7.03.1960
6202167
olev.martens@ttu.ee
2015/2016 teaching of international Master Courses- Test & Diagnostics in Electronics and Real-Time Embedded Systems and doctoral studies course Current Mode Elecronics And Signal Processing.

As example, in 2011/2012 teaching on Bachelor level: Sensorics, on Master level (in estonian and english): Sensor Networks, Sensor Signal Processing, Test & Diagnostics in Electronics, Real-time Embedded Systems.

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Professor (1,00)
01.04.2013–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Baselab for Electronics and Communication Research, Research Professor (1,00)
01.09.2012–31.03.2013   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing, Research Professor (1,00)
01.01.2009–31.08.2012   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing, Senior Researcher (1,00)
2005–2008   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing, Extraordinary Associate Professor (0,50)
2005–2008   
ELIKO Competence Centre in Electronics-, Info- and Communication Technologies, Project manager (0,40)
2001–2005   
Tallinn University of Technology , senior researcher (0,50)
1997–1997   
Nokia Telecommunications (Finland), senior design engineer (6 months (0,50)
1996–1999   
Cybernetica AS, Project manager (0,50)
1995–2010   
M&T Elektronics Ltd, R&D manager (0,35)
1995–2002   
Kemi-Tornio University of Applied Sciences (Finland), Visiting lecturer (Course of DSP-processors) (0,10)
1993–1993   
Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, department of Applied Electronics, scholarship (under ESTPID project, 6 months) (1,00)
1991–1994   
SME-s, (Enari, Pares)- development engineer (1,00)
1982–1991   
TK RET, Design Office of Radio-electronics, R&D engineer (of precise AC voltmeters) (1,00)
1979–1982   
Tallinn University of Technology , (TPI), contract R&D (of unique instrumentation) (0,50)
 
 
Education
2000- Ph.D (electronics), Tallinn Technical University
1978–1983   
Tallinn Polytechnical Institute, engineer (of electronics) (CUM LAUDE)
1967–1978   
Tallinn 21.Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2000−...   
Reviewer for- IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, journal Measurement (Elsevier), BEC2002, BEC2004, RTUWO2016,diploma works.
1996−...   
Participation of the Texas Instruments- University Programm
1996−...   
Development of the teaching and research of the Signal Processing at Tallinn Technical University
2016−2017   
Local Organizer of the SampTA2017 international conference
2007−2013   
iEEE IM/EMB/ED chapter chair, in Estonian section
 
 
Creative work
Inventing.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Olev Märtens, The Faculty Course Development Award (with 10,000 USD reward), from IEEE IMS, for development of the Impedance Spectroscopy Master course, with specific focus on Instrumentation and Measurement (team leader).
2014, Olev Märtens, NI Products: 2-nd Best Application Contest Award, IEEE Workshop on Metrology for Aerospace, Benevento
2009, Olev Märtens, Best Applied Research at Tallinn University of Technology 2009 (team leader)
1984, Olev Märtens, The best young specialist of the Ministry of the Telecommunication Industry of the Soviet Union
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.8. Electrical Engineering and Electronics
 
 
Additional information
Ph.DTallinn Technical University, 2000

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.1.
2007
3.4.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2005
3.1.
2004
5.2.
2004
3.1.
2002
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1993

Industrial property

24.01.2020
7.03.1960
6202167
olev.martens@ttu.ee
2015/2016 õpetamine (inglise keeles): magistriained Test & Diagnostika Elektroonikas ja Reaal-aja sardsüsteemid ning doktoriaine Voolutoimeline elekroonika ja signaalitöötlus.

Näiteks 2011/2012 Õppetöö läbiviimine järgmistes ainetes bakaluruseõppes: Sensoorika, magistriõppes (nii eesti kui inglise keeles: Sensorvõrgud, Sensorsignaalitöötlus,
Test & diagnostika elektroonikas, Reaal-aja sardsüsteemid.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Professor (1,00)
01.04.2013–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Siduselektroonika teaduslabor , Juhtivteadur (1,00)
01.09.2012–31.03.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Sensorsignaalitöötluse õppetool, Juhtivteadur (1,00)
01.01.2009–31.08.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Sensorsignaalitöötluse õppetool, Vanemteadur (1,00)
2005–2008   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Sensorsignaalitöötluse õppetool, Erakorraline dotsent (0,50)
2005–2008   
ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, projekti juht (0,40)
2001–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur (0,50)
1997–1997   
Nokia Telecommunications (Soome), senior design engineer (6 kuud) (0,50)
1996–1999   
Cybernetica AS, Projektijuht (0,50)
1995–2010   
M&T Elektroonika OÜ, R&D juht (0,35)
1995–2002   
Kemi-Tornio ammattikorkeakoulu (Soome), Külalisõppejõud (DSP-protsessorite kursus) (0,10)
1993–1993   
Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool, rakenduselektroonika instituut, stipendiaat (ESTPID projektiga, 6 kuud) (1,00)
1991–1994   
väikefirmad, (Enari, Pares)- arendusinsener (1,00)
1982–1991   
TK RET, Raadioelektroonika KB, R&D insener (AC täppisvoltmeetrite arendus) (1,00)
1979–1982   
Tallinna Tehnikaülikool, (TPI) automaatika kateeder, lepinguline töö (unikaalsete mõõte-seadmete arendus) (0,50)
 
 
Haridustee
2000- tehnikateaduste doktor (elektroonika), TTÜ
1978–1983   
Tallinna Polütehniline Instituut, elektroonikainsener (CUM LAUDE)
1967–1978   
Tallinna 21.Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2000−...   
Retsenseerimine- IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, ajakiri Measurement (Elsevier), Eesti TA toimetised, BEC2002, BEC2004, RTUWO2016, diplomi- tööd.
1996−...   
Osavõtt firma Texas Instruments- ülikooli programmist.
1996−...   
Signaalitöötluse õpetamise ja uurimistöö arendamine TTÜ-s
2016−2017   
SampTA2017 konverentsi kohaliku korralduskomitee liige ja projektijuht
2007−2013   
iEEE IM/EMB/ED liit-chapter'i juht Eesti sektsiooonis
 
