See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
5.02.1972
53744743
mirjam.hinrikus@gmail.com
Mirjam Hinrikus on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur. Töötas 2012-2017 Tallinna Ülikoolis eesti kirjanduse dotsendina. Ta on olnud vahetusüliõpilane Tampere ja Toronto Ülikoolis ning töötanud külalisteadlasena Helsingi ja Berliini Vabaülikoolis ning olnud postdoktorantuuris Göteborgi Ülikoolis. Tema doktoritöö teemaks oli „Dekadentlik modernsuskogemus A. H. Tammsaare ja nooreestlaste loomingus (Tartu Ülikool, 2011). Ta on koostanud ja toimetanud (koos Pirjo Lyytikäise, Riikka Rossi ja Viola Parente-Čapkovága) raamatu "Nordic Literature of Decadence" (Routledge 2020); koostanud ja toimetanud (koos Lola Annabel Kassi ja Liis Pählapuuga) raamatu "Kurja lillede lapsed" (Tallinn 2017), koostanud ja toimetanud (koos A. Mattheusega) EKKI Toimetiste (nr 17) teemanumbri „Esimene maailmasõda eesti kultuuris“ (Tallinn 2015), samuti kaks kogumikku sarjast „Moodsa eesti kirjanduse seminar“ (UTKK 2006, 2013). Lisaks oli ta nais-ja meesuuringute ajakirja kaastoimetaja (2001̶2006).
Hinrikuse peamised uurimisvaldkonnad on modernsuse teooriad, kirjanduslik naturalism ja kirjanduslik dekadents, dekadents kunstis, modernism k.a modernse kirjanduse ja kunsti kokkupuutepunktid 20. saj esimesel poolel. Lisaks huvitavad teda diskursuse analüüs, erinevad teooriad autorist, rahvusülesuse teooriad, kultuuriülekanded (iseäranis soome ja eesti kirjanduses 20. saj esimesel poolel), intertekstuaalsus ja intermediaalsus.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
07.02.2019–...   
Under and Tuglas Literature Centre for Estonian Academy of Sciences, Vanemteadur (1,00)
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Dotsent (0,50)
01.10.2013–06.02.2019   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Vanemteadur (0,80)
01.09.2012–2015   
Tallinn University, eesti kirjanduse dotsent (0,50)
01.04.2011–30.09.2013   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, vanemteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
A. H. Tammsaare memoriaalmuuseum, teadur
2003–31.03.2011   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Teadur (1,00)
01.01.2003–31.12.2005   
Tallinna Ülikool, soouuringute lisaeriala lektor
01.01.2001–31.12.2006   
Eesti akadeemilise nais- ja meesuuringute ajakirja "Ariadne lõng" tegevtoimetaja
01.01.1999–31.12.2002   
K. Ristikivi muuseum, teadur
 
