.6.Nurme, B. (2010). Ergonomical survey of optical laboratory in Tallinn Health Care College. International Week Conference of Tallinn Health College.7.Ots, K. (2009). Chemical used in Health Care Institutions and How to Prevent their Harmful Effects by Risk Assessment. International Week Conference of Tallinn Health College.8.Gubanova, J., Modebadze, J., Koltsanova, R., Pajula, R. Väljaots, U., Melts, K. (2008). International Week Conference of Tallinn Health College.9.Kiil, T., Tooren, K.(2008). Ergonomic Survey of the Chemistry Laboratory of the Chair of Pharmacy. International Week Conference of Tallinn Health College.10.Ovir, A.-L., Kasemets, M.-T. (2008). Activity of a Midwife in Laboratory Work. International Week Conference of Tallinn Health College.;
Õppematerjalide konsuldant:1. Orumaa, R. (2009). Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine arvutil (Microsoft Office Word 2007 baasil). 2. Shor, R.; Juhansoo, T.,;Tupits, M., Šor, K. (2008). Magustajad suhkrus asemel. Õppematerjal. Tallinn: TTK. 3. Orumaa, R. (2007). Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine arvutil. Metoodiline materjal. Tallinn: TTK . Metoodiline materjal. Tallinn: TTK3.;
Üliõpilaste uurimis- ja arendusstipendiumi tööde juhendamine:1.Mai, K.; Martõnjuk, O.; Fjodorova, J. (2011). Alfa-fetoproteiin ja ämmaemanda tegevus seoses AFP määramisega. 2.Nurme, B. (2010). Töökeskkonna ergonoomilised tingimused. ;
Osalemine projektides:1.Ergonoomika projekt: Kergenda kandamit 2007-2209.2.Tempus CD_JET 25227-2004.3.Leonardo da Vinci – Qestrain – personnel Training model for Integrated Quality – environment – Safety Management System in Hospitals and Pyblic Health Services;
Õpiobjektid: Laboratoorsed uuringud.Kliiniline keemia. (2009).Tallinn: TTK. https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/e0307213-257d-42d5-84d6-f0ec64f12091.Ohutu lähe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.2008. Esmane töötervishoiu- ja tööohutusalane informeerimine 2008-2009. http://www.ttk.ee/public/Microsoft_PowerPoint_TTK_s_New_Microsoft_PowerPoint_Presentation_1_.pdf;
Esinemised konverentsidel, seminaridel:1.Riskianalüüs töötervishoiu arstipilgu läbi. Töötervishoiuarstide Selts. 19.09.2008.2.Riskianalüüsi roll luu-lihaskonna ülekoormus haiguste ärahoidmisel. Üheksas töötervishoiupäeva konverents. 25.10.2007. http://osh.sm.ee/good_practice/konverentsid-2007.htm;
Enesetäiendused 2018: Tervisedendus Eestis ja rahvusvahelisel tasandil, Tallinn Tervise Arengu Instituut. ;
Enesetäiendused 2012-2016Interdistsiplinaarne koostööseminar: Lülisammas. (2015). Regionaalhaigla.Düslipideemiate diagnoosimine ja ravi uued võimalused. (2014). Eesti Kardioloogide Selts.Interdistsiplinaarne koostööseminar: Puus. (2014). Regionaalhaigla.Sagedasemate laboriuuringute tulemuste tõlgendamine: 3. (2014). TÜ arstiteaduskonna täiendkeskus.Sagedasemate laboriuuringute tulemuste tõlgendamine: 2. (2014). TÜ arstiteaduskonna täiendkeskus.NANDA I õendusdiagnooside kasutamine. (2013). Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid
 
 
Lisainfo
Töötervishoiuarsti eriala esimene kategooria 2001.a. (SM käskkiri 07.11.2001.a).

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2009
3.2.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
6.2.
2006
1.3.
2005
6.3.
2005
1.3.
2003
3.4.
2003
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2000
6.7.
2000
1.3.
1999
5.2.
1998
6.7.
1998
13.03.2019
4.05.1941
505 0148
milvi.moks@ttk.ee

Career

Institution(s) and position(s)
2007–...   
Tallinn Health Care College, Chair of Nursing , Lecturer (1,00)
2005–2007   
Tallinn Health Care College, Assistant (0,50)
2003–2005   
National Institute for Health Development, National Institute for Health Development, scientist (1,00)
1993–2005   
Tallinn Medical School, Teacher (0,50)
1978–2003   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Institute of Experimental and Clinical Medicine; Senior researcher (1,00)
1973–1978   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Institute of Experimental and Clinical Medicine; Scientist (1,00)
1972–1973   
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Instituete of Experimental and Clinical medicine, Assistant (higher education) (1,00)
1967–1969   
Viljandi - Abja Haigla, Viljandi - Abja Hospital; Physician (1,00)
1958–1967   
Vabariiklik Struumatõrje Dispanser, Republican Struma Prevention Health Centre; Nurse (1,00)
 
