29.11.1937
norbert.peder@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Üld- ja alusõppe keskus, Lektor (1,00)
01.01.1992–31.12.2014   
Eesti Mereakadeemia, dotsent, õppetooli juhataja, dekaan, keskuse juhataja
 
 
Loometöö
1) Peder, Norbert (Autor) Eesti Mereakadeemia; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Üld- ja alusõppe keskus raamat/monograafia Peder, Norbert Eduka juhtimise alused : abimaterjal juhtimisteooria õppeks
2) Peder, Norbert (Autor) Eesti Mereakadeemia; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, Üld- ja alusõppe keskus raamat/monograafia Peder, Norbert Klassikalise politoloogia raudvara : [lugemik klassikute teostest, kõnedest ja märkustest]

.
3) Peder, Norbert (Autor) Eesti Mereakadeemia, "Nüüdisaegsed filosoofilised, poliitilised ja majanduslikud teooriad ja koolkonnad", 2005.
 
 
Lisainfo
Täienduskursused:
1) "Väljundipõhine hindamine VÕTA rakendamisel", 12.12.2013, Eesti Mereakadeemia
2) "CPX0230 Sotsiaalse tarkvara õpituba 1 - Web 2.0 vahendid ja nende kasutamine õppetöös, moodul 1", 20.04.2013, Tallinna Tehnikaülikool
3) "Meeskonnavaimu väljakutsumine", 20.12.2012, Kangur Koolitus OÜ
4) "Ajajuhtimine töö tõhusamaks korraldamiseks", 14.11.2012, Tallinna Ülikool
5) "Hindamine ja tagasiside e-õppes", 80 tundi (3 EAP), 01.05.2012, Tartu Ülikool
6) "Arenguvestluste läbiviimine kõrgkoolis", 05.05.2011, Tallinna Ülikool
7) "Väljundipõhine hindamine: meetodid ja kriteeriumid", 29.03.2011, Tartu Ülikool
8) "Väljundipõhiste õppekavade arendamine", 19.01.2011, Tartu Ülikool
9) "Väljundipõhine hindamine õppeainetes", 26.10.2010, Tartu Ülikool
10) "Töökogemuse hindamine VÕTA abil", 31.03.2010, Tartu Ülikool
11) "Õppimine ja õpetamine mitmekultuurilises rühmas", 05.05.2010, Tallinna Ülikool
12) "Juhtimisoskuste arendamine", 12.11.2009, ARIKO AS;
Õppetöö õppeaastal 2014/15:
1) Õiguse alused ja kodanikuühiskond, vooruloengud LL11/LL12/LL13, 3 EAP
2) Õiguse alused ja kodanikuühiskond, vooruloengud MM11/MM12/MK11, 3 EAP
3) Õiguse alused ja kodanikuühiskond, vooruloengud KV11/KF11, 3 EAP
4) Õiguse alused, vooruloengud KS11/KS12, 2 EAP
5) Demokraatia ja kodanikuühiskond vooruloengud KS11/KS12, 2 EAP
6) Politoloogia, loengud ja konsultatsioonid, MM31/MM31, LL31/LL32, 2 EAP;
26.06.2018