 
Haridustee
2016–2016   
Gothenburgi Ülikool, postdoktorantuur (6 kuud)
2006–2007   
Freie Universität Berlin, uurimisstipendium
2005–2005   
Konstanzi Ülikooli stipendiaat, 1 kuu
2005–2005   
Helsingi Ülikool, Kristiina Instituut, CIMO stipendiaat, 4 kuud
2004–2011   
Tartu Ülikool, doktorantuur, eesti kirjandus
2001–2002   
Toronto Ülikool; vahetusüliõpilane
2000–2003   
Tartu ülikool, magistrantuur, eesti kirjandus
1996–1997   
Tampere Ülikool; vahetusüliõpilane
1992–2000   
Tartu Ülikool, eesti kirjandus (ülemaste); filosoofia, soome keel ja kirjandus (keskaste)
1988–1992   
H. Elleri nim. Muusikakool, tsello erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu liige
2016−...   
Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni liige
2016−...   
Võrgustiku "Feminist Philosophy: Time, History and the Transformation of Thought" liige
2015−...   
Kahepäevase seminari "I maailmasõda eesti kultuuris" peakorraldaja
2014−...   
Euroopa avant-garde´i ja modernismi uuringute võrgustiku liige
2012−...   
The International Association of Philosophy and Literature, liige
2012−...   
Association for the Advancement of Baltic Studies, liige
2005−...   
Eesti Naisuurimus - ja Teabekeskuse (ENUT) juhatuse liige
2004−...   
Moodsa eesti kirjanduse seminaride peakorraldaja
2000−...   
Eesti Kirjanduse Seltsi liige
2000−...   
Elias Lönnroti Seltsi liige
2000−...   
Karl Ristikivi Seltsi liige
2017−2017   
Rahvusvahelise konverentsi "End Games and Emotions. The sense of Ending in Modern Literature and Arts" peakorraldaja (15.08-18.08 Tallinn, Helsingi)
2017−2018   
KUMU näituse "Kurja lillede lapsed" kaasorganiseerija
2013−2013   
Rahvusvahelise konverentsi "Ways of Experiencing Modernity in Estonian and Finnish Literature and Culture at the Beginning of 20th century: Similarities and Differences" peakorraldaja
2013−2014   
Tallinna ülikooli rahastatud projekti "Ways of Experiencing Modernity in Estonian and Finnish Literature and Culture at the Beginning of the 20th Century: Similarities and Differences" vastutav täitja
2011−2011   
Nn ühe-teksti seminari peakorraldaja: A.H.Tammsaare "Juudit" 1921
2005−2005   
Näituse ja seminari "Reaalne ja ideaalne. Naine 20. saj alguse Eestis" peakorraldaja Vilde memoriaalmuuseumis
2003−2005   
Soouuringute lisaeriala programmi väljatöötaja Tallinna Ülikoolis
2001−2006   
Eesti akadeemilise nais-ja meesuuringute ajakirja "Ariadne lõng" tegevtoimetaja ja toimetuskolleegiumi liige
 
 
Loometöö
Tõlkinud kaks ptk-i rmt-st Koivunen &. Liljeström 1996, Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. (2003, Võtmesõnad. 10 sammu feministliku uurimiseni, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus).
Tõlkinud Evelyn Fox Kelleri rmt "Mõtisklusi soost ja teadusest" 2001.
 
 
Lisainfo
dets 2016 UTKK teadusseminar, „„Kurja lillede“ lapsed.
sept 2016 ettekanne „Inter-mediality, Decadence and Estonian literature before and during First World War“ ̶ „Popular Culture at the Turn of the 20th Century", Riias
mai 2016 ettekanne "Miks peaks rääkima "autori surmast""
aprill 2016 Viron kirjallisuuden modernisointi, Turu Ülikool
märts 2016 seminar "About Nietzschean life affirmation and life negation in A.H.Tammsaare´s three examples of literary decadence" Göteborg University
märts 2016 ingl k loeng+seminar Göteborgi Ülikool kursuse Central and Eastern Europe raames
dets 2015 Nietzschelikust elu eitusest ja jaatusest A. H. Tammsaare dekadentsiperioodi töödes” − “Põimunud kirjandus. Kultuurilised, rahvuslikud ja žanrilised ristumised Eesti kirjakultuuri ajaloos“. ETA Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse teaduskonverents
aprill 2015 „Esimese maailmasõja allusioone Tammsaare tekstides“, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi ühisseminar.
juuni 2015 „Feministlikust agendast ja selle kriitikast A. H. Tammsaare nn üliõpilasnovellides (1908–1917)” Teaduskonverents eesti võrdõigusvoliniku projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames

;
Lapsehoolduspuhkus: 8.07.17-6.02.2019; 2007-2008; 2002-2003; 1997-1998.;
Märts-Aprill 2017 ettekanne "Irresolvable ambivalences in the work of A. H. Tammsaare (1878-1940): Misogyny and the Attraction of Femininity in Estonian Literature." ̶ Feminist Utopias: Transforming the Present of Philosophy, (Nordic Summer School), Uni of Reykjavik, 30.03 - 2.04. 2017;
Mai 2017 ettekanne, Nikolai Triik´s Martyr (1913) and A. H. Tammsaare´s Juudit (1921) in the context of „Estonian“ Decadence. ̶ Entangled Literatures and Cultures: Systems of Relations, Intersections, Reciprocity;
juuni 2018, ettekanne „Dekadentsi suhted rahvuslusega. Tuglase juhtum“, Eesti Kirjandusmuuseumi kirjandusteaduse VIII suvekoolis „Rahvuslus ja rahvusmõte“, Liivi muuseumi