 
Education
1969–1972   
Tartu University Postgraduate study; Postgraduate student, Internal medicine specialty
1961–1967   
Tartu University Medical Faculty; Student, specialty of treatment
1955–1958   
National Tartu Medical School; Student
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Expert of Tallinn Health College in the ESTONIAN HEALTH AND SAFETY NETWORK
1998−...   
Society of Occuaptional Health Physicians
2016−2017   
Tallinn University and Tallinn Health College cooperation Agreement occupational health events in the organization's representative THC
 
 
Additional career information
Student conference presentation supervisor1.Silver Kruus, Madis Niinemaa, Katrin Sulger (2013). Estonia MAPPING HAZARDS AND HAZARDOUS PLACES OF MICROSCOPY LABORATORY. International Week Conference of Tallinn Health College.2.Valler, Ž. (2011). Stress at work and the work of nurse empathy. EOL Psychiatric Nurses Training Day in partnership 21.10.2011.a nurses working in nursing homes. 3.Pregel, R., Zjatjuk, S., Vahtras, E., Kaljakin, A. (2011). Prevention of health risks caused by laptop computer use. International Week Conference of Tallinn Health College.4.Mai, K.; Martõhjuk, O.; Fjodorova, J. (2011). Activity of a midwifwfe in determining alpha-fetoprotein. International Week Conference of Tallinn Health College.5.Bljaskina, O. (2010). Nursing communication during patient handover and its optimizing methods. International Week Conference of Tallinn Health College.6. Nurme, B. (2010). Ergonomical survey of optical laboratory in Tallinn Health Care College. International Week Conference of Tallinn Health College.7. Ots, K. (2009). Chemical used in Health Care Institutions and How to Prevent their Harmful Effects by Risk Assessment. International Week Conference of Tallinn Health College.8. Gubanova, J., Modebadze, J., Koltsanova, R., Pajula, R. Väljaots, U., Melts, K. (2008). International Week Conference of Tallinn Health College.9. Kiil, T., Tooren, K.(2008). Ergonomic Survey of the Chemistry Laboratory of the Chair of Pharmacy. International Week Conference of Tallinn Health College.10. Ovir, A.-L., Kasemets, M.-T. (2008). Activity of a Midwife in Laboratory Work. International Week Conference of Tallinn Health College.;
Guide on Methods konsuldant: 1. Orumaa, R. (2009). Compiling and Forming Student Papers by Computer (Microsoft Office Word 2007). Guide on Methods. Tallinn Health College. 2. Shor, R.; Juhansoo, T.,;Tupits, M., Šor, K. (2008). Swetener instead of sugar. Guide on Methods. Tallinn: Tallinn Health College. 3. Orumaa, R. (2007). Compiling and Forming Student Papers by Computer. Guide on Methods. Tallinn Health College. ;
Students`researcher and development grants theses instruction:1. Mai, K.; Martõnjuk, O.;Fjodorova, J. (2011). Activity of a Midwife in Determining Alfa- fetoprotein.2. Murme, B. (2010). Ergonomic working condotions.;
Projects:1. Project of ergonomis Lighten the load 2007-2009.2. Tempus CD-JET 25227-2004.3.Leonardo da Vinci –Qestrain – personnel Training model for Integrated Quality – environment – Safety Management System in Hospitals and Pyblic Health Services;
Learn objects: Laboratory studies of clinical chemistry. (2009). Tallinn:THC. https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/e0307213-257d-42d5-84d6-f0ec64f12091.Safe Start Tallinn Health College. 2008. Information on health and safety at the primary 2008-2009. http://www.ttk.ee/public/Microsoft_PowerPoint_TTK_s_New_Microsoft_PowerPoint_Presentation_1_.pdf;
Conferences, seminars, presentations:1. Risk Assessment through the eyes of a occupational physicians. Society of Occupational Health Physicians2. Role of risk assessment for musculoskeletal overload diseases. The nine-day conference on health.25.10.2007. http://osh.sm.ee/good_practice/konverentsid-2007.htm;
Training course 2018: Health promotion in Estonia and international level, National Institute for Health Development. ;
Training course 2012-2016Interdisciplinary cooperation seminar. Spine. (2015.. Regionaalhaigla.Diagnosis and treatment of dyslipidemia in new ways . (2014) . Estonian Society of Cardiology.Interdisciplinary cooperation seminar: Hip. (2014.Regionaalhaigla.Frequent laboratory studies, the interpretation of results: 3. (2014 ) . UT Faculty of Medicine refresher center.Frequent laboratory studies, the interpretation of results: 2. (2014 ) . UT Faculty of Medicine refresher center.NANDA I nursing diagnosis use. (2013). Tallinn Health College;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.10. Occupational and Environmental Medicine
 
 
Additional information
The first category of occupational health care physician speciality (Republic of Estonia Ministry of Social Affairs directive 07.11.2001 no. 401

