Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Mudassir Munshi, Auhinnatud vanemteadur osadust volikogu teaduslikud ja tööstuslikud uurimused (CSIR) India aastal 2011
2007, Mudassir Munshi, Töötanud projekti assistent (PA-II) riiklikul keemialabori India.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: P390 Orgaaniline keemia ; PÕHISUUND: organokatalüüsi, Süntees ioonsed vedelikud, Heterogeenne katalüüs
18.04.2018