;
sept-okt 2019, ettekanne "Suitsu ja nooreestlaste rahvuslik-põhjamaisest identiteedist", EVKA 13. rahvusvaheline konverents. ;
August 2017, ettekanne Nietzschean decadence and some examples of Estonian decadence before and during World War First. conference "End Games and Emotions. The Sense of Ending in Modern Literature and Art" Tallinna Ülikool ja Helsingi Ülikool;
okt 2019 ettekanne „Vurled eesti kirjanduses“, näituse „Maastik linna ja vurlega“ avamisel Eesti Rahvusraamatukogus.;
Nov 2019, The Autobiographical dimension in Friedebert Tuglas´ “Felix Ormusson“ - Balti uuringute konverents, Tallinn;
Nov 2019 ettekanne „Virolainen dekadenssi“ raamatu „Nordic literature of Decadence“ esitlus, Helsingi Ülikoolis;
jaanuar 2020 ettekanne "Transitional figures and Ambivalent Emotions", konverents "European Revivals", Helsingi, Soome Rahvusgalerii, Ateneum;
veebruar 2020 ettekanne „Virolainen dekadenssi“ rmt-u „Nordic literature of Decadence“ (Routledge 2020) esitlus, Turu Ülikool;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Mirjam Hinrikus, Kultuurkapitali loominguline stipendium
2017, Mirjam Hinrikus, Näitus "Kurja lillede lapsed" (KUMU) 2017. aasta muuseumiroti nominent
2017, Mirjam Hinrikus, Raamat "Kurja lillede lapsed" 2017. aasta muuseumide teadustrükise nominent
2016, Mirjam Hinrikus, Rootsi Instituudi Visby programmi järeldoktor
2013, Mirjam Hinrikus, Eesti Kultuurkapital, kirjandus, Gustav Suitsu nimelise kirjandusuurija stipendium
2007, Mirjam Hinrikus, Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali artiklipreemia nominent "J. Randvere "Ruth" ja Otto Weiningeri "Geschlecht und Charakter"
2006, Mirjam Hinrikus, Berliini Linnavolikogu Õppefond
2004, Mirjam Hinrikus, Avatud Eesti Fond, stipendium
2001, Mirjam Hinrikus, Eesti Üliõpilaste toetusfond USAs, Jüri Lellepi nimeline mälestusstipendium
2000, Mirjam Hinrikus, Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, stipendium
1996, Mirjam Hinrikus, Tampere Ülikooli vahetusüliõpilase stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; TÄPSUSTUS: Modernsuse diskursused 19.-20.sajandi vahetusel: A. H. Tammsaare ja Noor-Eesti
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: S220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia ; TÄPSUSTUS: eesti kirjanduse moderniseerumine 20. saj esimesel poolel, A. H. Tammsaare, Noor-Eesti autorid, kultuuri analüüs, diskursuse analüüs, modernsuse ja modernismi uuringud, feministlik teooria, soouuringud, maskuliinsuse uuringud

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.4.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
4.1.
2020
4.2.
2020
5.2.
2019
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.7.
2017
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.8.
2014
3.2.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.3.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
6.6.
2005
1.2.
2004
4.2.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
1.2.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
1.3.
1999
13.04.2020
5.02.1972
53744743
mirjam.hinrikus@gmail.com
Mirjam Hinrikus is a Senior Researcher at the Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences and was Associate Professor of Estonian literature (2012-2017). She has been an Exchange student at the University of Tampere and Toronto and visiting scholar at Helsinki of Helsinki and at the Free University of Berlin (2006–2007), and a postdoctoral researcher at the University of Gothenburg (2016, 6 month). The title of his doctoral theses was “The experience of decadent modernity in the texts of A. H. Tammsaare and Young Estonia.” (University of Tartu 2011) In addition she has co-edited (together with Pirjo Lyytikäinen, Riikka Rossi and Viola Parente-Čapková) "Nordic Literature of Decadence" (Routledge 2020); has co-edited together with Lola Annabel Kass and Liis Pählapuu) "Children of the Flowers of Evil. Estonian Decadent Art" (Tallinn, 2017 in Estonian and English); co-edited a special issue of “World War I in Estonian culture” (Tallinn University 2015, in Estonian), two collections of articles from so called “Seminars on Modern Estonian Literature” (2006; 2013, in Estonian) and co-edited Estonian gender studies journal Ariadne´s Thread (2001-2006).
Hinrikus´ research interests include literary naturalism and literary decadence, decadence in art, modernism, feminist studies, masculinity studies, theories of modernity and modernism, theories of an author, transnational theory, discourse analyses, cultural transfer (especially between Estonian and Finnish culture during the first half of the 20th century), intertextuality and intermediality.