 
Loometöö
Leiutamine.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Olev Märtens, IEEE IMS'i auhind (koos 10 tuhande USA dollari preemiaga) uue "Impedants-spektroskoopia" magistrikursuse arendamise eest, mõõtetehnoloogiate ja instrumentide valdkonnas (töögrupi juht).
2014, Olev Märtens, NI toodete 2.parima rakenduse auhind, IEEE konverents:Metroloogia Lennunduses, Benevento
2009, Olev Märtens, TTÜ Parim Rakenduslik Uurimistöö 2009 (töögrupi juht)
1984, Olev Märtens, NLiidu Sidevahendite Tööstuse Ministeeriumi parim noor spetsialist
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.8. Elektrotehnika ja elektroonika
 
 
Lisainfo
tehnika teaduste doktorTTÜ, 2000

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.1.
2007
3.4.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2005
3.1.
2004
5.2.
2004
3.1.
2002
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
1.2.
1993

Tööstusomand

24.01.2020
  • Found 29 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
1.1.5.3.F16056Organization of the 12-th International Conference SampTA2017 (Tallinn)23.09.201620.09.2017Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics43 890,00 EUR
ETFETF8905Research of the adaptively oversampled and modulated conversion and processing algorithms of signals01.01.201131.12.2013Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies33 120,00 EUR
EAGEAG34Non-invasive sensor of central aortic blood pressure waveform01.01.202031.12.2020Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics100 000,00 EUR
MUUVE402Intelligent Battery Management01.01.200931.12.2011Raul LandTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics80 717,00 EUR
MUUG4859 (ETF4859)Study and development of microelectronic means and algorithms for bioimpedance measurement intended for monitoring the heart and transplanted organs01.01.200131.12.2003Toomas ParveTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics19 173,49 EUR
PRGPRG780Preparing the CMS experiment for high luminosity operations through trigger improvements01.01.202031.12.2024Mario KadastikNational Institute of Chemical Physics and Biophysics257 125,00 EUR
ETFETF9394Advancing the electric tissue diagnostic methods by understanding the influence of vascular system dynamics 01.01.201231.12.2014Rauno GordonTallinn University of Technology , School of Information Technologies34 830,00 EUR
SFSF0140061s12Energy efficient electronic systems01.01.201231.12.2013Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies468 120,00 EUR
MUULep7117Study of the Euro Coin conductivity calibration procedure for obtaining certified reference standards31.08.200731.12.2009Olev MärtensTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing102 946,00 EUR
MUUILOFY09039KFoucault kardiograafi väljaarendamine (eeluuring)01.03.200930.06.2009Jüri VedruUniversity of Tartu14 110,93 EUR
MUUF9028FouKG01.03.200930.06.2009Olev MärtensTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing19 134,06 EUR
3.2.VA18047IEEE I&M Society Faculty Course Development- Impedance Spectroscopy and its various applications01.01.201829.06.2019Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics8 510,00 EUR
IUTIUT19-11Impedance spectroscopy based identification and control of objects: signals, algorithms, energy efficient solutions01.01.201431.12.2019Toomas RangTallinn University of Technology , School of Information Technologies; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics1 446 000,00 EUR
MUUVFP567Innovative, Highly Efficient Road Surface Measurement and Control System01.08.201231.07.2014Olev MärtensTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing279 000,00 EUR
TKTAR8077IECentre for Integrated Electronic Systems and Biomedical Engineering CEBE01.02.200831.08.2015Mart MinTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Applied Electronics1 584 369,77 EUR
TKSubprojectTAR16013 (EXCITE) (TK148)Estonian Centre of Excellence in ICT Research01.09.201601.03.2023Maarja KruusmaaTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Centre for Biorobotics; Cybernetica AS2 642 075,15 EUR
ETFETF5902Methods and means for adaptive data and signal processing 01.01.200431.12.2006Ants RonkTallinn University of Technology , School of Information Technologies30 426,45 EUR
MUUB04Metrology for competitive competence01.05.201131.12.2013Toomas KübarseppTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechatronics , Chair of Quality Engineering and Metrology28 355,00 EUR
SFSF0142737s06Electronic components and subsystems for mission critical embedded systems01.01.200631.12.2011Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies1 187 937,80 EUR
ETFETF7243Synthesis and analysis of multi-component and multi-carrier measurement signals: development of methods and means for synchronous and adaptive signal processing01.01.200731.12.2009Ants RonkTallinn University of Technology , School of Information Technologies33 257,58 EUR
2.1.Lep17094Preliminary study of measurement techniques15.06.201715.09.2017Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics5 900,00 EUR
2.1.SubprojectLEP18037Preliminary study of measurement techniques (part 2)01.03.201820.05.2021Olev MärtensTallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics11 980,00 EUR
MUU5020LReorganisation of the Chair of Applied Electronics to the Chair of processing of sensor signals01.10.200531.12.2008Olev MärtensTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of the Sensor Signal Processing175 757,03 EUR
MUUÜLKAP44Embedded Systems and Components (SARS)01.07.200630.06.2008Toomas RangTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Chair of Electronics Design3 582 120,08 EUR
SFSF0141754s01Surveillance and data acquisition systems: electronic components, technology, circuits; models, algorithms, methods for systems integration01.01.200131.12.2005Mart MinTallinn University of Technology , School of Information Technologies387 847,83 EUR