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
6.2.
2009
3.2.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
1.3.
2007
1.3.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
6.2.
2006
1.3.
2005
6.3.
2005
1.3.
2003
3.4.
2003
1.3.
2001
1.3.
2001
1.3.
2000
6.7.
2000
1.3.
1999
5.2.
1998
6.7.
1998
13.03.2019
  • Leitud 29 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Kiirabiõe tegevus kommunikatsioonivigade ennetamisel patsiendi üleandmisel haiglasse.Käsper, I.; Uibo, R.; Moks. M. 2016Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal.3.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Õendusabi vead ravimite manustamisel lasteosakonnas ja nende ennetamine.Jaakson, O.; Gritsjuk, J.; Moks, M. 2016Uurida on lihtne?! Artiklid lõputööde põhjal.3.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Occupational exposure in the Technology laboratory of the Chair of Pharmacy on The Tallinn Health Care CollegeMoks, M.; Ruuben, L.; Kotkas, E.; Pedaja, M.; Kuusemets, S.; Vaan, A.; Sarap, T.; Vunk, M.; Mišina, E.2013Resaerch and Innovation5.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Meditsiinitehnilise hariduse keskus, Farmatseudi õppekava;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
The causes and prevention of musculoskeletar disorders among health care workers.Moks, M.; Kotkas, E.; Chernov, M.; Raudsepp, P.2013Research and Innovation5.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Health Hazard of Exposure to CytostaticsMoks, M; Kotkas, E; Inno, A; Jõeleht, R; Rohtla, K; Sinivee, I; Suits, T; Teemets, R.2012Evidence-based Learning and Pratice5.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Occupational Exposure and the Accident Risk in the Chemistry LaboratoryMoks, M; Kotkas, E; Nassonov, A; JAkovleva, J, Papkina, I; Afanasieva, T; Ševtsova, N; Ždanova, E.2012Evidence-based Learning and Pratice5.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Prevention of Health Risks Caused by Use of Laptop ComputerPregel, R.; Zatjuk, S.; Vahtras, E.; Kaljakin, A.2011Research and Quality5.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Ergonomical Survey of Optical Laboratory in Tallinn Health Care CollegeNurme, B.2010Bridging between Education and Helath Services5.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Nursing communication during patient handover and its otimiszing methodsBljaškina, O.2010Bridging between Education and Health Services5.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Kliniline keemiaMoks, M.; Orumaa, R.20096.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Füüsilisest ülekoormusest põhjustatud kutsehaiguste preventsioon EestisMoks, M.; Ernits, Ü.; Kadastik, R.2008Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Toimetised3.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Laboratornaja diagnostika caharnogo diabeta. Süsivesikud. Süsivesikute metabolism.20086.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Work-related diseases caused by physical overload in Estonia.Kahn, H.; Moks, M.; Pille, V.; Vain, A.2007Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work1.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Ergonoomia tervishoiutöötajate kandami kergendaja ja tervise säilitajanaErnits, Ü.; Kadastik, R.; Moks, M.2007Eesti Töötervishoid1.3.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Füüsilisest ülekoormusest põhjustatud tööga seotud haigused on Eestis töötervishoiu aktuaalne probleemKahn, H.; Moks, M.; Pille, V; Vain, A.2007Eesti Töötervishoid1.3.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tervise Arengu Instituut;
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Rahvusvaheline Töötervishoiu Organisatsioon - tänapäeva töötervishoiu ajutrustMoks, M.2007Eesti Töötervishoid6.3.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Kuvariga töötamiskohtade riskihindamine.Moks, M.; Kahn, H.2006Eesti Arst1.3.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tervise Arengu Instituut;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Süsivesikute homöostaasihäirete ja suhkrutõve laboratoorne diagnostika. Süsivesikud. Süsivesikute metabolism. ÕppematerjalMoks, M.20066.2.Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kuvariga töötamine töötervishoiuarsti pilgu läbi.Moks, M.; Kahn, H.2005Eesti Töötervishoid1.3.Tervise Arengu Instituut
Skeletilihaste seisundi hindamine müomeetrilisel meetodilKahn, H.; Vain, A.; Toomla, T.; Moks, M.; Altrov, E.2005Eesti Töötervishoid6.3.Tartu Ülikool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Füüsilise ülekoormushaiguse diagnoosimine vajab detailset riskianalüüsiKahn, Hubert;Moks, Milvi;Pille, Viive;Tuulik, Viiu2003Eesti Töötervishoid1.3.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut, Meditsiinifüüsika õppetool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õenduse õppetool
Füüsilisest ülekoormusest põhjustatud ülajäsemete, kaela ja õlavöötme kutsehaiguste diagnoosimine ja preventsioonKahn, Hubert;Moks, Milvi;Tuulik, Viiu;Pille, Viive20033.4.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut, Meditsiinifüüsika õppetool;
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Arvutiklasside õppurite terviseuuring.Kahn, H.; Moks, M.; Altrov, E.; Kalmet, N.2001Eesti Arst1.3.
Retrospektiivne asbesti ekspositsiooni hindamine kopsuvähihaigetel.Moks, M.; Kahn, H.; Veidebaum, T.; Luuk, V.; Vanakes, T.; Tossavainen, A.2001Eesti Arst1.3.Tervise Arengu Instituut
Töötingimused üldhariduskoolide arvutiklassis.Kahn, H.; Moks, M.; Jaakmees, V.; Altrov, E.; Kalmet, N.2000Eesti Töötervishoid1.3.Tervise Arengu Instituut