Career

Institutions and positions
07.02.2019–...   
Under and Tuglas Literature Centre for Estonian Academy of Sciences, Senior researcher (1,00)
01.09.2015–31.08.2017   
Tallinn University, School of Humanities, Associate Professor (0,50)
01.10.2013–06.02.2019   
Under and Tuglas Literature Centre, Senior Researcher (0,80)
01.09.2012–2015   
Tallinn University, Associate Professor in Estonian Literature (0,50)
01.04.2011–30.09.2013   
Under and Tuglas Literature Centre, Under and Tuglas Literature Centre, Researcher (1,00)
01.01.2004–31.12.2005   
A. H. Tammsaare's Memorial Museum; Researcher
2003–31.03.2011   
Under and Tuglas Literature Centre, Researcher (1,00)
01.01.2003–31.12.2005   
Tallinn University; Lecturer
01.01.2001–31.12.2006   
Editor of Estonian Journal of Gender Studies "Ariadne's Clew"
01.01.1999–31.12.2002   
K. Ristikivi's Memorial Museum; Researcher
 
 
Education
2016–2016   
Univerity of Gothenburg (6 month)
2006–2007   
Freie Universität Berlin, scholarship
2005–2005   
Konstanz University, scholar (1 month)
2005–2005   
University of Helsinki, Christina Institute, CIMO scholar (4 month)
2004–2011   
University of Tartu; PhD student in Estonian literature
2001–2002   
University of Toronto, exchange student
2000–2003   
University of Tartu; MA student in Estonian literature
1996–1997   
University of Tampere, exchange student
1992–2000   
University of Tartu, graduate student in Estonian literature (major); philosophy, Finnish culture and language (minor); BA 2000 (cum laude)
1988–1992   
H. Heller's Music School, cello
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Member of the Academic Board of Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences
2016−...   
Member of Estonian Association of Comparative Literature
2016−...   
Member of the Network: Feminist Philosophy: Time, History and the Transformation of Thought
2015−...   
Main Organizer of two-day seminar, First World War in Estonian Culture
2014−...   
Member of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies
2012−...   
Member of the International Association of Philosophy and Literature
2012−...   
Member of the Association for the Advancement of Baltic Studies
2005−...   
The Estonian Women's Studies and Resource Centre, staff member
2004−...   
Main organizer of the so called one-text seminars about modern estonian literature
2000−...   
Member of Estonian Literary Society
2000−...   
Member of E. Lönnrot's Society
2000−...   
Member of Karl Ristikivi Society
2017−2017   
Main organizer of the international conference: End Games and Emotions. The sense of Ending in Modern Literature and Arts, 15.08-18.08 in Tallinn and Helsinki
2017−2018   
Co-organizer of KUMU exhibition "Children of "Fleurs du mal""
2013−2013   
Main organizer of the conference "Ways of Experiencing Modernity in Estonian and Finnish Literature and Culture at the Beginning of 20th century: Similarities and Differences"
2013−2014   
A supervising researcher in the international collaborative project "Ways of Experiencing Modernity in Estonian and Finnish Literature and Culture at the Beginning of the 20th Century: Similarities and Differences", financed by Tallinn University
2011−2011   
Main organizer of the so called one-text seminar: A.H.Tammsaare´"Judith" 1921 "
2005−2005   
Main Organizer of an exhibition and seminar: Real and Ideal. Woman at the beginning of the 20th Century Estonia, in E. Vilde Memorial Museum
2003−2005   
Coordinator of the Gender Studies minor program at Tallinn University
2001−2006   
Editor of Estonian Journal of Gender Studies "Ariadne's Clew" and member of its Editorial Board.
 
 
Creative work
Translated two chapters of the book: A. Koivunen; M. Liljeström (Eds) (1996) Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (2003, Võtmesõnad. 10 sammu feministliku uurimiseni, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus) .
Translated Evelyn Fox Keller's "Reflections on Gender and Science" into Estonian 2001.
 
 
Additional information
;
Maternity leave: 8.07.17-6.02.2019; 2007-2008; 2002-2003; 1997-1998.;
30.03-2.04.2017 presentation "Irresolvable ambivalences in the work of A. H. Tammsaare (1878-1940): Misogyny and the Attraction of Femininity in Estonian Literature." ̶ Feminist Utopias: Transforming the Present of Philosophy, (Nordic Summer School), Uni of Reykjavik, ;
May 2017 presentation, Nikolai Triik´s Martyr (1913) and A. H. Tammsaare´s Juudit (1921) in the context of „Estonian“ Decadence. ̶ Entangled Literatures and Cultures: Systems of Relations, Intersections, Reciprocity;
June 2018, presentation, "Relations between Young Estonians` nationalism and decadence. The case of F. Tuglas" Estonian literary museum, 8th summer school
"Nationalism and the idea of nation"
;
sept-oct 2019, presentation "About G.Suits´and Young-Estonian´s national-nordic identity", EVKA´s (a member of AILC/ICLA) 13th international conference. ;
August 2017, presentation "Nietzschean decadence and some examples of Estonian decadence before and during World War First." Conference: End Games and Emotions. The Sense of Ending in Modern Literature and Art, organised by Tallinn Uni and University of Helsinki;
Oct 2019 presentation "City-dwellers in Estonian literature", National Library of Estonia.;
Nov 2019, The Autobiographical dimension in Friedebert Tuglas´ “Felix Ormusson“ -The 12th International Conference of Baltic Literary Scholars in Tallinn;
Nov 2019 presentation „Estonian literary decadence“ in Finnish, presentation of the book „Nordic literature of Decadence“ (Routledge 2020) in the University of Helsinki;
January 2020 presentation "Transitional figures and Ambivalent Emotions",International European Revivals Conference, Helsinki, Finnish National Gallery, Ateneum;
Febr 2020 presentation „Estonian literary decadence“ (in Finnish), presentation of the book „Nordic literature of Decadence“ (Routledge 2020) in the University of Turku.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Mirjam Hinrikus, The Literature Endowment grant for creative work
2017, Mirjam Hinrikus, Exhibition "Children of the Flowers of Evil" (KUMU) Nominee of the 2017 Museum Award
2017, Mirjam Hinrikus, The Book "Children of the Flowers of Evil" Nominee of the 2017 museum award for the Best Scientific Publication
2016, Mirjam Hinrikus, Swedish Institute, Visby program, postdoctoral studient
2013, Mirjam Hinrikus, Estonian Cultural Endowment, Gustav Suits’ scholarship for young literary scholar
2007, Mirjam Hinrikus, Estonian Cultural Endowment's Literary Endowment Nominee for best article "J. Randvere "Ruth" ja Otto Weiningeri "Geschlecht und Charakter"
2006, Mirjam Hinrikus, Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin, scholarship
2004, Mirjam Hinrikus, Open Estonia Foundation, scholarship
2001, Mirjam Hinrikus, Estonian Students’ Fund in USA, Jüri Lellep’s grant
2000, Mirjam Hinrikus, Estonian National Culture Foundation, scholarship
1996, Mirjam Hinrikus, Tampere University scholarship for exchange students of Tartu University
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; SPECIFICATION: Discourses of modernity at the end of 19th century and the beginning of 20th century: A. H. Tammsaare and Young-Estonia movement
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS CLASSIFICATION: S220 Cultural anthropology, ethnology ; SPECIFICATION: modernization of Estonian literature at the beginning of 20th century, A.H.Tammsaare, the writers of Young Estonia, Cultural Studies,Discourse analyses, Modernism and Modernity studies, Feminist Theory, gender studies, masculinity studies
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.4.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
3.1.
2020
3.2.
2020
4.1.
2020
4.2.
2020
5.2.
2019
3.2.
2017
3.2.
2017
4.1.
2017
6.7.
2017
6.9.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
6.8.
2014
3.2.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.2.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
6.3.
2010
3.2.
2009
1.2.
2008
1.3.
2007
6.3.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
4.1.
2006
6.3.
2006
1.3.
2005
6.6.
2005
1.2.
2004
4.2.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
1.2.
2001
6.3.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
1.3.
1999
13.04.2020